Ylitarkastaja Merja Hilpinen, Opetus

Report
Nuorisotakuun ensimmäinen vuosi
ja jatkokehittäminen
- tehdään yhdessä nuorisotakuuta
Kokkola 22.5.2014
Merja Hilpinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nuorisotakuu 2013 -määritelmä
Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle
tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikka
viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Jokaiselle peruskoulun päättäneelle
taataan koulutuspaikka lukiossa,
ammatillisessa oppilaitoksessa,
oppisopimuksessa, työpajassa,
kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
-->Valtakunnallinen työryhmä aloitti syksyllä 2011 miettimällä toimeksiantonsa mukaisesti,
miten toimintaan varattu 60 milj euroa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla ->
Ehdotukset raporttiin, joka julkaistiin maaliskuussa 2012 -> muutoksia eri
ministeriöiden/hallinnonalojen lainsäädäntöön, budjettiin, ohjeistuksiin, toimintatapoihin...
www.nuorisotakuu.fi
2
Nuorisotakuun rahoituksen
painopisteet
Valmistelutyöryhmän
analyysin perusteella
kehysriihessä maaliskuussa
2012 lisätty:
Hallitusohjelmassa linjattu (60 M€/vuosi):
Ammatillisen
kuntoutuksen pääsyn
laajentaminen,
lakiuudistus
1.
Koulutustakuu
(24 M€/vuosi)
2.
Työllistymistä
edistävät
toimet
3.
Etsivä
nuorisotyö
ja työpajatoiminta
(28 M€/vuosi)
(8 M€/vuosi)
www.nuorisotakuu.fi
v. 2014
alusta
4,7 M€
(vo 2,3 M€)
4.
Nuorten
aikuisten
osaamisohjelma
(27–52 M€/
vuosi,
voimassa
2013–2016)
3
Nuorisotakuu 1.1.2013 alkaen
Tavoitteena
Takuun toteuttamisen keinoja:
auttaa nuoria pääsemään
koulutukseen ja työelämään
Koulutustakuun toimet
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Toteutetaan eri
hallinnonaloilla
- yhteistyö
keskeistä!
Nuorten työllistymistä edistävät työvoima- ja
elinkeinopalvelut (TE-palvelut)
Kuntoutuspalvelut mukaan lukien
kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut
Muut nuorten yksilölliset palvelut kuten
etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta
www.nuorisotakuu.fi
4
Nuorisotakuun etappeja vuosina 2011–2013
9/2011
Nuorten
yhteiskuntatakuu
-työryhmä asetetaan
3/2012
Kevät 2012
Syksy 2012
Työryhmän loppuraportti ja ehdotukset
toimista nuorisotakuun toteuttamiseksi

Hallituksen kehysriihi:
•määrärahat ehdotusten
ja nuorten aikuisten
osaamisohjelman toteutukseen
(27M€ 2013 + 52M€ 2014–2016
Perusopetuksen jälkeisen
ammatillisen
perusopetukseen
valmentavien ja
valmistavien koulutusten
uudistus käyntiin
Nuorisotakuun aluekiertue

Hyviä käytäntöjä kootaan
6/2012
1700
nuorisotakuupaikkaa
koulutuksen järjestäjille
9/2012
nuorisotakuu.fi
avataan
2012
2013
3/2013
Kevät 2013
10/2013
12/2012
Nuorten työpajoja
270 kunnassa,
14 255 alle 29-vuotiasta

Etsivä nuorisotyö tavoitti koko
maassa 20 408 nuorta
(pidempiaikaista tukea 14 614)

OMK:n asetus opiskelijaksi
ottamisen perusteista
ammatillisessa
peruskoulutuksessa
12/2013
Kuntoutussäätiön
Nuorten aikuisten
Hallituksen kehysriihi:
Opas kuntien monialaisille
7/2013
toinen väliraportti
osaamisohjelma
•Ammatilliseen koulutukseen
nuorten palvelu- ja
TEM:n ja Rikos
käynnistyy
10 M€ 2014–2015 ja 14 M€
ohjausverkostoille, verkosto
seuraamuslaitoksen
Toimenpideohjelma
2016–2017
lähes joka
9/2013
yhteistyösopimus
nuorten
1.1.2013
•Oppisopimuskoulutukseen ja
kunnassa/seutukunnassa
Koulutustakuu työssäoppimisen ja
Nuorisotakuu
työssä oppimisen

voimaan
oppisopimus5/2013
voimaan
kehittämiseen 17,8 M€ 2014–
Kuntoutussäätiö:
keskeiset

6/2013
koulutuksen
Ministereiden

2015 ja 22,7 M€ 2016–2017
tulokset
nuorisotakuun
Uudet valintakriteerit uudistamiseksi
Kuntoutussäätiön
tiedotustilaisuus
Uusi laki julkisista

toimeenpanon
toisen asteen
ensimmäinen
väliraportti
nuorisotakuun
työvoima- ja
Oppisopimuskoulutuksen eikäynnistymisestä sekä esitys
koulutuksessa

toteuttamisesta
yrityspalveluista
työsuhteinen ennakkojakso
käytettäviksi indikaattoreiksi

