Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe

Report
Wyniki branży leasingowej za 2011 rok
Konferencja prasowa
Związku Polskiego Leasingu
31.01.2012
Hotel Intercontinental
Warszawa
Lista członków Związku Polskiego Leasingu
BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o.
BGŻ Leasing Sp. z o.o.
BNP Paribas Leasing Solutions
BRE Leasing Sp. z o.o.
BZ WBK Finanse & Leasing S.A.
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.
De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Deutsche Leasing Polska S.A.
DnB Nord Leasing Sp. z o.o.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Getin Leasing S.A.
Handlowy-Leasing S.A.
IKB Leasing Polska Sp. z o.o.
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Kredyt Lease S.A.
Masterlease Polska S.A.
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
Millennium Leasing Sp. z o.o.
NOMA 2 Sp. z o.o.
Nordea Finance Polska S.A.
ORIX Polska S.A.
PEKAO Leasing Sp. z o.o.
PKO Leasing (BFL S.A.)
Raiffeisen Leasing Polska S.A.
Scania Finance Polska Sp. z o.o.
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o.
Siemens Finance Sp. z o.o.
VB Leasing Polska Polska S.A.
VB Real Estate Services Polska Sp. z o. o.
VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.
Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
Rynek leasingu
Wyniki branży leasingowej za 2011 r. (1)
Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe
I-IX 2010
Pojazdy
OSD
Pojazdy ciężarowe
Pozostałe pojazdy
Maszyny
IT
Samoloty, statki, kolej
Pozostałe ruchomości
Ruchomości razem
Nieruchomości
Finansowanie ogółem (L+P)
I-IX 2011
10 091
12 081
6 809
2 876
I-IX 11 /
I-IX 10
X-XII 2010
X-XII 2011
X-XII 11 / XXII 10
I-XII 2010
I-XII 2011
I-XII 11 /
I-XII 10
19,7%
5 807
4 793
-17,5%
15 898
16 874
6,1%
6 920
1,6%
3 974
2 645
-33,5%
10 783
9 565
-11,3%
4 623
60,7%
1 485
2 058
38,6%
4 361
6 681
53,2%
406
538
32,7%
348
91
-73,9%
754
629
-16,6%
6 118
299
470
112
7 790
415
754
214
27,3%
3 007
189
171
99
24,3%
166,9%
8 536
464
650
149
10 797
605
925
313
26,5%
91,4%
2 418
165
179
37
110,1%
17 090
21 254
24,4%
8 606
8 259
-4,0%
25 696
29 513
14,9%
1 018
931
-8,5%
577
697
21,0%
1 595
1 629
2,1%
18 108
22 186
22,5%
9 183
8 956
-2,5%
27 291
31 142
14,1%
39,0%
60,4%
14,9%
-4,6%
30,4%
42,4%
 Rok 2011 to kontynuacja obserwowanego od marca 2010 roku, ożywienia na
rynku leasingu ruchomości. Po 22,8% wzroście sfinansowanych aktywów
ruchomych w 2010 (w dużej mierze za sprawą niskiej bazy kryzysowego 2009),
rynek leasingu ruchomości wzrósł w ub. r. o 14,9%.
 Drugim, stabilnym w całym roku, filarem wzrostu pozostały maszyny. To
pochodna wysokiego już wykorzystania mocy produkcyjnych w
przedsiębiorstwach wytwórczych (80,4% na koniec IV kw. 2011) oraz wciąż
dobrego poziomu produkcji sprzedanej przemysłu.
 Ożywienie na rynku ruchomości wykazuje trwałą tendencję i dotyczyło
większości segmentów. Głównymi filarami wzrostu w 2011 roku były pojazdy
ciężarowe oraz maszyny.
 Koniec odliczania podatku VAT od aut osobowych z homologacją ciężarową
istotnie wpłynął na wynik sektora pojazdów lekkich w IV kw. ub. roku. Wartość
sfinansowanych pojazdów w tym obszarze spadła o 33,5%, przede wszystkich
za sprawą leasingu samochodów ciężarowych i dostawczych do 3,5 tony (74,4% r/r) , w którym to raportowane są auta z „kratką”.
 Bardzo dobre wyniki leasingu pojazdów ciężarowych to zarówna pochodna
odbicia na rynku przewozów i poprawiającej się kondycji finansowej firm
transportowych, jak i niskiej bazy z I połowy 2009 roku. Dynamika segmentu,
mimo wyhamowania w II poł. 2011 r., pozostała jednak wysoka.
 Wartość sfinansowanych przez firmy leasingowe maszyn w 2011 roku w
znacznym stopniu była wsparta pożyczką.
 Ostatni kwartał 2011 r. przyniósł wyraźne odbicie na rynku leasingu
nieruchomości, w efekcie czego cały rok zakończył się na niewielkim plusie.
Wyniki branży leasingowej za 2011 r. (2)
Aktywa sfinansowane leasingiem
`
Pojazdy
OSD
Pojazdy ciężarowe
Pozostałe pojazdy
Maszyny
IT
Samoloty, statki, kolej
Pozostałe ruchomości
I-IX 2010
I-IX 2011
I-IX 11 /
I-IX 10
X-XII 2010
X-XII 2011
X-XII 11 / XXII 10
I-XII 2010
I-XII 2011
I-XII 11 /
I-XII 10
10 024
11 780
17,5%
5 668
4 626
-18,4%
15 692
16 406
4,5%
6 780
6 729
-0,8%
3 942
2 586
-34,4%
10 722
9 315
-13,1%
2 838
4 564
60,8%
1 455
1 951
34,1%
4 293
6 515
51,7%
406
487
20,2%
272
89
-67,2%
677
576
-14,9%
4 652
283
459
111
6 033
405
748
213
29,7%
2 195
183
169
98
9,6%
166,4%
6 654
447
630
148
8 228
588
917
312
23,7%
92,8%
2 002
164
171
37
111,2%
15 528
19 179
23,5%
8 043
7 271
-9,6%
23 571
26 450
12,2%
Nieruchomości
1 018
693
-31,9%
401
560
39,6%
1 420
1 254
-11,7%
Leasing ogółem
16 546
19 872
20,1%
8 444
7 832
-7,3%
24 990
27 704
10,9%
Ruchomości razem
43,3%
63,0%
11,4%
-1,2%
Źródło: ZPL
31,6%
45,6%
Wyniki branży leasingowej za 2011 rok (3)
Aktywa sfinansowane pożyczką
I-IX 2010
Pojazdy
OSD
Pojazdy ciężarowe
Pozostałe pojazdy
Maszyny
IT
Samoloty, statki, kolej
Pozostałe ruchomości
Ruchomości razem
Maszyny dla
przemysłu
spożywczego 2%
138
29
191
550,3%
32
37
59
57,9%
30
77
2
-97,8%
19,8%
812
7
2
0
95,2%
-50,8%
416
1
8
0
32,9%
563
0
51
1 466
16
12
1
1 757
10
6
1
1 562
2 075
0
238
1 562
2 313
-36,8%
-44,8%
48,1%
Inne MiU 5%
Sprzęt budowlany
9%
Maszyny rolnicze
61%
167
X-XII 11 / XXII 10
350,5%
Maszyny do prod.
