פיתוח אוריינות דיגיטלית ואתגר השיתופיות: הילכו שניהם יחדיו?

Report
‫דפוסי שימוש של צעירים בסביבות טכנולוגיות‬
‫והתנהגויות של ריבוי משימות‬
‫קרן אטינגר‬
‫רפי נחמיאס‬
‫ענת כהן‬
‫הקדמה‬
‫לכולם יש מה לומר על ריבוי משימות‪( ...‬בדרך כלל שלילי‪)...‬‬
‫"תפשת מרובה – לא תפשת" (תלמוד בבלי‪ ,‬מסכת ראש השנה ד ע"ב)‬
‫הקדמה‬
‫אבל‪ ...‬מה באמת קורה?‬
‫האם השיח הפופוליסטי אכן מתאר את המציאות?‬
‫שאלות שדורשות מחקר אקדמי מעמיק‪:‬‬
‫• האם אכן הצעירים עוסקים בריבוי משימות?‬
‫• האם הם כל הזמן עוסקים בזה?‬
‫• האם הם שולטים על ההתנהגות?‬
‫• האם ריבוי המשימות משפיע על הלמידה שלהם?‬
‫• האם ריבוי המשימות משפיע על תחומי חיים אחרים?‬
‫• האם באמת אין יתרונות לריבוי משימות?‬
‫• איך אפשר לחקור את התופעה?‬
‫סקירת ספרות‬
‫הגדרת המושג "ריבוי משימות"‬
‫"‪ media multitasking‬הוא תחום מחקר צעיר‪.‬‬
‫הוא חסר שפה משותפת ואין הגדרה מוסכמת של רוב המונחים הבסיסיים –‬
‫כולל ההגדרה של מהו ‪ multitasking‬בכלל‪Wallis (2010) ".‬‬
‫האם המשימות אכן מבוצעות סימולטנית?‬
‫‪ multitasking‬הוא ביצוע סימולטני של משימות‬
‫מרובות‪.‬‬
‫)‪ Lee & Taatgen (2002) ,Pashler (2000‬ו‪Salvucci & Taatgen (2008) -‬‬
‫או‬
‫מדובר בביצוע של מספר משימות ברצף ליניארי מהיר –‬
‫‪.task-switching‬‬
‫)‪,Appelbaum, Marchionni & Fernandez (2008) ,Oberauer & Kliegl (2004‬‬
‫)‪Abaté (2008) ,Czerwinski, Horvitz & Wilhite (2004‬‬
‫סקירת ספרות‬
‫פרמטרים המשפיעים על ריבוי המשימות‬
‫• מורכבות המשימות‪,‬‬
‫• מידת השגרתיות והאוטומיזציה‪,‬‬
‫• דרישות קוגנטיביות‪,‬‬
‫• דרישות ריכוז והתמקדות‪,‬‬
‫• מיומנות וידע‬
‫• הגדרות ומטרות‪,‬‬
‫• מידת החדשנות‬
‫)‪ Konig & Waller (2010‬ו‪Jez (2011) -‬‬
‫סקירת ספרות‬
‫דפוסי התנהגות ריבוי משימות בקרב צעירים‬
‫עיסוק נרחב בריבוי משימות בקרב צעירים!‬
‫‪81%‬‬
‫מהנחקרים הצעירים מדווחים על ביצוע ריבוי משימות‬
‫)‪Roberts & Foehr (2008‬‬
‫צעירים צורכים בממוצע ‪7:38‬‬
‫אך נחשפים ל‪ 10:45-‬שעות מדיה בסך הכל באמצעות ריבוי משימות‪.‬‬
‫שעות מדיה‪,‬‬
‫‪Rideout, Ulla. Foehr,. Donald &.‬‬
‫)‪.Roberts, (2013‬‬
‫הבדלים מגדריים?‬
‫סטודנטים נוטים יותר‬
‫לבצע ריבוי משימות‬
‫מאשר סטודנטיות‬
‫)‪Judd & Kennedy (2011‬‬
‫?‬
‫בנות מדווחות יותר‬
‫על ביצוע ריבוי‬
‫משימות מאשר בנים‬
‫‪,‬‬
‫)‪Roberts & Foehr (2008‬‬
‫שילובי המשימות הנפוצים‬
‫קריאה ‪ /‬מוסיקה ‪ +‬טלוויזיה >‬
‫מוסיקה ‪ +‬קריאה במחשב < משחקי מחשב ‪ +‬טלוויזיה ‪ /‬מוסיקה‬
‫)‪Roberts & Foehr (2008‬‬
‫סקירת ספרות‬
‫דפוסי הלמידה של הדור הדיגיטלי‬
‫דור שונה‪...‬‬
‫כינויים שניתנו לבני הדור הצעיר ‪ ,‬למשל – ‪digital natives‬‬
‫)‪,Prensky (2001‬‬
‫‪net geners‬‬
‫)‪Tapscott (2009‬‬
‫)‪Barnes, Marateo, & Ferris (2007) ,Tapscott (2009‬‬