HE oppilas- ja


HE
ammatillisen
opiskelijahuoltolaiksi
Uusi
Toimintaohjeisto alueellisille ja
kuntoutukseen pääsyn

työttömyysturvalaki
paikallisille toimijoille
kriteerien muutoksista
Oppisopimuskoulutuksen


korotettu
koulutuskorvaus
käyttöön
11/2013
TE-palvelu-uudistus Kilpailutus: nuorisotakuun

Ensimmäiset tulokset nuorten aikuisten

tutkimuksellisen tuki
Ammatillisen peruskoulutuksen
9-12/2013
osaamisohjelmasta
Sanssi-kortti kaikille
Kuntoutussäätiöltä
opiskelijapaikkoja
alueille, joilla paikkoja
Nuorisotakuun

alle 30-vuotiaille
4/2013
liian vähän suhteessa nuorten
viestintäkampanja
Pilotti: uudet opiskelijaksi ottamisen
työttömille
Puolustusministeriön
ikäluokkaan
perusteet ammatillisessa koulutuksessa
ja pääesikunnan suositukset
ja opintopolku.fi syksyn 2013 5
www.nuorisotakuu.fi
nuorisotakuun toteuttamiseksi
yhteishaussa
puolustusvoimissa
TE-palvelut nuoren työllistymisen tukena
Nuorten työttömyyden
kasvusta huolimatta
työttömyysjaksot
pysyneet lyhyinä:
TE-toimistot panostavat:
vuonna 2013 alkoi noin
209 000 alle 25-vuotiaiden
työttömyysjaksoa, näistä
¾ päättyi ennen kolmea
kuukautta
vuonna 2013 nuorten
työttömyyden
keskimääräinen kesto oli 12
viikkoa (kaikkien ikäryhmien
keskimääräinen kesto oli
noin 45 viikkoa)
vuonna 2013 työttömistä
nuorista 92,6 %:lle oli tehty
kolmen kuukauden sisällä
työllistymissuunnitelma
www.nuorisotakuu.fi
nuoren
palvelutarpeen
arviointiin
nuoren kanssa
tehtävän
työllistymissuunnitelman
laatimiseen
nopeasti
käynnistettävään
palveluprosessiin
hyödyntämällä
olemassa olevaa
palveluvalikoimaa
Nuorten
työllistämispalveluiden
saatavuus ja
toimivuus
parantunut
nuorisotakuun
voimassa olon
aikana
6
Ennen 3 kk päättyneet nuorten
työttömyysjaksot
Alle 25-vuotiaat
76,5 %
25–29 -vuotiaat vastavalmistuneet
62,6 %
www.nuorisotakuu.fi
7
Ne alle 25v. työttömät työnhakijat, joiden työttömyys kestää
yli kolme kuukautta ELY-keskuksittain
ELY-keskus
Yhteensä
2013
Miehet
Naiset
Koko maa
23,5
25,4
20,7
Uusimaa
22,3
23,0
21,3
Varsinais-Suomi
21,3
23,9
18,0
Satakunta
19,4
21,4
16,7
Häme
22,7
24,3
20,5
Pirkanmaa
32,0
33,5
30,0
Kaakkois-Suomi
27,7
30,0
23,7
Etelä-Savo
21,6
24,2
17,4
Pohjois-Savo
14,6
16,9
11,5
Pohjois-Karjala
19,3
21,6
16,2
Keski-Suomi
28,1
30,7
24,5
Etelä-Pohjanmaa
19,2
21,7
16,0
Pohjanmaa
21,4
23,5
18,6
Pohjois-Pohjanmaa
27,4
30,1
24,1
Kainuu
25,8
28,8
21,5
Lappi
23,3
26,6
18,7
www.nuorisotakuu.fi
Maan paras tulos!
8
Palkkatuella työllistyneet nuoret alle
30-vuotiaat ja jaetut Sanssi-kortit
ELY-keskus
Palkkatuella
työllistyneet
1/2013-3/2014
Sanssi-kortilla
palkkatukea
saaneet
1/2013-3/2014
Sanssi-kortin
saaneet
1/2013-3/2014
Koko maa
22 742
9 720
52 203
Uusimaa
4 117
1 679
10 276
Varsinais-Suomi
1 705
829
4 896
Satakunta
1152
587
2 392
Häme
1 701
556
2 252
Pirkanmaa
1 890
945
6 472
Kaakkois-Suomi
1200
440
2 275
Etelä-Savo
787
341
1 482
Pohjois-Savo
1161
644
2 842
Pohjois-Karjala
983
564
2 502
1 559
491
2 533
Etelä-Pohjanmaa
894
529
2 590
Pohjanmaa
923
525
2 866
2 143
706
4 113
Kainuu
566
268
1244
Lappi
1036
619
3 564
Keski-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa
www.nuorisotakuu.fi
9
Nuorten yrittäjyyden edistäminen
1. Nuorille yrittäjäksi
ryhtyville ja juuri aloittaneille
erityisiä työpajoja,
Uudellamaalla pilotti 2013,
uusi toimintamalli koko
maahan
2. Nuorille yrittäjille
kokeiluluontoisesti
tehostettua starttirahoitusta
ja siihen liittyvää neuvontaa
nuorille räätälöitynä,
mentorointi, ohjaus
5. Nuoret
yrittäjät/rohkaisevat
esimerkit esille, esimerkiksi
Yritys-Suomi-sivustolla
3. Tiimi-/yhteisöllisen
yrittäjyyden edistäminen
4. Yritysneuvonnan ja –
ohjauksen kehittäminen
erityisesti nuorille sopivaksi
www.nuorisotakuu.fi
10
Nuorisotakuun tutkimuksen havaintoja
Nuorisotakuun alkuvaiheessa on tapahtunut selvää muutosta siinä, että
•
nuoriin, heidän palvelutarpeisiinsa ja palvelujen kehittämiseen kiinnitetään
aiempaa enemmän huomiota
