PPT - Oulun ammattikorkeakoulu

Report
HURMOS – huumorista strateginen työkalu
innovatiiviseen liiketoimintaan
Oulun ammattikorkeakoulu
FT Taina Vuorela, tki-päällikkö
[email protected]
Oulun yliopisto
FM Eeva-Liisa Oikarinen, tohtorikoulutettava
[email protected]
Taina Vuorela: HUUMORI strategisena
viestintävälineenä kansainvälisissä,
pitkäkestoisissa liikeneuvotteluissa
MITÄ?
1. Strategista, tavoitehakuista huumorinkäyttöä 
omia neuvottelupäämääriä eteenpäin
2. Spontaania – ei suunniteltua – silti tavoitehakuista
MISSÄ? Eroja huumorinkäytössä: myyntiryhmän sisäinen suunnittelukokous
vs. asiakasneuvottelu
MIKSI? Jännityksen purkaminen, haastavien asioiden esiin nostaminen ja
käsittely, vaikean neuvottelukohteen ennakointi
MILLOIN? Valta ja huumorinkäyttö: Kuka aloittaa / lopettaa huumorin? Kenen
huumorille nauretaan?
Myyjän ja ostajan yhteinen huumori!
2
Eeva-Liisa Oikarinen: Huumorin vaikutukset
työpaikkamainonnassa
MIKSI?
1. Huomiota ja näkyvyyttä yritykselle mediassa ja työnhakijoiden keskuudessa
2. Työnantajan brändäystä: yritys on ’hauska paikka’ olla töissä
3. Haetaan yrityskulttuuriin sopivia tyyppejä: työnhakijan testausta
4. Sosiaalinen media suosii huumorinkäyttöä: huumorin mahdolliset
viraalivaikutukset
MITEN? Ironiaa, parodiaa, kepeää, epäkonventionaalista rajoja rikkovaa
Kokeellinen tutkimus: Millaisia vaikutuksia huumorilla on onlinetyöpaikkailmoituksissa työnhakijoiden arvioihin?
 ’Toimimaton huumori ’alentaa asenteita työpaikkailmoitusta, yritystä ja
työpaikkaa kohtaan.
 Huumorilla ei vaikutusta aikomukseen hakea työpaikkaa
 Huumori lisää halua jakaa ilmoitusta sosiaalisessa mediassa
3
Miksi HURMOS projektia tarvitaan?
TAUSTAA
 Suomalaiset yritykset ovat kansainvälisiä kilpailijoitaan jäljessä työn
ilossa ja huumorin hyödyntämisessä yritysviestinnässä ja
liiketoiminnan innovoinnissa: onko näin?
 Digitaalinen viestintä on muuttanut viestinnän kenttää ja kulttuuria –
yritysbrändin rakentaminen verkkosivujen kautta
 HURMOS kehittää uudenlaista huumori-osaamista yrityksiin
4
Miksi HURMOS projektia tarvitaan?
PROJEKTIN TAVOITE
 Kehittää suomalaisten yritysten osaamista huumorin strategisista
käyttömahdollisuuksista
 Huumorityökalut yritysten käyttöön sekä sisäiseen että ulospäin
suuntautuvaan toimintaan
Kehittää siten yritysten liiketoimintaa: uusia tuotteita, palveluita,
viestintäratkaisuja
5
Tuoreita näkökulmia: miten huumorilla tuotetaan
arvoa liiketoiminnan kehittämiseksi?
Malliyritykset, joissa huumori on
osa yrityksen menestystä
- Luovat alat
- Muut alat
Huumori
liiketoiminnassa
Organisaation
sisällä
Voimavara &
organisaatiokulttuurin
rakennuskeino
Divergentti ajattelu &
luova
ongelmanratkaisu
Huumori ilmiönä
- Kulttuurisidonnaisuus
- Eettisyys
- Huumori toiminnassa
- Huumori välineenä
Organisaation
ulkopuolella
Haasteellisten tilanteiden
purku- ja hallinta keino
Vertaismentorointi
Negatiivisten tunteiden
tunnistaminen ja hallinta
Voimavara vaihdannassa &
viestinnässä
Osa yritysbrändiä
Verkkoviestintä
Markkinointiviestintä
Miten huumorilla tuotetaan arvoa
liiketoiminnan kehittämiseksi?
Yrityskohtainen
liiketoimintapotentiaali
liittyen huumorin
hyödyntämiseen
organisaatioissa
Huumorin
soveltaminen
yritysviestintään
Huumorin
soveltaminen tuoteja palvelukehitykseen
HURMOS -projektin tuloksena lisätään
yritysten osaamista huumorin
käyttömahdollisuuksista eri toimialoilla ja
konteksteissa  huumoriosaamista
yritysviestinnässä ja tuote- sekä
palvelukehityksessä
HURMOS - Huumorista strategisia työkaluja innovatiiviseen liiketoimintaan
viitekehys
Sovelletaan
T&K&I tuotokset (tuotteet, palvelut)
•
•
T&K&I työympäristö
(luovuus)
•
Yritys-lähtöinen
liiketoimintapotentiaali
huumorinkäytöstä
organisaatioissa
•
Yritysviestinnän tuotokset
(yritysbrändi)
Sisäinen yritysviestinnän
tehokkuus (työhyvinvointi)
ULKOISET
TOIMIJAT
Yrityksen
rajapinta
Välineet huumorin
hyödyntämiselle
yrityksissä
Vertaisryhmämentorointi
Tarinat
Menetelmät
HURMOS -projektin toteutus
1.Huumorityökalujen ja
huumorikeinojen
tunnistus yrityksissä
2. Huumorin soveltaminen
sisäiseen ja ulkoiseen
yritysviestintään
3. Huumorin
liiketoimintasovellukset
T&K&I- toiminnassa
• Käytänteiden kartoitus kansallisella ja
kansainväliselllä tasolla
• Vertaisryhmätyöskentelykoulutus
• Huumorinkäytön mahdollisuudet ja rajat
• Yrityksen huumoritarinat
• Huumori & Tarinallisuus viestinnässä
• Sisäisen viestinnän toimivuus, työhyvinvointi,
yrityksen identiteetti
• Ulkoisen viestinnän toimivuus,
yrityksen/työnantajan brändi
• Tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan
tuotokset
• Luova työympäristö
• Huumoripohjainen tuote & palveluaihio
9
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE
 Yritysten liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin uudistuminen
 Yritysten ja asiakkaiden yhteisöllisen innostuksen, luovuuden ja
työnimun lisääntyminen
 Henkilöstön innovatiivisuuden lisääntyminen
yritysten tuottavuuden parantuminen ja kansainvälisen kaupan kasvu
10
MITÄ YRITYKSET SAAVAT HURMOS
PROJEKTISTA?
’Huumorityökalupakin’ sovellettavaksi yrityskohtaiseen käyttöön
Kilpailukykyä, innovaatiokyvykkyyttä
Uusia tuote/palvelu/viestintä aihioita ja ratkaisuja
Näkyvyyttä
Uusia näkökulmia ja käytäntöjä eri toimialoilta sovellettavaksi oman
yrityksen liiketoimintaan
 Synergiaetuja projektin yritysten ja tutkimusosapuolten yhteistyön
kautta
 Kontaktipintaa uusimman kansainvälisesti verkottuneen tutkimuksen
kanssa





