Klik Sini - PPD Kluang

Report
“Peneraju Pendidikan Negara”
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5 (KSSR) 2014
ZON C (KELANTAN & SELANGOR B)
PUSAT: HULU LANGAT, SELANGOR
5 HINGGA 6 MEI 2014
SK LEFTENAN ADNAN
KAJANG, SELANGOR
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
TAHNIAH!!!
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
OBJEKTIF TAKLIMAT KP
Memberi pendedahan kepada semua Ketua Panitia (KP)
supaya mendapat maklumat dan kefahaman yang sama
dalam penyebaran dan mengendalikan PdP berpandukan
DSKP Matematik Tahun 5 (KSSR) Mulai Tahun 2015.
Melaksanakan Kursus Orientasi DSKP Matematik Tahun 5
peringkat sekolah masing-masing supaya semua guru
(khususnya guru Matematik Tahun 5 2015) dapat
mengendalikan PdP berpandukan DSKP Matematik Tahun 5
(KSSR) mulai Tahun 2015 sebagaimana dihasratkan.
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
10 Zon
April - Ogos 2014
Pelaksanaan
(140 Lokasi)
Pelaksana
JUK DSKP
Matematik
Tahun 5
Bilangan
Zon
Bil. hari
taklimat
2 Hari
Ketua
Panitia
Matematik
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
JADUAL PENYEBARAN
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
NEGERI
ZON
C
Kelantan
10
Selangor (B)
4
NEGERI
ZON
D
ZON
E
BIL KUMPULAN
BIL KUMPULAN
TARIKH
5 - 6 Mei
BIL. PESERTA
548
117
11
Selangor C
WP. K. Lumpur
2
1
14 - 15 Mei
NEGERI
BIL KUMPULAN
TARIKH
11
Melaka
3
243
TARIKH
Pahang
Johor
BIL. PESERTA
417
(198)
20 - 21 Mei
BIL. PESERTA
902
235
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
JADUAL PENYEBARAN
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
NEGERI
ZON
F
ZON
G
ZON
H
Terengganu
7
N. Sembilan
WP. K. Lumpur
& Putrajaya
6
NEGERI
Sarawak
NEGERI
Sarawak
NEGERI
ZON
I
BIL KUMPULAN
TARIKH
17 - 18 Jun
1
BIL KUMPULAN
14
BIL KUMPULAN
14
BIL KUMPULAN
Sarawak
3
Sabah
WP. Labuan
10
1
BIL. PESERTA
350
350
(198)/14
TARIKH
BIL. PESERTA
24 - 25 Jun
(1,268)
TARIKH
BIL. PESERTA
5 - 6 Ogos
(1,268)
TARIKH
BIL. PESERTA
(1268)
12 - 13 Ogos
(1069)
17
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
JADUAL PENYEBARAN
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
ZON
J
NEGERI
Sabah
NEGERI
ZON
A
14
BIL KUMPULAN
Perlis
1
Kedah
Pulau Pinang
9
4
NEGERI
ZON
B
BIL KUMPULAN
BIL KUMPULAN
Perak
10
Selangor (A)
4
TARIKH
BIL. PESERTA
19 - 20 Ogos
(1,069)
TARIKH
BIL. PESERTA
74
26 - 27 Ogos
544
269
TARIKH
2 - 3 Sept.
BIL. PESERTA
850
291
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PANITIA (KP)
Menghadiri Kursus Orientasi DSKP Matematik Tahun 5 (KSSR) dan
memastikan kehadiran 100% semasa taklimat.
Memaklumkan kepada pentadbiran sekolah tentang keperluan mengadakan
kursus dalaman kepada guru-guru matematik.
Merancang kursus dalaman yang akan diadakan di sekolah masing-masing
tarikh, masa, tempat, bilangan kursus, jadual waktu kursus, power point untuk
pembentangan dan nota kursus dalam bentuk soft copy (hard copy jika perlu)
dan sebagainya.
Melaksanakan kursus dalaman bagi memberi pendedahan kepada guru di
sekolah masing-masing tentang kandungan DSKP Matematik Tahun 5.
Menyediakan laporan kursus dan menyerahkan satu salinan kepada pentadbir
dan PPD masing-masing.
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
ETIKA SEMASA TAKLIMAT KETUA PANITIA (KP)
Semua KP hendaklah mematuhi etika taklimat seperti berikut
Bagi memastikan semua KP mendapat input yang maksimum, KP
dinasihatkan menghadiri setiap sesi kursus sebagaimana yang
ditetapkan dalam jadual waktu. KP yang tidak dapat hadir 100% atau
kurang, perlu mengemukakan surat tunjuk sebab kepada Pengarah JPN
melalui Guru Besar masing-masing.
(Minit mesyuarat Jawatankuasa Induk Pembangunan Staf (JIPS) KPM
Bil. 4/2013 yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri KPPM;
Perkara 4.7.3 “… Tindakan perlu diambil terhadap peserta yang
telah dipilih tetapi tidak menghadiri kursus...”
Perkara 4.7.4 “Pengarah JPN dan Bahagian KPM dimohon meminta
peserta memberikan surat tunjuk sebab ketidakhadiran…”)
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
ETIKA SEMASA TAKLIMAT KETUA PANITIA (KP)
…Sambungan
Bagi Semua KP perlu memaklumkan kepada urus setia JPN/PPD,
sekiranya terdapat sebarang kecemasan/keuzuran yang menyebabkan
mereka tidak dapat hadir kursus 100%.
Mematuhi masa sebagaimana yang ditetapkan dalam jadual waktu kursus.
Bagi memastikan kursus berjalan lancar, KP dinasihatkan selalu merujuk
jadual waktu kursus dan diharap berada di bilik kursus lima minit sebelum
sesi bermula.
KP hendaklah memakai pakaian rasmi bertugas dan sopan sepanjang
kursus. Seluar jeans dan selipar tidak dibenarkan semasa kursus.
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
ETIKA SEMASA KURSUS KETUA PANITIA (KP)
…Sambungan
Semua KP hendaklah bersopan dalam tingkah laku seperti berikut:
i.
sentiasa menjaga tingkah laku dan pertuturan sesama rakan dan JUK,
urus setia JPN/PPD.
ii. mengemukakan soalan/kemusykilan kepada rakan, JUK dan urus setia
JPN/PPD dengan cara berhemah
iii. mengelakkan daripada bertengkar dan bergaduh dengan mana-mana
individu/organisasi.
Semua KP, JUK dan urus setia tidak digalakkan membawa anggota
keluarga atau rakan lain semasa menghadiri kursus.
Makan minum disediakan untuk peserta kursus iaitu KP, JUK dan urus
setia sahaja mengikut peruntukan yang telah ditentukan.
KURSUS ORIENTASI DSKP MATEMATIK TAHUN 5
“Peneraju Pendidikan Negara”
JADUAL WAKTU (KP)
Tarikh/
Masa
8.30 pagi
– 10.30 pagi
11.00 pagi
– 1.00 tengah hari
2.30 petang
– 4.30 petang
Pertama
Taklimat Umum KSSR, KBAT,
Tugas & Tanggungjawab KP
DSKP
(Fikrah Matematik)
DSKP
(Kandungan BP 1)
Kedua
DSKP
(Kandungan BP 2)
DSKP
(Kandungan BP 3&4)
DSKP
Perekodan dan
Pelaporan
BP -- Bidang Pembelajaran
“Peneraju Pendidikan Negara”
TERIMA KASIH

similar documents