‫האם יש להתאים את ההוראה לצרכי הדור?‬
‫יש להתאים את הפדגוגיה לצרכים היחודיים של דור הרשת (‪Barnes, Marateo, & Ferris )2007‬‬
‫•‬
‫אין להכניס שינויים דרסטיים – הטענות על הבדלים משמעותיים בלמידה – מוגזמים )‪Bennet, Maton & Kervin (2008‬‬
‫•‬
‫סקירת ספרות‬
‫השפעת ריבוי המשימות על ביצוע משימות קוגנטיביות‬
‫חוקרים שמדווחים על כך שריבוי משימות‬
‫אינו מזיק ואפילו עשוי‬
‫להועיל‪...‬‬
‫•‬
‫ייתכן והתנהגות של ריבוי משימות מאפשרת לבני המילניום להתרכז‬
‫•‬
‫ריבוי משימות עשוי להועיל לפרודוקטיביות‬
‫•‬
‫ריבוי משימות היא אחת מעשר מיומנויות המדיה החשובות שילדי העתיד צריכים לרכוש‬
‫•‬
‫סימולציה של ריבוי משימות בזמן למידה‪ ,‬לא נמצאו הבדלים בביצוע משימות קוגנטיביות‬
‫•‬
‫בסימולציה של משימות ברמות קושי נמוכות‪ ,‬השגים היו גבוהיים יותר בתנאי ריבוי משימות‪.‬‬
‫•‬
‫)‪Rideout, Ulla. Foehr,. Donald &. Roberts, (2013‬‬
‫)‪Lee & Taatgen (2002‬‬
‫במשימות שדרשו יצירתיות‪ ,‬הנחקרים היו יצירתיים יותר כאשר יכלו לעבור ממשימה‬
‫)‪Jenkins et al. (2006‬‬
‫‪Lina & Robertson, (2012) .‬‬
‫)‪Tran (2012‬‬
‫למשימה‪Madjar & Shalley (2008) .‬‬
‫סקירת ספרות‬
‫השפעת ריבוי המשימות על ביצוע משימות קוגנטיביות‬
‫‪ ...‬וחוקרים אחרים שטוענים שריבוי משימות מזיק לתהליכי למידה‬
‫•‬
‫נמצא קשר שלילי בין ציונים של תלמידים לבין רמת השימוש ב‪.facebook-‬‬
‫•‬
‫רמת השימוש במחשבים ניידים בזמן שיעורים נמצא בקורלציה שלילית להישגי התלמידים‪.‬‬
‫•‬
‫תלמידי שחשבו שהם טובים מאוד בביצוע ריבוי משימות למעשה היו הגרועים ביותר‪.‬‬
‫•‬
‫עובדים מפסידים ‪ 2.1‬שעות עבודה ביום עקב הפרעות וריבוי משימות‪.‬‬
‫)‪Junco, Cotton (2012‬‬
‫)‪Fried (2008‬‬
‫)‪Ophir, Nass & Wagner (2009‬‬
‫… אולם מאז שריבוי המשימות נהיה נפוץ ‪ -‬הפרודוקטיביות בארצות הברית דווקא עלתה‪ .‬למרות המחיר‬
‫שמשלמים ביעילות‪ ,‬התנהגות זו נחוצה כדי להיענות לדרישות הלא‪-‬לינאריות במקומות העבודה )‪. Freedman (2007‬‬
‫סקירת ספרות‬
‫מה חסר במחקר על אודות ‪?multitasking‬‬
‫זהו תחום ודינמי – צריך מחקרים עדכניים‪...‬‬
‫חסרה התייחסות לצעירים ישראלים ביחס לשימוש מחשב וריבוי משימות‪.‬‬
‫קיימת הטיה מגדרית רבה במחקרים רבים‪.‬‬
‫חסרים מאמרים שחוקרים לעומק השפעת ריבוי המשימות על‬
‫כישורי הלמידה הדרושים לתלמידים בעידן הדיגיטלי‪.‬‬
‫שיטות המחקר עדיין אינן מפותחות די הצורך‪:‬‬
‫• סימולציות אינן מתארות את המציאות כפי שהיא‪.‬‬
‫•‬
‫יומני שימוש ודיווחים עצמיים‪ ,‬אינם משקפים באופן מדויק את המציאות‪.‬‬
‫•‬
‫כריית נתונים לא מתארת את אופן השימוש האמיתי‪ ,‬רק נתונים כלליים‪.‬‬
‫שאלת המחקר‬
‫באיזה אופן תלמידי תיכון במדינת ישראל משתמשים‬
‫ביישומי טכנולוגיה?‬
‫באיזה מידה מבצעים צעירים ריבוי משימות?‬
‫מתודולוגיה‬
‫מחקר איכותני פנמנולוגי‬
‫• מספר תצפיות על נער ונערה בני ‪ 18‬בזמן שהייה בסביבת המחשב‪.‬‬