11
TEKES -Fiiliksestä fyrkkaa ohjelma
Ihmiset bisneksen uudistajina
Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa – tutkimushaku
Hurmos – projektihakemus lähetetty 27.10.2014
Aika: 1.3.2015-31.05.2017
Tutkimuspartnerit
– Oulun yliopisto (kauppakorkeakoulu, kasvatustiede)
– Oulun ammattikorkeakoulu (kansainvälinen yritysviestintä,
markkinointi, media-ala)
12
HURMOS:
Huumorista strateginen työkalu
innovatiiviseen liiketoimintaan
(Tekes 60%, yritykset, 5%)
YRITYSPARTNERIT
Ponsse, Kaleva, motiMind, Powerpark,
Ranua Zoo, Museo- ja tiedekeskus LUUPPI,
Oulun kaupunginteatteri
HURMOS:
Huumorista strateginen työkalu
innovatiiviseen liiketoimintaan
YRITYSPARTNERIT
Kiinnostaako yhteistyö?
Erityisesti haemme mukaan projektiin pelialaja mainostoimisto-alan yrityksiä
HURMOS:
Huumorista strateginen työkalu
innovatiiviseen liiketoimintaan
PROJEKTIRYHMÄ
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Kansainvälinen
liiketoiminta/johtaminen: prof. Pia Hurmelinna-Laukkanen, Markkinointi:
yliopistonlehtori Saila Saraniemi, tohtorikoulutettava Eeva-Liisa
Oikarinen
Oulun ammattikorkeakoulu, kv-yritysviestintä: yliopettaja Taina
Vuorela, lehtori Sari Alatalo, lehtori Anne Poutiainen, markkinoinnin
yliopettaja Helena Ahola, tutkintovastaava, lehtori Päivi Aro, yliopettaja
Jaakko Sinisalo, projektikoordinaattori Erkki Nuottila
Oulun yliopisto, kasvatustiede: prof. Eila Estola, dos. Pirkko
Hyvönen
Special Track in NFF Conference in Copenhagen,
August 12th – 14th 2015
’Humour, joy, and fun in and around organizations’
Track organizers: Prof. Jaana Tähtinen, Doc student Eeva-Liisa Oikarinen,
R&DI Manager Taina Vuorela
• The general aim of the special track is to encourage researchers to
investigate the potential, different aspects, and even risks related to
using and utilizing humour, both in and around organizations and
organizational relationships.
• We are looking for new research openings around humour, joy, and
fun related topics in business and management studies.
• We encourage studies that discuss the potential of humour in
creating and developing business opportunities, including humour,
joy, and fun embedded in business models.

similar documents