Nuorisotakuu on noussut useilla paikkakunnilla keskeiseksi painopisteeksi
• lisännyt ja tiivistänyt yhteistyötä:
o yli puolet nuorten palveluja tuottavista organisaatioista ilmoittanut
muuttaneensa toimintatapoja
o muutokset näkyvät sekä resurssien lisäyksinä että palvelun,
toimintamallien ja verkostotyön muutoksina
•
enemmistö nuorten parissa toimivista henkilöistä pitää nuorisotakuun
nykyisiä toteuttamismahdollisuuksia vähintään kohtalaisina (mm. TEtoimistojen johtajat, oppilaitosten rehtorit), osa hyvinä
Nuorisotakuulla on nyt yhteinen tahtotila ja hyvin rakennettu perusta!
www.nuorisotakuu.fi
11
Nuorisotakuun tutkimuksen havaintoja
Nuorten kokemukset:
Nuorisotakuun vaikutukset näyttävät kohdistuvan hyvin pääkohderyhmiin:
• koulutusta ja työtä vailla olevien alle 25-vuotiaiden mielestä nuorisotakuu:
• on auttanut selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia
• on lisännyt motivaatiota hakea ja päästä koulutukseen ja työhön
• myös ennen vuotta 2013 opiskelemaan ja työhön hakeutuneet nuoret kokevat
saaneensa aiempaa enemmän tukea nuorisotakuun voimaantulon jälkeen
Silti:
• nuoret kaipaavat enemmän nuorisotakuun sisällöstä kertovaa käytännönläheistä
tietoa
• nuorten mielestä palveluista ja erilaisista tukimuodoista on vaikea löytää tietoa
Myös työnantajat toivovat lisää tietoa nuorisotakuun mahdollisuuksista.
www.nuorisotakuu.fi
12
Nuorisotakuun toteutus paikallistasolla
Nuorisotakuun aluekiertue
syksyllä 2012.
Palautteen perusteella kunnat
olivat innostuneita ja sitoutuneita
edistämään nuorisotakuuta.
Nuorisotakuun tavoitteista ja
toimeenpanosta toimintaohjeisto
paikallisille ja alueellisille
toimijoille,
jaettiin maaliskuussa 2013.
Suomen Kuntaliitto avasi
verkkosivuston kuntien hyvistä
käytännöstä.
http://www.kunnat.net/fi/palvelualu
eet/nuoret/Sivut/default.aspx
www.nuorisotakuu.fi
Valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan Nuorisotalkoot!
-opas tarjoaa käytännönläheisiä
ohjeita nuorten elinolojen
parantamiseen kunnallisessa
päätöksenteossa.
http://www.minedu.fi/OPM/Verkko
uutiset/2013/02/nuorisotalkoot_op
as.html
Suomen Kuntaliiton ja OKM:n
kyselyt nuorisotakuusta:
nuorisotakuuta toteutetaan
kuntien peruspalveluissa ja
laajalla yhteistyöllä.
Maaliskuussa 2014 kysely/OKM:
Verkostoja 282 kunnassa (+27, 93
%), valmisteilla 11 kunnassa,
ei verkostoa 10 kunnassa.
Perusopetuksen jälkeinen
nivelvaihe: kehitetään, mm.
rakennepoliittisessa ohjelmassa
ja kuntakokeilussa.
Kuntakokeiluun tekeillä
kokeilulainsäädäntö. Kokeilu
alkaa 1/2015.
Yhteistyön tiivistäminen eri
toimijoiden kesken, esim
nivelvaiheiden/siirtymien
ohjauksessa ja työllistymisen
edistämisessä
-> keskeinen jatkoaskel
nuorisotakuussa
(mm ohjaamomalli
valmistelussa)
Kunnat kesätyön antajina:
Kunnat ja kuntayhtymät työllistivät
kesällä 2013 joko suoraan tai
välillisesti noin
40 000 kesätyöntekijää.
13
Toteutuminen kunnissa
• Nuorisotakuun toteutus on käynnistynyt paikallistasolla
epätasaisesti
• tähän on useita syitä mm. heikkenevä kuntatalous, työpaikkojen
väheneminen, nuorten voimakas muuttovirta, palvelujen
riittämättömyys
• toimeenpano on onnistunut erityisesti kunnissa, joissa on
viranomaisten monialainen yhteistyö /nuorten ohjaus- ja
palveluverkostot ovat vakiintuneita, ne ottavat vastuuta
nuorisotakuun paikallisesta koordinoinnista
• tällä hetkellä kunnissa tavoitellaan kokonaiskuvaa nuorten
palveluista ja nuorten tilanteesta, jotta päästäisiin tuloksellisiin
toimiin
• ohjaus- ja palveluverkostoja 282 kunnassa
• kannustavia esimerkkejä kuntien, järjestöjen, yhdistysten ja
yritysten yhteistyöstä
www.nuorisotakuu.fi
14
Nuorisotakuun tutkimuksen havaintoja
• sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus arvioidaan selvästi
heikommaksi kuin muiden nuorten palvelujen
• lääkärille ja sosiaalityöntekijälle pitäisi päästä nopeammin ja
helpommin
• suurin haaste on päihde- ja mielenterveyspalvelujen
