mgra Marcina Jurkiewicza

Report
Życiorys
mgr Marcin Jurkiewicz
Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG
Urodzony: 22.11.1981 r.
Wykształcenie:
 2008-2012 uczestnik Studium Doktoranckiego WETI PG
 2002-2008 studia na kierunku Informatyka, Wydział MFI
UG
 2000-2007 studia na kierunku Fizyka, Wydział MFI
UG
 1996-2000 szkoła średnia - I Liceum Ogólnokształcące
w Tczewie,
Praca zawodowa:
 2003-2011 Działalność gospodarcza
życiorys publikacje temat pracy
Publikacje
Całkowita liczba publikacji: 4
Najistotniejsze publikacje związane z tematem pracy:
1. Jurkiewicz M., Kubale M.: „A note on Shannon capacity for invariant and
evolving channels”, J. Appl. Comp. Sci., 19, 2, 19-29 (2011)
2. Jurkiewicz M.: „Some exact values of Shannon capacity for evolving
systems”, Cont. Engineering Sci., 5, 3, 107-110 (2012) - Zaakceptowany
3. Jurkiewicz M., Kubale M.: „Shannon capacity and Ramsey numbers”, 14th
International Conference on System Modelling and Control (SMC 2011)
Projektowanie bezbłędnych kodów transmisyjnych metodami teorii grafów
Najważniejsze cele pracy:
Utworzenie nowych lub efektywniejszych protokołów komunikacji z
zerowym błędem oraz technik ich analizy.
Teza pracy:
Metody teorii grafów umożliwiają projektowanie oraz analizę
nowych i efektywnych protokołów komunikacji z zerowym błędem.
życiorys publikacje temat pracy

similar documents