‫• התצפיות נעשות בסביבה הטבעית של הנחקר‪.‬‬
‫• בוצעו תצפיות בזמן לימודים וגם בזמן פנאי‪.‬‬
‫• היישומים והפעולות שנבדקו היו‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫טלוויזיה‬
‫‪Youtube‬‬
‫‪SMS‬‬
‫גלישה באתרים‬
‫גלישה ב‪smartphone-‬‬
‫יישומי ‪office‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫שיחה (לא מקוונת)‬
‫ניהול מידע‬
‫ממצאים‬
‫תצפית ‪ - 1 #‬א'‪ ,‬זמן לימודים‬
‫זמן‬
‫הערות‬
‫משימה‬
‫משחק‬
‫‪FB‬‬
‫טלוויזיה‬
‫‪YT‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫@‬
‫@‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪SMS‬‬
‫גלישה‬
‫‪word‬‬
‫כמה קבצי וורד פתוחים‪ ,‬אור מדלק ביניהם‪ ,‬אבל עובד על קובץ אישי ראשי‪.‬‬
‫גלישה לאתר ‪ YT‬כדי לבחור שיר‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫דואל‬
‫שיחה‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫המוסיקה מסתיימת‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫בחירת שיר ב‪yt‬‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫מוסיקה ברקע‬
‫המוסיקה מסתיימת‪.‬‬
‫אתראה לצ'ט בפייסבוק‪ .‬אור עובר לפייסבוק מיידית אך חוזר מיד לעבודה‬
‫בוורד‪.‬‬
‫ממצאים‬
‫תצפית ‪ – 2 #‬א'‪ ,‬בזמן פנאי‬
‫זמן‬
‫משימה‬
‫דקות‬
‫‪CG‬‬
‫הערות‬
‫‪WRD‬‬
‫דואל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫אוכלת‪ ,‬מוסיקה ברקע‬
‫אוכלת מורידה קובץ מהדואר‪ ,‬מוסיקה ברקע‬
‫‪3‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫מורידה קבצים נוספים מהדואר‪ ,‬מוסיקה ברקע‬
‫‪4‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫שולחת מייל‪ ,‬אח"כ קוראת סטטוסים‪ .‬כותבת תגובות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪FB‬‬
‫@‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪TV‬‬
‫‪MU‬‬
‫‪SMS‬‬
‫‪WEB‬‬
‫קריאת סטטוסים‪ ,‬שימוש בפעיל באתר המוסיקה‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫גלישה לאתר קניות‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪OTV‬‬
‫‪PIM‬‬
‫חזרה לאתר המוסיקה‪ .‬כניסה לחשבון דוא"ל חדש‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪ ,Panel 4 all‬בחירת שיר באתר‪,‬‬
‫חלון סקייפ נפתח‪ ,‬לא מתייחסת‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫גלישה שקשורה בלימודים‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫כניסה לדוא"ל למטרות לימודים‬
‫חיפוש קובץ בסייר למטרות לימודים‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫חיפוש קובץ בשולחן העבודה‬
‫שימוש פעיל באתר מוסיקה‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫אתר צפייה ישירה‬
‫כניסה למוסיקה‬
‫חיפוש סדרת טלוויזיה‬
‫תכנת הטלוויזיה המקוונת ברקע‪ ,‬הורדת פרק בסדרה‪.‬‬
‫ממצאים‬