riittämättömyys
• nuorille voi olla haastavaa löytää oikeita palveluja
www.nuorisotakuu.fi
15
TE-palvelut nuoren työllistymisen tukena
•
nuorten työttömyyden kasvusta huolimatta työttömyysjaksot pysyneet lyhyinä:
•
vuonna 2013 alkoi noin 209 000 alle 25-vuotiaiden työttömyysjaksoa, näistä ¾ päättyi
ennen kolmea kuukautta
•
vuonna 2013 nuorten työttömyyden keskimääräinen kesto oli 12 viikkoa (kaikkien
ikäryhmien keskimääräinen kesto oli noin 45 viikkoa)
•
vuonna 2013 työttömistä nuorista 92,6 %:lle oli tehty kolmen kuukauden sisällä
työllistymissuunnitelma
TE-toimistot:
• panostavat nuoren palvelutarpeen arviointiin
• nuoren kanssa tehtävän työllistymissuunnitelman laatimiseen
• nopeasti käynnistettävään palveluprosessiin hyödyntämällä olemassa olevaa
palveluvalikoimaa
•
Nuorten työllistämispalveluiden saatavuus ja toimivuus parantunut nuorisotakuun
voimassa olon aikana
www.nuorisotakuu.fi
16
Alle 25v. nuorten yhtäjaksoiset
työttömyysjaksot keston mukaan
www.nuorisotakuu.fi
17
Koulutustakuusta
rakennepoliittisesta ohjelmasta
• varmistetaan nuorten sujuva siirtyminen
peruskoulun jälkeiseen koulutukseen,
vähennetään keskeyttämistä, joustavoitetaan
siirtymistä koulutuksesta toiseen ja
nopeutetaan siirtymistä työelämään
=> tehostetaan nuorisotakuun toimeenpanoa
niin, että nykyistä suurempi osuus peruskoulun
päättävistä nuorista suorittaa vähintään toisen
asteen tutkinnon ja sijoittuu nopeasti työhön
www.nuorisotakuu.fi
18
Ajankohtaista koulutustakuusta
•
keväällä 2014 yhteishaussa 84 000 hakijaa (15 000 vähemmän kuin
viime vuonna)
•
syksyllä 2014 alkavassa koulutuksessa tarjolla kaikkiaan noin 87 000
opiskelijapaikkaa
•
opiskelijapaikoista 48 000 paikkaa on ammatillisessa koulutuksessa
•
peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen hakee 43 900
•
lukion käyneille ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikoista on varattu
6700 paikkaa
•
lukion käyneitä hakijoita ammatilliseen koulutukseen on 7900 (viime
keväänä 11 000).
•
lukiopaikkoja tarjolla koko maassa 38 800 ja lukioon pyrkii 32 650
www.nuorisotakuu.fi
19
Ajankohtaista koulutustakuusta
•
ammatilliseen koulutukseen valmistavien koulutusten ja
perusopetuksen lisäopetuksen sähköiset hakupalvelut otetaan
käyttöön kesäkuussa 2014.
•
uusi opiskeluhuoltolaki tulee voimaan 1.8.2014
•
oppivelvollisuusiän nostaminen 17 vuoteen; kriittisen nivelvaiheen
jälkeen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi, keskeyttämisen
vähentämiseksi ja nuorten työurien pidentämiseksi
• ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien
koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen. HE eduskunnalle
syksyllä 2014 ja uudet koulutukset käyttöön 1.8.2015.
• toisen asteen koulutuksen uudet järjestämisluvat 1.1.2017
www.nuorisotakuu.fi
20
Nuorten työssäoppimis- ja
oppisopimusuudistus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
toimenpideohjelma vuosille 2014-2016 on osa nuorisotakuuta
kohderyhmä alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat
tavoitteena lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa
yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus
korotettu koulutuskorvaus otettu käyttöön 1.6.2013 (muut toimenpiteet
käynnistyneet v. 2014 - toiminta vakiinnutetaan 2017 alusta)
korotettu koulutuskorvaus työnantajille (perusopetuksen tai 10. lk päättäneille)
ammatillisen perustutkinnon osasta/osista rahoitus oppisopimuskoulutuksen
ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen mukaisesti
oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien
yhdistelmien kehittäminen
työpaikkaohjaajien/kouluttajien koulutus
tuetun oppisopimuskoulutuksen mallintaminen
www.nuorisotakuu.fi
21
Havaintoja koulutustakuun toteutumisesta
• vuonna 2013 hieman edellistä vuotta suurempi osuus
peruskoulun päättäneistä jatkoi opintojaan toisella
asteella