tw. sztucznych i
obróbki metali 6%
Maszyny
poligraficzne 5%
X-XII 2011
301
Maszyny sfinansowane pożyczką
Sprzęt medyczny
12%
X-XII 2010
67
Nieruchomości
Pożyczka ogółem
I-IX 11 /
I-IX 10
I-IX 2011
I-XII 2010
I-XII 2011
I-XII 11 /
I-XII 10
20,8%
205
469
128,2%
59
82,8%
62
250
306,0%
107
259,9%
67
166
147,2%
77
53
-31,4%
2 569
17
8
1
36,5%
769,2%
1 882
17
20
1
988
75,3%
2 126
3 063
44,1%
175
137
-21,7%
175
375
114,1%
739
1 125
52,3%
2 301
3 438
49,4%
633,3%
-77,0%
-0,6%
-58,1%
-30,5%
 Łączne aktywa sfinansowane pożyczką to już 11,0% całości produkcji firm
leasingowych. W 2010 roku udział ten wyniósł 8,4%.
 Zakupy maszyn nadal stanowią główny rodzaj inwestycji finansowanej poprzez
pożyczkę. Jednak udział maszyn w całości produkcji nie jest już tak dominujący:
74,7%% w ub. roku (72,2% dla Q4) wobec 81,8% dla 2010 roku.
 Coraz więcej pojazdów finansowanych jest pożyczką: 2,8% całości produkcji
tego segmentu w 2011 roku wobec 1,3% w 2010. W efekcie pojazdy stanowią już
13,6% produkcji w pożyczce. Pożyczka stała się istotna dla sektora nieruchomości,
gdzie finansuje już 23% całości produkcji.
 Wykorzystanie funduszy unijnych przez rolników przekłada się na dominujący
udział maszyn rolniczych w strukturze maszyn finansowanych pożyczką.
Źródło: ZPL
Wyniki spółek w 2011 r.
 Za 14% wzrostem wartości aktywów
sfinansowanych przez firmy leasingowe w 2011 roku
stoi już szeroka reprezentacja rynku.
3 500
220%
3 161
Łączne aktywa sfinansowane w 2011 r. [mln zł]
Zmiana sprzedaży r/r
2 812
3 000
170%
2 551
2 500
119%
1 914
1 671
2 000
120%
1 536
1 460
1 500
14%
1 200
70%
16%
-3%
500
1 341
34%
32%
1 000
1 376
1%
-14%
20%
11%
7%
0
et
in
G
Le
as
i
ng
G
VB
IN
W
B
Z
B
Pe
ka
o
K
)
FL
B
(d
.
Le
as
in
g
O
PK
E
R
B
M
ill
en
ni
um
R
ai
ff
ei
se
n
EF
L
-30%
 Dane za I półrocze pokazywały jeszcze że 7 firm
zwiększyło obroty o ponad 60% w skali roku, a aż 12
firm o powyżej 50%. Wyniki za cały 2011 rok są już
bardziej wyrównane: tylko 3 firmy zwiększyły wartość
sfinansowanych aktywów o ponad 50%. Tym
niemniej u 11 firm obrót zwiększył się o ponad 30%.
 Niższe obroty w segmencie nieruchomości
przełożyły się na łączne wyniki spółek bardziej
zaangażowanych w ten sektor w 2010 roku
(Millennium, Pekao).
 Dobre wyniki w 2011 roku są udziałem firm o
bardziej korporacyjnym charakterze, które w
większym stopniu skorzystały z odrodzenia inwestycji
wśród średnich i dużych firm. Na tegoroczną
dynamikę wpływ miała też skala zaangażowania firm
w finansowanie zakupu aut z „kratką” w II połowie
2010 roku.
 Wyraźnie szybsze tempo rozwoju notują mniejsze
i średnie firmy leasingowe. Sprzedaż u pięciu
czołowych firm z 2010 roku wzrosła w tym roku o
7,0% w sektorze ruchomości, podczas gdy wzrost
ten dla pozostałej części rynku wyniósł 20,4% r/r.
Źródło: ZPL
Wyniki branży leasingowej w 2011 r. – nieruchomości
Struktura przedmiotowa rynku leasingu nieruchomości
Hotele i obiekty
rekreacyjne
3,9%
Inne
10%
Budynki
przemysłowe
29%
Struktura podmiotowa rynku leasingu nieruchomości
BZ WBK
4,1%
EFL
1,1%
Pozostali
16,0%
ING
28,1%
BNP Paribas
4,1%
Obiekty biurowe
20%
Obiekty
handlowe i
usługowe
37%
Immoconsult
5,1%
Raiffeisen
8,5%
PKO Leasing (d.
BFL)
10,4%
BRE
22,6%
 Wartość nieruchomości wyleasingowanych w 2011 roku wyniosła 1.629 mln zł, co oznacza 2,1% wzrost w ujęciu rocznym.
 Ubiegłoroczna dodatnia dynamika rynku została osiągnięta przede wszystkim za sprawą ostatniego kwartału, kiedy to sfinansowano nieruchomości na
kwotę 697 mln PLN (wzrost o o 21,0% r/r), co stanowiło 43% całorocznej produkcji.
 W 2011 roku nieznacznie wzrosła średnia wartość transakcji: o 6,0% do 5,81 mln PLN. Jest ona nadal istotnie niższa w porównaniu do lat ubiegłych:
średnia wartość za lata 2004-2009 to 14,83 mln PLN.
 Liczba raportowanych umów w 2011 roku pozostała na porównywalnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego: 239 wobec 248.
 Rynek finansowania nieruchomości leasingiem pozostaje mocno skoncentrowany. Szacujemy, że 61% transakcji wartościowo (oraz 68% w ujęciu
ilościowym) zostało zawarte przez trzy czołowe firmy. W całym 2010 roku wskaźnik ten dla wartości obrotu wyniósł 51%, a dla ilości transakcji – 65%. Liderem
rynku pozostaje ING, ale jego przewaga nad dwójką kolejnych firm nie jest już tak wyraźna jak w 2010 roku.