‫תצפית ‪ – 3 #‬ת'‪ ,‬בזמן פנאי‬
‫זמן‬
‫משימה‬
‫דקות‬
‫‪CG‬‬
‫הערות‬
‫‪WRD‬‬
‫דואל‬
‫@‬
‫@‬
‫אוכלת‪ ,‬מוסיקה ברקע‬
‫אוכלת מורידה קובץ מהדואר‪ ,‬מוסיקה ברקע‬
‫@‬
‫מורידה קבצים נוספים מהדואר‪ ,‬מוסיקה ברקע‬
‫@‬
‫שולחת מייל‪ ,‬אח"כ קוראת סטטוסים‪ .‬כותבת תגובות‪.‬‬
‫‪FB‬‬
‫‪MU‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪3‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪4‬‬
‫@‬
‫@‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪SMS‬‬
‫‪WEB‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫גלישה לאתר קניות‪.‬‬
‫קריאת סטטוסים‪ ,‬שימוש בפעיל באתר המוסיקה‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪OTV‬‬
‫‪PIM‬‬
‫חזרה לאתר המוסיקה‪ .‬כניסה לחשבון דוא"ל חדש‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫‪ ,Panel 4 all‬בחירת שיר באתר‪,‬‬
‫חלון סקייפ נפתח‪ ,‬לא מתייחסת‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫גלישה שקשורה בלימודים‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫כניסה לדוא"ל למטרות לימודים‬
‫חיפוש קובץ בסייר למטרות לימודים‪.‬‬
‫@‬
‫@‬
‫חיפוש קובץ בשולחן העבודה‬
‫@‬
‫@‬
‫שימוש פעיל באתר מוסיקה‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫@‬
‫אתר צפייה ישירה‬
‫כניסה למוסיקה‬
‫חיפוש סדרת טלוויזיה‬
‫תכנת הטלוויזיה המקוונת ברקע‪ ,‬הורדת פרק בסדרה‪.‬‬
‫ממצאים ודיון – תיאור שימושי המחשב‬
‫פעולות פופולריות ביותר‬
‫פייסבוק‪ ,‬מוסיקה‪ ,SMS ,‬דוא"ל‬
‫הפייסבוק הוא מעין עוגן אליו חוזרים הנחקרים לעתים קרובות מאוד‬
‫כדי להתעדכן‪ ,‬לתקשר ולהתחבר‪.‬‬
‫ממצאים ודיון – ריבוי משימות ובקרה‬
‫סוג ריבוי המשימות ‪ -‬רוב הפעילות לא מבוצעים סימולטנית (‪)multitasking‬‬
‫אלא במעברים מהירים ורציפים (‪.)task switching‬‬
‫בעת ביצוע משימות שדורשות ריכוז ‪ -‬לא נעשות משימות נוספות בו‪-‬זמנית‬
‫אלא בהתנהגות של ‪.Task switching‬‬
‫סוג המשימות משפיע על אופן ביצוע הפעילות הבו‪-‬זמנית עם משימה נוספת!‬
‫ממצאים ודיון‬
‫ריבוי המשימות נעשה במידה רבה תוך מודעות והתאמה לצרכים‪.‬‬
‫נראה שיש בקרה על ביצוע ריבוי המשימות!‬
‫מגבלות המחקר‬
‫• אוכלוסייה נחקרת קטנה מאוד ובעלת מאפיינים‬
‫ספציפיים‬
‫• מספר קטן של תצפיות‬
‫• עצם התצפית משפיעה על ההתנהגות‬
‫• צורת המחקר נותנת מקום רב לפרשנות החוקר‬
‫• המחקר בודק רק תופעה ולא סיבתיות‬
‫• זמן רב לאיסוף מעט נתונים‪...‬‬
‫כיוונים אפשריים להמשך מחקר‪...‬‬
‫• הרחבת אוכלוסיית הנחקרים‬
‫• בדיקות כמותיות‬
‫• בדיקת הבדלים מגדריים‬
‫• בדיקת הסיבתיות למאפייני ריבוי המשימות‬
‫• בדיקת הקשר בין הפרעות קשב וריכוז לבין תופעת ריבוי המשימות‬
‫• בדיקת השפעת ריבוי המשימות על תהליכים קוגניטיביים‪.‬‬
‫• בדיקת תהליכים פיזיולוגיים הקשורים לריבוי משימות‪.‬‬
‫תודה!‬

similar documents