• tutkintoon johtaviin hakematta jättäneiden,
opiskelupaikka ilman jääneiden ja opiskelupaikan
vastaanottamatta jättäneiden osuus pieneni v. 2012
verrattuna
• vain perusasteen suorittaneiden 20 – 29-vuotiaiden eli
nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmään
kuuluvia oli n. 99 300 nuorta v. 2012
• vain perusasteen suorittaneiden osuus vaihteli
maakunnittain, suurin Uudellamaalla
www.nuorisotakuu.fi
22
jatkuu…
•
•
•
•
•
•
nuorten parissa toimivat aikuiset olivat tyytyväisiä ammatillisen
koulutuksen saatavuuteen sekä oppilaanohjauksen ja opiskelijahuollon
palveluihin
nuorisotakuun toteuttamisessa pidetään haasteena sitä, että ammatillisen
koulutuksen paikat ovat jakautuneet alueellisesti epätasaisesti
nuorten koulutukseen pääsyn ja kouluttautumisen tukemisessa ovat
oppilaitosten, etsivän nuorisotyön, nivelvaiheen koulutuspalvelujen ja
työpajojen yhteistyömallit osoittautuneet tuloksellisiksi
ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisessa on osoittautunut
tulokselliseksi oppilashuollon tehostettu toiminta, työssäoppimisen
laajentaminen ja työpajojen kanssa tehtävä yhteistyö
NAOn onnistumisessa keskeistä oppilaitosten yhteistyöverkostojen
toimivuus
TUTKA-menetelmä on luonut uudenlaista systematiikkaan ja
tavoitteellisuutta TE-toimistojen, TYPpien ja muissa työllistymistä
tukevissa ohjauspalveluissa
www.nuorisotakuu.fi
23
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Ohjelman tavoitteena on:
• kohottaa vailla toisen asteen tutkintoa olevien 20-29-vuotiaiden nuorten
aikuisten koulutustasoa
• että lisäresurssien avulla koulutuksen aloittaisi vuosittain noin 4 000 nuorta
aikuista ja koko ohjelmakaudella 16 000
•
•
•
•
•
nuorten aikuisten osaamisohjelma toteutetaan vuosina 2013-2016:
• hallitus varannut toteutukseen yhteensä 183 miljoonaa euroa, joista 27
miljoonaa vuonna 2013 ja muina vuosina 52 miljoonaa euroa
lisäresursseja oppilaitosmuotoiseen ja oppisopimuksena toteutettavaan ammattija erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen (valtionosuuksina)
myös perustutkintojen suorittaminen tuli mahdolliseksi vuoden 2014 alusta
perusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta kohdennettu kohderyhmälle
valtionavustuksia opiskelijoiden rekrytointiin ja opintojen etenemisen tukeen
www.nuorisotakuu.fi
24
Nuorten aikuisten osaamisohjelman
kohdentuminen 20.1.2014
Miesten osuus:
48,7% opiskelijoista,
noin 60% kohderyhmästä
Vieraskielisten osuus:
16,5% opiskelijoista,
24,8% kohderyhmästä
Tulokset perustuvat
Tilastokeskuksen
aineistoon, OPH:n
seurantatietoihin ja
kahteen toteuttajille
tehtyyn kyselyyn
www.nuorisotakuu.fi
25
Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö
ja nuorten työpajatoiminta vuonna 2013
Monialainen viranomaisverkosto eli nuorten ohjaus- ja palveluverkosto
• perustettu 282 kunnassa
• valmisteilla 11 kunnassa
Etsivä nuorisotyö
• etsivää nuorisotyötä 283 kunnassa
• etsivän nuorisotyöntekijät olleet yhteydessä 27 117 nuoreen, joista 16 627
nuorta sai pidempiaikaista tukea
Nuorten työpajatoiminta (alustava tieto v. 2013)
• nuorten työpajatoimintaa on 263 kunnassa (86,51% kunnista)
• nuorten työpajatoiminnassa mukana 14 188 alle 29-vuotiasta nuorta
www.nuorisotakuu.fi
26
www.nuorisotakuu.fi
27
Nuorten kuntoutuspalvelut
• Monipuolista kuntoutusta tarpeen ja tarjolla
• Osatyökykyiset työssä -ohjelma
• työkykykoordinaattori
• Elämänhallintaa tukevat hankkeet
• esimerkiksi RAY:n rahoittamana
• Paikka auki -ohjelma
• sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja RAY yhteistyössä
• erityisesti vaikeasti työllistyviä ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria
tuetaan
• Euroopan sosiaalirahasto, ESR
• uudenlaisia yhteistyö- ja toimintamalleja kehitetään
• kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret saadaan osallisiksi
yhteiskuntaan
www.nuorisotakuu.fi
28
Nuorten kuntoutuspalvelut
• Kansaneläkelaitos