 Coraz większe znaczenie w finansowaniu nieruchomości ma pożyczka. W 2011 sfinansowano za jej pomocą 23% aktywów, podczas gdy w całym 2010
roku udział ten wyniósł 11%. W strukturze przedmiotowej rynku dominują obiekty handlowe i usługowe oraz budynki przemysłowe.
Źródło: ZPL
Struktura walutowa nowej produkcji na rynku leasingu
100%
100%
90%
90%
Struktura walutowa nowej produkcji - ruchomości
80%
70%
70%
60%
Leasing w PLN
60%
Leasing w PLN
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
Leasing w walucie obcej
20
07
20
08
II
Q
20
08
III
Q
20
08
IV
Q
20
0
IQ 8
20
09
II
Q
20
09
III
Q
20
09
IV
Q
20
0
IQ 9
20
10
II
Q
20
10
III
Q
20
10
IV
Q
20
1
IQ 0
20
11
II
Q
20
11
III
Q
20
11
IV
Q
20
11
IQ
20
11
Q
20
11
IV
Q
III
Q
20
11
20
11
II
IQ
20
10
Q
IV
III
Q
20
10
20
10
20
10
Q
II
20
09
IQ
Q
IV
III
Q
20
09
20
09
20
09
Q
II
20
08
IQ
Q
IV
III
Q
20
08
20
08
20
08
Q
II
IQ
Leasing w walucie obcej
0%
0%
20
07
Struktura walutowa nowej produkcji - nieruchomości
80%
 W 2011 roku, analogicznie jak we wcześniejszych latach, w strukturze nowej produkcji dla leasingu ruchomości dominowało finansowanie w PLN. Istotnie
zwiększył się jednak udział leasingu w walucie obcej: z 16,0% w 2010 roku do 23,7% w ubiegłym roku. W przypadku finansowania pożyczką wzrost ten nie
był już tak wyraźny: z 11,2% w 2010 do 13,8% w 2011 r.
 W kolejnych kwartałach 2010 i 2011 roku widzimy stopniowy wzrost zainteresowania finansowania zakupów ruchomych środków trwałych leasingiem w
walucie obcej. O ile jeszcze w I półroczu 2010 udział tego leasingu wyniósł 14,7%, a w II półroczu 2010 - 17,0%, to w I półroczu. 2011 było to już 23,0%, a w II
półroczu ub. roku 24,3%.
 Udział waluty obcej w finansowaniu zakupów inwestycyjnych w IV kw. 2011 roku w wysokości 25,1% zbliżył się już do rekordowego poziomu 32,3%
osiągniętego w IV kw. 2008 roku. Widać, że przedsiębiorcy coraz wyraźniej narażają swoje ekspozycje kredytowe na ryzyko walutowe.
 Leasing nieruchomości historycznie w znacznie większej skali finansowany był w walucie obcej. Począwszy od 2008 roku rośnie udział złotówki w
finansowaniu tego segmentu. Proces ten istotnie przyspieszył w ubiegłym roku, kiedy to już 56% transakcji leasingu nieruchomości zostało sfinansowane w
PLN. W 2010 leasing walutowy jeszcze przeważał, finansując 60% produkcji nieruchomości.
Źródło: ZPL
Leasing i inwestycje w latach 2004 - 2011
45
50%
40
35
28%
32,6
31,1
27,3
20
14%
23,0
21,8
30%
17,0%
17%
15,2%
20%
10%
16,3
0%
14,2
1%
15%
14,1%
13,1%
13%
12,4%
-10%
-30%
-20%
5
11%
11,8%
12,6%
10,5%
-30%
0
-40%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
350
Inwestycje ogółem [mld zł]
dynamika nakładów inw. r/r
14,9%
15%
17,6%
250
241
217
6,4%
120
219
216
8,7%
192
6,5%
155
10%
9,6%
131
5%
100
0%
50
-1,2%
-0,2%
0
-5%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9%
2004
20%
300
150
% inwestycji ogółem sfinansowanych leasingiem
19%
10
200
19%
40%
32,9
15%
25
60%
50%
zmiana r/r
34%
30
15
Rynek leasingu ogółem [mld PLN]
2011
Źródło: ZPL, GUS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 W latach 2004-2007 średnioroczny wzrost rynku leasingu wyniósł 32%,
wyprzedzając znacznie dynamikę inwestycji w gospodarce na poziomie 11%. Efektem
był znaczny wzrost udziału leasingu w finansowaniu inwestycji.
 W 2008 roku rynek leasingu z wyprzedzeniem zareagował na nadchodzące
spowolnienie gospodarcze, notując spadki obrotu już od maja 2008 roku. W 2009
nastąpiło załamanie rynku leasingu.
 Relatywnie niskie spadki inwestycji w 2009 i 2010 roku były zasługą publicznych
inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych przez fundusze unijne. Inwestycje
prywatne ruszyły dopiero w II połowie 2010 roku.
 Obserwowany od 2010 roku rozwój rynku leasingu przekłada się na stopniowy
wzrost wskaźnika penetracji leasingiem w inwestycjach. Przewyższył on już średni
poziom tego wskaźnika dla Europy szacowany na 12,6% w 2010 roku. Nadal jest
jednak znacznie niższy niż w 2007 roku.
 W 2011 roku rynek leasingu nie przekroczył jeszcze poziomu finansowania z lat
2008-2009. Inwestycje w gospodarce są już wyższe niż przed spowolnieniem.
Finansowanie inwestycji – leasing vs kredyt inwestycyjny
70
Wartość aktywnego portfela - ruchomości
zmiana do poprzedniego okresu
60
16,2%
47,7
47,3
48,0
47,8
45,4
43,9
20%
70
15%
9,1%
37,8
40
80
-3,9%
0%
0,5%
10
-5%
0
-10%
2007.12
2008.06
2008.12
2009.06
2009.12
2010.06
2010.12
2011.06
2007.12
100%
90
79 mld
80
90%
70
80%
60
70%
60%
50
50%
40
40%
30
30%
Kredyty inwestycyjne udzielone firmom przez banki [mld zł]
Wskaźnik depozyty / kredyty dla firm
20
10
20%
10%
0%
55,3
55,9
15%
10%
13,7%
5%
0,9%
20
10
-2,8%
1,8%
-2,8%
0%
-0,2%
0
-5%
2008.06
2008.12
2009.06
2009.12
2010.06
2010.12
2011.06
2007.12
 Łączna wartość aktywnego portfela na koniec 2011 r. w kwocie 61,10 mld zł
(52,44 mld zł dla ruchomości i 8,66 mld zł dla nieruchomości) jest porównywalna
z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (
79,34 mld zł). Leasing to główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło
finansowania inwestycji pracujących w gospodarce.
