למצגת

Report
‫התמודדות עם מחסור בחשמל‬
‫בתנאי מחסור בגז טבעי‬
‫מצגת לממשלת ישראל‬
‫מאי ‪2012‬‬
‫מאפייני משק החשמל קיץ ‪2012‬‬
‫• אספקה שנתית חלקית של גז טבעי* ‪ -‬במקום כ‪BCM 7.3 -‬‬
‫יסופקו במהלך שנת ‪ 2012‬כ ‪BCM 2.4-2.6 -‬‬
‫•רזרבה של ‪ 6.4%‬בשיאי ביקוש לחשמל‬
‫* מקור‪ :‬רשות הגז הטבעי‬
‫צריכת גז טבעי בשנים ‪)BCM( 2004-2012‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫*ים תטיס – כולל נועה ושדות לוויין‬
‫מקור‪ :‬רשות הגז הטבעי‬
‫‪2009‬‬
‫ים תטיס*‬
‫‪2008‬‬
‫מצרים‬
‫מחסור‬
‫רזרבה במשק החשמל‬
‫רזרבה נדרשת ‪20%-17%‬‬
‫‪14.9%‬‬
‫‪14.4%‬‬
‫‪12.70%‬‬
‫‪13.3%‬‬
‫‪16.0%‬‬
‫‪13.2%‬‬
‫‪10.90%‬‬
‫‪14.0%‬‬
‫‪12.0% 10.8%‬‬
‫‪10.8%‬‬
‫‪9.4%‬‬
‫‪8.4%‬‬
‫‪7.9%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪6.4%‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪6.0%‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪2.0%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫רזרבה צפויה‬
‫מקור‪ :‬מינהל החשמל‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫רזרבה בפועל‬
‫‪ :2010‬קיץ חם במיוחד; ‪ :2011‬קיץ קריר במיוחד‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫רזרבה במדינות ‪OECD‬‬
‫•הרזרבה נתמכת כלכלית למרות ריבוי יצרנים‬
‫•תחום רזרבה בפועל ‪ 25%-18%‬למרות יתירות רשתית‬
‫מקור‪Hans Nilsson, Egil Öfverholm, IEA, OECD :‬‬
‫‪5‬‬
‫עיקרי הצעת המחליטים‬
‫•‬
‫הגדלת היצע – תוספת גנרציה באמצעות גנרטורים ותוספת‬
‫טורבינות גז יבילות‬
‫•‬
‫הפחתת והסטת ביקושים‬
‫• יכולת הפעלת כל סד"כ ייצור החשמל באמצעות הסרת‬
‫מגבלות של יחידות ייצור ודיזל גנראטורים‬
‫עיקרי הצעת המחליטים‬
‫‪ .1‬הפעלת יח"פים (ללא גז טבעי) באמצעות גז טבעי של חברת החשמל‬
‫‪ .2‬הרחבת אפשרויות התפעול לגביי כלל היחידות הייצור‬
‫‪ .3‬הפחתת צריכת חשמל של צרכנים גדולים (השלת צרכנים גדולים בשעת מחסור)‬
‫‪ .4‬קידום הסדרים בעניין אספקת דלקים (פריקה‪ ,‬אחסון‪ ,‬הולכה והזרמת דלקים)‬
‫‪ .5‬ניהול פריקת דלקים במקשר קצא"א באשקלון‬
‫‪ .6‬הוספת בסיסים של צה"ל למסגרת ההסדרה של פסגה ניידת‬
‫‪ .7‬אספקת עודפי חשמל הקיימים בבסיסי צה"ל בעת הפעלת גנראטורים לרשת‬
‫‪ .8‬הכנת גנראטורים אשר מצויים ברשות מערכת הביטחון לשם צירופם להסדרי‬
‫הפעלת הגנראטורים בשעת מחסור‬
‫עיקרי הצעת המחליטים‬
‫‪ .9‬מתן הקלות לאישור וקיצור לו"ז להקמה טורבינות גז יבילות‬
‫‪ .10‬יכולת הפעלת כל סד"כ ייצור החשמל וכן הסרת מגבלות של יחידות ייצור ודיזל‬
‫גנראטורים‬
‫‪ .11‬הרחבת הסדרים (פסגה ניידת‪ ,‬גנראטורים) לשעת מחסור‪ ,‬כולל הרחבת מגבלת‬
‫שעות‬
‫‪ .12‬פעילות הסברה לציבור לגבי המחסור בחשמל והצורך בחיסכון בחשמל‬
‫‪ .10‬הקדמת מכסה של ‪ MW35‬להתקנת מתקנים פוטו וולטאיים‬
‫‪ .11‬קידום הצעת מחליטים על ידי סש"ח באמצעות פעולות שונות (לרבות קידום‬
‫טורבינות גז יבילות ובקשות להיתרים לרידינג ועוד)‬
‫‪ .12‬הקמת צוות להסרת חסמים לשם קיום החלטה זו‬
‫תודה רבה‬
‫הרכב הרזרבה (‪2012 - )MW‬‬
‫היצע‬
‫יכולת זמינה‬
‫מגבלות‬
‫יכולת זמינה נטו‬
‫חברת החשמל‬
‫‪13,136‬‬
‫(‪)877‬‬
‫יצרניים פרטיים‬
‫‪497‬‬
‫(‪)130‬‬
‫‪12,259‬‬
‫‪367‬‬
‫אנרגיה מתחדשת‬
‫‪204‬‬
‫‪204‬‬
‫גנראטורים‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫סה"כ‬
‫ביקוש‬
‫‪1,007( 13,937‬‬
‫צפי שיא הביקוש )‬
‫השלה‬
‫(‪)100‬‬
‫‪12,254‬‬
‫‪12,930‬‬
‫ביקוש נטו‬
‫רזרבה‬
‫רזרבה בקיץ ‪6.4% – 2012‬‬
‫‪12,154‬‬
‫‪776‬‬
‫תחזית השפעת תעריפית‬
‫הוספת גנראטורים של משרד הביטחון‬
‫גנראטורים לשעת חירום בהסדרת הרשות הקיימת‬
‫הצטרפות משרד הבטחון להסדר פסגה ניידת‬
‫סה"כ‬
‫שעות הפעלה‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0.21%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫‪0.36%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫שילוב של כ‪ MW 35 -‬פוטו וולטאי‬
‫רכש ארבע טורבינות גז יבילות‬
‫בין ‪ 0.054%‬ל ‪0.063%‬‬
‫‪0.50%‬‬
‫סה"כ‬
‫בין ‪ 0.75%‬ל ‪0.92 %‬‬
‫השלת צרכנים‬
‫סה"כ כולל השלת צרכנים‬
‫נתונים‪ :‬רשות החשמל ומינהל החשמל‬
‫‪0.60%‬‬
‫‪1.20%‬‬
‫בין ‪ 1.35%‬ל ‪2.13%‬‬
‫צריכת גז טבעי (‪)BCM‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪EMG‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪YT‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2004‬‬

similar documents