• keskeinen toimija Nuorisotakuussa
→ Ammatillinen kuntoutus
•
•
•
•
lakimuutos voimaan vuoden 2014 alussa
lievennyksiä myöntämisperusteisiin
arvioidaan nuoren koko elämäntilanne
hakemusten hylkäysprosentti laskenut
→ Dynaaminen hoitomalli
• syrjäytymisuhan alla olevat nuoret seulotaan Kelan asiakkuuksista
• henkilökohtainen Kela-neuvoja
→ Kelan kuntoutuskurssijärjestelmän uudistus
• nuorille ja nuorille aikuisille omat palvelulinjansa
www.nuorisotakuu.fi
29
Sosiaalinen kuntoutus
• Hallinnon raja-aidat ja palvelujen
päällekkäisyydet purettava
• Osa nuorista tarvitsee kevyttä ohjausta, osa
pitkäaikaista tukea ja monia palveluja
• Painopiste nuoria kokonaisvaltaisesti tukevien
yhteispalvelujen kehittämiseen
• Satunnaisesti annettu tuki ei riitä kaikille
• Nuorelle räätälöity palvelu
• lähituki ja sosiaalinen kuntoutus
www.nuorisotakuu.fi
30
Nuorisotakuun jatkotoimia
•
vahvistetaan nuorten henkilökohtaista ohjausta ja tukea
• panostetaan henkilökohtaisen kontaktin ja matalan kynnyksen
palveluihin → alkavalla ESR-kaudella poikkihallinnollinen,
nuorisotakuuta tukeva kokonaisuus (ns. Ohjaamo-malli valmistelussa)
•
kehitetään tavoitteellisia palvelukokonaisuuksia ja palveluohjausta
• madalletaan hallinnonalojen, kuntien ja muiden toimijoiden välisiä
raja-aitoja
• yksittäisten erillisten palvelujen tilalle moniammatillinen työtapa ja
nuorelle palvelukokonaisuus
•
parannetaan toimijoiden välistä tiedonkulkua
• yhteensopivat tietojärjestelmät, sähköinen tietojen yhteiskäyttö
• tietojen siirto ja vaihto saatava vähintään niin tiiviiksi kuin nykyinen
tietosuoja sallii
www.nuorisotakuu.fi
31
Nuorisotakuun jatkotoimia
•
kehitetään tuettua oppisopimuskoulutusta ja työpajojen käyttöä
oppisopimuskoulutuksen toteuttamisessa
•
nuorisotakuun kohderyhmän koulutuspalveluihin lisää joustavuutta ja tukea
polkuihin
•
tehostetaan nuorille suunnattuja sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita
• kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia nuoria tavoitetaan ja tuetaan
tehostamalla nuorille kohdennettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
kuntoutuksen palveluja
• Kelan ammatillisen kuntoutuksen pääsyn kriteerien lievennys v. 2014 alusta lukien
•
hyvät käytännöt eteenpäin
•
•
uudet avainindikaattorit tukemaan nuorisotakuun toteutusta
tutkimuksessa luodut indikaattorit liitetään osaksi Nuorisoasiain neuvottelukunan
ylläpitämää www.tietoanuorista.fi -sivustoa
www.nuorisotakuu.fi
32
Avainindikaattorit
Avainindikaattorit
Indikaattori
Vaikutusindikaattorit 1: Nuorten työllistymisen edistäminen
1 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste
2 Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus ikäryhmästä
3 25-29-vuotiaiden vastavalmistuneiden työttömien työnhakijoiden osuus
ikäryhmästä
4 Työttömien alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk työttömyyteen
5 Työttömien vastavalmistuneiden virta yli 3 kk työttömyyteen
Vaikutusindikaattorit 2: Koulutustakuun toteutuminen
6 Suoraan perusopetuksesta koulutukseen hakematta jättäneet, ne joita ei
hyväksytty tai jotka eivät ottaneet paikkaa vastaan
7 Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 20-29-vuotiaiden nuorten osuus
ikäluokasta
Vaikutusindikaattorit 3: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
8 Työttömien tai työvoiman ulkopuolella olevien 15-29-vuotiaiden osuus
vastaavan ikäisestä väestöstä (NEET)
9 Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien 18-24-vuotiaiden nuorten osuus
vastaavanikäisestä väestöstä
10 Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus 16-29-vuotiaista
Vaikutusindikaattorit 4: Nuorten syrjäytymisen riskitekijät
11 Perusasteen ja toisen asteen opiskelijat, joilla ei yhtään läheistä ystävää (%)
Alaviite
Lähde
Vuosi
Tilastokeskus, Työvoimatutkimus
TEM, Työnvälitystilasto
TEM, Työnvälitystilasto
2013
2013
2013
TEM, Työnvälitystilasto