 Wartość tego portfela w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o 10,4%,
uzyskując najwyższą w historii wartość.
 Dane NBP o podaży pieniądza (na 31.12.2011) wskazują na istotne
przyspieszenie akcji kredytowej banków w obszarze inwestycji. W ciągu ostatnich
12 miesięcy saldo kredytów inwestycyjnych zwiększyło się w bankach o 27,6%.
To jednocześnie najwyższa dynamika w ujęciu rocznym od kwietnia 2009 roku.
11
1
3,6%
wr
z
11
y
aj
1
m
st
0
10
wr
z
10
09
aj
1
m
y
st
9
wr
z
09
8
08
aj
0
m
y
st
wr
z
08
y
aj
0
m
st
wr
z
07
0
7
53,4
20%
9,4%
30
-0,9%
20
aj
0
54,9
49,8
5%
-1,4%
07
60
56,5
40
10,2%
m
56,6
10%
30
y
Całkowita wartość aktywnego portfela
zmiana do poprzedniego okresu
61,1
50
5,2%
st
25%
52,4
48,4
50
25%
Źródło: ZPL, NBP
Polski Związek
Wynajmu i Leasingu Pojazdów
Podsumowanie roku 2011
Wyniki PZWLP – podsumowanie roku 2011
• PZWLP 2011 – 16 firm członkowskich
– Wyniki podało 15 firm
– Jeden z członków rozpocznie raportowanie po I kwartale 2012 r.
• PZWLP po IV kwartale 2011 – w wynajmie 93.216 pojazdy, w tym:
– FSL
– LS
– FM
75.819 (FSL – full service leasing)
7.418 (LS – leasing z serwisem)
9.979 (FM – wyłączne zarządzanie)
Źródło: PZWLP
Wyniki PZWLP w roku 2011
• Wzrost liczby pojazdów we flotach PZWLP w ciągu roku
– wzrost o 11,9% (9.942 pojazdów) wobec IV kwartału 2010
– w tym 77% stanowi FSL, a 23% - łącznie LS i FM
– Najszybszy rozwój – FSL – w ciągu roku wzrost o 6.687 pojazdów
94000
93216
Dynamika rozwoju
flot PZWLP
w roku 2011
(łączna liczba pojazdów
w FSL, LS i FM w tys.)
92000
90418
90000
88093
88000
86000
85942
84000
82000
IQ 2011
IIQ 2011
Źródło: PZWLP
IIIQ 2011
IVQ 2011
Liderzy branży flotowej
(członkowie PZWLP i ZPL)
Liderzy wynajmu długoterminowego ogółem:
1. Masterlease
20.297 (w tym w FM 152)
2. LeasePlan
18.101 (w tym w FM 3.602)
3. Arval Service Lease 15.849 (w tym w FM 342)
4. Alphabet Polska
10.206 (w tym w FM 105)
5. Carefleet
7.941 (w tym w FM 606)
Liderzy sektora FSL
1. Arval Service Lease
2. LeasePlan Fleet Management
3. Masterlease
4. Alphabet Polska
5. Carefleet
Źródło: PZWLP
15.379
14.473
13.224
9.257
7.335
Członkowie PZWLP i ZPL – liderzy rynku flotowego
łączna struktura liczbowa według produktu
Na podstawie wyników 16 firm
LS
14339
FM
10131
FSL
LS
FM
FSL
89043
• PZWLP i ZPL – łącznie na koniec 2011 roku: 113.513 pojazdów
• Wzrost o 9% w stosunku do roku 2010 (r/r)
Źródło: PZWLP
Inwestycje firm
Inwestycje firm w 2011 roku (1)
Napływające dane o inwestycjach wskazują na obawy firm przed inwestowaniem…
Wskaźniki nowych inwestycji – udział przedsiębiorstw planujących
rozpoczęcie nowych inwestycji w perspektywie kwartału
Wskaźnik kontynuacji inwestycji oraz
udział firm z rozpoczętymi inwestycjami
 Badania NBP za IV kwartał 2011 roku wskazują na wciąż niską aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw. Rozpoczęcie nowych inwestycji w I kw. 2012 r.
zapowiada 20,6% firm (22,0% dla IV kw. ub. r.).
 Niepewność co do przyszłej koniunktury przekłada się wciąż negatywnie na liczbę realizowanych inwestycji i powoduje, że poziom wskaźnika nowych
inwestycji od ponad trzech lat utrzymuje się poniżej długoletniej średniej.
 Spadek aktywności inwestycyjnej widać zarówno w sektorze MSP, jak i w dużych firmach (szczególnie z zatrudnieniem od 500 osób). Generalnie sytuacja
wygląda jednak znacznie lepiej w sektorze dużych firm, gdzie w perspektywie r/r widać pewną poprawę. W rezultacie nastąpiło dalsze zwiększenie się dystansu
w tempie rozwoju między przedsiębiorstwami dużymi a MSP.
Udział przedsiębiorstw będących w trakcie realizacji inwestycji w IV kwartale 2011 nieznacznie się obniżył do poziomu 61,7% (60,7% w III kw.) To wciąż
znacznie poniżej poziomu osiąganego przed 2009 rokiem.
 Natomiast już rozpoczęte inwestycje w zdecydowanej większości (ponad 96%) są kontynuowane bez zakłóceń, co potwierdza dobrą sytuację firm. To istotne,
bo wahnięcia tego wskaźnika mogą być jednym z pierwszych sygnałów nadchodzącego spowolnienia (w III kw. 2008 r. odnotowano gwałtowny przyrost
przedsiębiorstw weryfikujących swoje plany inwestycyjne w dół i redukujących skalę realizowanych przedsięwzięć).
dane NBP
Inwestycje firm w 2011 roku (2)
Mimo to przedsiębiorstwa kontynuują rozpoczęte inwestycje
70
50%
37,1%
40%
60
22,0%
50
40
15,5%
10,1% 9,0%
23,8%
6,5%
30%
20%
10%
30
-5,3%
15,6%
0%
1,9%
20
-17,9%
10
-10%
-20%
-17,7%
0
-30%
I-II kw . III-IV kw . I-II kw . III-IV kw . I-II kw . III-IV kw . I-II kw . III-IV kw . I-II kw . III-IV kw . I-II kw .
2006
2007
2008
2009
2010
Inwestycje firm zatrudniających od 50 osób [mld zł]
realna dynamika inwestycji r/r
III kw .
