YL arviointi

Report



Teknisen paneelin ja tuomariston tehtävät
Elementtien arviointi
Osa-aluepisteet

Tekninen tuomaristo nimeää elementin ja sen, kuinka vaikea
elementti on






Tuomarit antavat laatupisteen (GOE=grade of execution)
jokaisesta elementistä




2S<
2Lo<<
2Lz e
CCoSp3
StSq2
-3 - +3
Base value=0
Vaikea elementti huonosti suoritettuna vs. helppo elementti
laadukkaasti tehtynä…?
Tuomarit antavat pisteet ohjelman osa-alueista eli komponenteista

Pisteet 0-10, 0.25 pisteen tarkkuudella

Hypyt





Piruetit





Valmistautuminen
Ponnistus
Ilmalento
Alastulo
Valmistautuminen
Sisäänmeno (hyppypiruetissa myös ilmalento)
Pyöriminen (asennot, vauhti)
Ulostulo
Askeleet



Laatu
Puhtaus
Musiikki

Tuomareiden ”työkalut”
 GOE-taulukko
(elementtien arviointi)
 Positive aspects (+GOE) –ohjeet

Arvioitavat osa-alueet
Perusluistelu
 Siirtymät
 Esitys ja suorittaminen
 Koreografia
 Musiikin tulkinta


Skating Skills






Balance and rhytmic knee action and precision of foot
placement
Flow and effortless glide
Cleanness and sureness of deep edges, steps and turns
Power/energy and acceleration
Mastery of multi directional skating
Mastery of one foot skating
Key word: Balance
(basement for everything)

Transitions (footwork, skating movements,
body movements, non-listed elements)
Variety
 Difficulty
 Intricacy
 Quality

Key word: Connection ”pitsinauha”

Performance and execution
Physical, emotional and intellectual involvement
 Carriage
 Style and individuality/personality
 Clarity of movement
 Variety and contrast
 Projection

Key word: Delivery

Choreography
Purpose (idea, concept, vision)
 Proportion (equal weight of parts)
 Utilization of personal and public space
 Pattern and ice coverage
 Phrasing and form (movements and parts structured
to match the phrasing of the music)
 Originality of purpose, movement and design

Key word: Design

Interpretation
Effortless movement in time to the music (timing)
 Expression of the music’s style, character and
rhythm
 Use of finesse to reflect the nuances of the music

Key word: Feeling

Mahdolliset vähennykset




Kaatuminen -1/-0.5 (tekniset)
Aikavähennys -1/5sek. (ylituomari)
Musiikkivähennys -1 (enemmistö)
Pukuvähennykset
 -1 (enemmistö)
 -1 (YT)

Sääntöjen vastaiset liikkeet -2 (tekniset)
 Voltit
 Makaaminen jäällä/molemmat polvet jäässä

”Haahuilu” (YT)
 11-20 sekuntia -1
 21-30 sekuntia -2 jne


Suomessa bonukset SM-noviiseilla ja debytanteilla max. 9 pistettä
(tekniset)
Tekniset pisteet + osa-aluepisteet/kertoimet – vähennykset
(+bonukset) = kokonaispisteet
Kehitetty Voimisteluliiton kanssa pienten
luistelijoiden arivointiin. Lempeämpi tapa
arivoida / laittaa luistelijat järjestykseen.
Tintit – Suppea tähtiarviointi
Minit, B-silmut, aluesarjat, taitajat – Laajennettu
tähtiarivointi
Suppea tähtiarviointi
tähdillä 1-6 arivoidaan laatua sekä vaikeutta samalla
tähden arvolla.
1 = hyvä yritys
2 = osittain hallinnassa
3 = lähes hallinnassa
4 = sujuva
5 = hyvä
6 = erittäin hyvä
Arvioinnissa painotetaan laatua, sekä vaikeutta
Tasapisteissä vaikuttaa perusluistelu sekä esittäminen
Arivoitavat osa-alueet:
Perusluistelu ja askeleet
- vauhti, liuku, suunnat, vauhdin kiihdytys,
terän asettelu, puhtaat kaaret ja käännökset
Liu’ut
- asento: vapaajalan tulee olla ojennettuna lantion yläpuolella,
asennon tulee olla esteettinen, liuku tulisi olla kaarella sekä liukua pitkään.
Hypyt:
- vaikeaa hyppyyn lähtöä arvostetaan, vauhti, valmistautuminen, ilma-asento,
alastulo, hypyn puhtaus sekä ponnistusvaiheessa että alastulossa
Piruetit
- monipuoliset, erilasia variaatioita, hypyllä aloitus, terän
vaihdot, asennot, vauhti, keskiöinti, ulostulo.
Esittäminen
- Musiikin mukaan luistelu, tulkinta, luisteluasento,
ojennukset, linjat,
Arvioidaan tähdillä 1-8
1 = hyvä yritys
2 = osittain hallinnassa
3 = lähes hallinnassa
4 = sujuva
5 = hyvä
6 = erittäin hyvä
7 = upea
8 = loistelias
Arvioinnissa painotetaan laatua ja vaikeutta
Harvemmin tasapisteitä, mutta painopiste
perusluistelussa ja suorittamisessa.
Arvioitavat osa-alueet:
Perusluistelu
Askeleet, liut ja siirtymät
- Laatua, vaikeutta, monipuolisuutta,
puhtautta, omaperäisyyttä
Hypyt – vaikeus ja monipuolisuus
- sarjan sääntöihin suhteutettu
Hypyt – laatu
Piruetit – vaikeus ja monipuolisuus
- erilaisia, variaatioita, terän vaihto,
menot, hypyllä lähto / jalan vaihto,
jalanvaihto
Piruetit – laatu
Esittäminen ja suoritusvarmuus
(ISU performace ja execution)
- “muille esiintyminen”, ojennukset, linjat, läsnäolo,
ohelman ehjästi suorittaminen, involvement
Musiikkiin luistelu
- Onko luistelija omaksunut koreografian / teeman,
kuinka hyvin sen toteuttaa,” onko sama mikä musiikki soi taustalla?”
- tulkinta, tuleeko se itsestään vai onko opeteltua?

similar documents