TEM, Työnvälitystilasto
2013
2013
Kouluta-tietokanta
2013
Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto
2012
Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto
2012
SOTKAnet
2012
Kelasto; Tilastokeskus, väestötilasto 2013
THL, Kouluterveyskysely
2013
Sosiaalinen kuntoutus
• Perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus
Kelaan vuoden 2017 alussa
•
•
•
•
tehostetaan toimintaa
tehdään tilaa vaikuttavalle sosiaalityölle
vähennetään kuntakohtaisia eroja
parannetaan kansalaisten yhdenvertaisuutta
• Uusi sosiaalihuoltolaki
•
•
•
•
asiakaslähtöisyys, oikea-aikainen tuki ja apu
asiakkuuden alussa tuen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti
omatyöntekijä, luottoaikuinen
sosiaalinen kuntoutus
www.nuorisotakuu.fi
34
Onnistumisia kunnissa
Onnistumisia ja hyviä esimerkkejä:
• Hämeenlinna: Kaikki nuorille suunnatut palvelut koottu saman
katon alle
• Pohjois-Savon alue: Maakunnan palveluntarjoajat ja yritykset
vahvasti mukana  alle 25-vuotiaista työttömistä 90
prosenttia töihin
• Hartola: Laaja-alainen työpajatoiminta, johon osallistuvat
kunnat, yritykset ja yhdistykset  Nuorisotyöttömyysaste laski
vuoden aikana 23,8:sta 7,4:ään
• Vantaa: Menolippu-hanke, joka mahdollistaa 17-25 -vuotiaille
keskeneräisten peruskouluopintojen suorittamisen
päätökseen sekä päättötodistuksen saamisen
www.nuorisotakuu.fi
35
Kehittämisehdotukset kunnista
•
Yhtä viisastenkiveä ei nuorisotakuun toteuttamiseksi tehokkaammin
kunnissa ole, mutta muutamia ajatuksia:
• monialaisen yhteistyön kehittäminen kunnissa todella tärkeää
• tarvitaan matalan kynnyksen palveluita, joihin nuorten on
helppo mennä – kaikki samaan paikkaan
• tietosuojakysymykset monialaisen yhteistyön hidasteena:
mietittävä, miten tiedon jakamista voisi helpottaa asiakkaan
suostumuksella
• yrittäjien ja kolmannen sektorin mukaan saaminen antaa lisää
mahdollisuuksia nuorisotakuun toteuttamiseen kunnissakin
• TE-toimistojen roolia pitäisi nuorisotakuun toteuttamisessa
vahvistaa
www.nuorisotakuu.fi
36
Nuorisotakuu kuntakokeiluissa
• Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan
kuntakokeiluja vuosina 2015-2016. Niitä toteutetaan 6 eri
toimintamallin kautta:
•
•
•
•
•
•
hyvinvoinnin integroitu toimintamalli
koulutuspalvelukokeilut
palveluasumisen toimintamalli
valvonnan toimintamalli
kuntien ja Kelan yhteistyö sekä
nuorisotakuu
• Kunnilta tuli nuorisotakuukokeiluihin eniten hakemuksia:
nuorisotakuuta koskien kokeilujen jatkoneuvotteluissa on mukana
11 kuntaa tai kuntaryhmää
• Kunnilla oli hakemuksissaan kehitteillä monipuolisia asiakkaan
asiointia ja viranomaisten yhteistoimintaa kehittäviä
toimintamalleja. Useissa kunnissa kehitetään monialaista matalan
kynnyksen palvelua nuorille.
www.nuorisotakuu.fi
37
Nuorisotakuu mukana kuntakokeiluissa
• Kokeilujen tarkoituksena
• edistää toimivia asiakaslähtöisiä prosesseja, kunnallisten ja työja elinkeinohallinnon viranomaisten yhteistoimintaa ja
tiedonkulkua
• tavoitteena tehokkaat ja vaikuttavat palvelut ja
palvelukokonaisuudet nuorisotakuun piiriin kuuluville nuorille
• Kokeiluissa sovitaan muun muassa:
• yhteistyötä helpottavista kuntien ja TE-toimistojen yhteistyön
muodoista
www.nuorisotakuu.fi
38
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan
mietinnön ehdotukset
• ”Nykyiset palvelujärjestelmät joko tunnistavat riskit heikosti tai
puuttuvat niihin riittämättömästi. Palvelut tulevat liian myöhään ja
usein myös liian monen lähetteen tai luukun kautta. Lapsia ja
nuoria sekä heidän perheitään tulee auttaa matalan kynnyksen ja
yhden luukun palveluilla. Lapselle tai nuorelle on nimettävä oma
vastuuhenkilö, jonka tehtävä on huolehtia moniammatillisen avun
saannista ja tiedonkulusta.”
• ”Valiokunta pitää hallituksen ja opposition saavuttamaa SOTEsopua poikkeuksellisen tärkeänä mahdollisuutena korjata
nykyjärjestelmän vakavat virheet. Valiokunnan ponsissa