2011
 Po spadku inwestycji w gospodarce w 2010 roku o 0,2%,
wstępne dane pokazują, że 2011 nakłady brutto na środki trwałe
wzrosły o 8,7% w ujęciu rocznym. Inwestycje w gospodarce
narodowej konsekwentnie przyspieszały w kolejnych kwartałach ub.
roku w ujęciu r/r: Q1: +5,9%, Q2: +6,9% oraz Q3: +8,5% oraz o
przeszło 10% w Q4. Wynikało to głównie z realizacji projektów
infrastrukturalnych, wysokiego już wykorzystania mocy
produkcyjnych firm oraz wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw.
 Analogicznie przyspieszały inwestycje średnich i dużych firm
(+2,6% w Q1, +13,6% w Q2 oraz +15,5% dla Q3), dodatkowo
wspierane ich bardzo dobrymi wynikami finansowymi.
 Realny wzrost inwestycji firm z III kw. 2011 w wysokości +15,5%
r/r jest zasługą mocnego +22,4% wzrostu inwestycji firm z sektora
prywatnego, przy +3,0% wyniku dla firm z sektora publicznego.
 W okresie I-III kw. 2011 r. nakłady (badanych przez GUS
przedsiębiorstw niefinansowych) na nowe środki trwałe wyniosły
62,3 mld zł i były (w cenach stałych) o 12,1% wyższe niż przed
rokiem Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się realnie o 3,5%,
na maszyny i urządzenia o 15,0%, a na środki transportu o 30,9%.
 Inwestycje firm w III kw. 2011 równe 24,8 mld zł zbliżają się już
do poziomu sprzed wybuchu kryzysu w 2008 roku.
dane GUS
Inwestycje firm w 2011 roku (3)
Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych
210
205 mld zł
200
 W efekcie na koniec IV kw. ub. r. łączne wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło
80,4% (spadek o 0,3 pp kw/kw, a wzrost o 0,7 pp r/r). Poziom wskaźnika znajduje się wciąż
powyżej długoterminowej średniej , a jego nieznaczna obniżka w II połowie 2011 roku jest
silnie skorelowane z obserwowanym wzrostem inwestycji firm.
190
 W perspektywie ostatnich dwóch lat następuje stopniowy wzrost wykorzystania mocy
produkcyjnych wśród MSP oraz dla dużych firm, po silnym załamaniu z lat 2008/2009.
Ostatnie nieznaczne obniżenie łącznego wykorzystania mocy produkcyjnych firm to
pochodna sytuacji w największych firmach, gdzie były też realizowane większe inwestycje.
150
 Depozyty firm na rekordowym poziomie: 12,2% wzrost w ujęciu rocznym.
180
170
160
140
130
120
1
11
w
rz
11
aj
1
m
y
0
10
st
w
rz
10
aj
1
m
y
st
9
09
w
rz
09
aj
0
m
y
st
8
08
w
rz
08
7
07
aj
0
m
y
st
w
rz
aj
0
y
07
110
st
 Odmienne kształtowanie się stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych (wysokie w
firmach dużych, niższe w MSP) przekłada się na pokazywane wcześniej zróżnicowanie w
kształtowaniu się wskaźnika nowych inwestycji obu grupach firm.
Depozyty banków komercyjnych od firm [mld PLN]
m
 Koniec 2011 roku przyniósł niewielki spadek stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych
w budownictwie i usługach, przy stabilizacji wskaźnika w przemyśle.
dane NBP
Inwestycje firm w 2011 roku (4)
Udział przedsiębiorstw planujących
rozpocząć poważniejsze inwestycje w
perspektywie roku
 Uważamy, że dosyć duża skala spadku inwestycji prywatnych w ostatnich trzech
latach (co wpływa na zużycie majątku trwałego) oraz oczekiwane relatywnie płytkie
spowolnienie spowodują, że inwestycje prywatne będą nadal kontynuowane.
 Prognozujemy, że inwestycje firm prywatnych zwiększą się w 2012 roku o 7
proc., a inwestycje publiczne o ok. 2 proc. Łącznie nakłady w gospodarce
zwiększą się o 5 proc.
 Nastąpi więc nieznaczne osłabienie aktywności inwestycyjnej firm. Inwestycje firm
w znacznym stopniu zamortyzują prognozowane na II półrocze wygasanie inwestycji
publicznych (głównie infrastrukturalnych).
 Zakładamy, że kontynuacja inwestycji MSP będzie wynikała przede wszystkim z
wciąż wysokiego popyt u konsumpcyjnego, z czego będą korzystały MSP,
zorientowane głównie na rynek krajowy.
Wielkość planowanych inwestycji na
najbliższy rok r/r
 Mimo rosnącej niepewności, firmy nadal dobrze oceniają swoją sytuację. Te
nastroje oraz bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, wysoka płynność
finansowa i dostępność źródeł finansowania stwarzają korzystne warunki dla wzrostu
inwestycji.
 Bardzo dobre obecne wyniki przemysłu i nieznacznie niższe prognozy na bieżący
rok będą wpływały na wykorzystanie mocy produkcyjnych i konieczność ich
odbudowy.
Widzimy też przyspieszenie akcji kredytowej banków, w tym w obszarze kredytu
inwestycyjnego. W związku z tym oczekujemy kontynuacji dalszego wzrostu
inwestycji firm w 2012 roku.
dane NBP
 Zakładamy, że wyniki branży leasingowej w 2011 roku były trwałą zapowiedzią
wzrostu inwestycji firm. Dotąd rynek leasingu z półrocznym wyprzedzeniem
zapowiadał zmiany w inwestycjach w gospodarce narodowej.
Prognoza otoczenia makroekonomicznego
Rok 2011 - kontynuacja korzystnych trendów w gospodarce
7
5 700
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw [tys. osób]
dynamika zatrudnienia w sektrorze przedsiębiorstw % r/r
5 600
6
5
5 500
4
5 400
3
2
5 300
1
5 200
0
-1
5 100
-2
-3
5 000
01-08
07-08
01-09
07-09
01-10
07-10
01-11
07-11
25,0
dynamika funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw % r/r
nominalna dynamika sprzedaży detalicznej r/r
20,0
 W 2011 roku Polska korzystała na dokonanej rok wcześniej transformacji
gospodarki: od kraju, którego wzrost gospodarczy zależał głównie od dynamiki
eksportu (i związanej z nim produkcji przemysłowej) do gospodarki w znacznie
większym stopniu opartej na popycie krajowym. Ta korzystna struktura PKB
zapewniła w kolejnym roku stabilny wzrost gospodarczy.
 Relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy pozwalała na stopniowy wzrost
zatrudnienia w firmach (wyższe w grudniu 2011 o 2,3% w porównaniu do grudnia
2010), ale przy obniżającej się jego dynamice w ujęciu rocznym.