asetetaankin suoria hallitusta velvoittavia vaatimuksia nyt
tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä koskee
matalankynnyksen käytänteiden levittämistä koko maahan että
vääränlaisen osaoptimoinnin purkua.”
www.nuorisotakuu.fi
39
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan
mietinnön ehdotukset
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.7/1400584147_
384710&${TRIPPIFE}=PDF.pdf
Tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää uudistaessaan siirtää painopisteen
korjaavasta toiminnasta ennalta ehkäisevään toimintaan ja puuttuu lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Käytettävissä olevien voimavarojen uudelleen suuntaaminen on sekä
inhimillisesti että julkisen talouden kestävyyden kannalta välttämätöntä. Olemassa olevien hyvien käytäntöjen
levittäminen, jalostaminen ja uusien kokeileminen tulee toteuttaa suunnitelmallisesti uudistuksen yhteydessä.
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joiden avulla ensiksi suurimmassa
syrjäytymisvaarassa olevat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät henkilöt saavat tarvitsemansa avun.
Tähän tarvitaan varhaista puuttumista ja matalan kynnyksen palveluja sekä nuorelle yhteyshenkilö, joka
hallinnonrajoista riippumatta etsii nuorelle avun ja palvelut joustavasti sekä nopeasti. Yhteyshenkilön
nimeäminen on erityisen tärkeää suuremman syrjäytymisriskin omaaville maahanmuuttajanuorille.
3. Eduskunta edellyttää, että hallitus varhaiskasvatuslakia parhaillaan valmistellessaan ottaa huomioon nyt
esitetyt näkökohdat varhaisen puuttumisen, tuen jatkuvuuden ja moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä.
4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevissa
tietosuoja- ja salassapitoasioissa. Valmistelu on määrättävä yhdelle ministeriölle. Ministeriölle tulee antaa
toimintaedellytykset ja toimivalta koota ja yhtenäistää viranomaisten tietosuoja- ja salassapitosäännökset
mainittuja palveluja koskien. Ministeriön tulee ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin sähköisen
asiakirjahallinnon ja moniammatillisen yhteistyön esteiden poistamiseksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja
syrjäytyneiden nuorten auttamisessa.
www.nuorisotakuu.fi
40
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan
mietinnön ehdotukset
5. Eduskunta edellyttää, että hallitus edellä kannanottokohtaan neljä pohjautuen varmentaa
tiedonkulun ja yhtenäiset tietosuoja- ja salassapitokäytännöt viranomaisyhteistyössä
määräyksin, ohjein ja koulutuksella. Lainsäädännössä, käytännön esimiestyössä ja
johtamisessa on korostettava viranomaisen velvollisuutta ottaa vastuu lapsen ja nuoren
ongelmista ja etsiä niihin ratkaisuja yhteistyössä perheen ja muiden toimijoiden kanssa.
Puuttumisessa tulee lähtökohtana olla aina lapsen etu ja lapsen oikeus tulla autetuksi, eikä
vastuullisen toiminnan esteenä tulkintatilanteessa pidä olla pelko tietosuoja- ja
salassapitosäännösten rikkomisesta ja sen seurauksista.
6. Eduskunta edellyttää, että hallitus sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista
rahoitusjärjestelmää uudistaessaan ottaa huomioon, että rahoitus jatkossa ohjaa
järjestämään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn vaatimat ennalta ehkäisevät ja korjaavat
palvelut kokonaisuutena matalalla kynnyksellä, yhdeltä luukulta ja moniammatillista
yhteistyötä hyödyntäen.
7. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja ottaa käyttöön yli
hallinnonrajojen ulottuvan yhtenäisen toimintatavan, jonka avulla voidaan käytännön työssä
tehokkaasti toteuttaa lasten ja nuorten ongelmiin varhainen puuttuminen, tiedonkulku ja
toimenpiteiden seuranta sekä estää ongelmien paheneminen.
www.nuorisotakuu.fi
41
Kiitos!
Yhdessä tekeminen tuottaa tulosta!
Nuorisotakuu
verkkosivut:
• www.nuorisotakuu.fi
• www.ungdomsgaranti.fi
• www.youthguarantee.fi

similar documents