 Stopniowy wzrost zatrudnienia, w połączeniu z realnym zwiększeniem
wynagrodzeń, powodował wzrost funduszu płac (średnio +4,2% w I półroczu oraz
3,8% w II półroczu). W efekcie sprzedaż detaliczna wzrosła w ub. roku o 11,6%.
 Dane z II półrocza wykazywały już oznaki spowolnienia gospodarczego. Stopniowo
obniżała się dynamika spożycia indywidualnego, co wiąże się z podwyższoną inflacją
i niższą dynamiką funduszu płac. O ile w I półroczu 2011 roku konsumpcja prywatna
rosła o 3,6-3,7%, a w III kw. o 3,2%, to dane o PKB za cały 2011 roku wskazują, że w
ostatnim kwartale ub. roku zwiększyła się o ok. 2%.
 W 2012 roku, w wyniku lekkiego spowolnienia gospodarczego, prognozowany jest
wzrost stopy bezrobocia do 12,7%. Stanie się tak głównie z powodu obaw
przedsiębiorców o perspektywy gospodarcze, tak w kraju, jak i za granicą.
15,0
10,0
 Gorszy klimat wśród przedsiębiorców będzie skłaniał firmy do ograniczania
kosztów działalności. Oceniamy, że będzie to głównie poprzez zmniejszenie liczby
nowych ofert pracy oraz zamrażanie pensji. Nie spodziewam się istotnej redukcji
zatrudnienia, gdyż dostosowania kosztowe w polskich firmach (głównie
przemysłowych) zostały już dokonane w latach 2008-2009.
5,0
0,0
-5,0
01-08
07-08
01-09
07-09
01-10
07-10
01-11
07-11
 Oczekujemy utrzymania stabilnej konsumpcji prywatnej w 2012 roku. Jednak
ogólne pogorszenie nastrojów na świecie, niższa dynamika przemysłu i
wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w firmach spowodują, że również dynamika
sprzedaży detalicznej wyhamuje w tym roku do ok. 7%.
Dane: GUS
Polska zacznie stopniowo odczuwać spowolnienie strefy euro
14 000
50
Eksport EURmn
Eksport %r/r
Import % r/r
12 000
40
30
10 000
20
8 000
10
6 000
0
-10
4 000
-20
2 000
-30
0
-40
01-08
07-08
01-09
07-09
01-10
07-10
15
01-11
07-11
12,7
10
0
dynamika produkcji
przemysłowej % r/r
(odsezonowana)
-10
01-08
Jednak obecny trend spadkowy w nowych zamówieniach jest słabszy niż w II poł.
2008 i I poł. 2009. Jednocześnie obecny poziom zapasów jest niższy niż w 2008
roku. W związku z tym nie spodziewam się, aby przyszłe pogorszenie sytuacji w
Europie Zachodniej doprowadziło (jak w 2009 r.) do spadków produkcji przemysłowej
w przyszłym roku w Polsce. Indeks produkcji w ramach wskaźnika PMI wzrósł w
grudniu do 51,3 pkt z 50,1 w listopadzie.
-12,7
-15
07-08
01-09
07-09
01-10
07-10
60
01-11
07-11
56,3
55
50
45
PMI dla polskiego przemysłu
40
35
06-08
38,3
12-08
06-09
12-09
06-10
12-10
 Dane o produkcji z II półrocza pokazały, że osłabienie złotego przełożyło się na
mocniejsze wzrosty branż typowo eksportowych (meble, wyroby z metali,
samochody). Uruchamia się mechanizm, który skutecznie zadziałał w 2009 r. Słaby
złoty poprawia konkurencyjność polskiego przemysłu, co pozwoli zachować
przyzwoitą dynamikę produkcji przez jeszcze kilka miesięcy. Jednak nie będzie to na
tyle silny efekt, aby zdołał całkowicie uchronić polską gospodarkę przed
spowolnieniem strefy euro. Efekt ten będzie też z czasem słabł, wraz z hamowaniem
popytu zewnętrznego.
 Dotychczasowe wyniki przemysłu wskazują na scenariusz łagodnego i
późniejszego ochładzania się naszej gospodarki. Ostatnie odczyty indeksu PMI dla
polskiego przemysłu (szczególnie 48,8 pkt. w grudniu), wskazują na gorsze
perspektywy krajowej aktywności gospodarczej, zgodnie z ogólnoświatowym
trendem. Wskazują na to szczególnie subindeksy związane z nowymi zamówieniami,
szczególnie eksportowymi.
5
-5
 Wzrost produkcji przemysłowej o 7,7% w 2011 roku wskazuje na odporność
polskiego przemysłu na sytuację w strefie euro.
06-11
12-11
 Oczekuję, że dynamika produkcji przemysłowej w całym 2012 roku wyhamuje do
4%, przy czym dołek będzie w II i III kw. (dynamika nie przekroczy 2%), a w IV kw.
możemy już liczyć na dynamikę produkcji powyżej 5%. Zakładamy bowiem, że popyt
krajowy pozostanie relatywnie mocny, a słaby złoty będzie wspierał opłacalność
eksportu i ograniczał tempo redukcji sprzedaży zagranicznej. In minus na produkcję
przemysłową będzie oddziaływało ograniczanie zapasów przez firmy.
Dane: GUS, NBP
Nie wpłynie ono jednak zasadniczo na tempo rozwoju Polski
15,0
 Ubiegłoroczny wzrost PKB Polski w wysokości 4,3% (po 3,9% w 2010 r.)
potwierdził dużą odporność polskiej gospodarki na gorsze perspektywy globalnego
wzrostu gospodarczego oraz zawirowania na rynkach kapitałowych.
PKB Polski r/r %
spożycie prywatne r/r %
nakłady brutto na środki trwałe r/r %
10,0
5,0
0,0
Q1'08
Q3'08
Q1'09
Q3'09
Q1'10
Q3'10
Q1'11
Q3'11
-5,0
-10,0
-15,0
 W USA widzimy oznaki ożywienia gospodarczego. Szczególnie cieszy poprawa na
rynku pracy (spadek bezrobocia do 8,5% w grudniu) oraz w sektorze nieruchomości.
produkcja przemysłowa strefy euro % r/r
produkcja przemysłowa USA % r/r
produkcja przemysłowa Chin % r/r
20
15
 EBC aktywnie wspiera sektor bankowy Eurolandu poprzez dostarczenie w
zasadzie nieograniczonej płynności: 3-letnie pożyczki oprocentowane wg stopy refi.
10
5
0
04-10
07-10
10-10
01-11
04-11
07-11
10-11
65
60
55
50
45
ISM USA
40
PMI strefy euro
PMI Chin
35
30
10-08
02-09
06-09
10-09
02-10
06-10
10-10
02-11
06-11
 Strefa euro stopniowo wchodzi jednak w fazę spowolnienia gospodarczego.
Możliwa jest płytka recesja. Wskaźniki wyprzedzające aktywności gospodarczej
pokazują, że nie należy oczekiwać załamania w takiej skali jak w latach 2008-2009.
Ostatnie miesiące to stopniowa poprawa głównych wskaźników koniunktury w
przemyśle USA i strefy euro. W 2012 r. oczekujemy mizernego, ale dodatniego
wzrostu PKB w strefie euro, rzędu 0,5%.
10-11
 Zakładamy, że w 2012 roku nastąpi wyhamowanie wzrostu gospodarczego w
Polsce, przy czym nie będzie ono tak istotne jak prognozuje to rząd (2,5% w ustawie
budżetowej) czy konsensus rynkowy (rzędu 2,2%-2,6%). Polskie przedsiębiorstwa są
bowiem dobrze przygotowane na pogorszenie koniunktury w strefie euro, a
konsumenci odporni na negatywne informacje.
 Negatywnie w 2012 r. na wzrost gospodarczy będzie wpływało przede wszystkim
redukcja poziomu zapasów oraz wyhamowanie w drugiej połowie roku inwestycji
infrastrukturalnych. W całym roku powinna utrzymać się trochę niższa, ale stabilna
konsumpcja prywatna (wzrost rzędu 2,8%). Wzrośnie również znaczenie eksportu
netto, który do wzrostu PKB doda ok. 1 pp.
 Spowolnienie gospodarki euro I kw. 2012 przełoży się na hamowanie wzrostu PKB
w Polsce (do ok. 2,7% r/r). Zakładamy, że w kolejnych trzech kwartałach średni wzrost
gospodarczy Polski nie spadnie poniżej 3,3% r/r, a w całym 2012 roku wyniesie 3,2%.
Dane: GUS, Eurostat, HSBC Markit Economics
Prognoza wskaźników makroekonomicznych na 2012 rok
Wektor makroekonomiczny
2011
4,3%
8,7%
3,2%
5,0%
3,1%
+0,4 pp
7,7%
11,6%
2,8%
+1,0 pp
4,0%
7,0%
na koniec roku
4,3%
12,5%
3,3%
12,7%
na koniec roku
4,50%
4,50%
PKB
Nakłady inwestycyjne
[zmiana r/r]
Konsumpcja prywatna
Eksport netto
Produkcja przemysłowa
Sprzedaż detaliczna
[zmiana r/r]
Inflacja CPI
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Stopa referencyjna NBP
2012
[zmiana r/r]
kontrybucja do PKB
[zmiana r/r]
[zmiana r/r]
r/r średnioroczna
Prognoza rynku leasingu
Prognoza wyników branży leasingowej (1)
Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe
16 874
18 738
zmiana
2012/2011
11,0%
OSD
9 565
10 612
10,9%
Pojazdy ciężarowe
6 681
7 456
11,6%
16,2%
6,5%
11,5%
12,4%
Pozostałe pojazdy
629
670
6,6%
-11,2%
11,2%
10,8%
26,5%
10 797
605
925
313
12 158
763
1 019
358
12,6%
15,1%
11,2%
7,0%
17,2%
26,2%
25,8%
27,0%
25,9%
26,3%
10,1%
8,4%
10,1%
10,8%
9,9%
14,6%
20,3%
20,0%
5,0%
15,1%
29 513
33 036
11,9%
14,9%
8,7%
9,8%
14,6%
Nieruchomości
1 629
1 716
5,4%
-10,7%
72,8%
9,0%
-0,9%
Leasing ogółem
31 142
34 753
11,6%
13,1%
10,0%
9,8%
13,4%
2011
Pojazdy
Maszyny
IT
Samoloty, statki, kolej
Pozostałe ruchomości
Ruchomości razem
2012 (P)
zmiana r/r
I Q 2012
14,6%
zmiana r/r
II Q 2012
6,2%
zmiana r/r
III Q 2012
11,1%
zmiana r/r
IV Q 2012
12,8%
15,9%
5,7%
10,8%
12,6%
 Głównymi motorami wzrostu w 2012 roku pozostaną pojazdy ciężarowe (oczekiwana poprawa sytuacji w transporcie międzynarodowym w II połowie roku,
ciągle dobry poziom zamówień przewozowych oraz potrzeba wymiany taboru na nowszy za sprawą podwyższenia stawek na e-myto) oraz maszyny
(potrzeba uzupełnienia / rozbudowy parku maszynowego na skutek rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych).
 Nie oczekujemy jeszcze istotnej poprawy w sektorze leasingu nieruchomości.
 Prawdopodobny brak łatwego powrotu „kratki” w 2013 roku nie spowoduje wyhamowania popytu na auta osobowe w tym roku.
 Około 12% wzrost rynku w 2012 roku powinien przewyższyć wzrost inwestycji w gospodarce narodowej.
 Dane makroekonomiczne z ostatnich kilku miesięcy wskazują na trwałość ożywienia gospodarczego. Oczekujemy utrzymania dodatniej dynamiki rynku
leasingu w kolejnych kwartałach bieżącego roku, co będzie korespondowało z prognozowanym wzrostem inwestycji firm.
 Oczekiwany wzrost inwestycji prywatnych w dużej mierze będzie sfinansowany pożyczkami. Sprzyjać temu będzie rosnąca absorpcja środków unijnych
oraz coraz większe zainteresowanie firm leasingowych tym produktem, co przełoży się na wzrost udziału pożyczki w finansowaniu inwestycji.
Źródło: ZPL
Prognoza wyników branży leasingowej (2)
Aktywa sfinansowane leasingiem
16 406
18 284
zmiana
2012/2011
11,4%
OSD
9 315
10 349
11,1%
14,3%
8,8%
10,0%
12,0%
Pojazdy ciężarowe
6 515
7 276
11,7%
15,3%
5,6%
10,1%
15,2%
Pozostałe pojazdy
576
658
14,1%
16,7%
10,0%
10,0%
26,2%
8 228
588
917
312
8 893
735
1 009
357
8,1%
8,6%
5,7%
5,7%
12,2%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
14,5%
20,0%
20,0%
5,0%
15,0%
26 450
29 277
10,7%
12,9%
7,6%
9,0%
13,4%
Nieruchomości
1 254
1 321
5,4%
-5,0%
60,0%
15,0%
-5,0%
Leasing ogółem
27 704
30 599
10,4%
11,9%
8,6%
9,2%
12,1%
Udział
pożyczki Q2
2012
2,2%
Udział
pożyczki Q3
2012
2,5%
Udział
pożyczki Q4
2012
2,8%
2011
Pojazdy
Maszyny
IT
Samoloty, statki, kolej
Pozostałe ruchomości
Ruchomości razem
2012 (P)
zmiana r/r
I Q 2012
14,8%
zmiana r/r
II Q 2012
7,7%
zmiana r/r
III Q 2012
10,0%
zmiana r/r
IV Q 2012
13,6%
Aktywa sfinansowane pożyczką
Pojazdy
469
455
-3,0%
Udział
pożyczki Q1
2012
2,1%
OSD
250
262
4,8%
2,2%
2,3%
2,5%
2,8%
Pojazdy ciężarowe
166
180
8,5%
2,1%
2,1%
2,5%
2,8%
Pozostałe pojazdy
53
12
-76,5%
1,7%
1,7%
2,0%
2,1%
2 569
17
8
1
3 265
28
10
1
27,1%
24,2%
25,0%
27,3%
30,1%
68,9%
2,5%
3,3%
4,0%
4,5%
22,4%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
34,8%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
3 063
3 759
22,7%
10,3%
10,6%
11,4%
12,9%
375
395
5,3%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
3 438
4 154
20,8%
11,0%
11,0%
11,8%
13,6%
2011
Maszyny
IT
Samoloty, statki, kolej
Pozostałe ruchomości
Ruchomości razem
Nieruchomości
Leasing ogółem
2012 (P)
zmiana
2011/2010
Źródło: ZPL
Konferencja prasowa styczeń 2012
ZPL domaga się zmian w prawie gospodarczym, które dadzą w
efekcie:
► Dostęp do taniego finansowania dla przedsiębiorców i konsumentów
Stan aktualny:
 Rządowy projekt zmian w ustawach podatkowych dotyczących leasingu
konsumenckiego wszedł w życie w dniu 1 lipca 2011 r.
 Dzięki leasingowi konsumenci otrzymują dostęp do dobrych warunków zakupu, a także
wielu usług okołoleasingowych, do nowej formy korzystania z dobra konsumpcyjnego,
dzięki której ryzyko kredytowe jest podzielone pomiędzy finansującym, a korzystającym.
► Pobudzą rynek leasingu nieruchomości:
- poprzez skrócenie umowy leasingu nieruchomości do 5 lat
- poprzez umożliwienie leasingu wieczystego użytkowania
► Zwiększą bezpieczeństwo przedsiębiorców, którzy w wyniku problemów finansowych nie
mogą kontynuować umowy leasingu:
- umożliwienie scedowania zobowiązań na inny podmiot
- umożliwienie wyleasingowania przedmiotu z wypowiedzianej umowy innemu
podmiotowi
Stan aktualny:
ZPL wspólnie z PKPP Lewiatan wystąpił do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o
kontynuowanie prac nad projektem zmian ustawowych. ZPL wystąpił z inicjatywą włączenia
proponowanych rozwiązań do projektu kolejnego pakietu deregulacyjnego.
► Zwiększą bezpieczeństwo podatników w procesie realizacji umowy leasingu.
Zorganizowanie konferencji poświęconych tematyce:
Praw i obowiązków stron umowy leasingu w świetle prawa cywilnego
Spójności interpretacji prawa podatkowego w orzecznictwie i interpretacjach
Ministerstwa Finansów.
Stan aktualny:
ZPL nawiązał współpracę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
prowadzącym badania nad leasingiem w świetle funkcjonującego prawa cywilnego.
ZPL wspólnie z kancelarią PWC zorganizowali konferencję poświęconą zagadnieniom
leasingu w w interpretacjach prawa podatkowego i orzecznictwie sądów
administracyjnych na przykładzie problematyki refakturowania ubezpieczeń
przedmiotów leasingu.


► Zwiększą potencjał inwestycyjny samorządów poprzez wykorzystanie kapitału prywatnego
(PPP).
Stan aktualny:
W Fundacji Centrum PPP, której ZPL jest jednym z założycieli, przygotowano tzw.
ścieżki dojścia podmiotu publicznego do projektów PPP w obszarach: ochrony
zdrowia, budownictwa pod wynajem oraz budowy siedziby władz publicznych.
Opracowano także Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy PPP.
Trwają prace nad kolejnymi sektorami m.in.. gospodarki odpadami, gospodarki
wodno – kanalizacyjnej, budowy obiektów sportowych, teleinformatyki, budowy
zaplecza bytowego wyższych uczelni, budowy centrów kulturalno-konferencyjnych,
żłobków i przedszkoli, rewitalizacji miast.
► Pobudzą przedsiębiorców do inwestowania poprzez zmniejszenie kosztów użytkowania
samochodów firmowych oraz poprawią bezpieczeństwo na drogach, wzmocnią ochronę
środowiska.
Stan aktualny:
 ZPL wspólnie z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Polską Izbą
Motoryzacji oraz Związkiem Dealerów Samochodowych przygotował raport pt.
„Branża motoryzacyjna w kryzysie. Propozycje rozwiązań”. Raport zawiera cztery
ważne dla branży motoryzacyjnej postulaty: pełne odliczenie VAT od aut firmowych,
wprowadzenie podatku ekologicznego, wprowadzenie na rynek leasingu
konsumenckiego oraz uszczelnienie sytemu funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.
Postulaty zostały skierowane do najwyższych władz państwowych oraz wszystkich
politycznych ugrupowań parlamentarnych.
 ZPL został partnerem programu Przyjazna Motoryzacja.
Celem Programu jest zwrócenie uwagi przedstawicieli administracji publicznej,
parlamentarnej, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych na znaczenie
motoryzacji zarówno w gospodarce, jak i w obszarze bezpieczeństwa, budowy
zrównoważonego transportu oraz ekologii. Cykl debat parlamentarnych poświęconych
tym tematom zakończyła konferencja „Synergia w imię rozwoju”, podczas której
sformułowano postulaty skierowane do przedstawicieli administracji publicznej
uczestniczących w konferencji.
 ZPL wspólnie z organizacjami reprezentującymi rynek motoryzacyjny rozpoczął
przygotowania do organizacji konferencji poświęconej rynkowi motoryzacyjnemu
podczas największego wydarzenia na polskim rynku motoryzacyjnym jakim są targi
motoryzacyjne MOTOR SHOW 2012.
Związek Polskiego Leasingu
ul. Rejtana 17, Warszawa
tel.: (22) 542 41 36
fax: (22) 542 41 37
e-mail: [email protected]
www.leasing.org.pl

similar documents