Apdovanojimai 8 klasės - KTU Vaižganto progimnazija

Report
Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos
Gražiausi 8 klasių mokinių pasiekimai
2013 -2014 m.m.
Medžiagą parengė: A.Butvilienė, L.Pranukevičienė
2014-06-06
LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA
,,METŲ LAIKAI“ (II ETAPAS)

Emilė Petraškaitė (8a kl.) laimėjo II vietą (mitybos
grupėje).
Mokytoja M.Mickevičienė
RESPUBLIKINIS KONKURSAS
„SVEIKUOLIŲ- SVEIKUOLIAI“

Vaiva Balčiūnaitė, Emilija Bartkutė, Martynas
Vaitiekus, Juozas Kamenskas, Augustas Briuchovecas
laimėjo II-ą vietą 1-ame etape.
Mokytojai A.Pranaitienė, E.Karpovas
RESPUBLIKINIS KALBOS VERTIMŲ
KONKURSAS „TAVO ŽVILGSNIS 2014“
Įteikti nugalėtojų diplomai:
 Rusų kalbos - Emilija Petraškaitė, Gabrielius Ruskonis, Paulina
Nenortaitė (8a kl.)
Mokytoja A.Leonavičienė
RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ
KONKURSAS „KOMPIUTERINĖ KALĖDŲ PASAKA
2013“

Rokas Juozulynas (8a kl.) laimėjo 9 vietą.
Mokytoja L Pranukevičienė
RESPUBLIKINIS KONKURSAS „MANO ŽALIOJI
PALANGĖ“

Juozas Kamenskas (8a kl.) – dalyvis
Mokytoja I. Žiukienė
NACIONALINĖ A. BASALYKO MOKINIŲ
APLINKOTYROS DARBŲ KONFERENCIJA

Paulina Nenortaitė, Agata Šakytė, Viktorija
Stankevičiūtė, Kamilė Valiušaitytė (8a kl.) –
pranešimas „Būtų gaila prarasti amžių paveldą“
Mokytoja I. Žiukienė
VISUOTINIO ŠVIETIMO SAVAITĖ
KONKURSAS „ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO STILIUS“
Paskatinamaisiais 100 Lt Pegaso čekiais apsipirkti PEGASO
knygyne apdovanoti:
Artūras Korostij ir Rokas Juozulynas (8a kl.)
Mokytoja L Pranukevičienė
FOTONUOTRAUKŲ PARODA – KONKURSAS
„GYVŪNŲ GLOBA – TAVO RANKOSE“


Juozas Kamenksas (8a kl.) laimėjo I vietą.
Austėja Leonavičiūtė (8a kl.) – II vietą.
Mokytoja I. Žiukienė
KAUNO MIESTO GEOGRAFIJOS KONKURSAS
„APLINK PASAULĮ“

Juozas Kamenskas, Augustas Briuchovechas
(8a kl.) laimėjo II vietą.
Mokytoja R.Milkaitytė
PIEŠINIŲ KONKURSAS
„SVEIKATOS SKRYNIA“



Normantas Bernotas (8b kl.) laimėjo II vietą;
Rokas Juozulynas (8a kl.) – IV vietą;
Saulė Gudžiūtė (8a kl. ) gavo padėkos raštą.
Mokytoja I. Žiukienė
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ATVIRUKŲ
KONKURSAS „VELYKŲ DŽIAUGSMAS“
MATEMATIKOS IR IT KONKURSŲ NUGALĖTOJŲ
APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ
Rokas Juozulynas (8a kl.) laimėjo III vietą.
Mokytoja L Pranukevičienė
KAUNO MIESTO ISTORIJOS OLIMPIADA

Juozas Kamenskas (8a kl.) laimėjo 12-tą vietą.
Mokytoja A.Pranaitienė
KAUNO MIESTO MOKINIŲ OLIMPIADA „GAMTA.
ŽMOGUS. SVEIKATA“

Dalyviai: Emilė Petraškaitė, Simona Ugianskaitė,
Martynas Vaitiekus (8a kl.).
Mokytoja I. Žiukienė
FOTOGRAFIJŲ PARODA – KONKURSAS
„PO MEDŽIO IR PAUKŠČIO SPARNAIS“


Austėja Leonavičiūtė (8a kl.) laimėjo III vietą.
Viltė Svaldenytė (8a kl.) gavo padėkos raštą.
Mokytoja I. Žiukienė
KAUNO MIESTO IR RAJONO MOKINIŲ
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONFERENCIJA
„MES INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE–2014“
Juozas Kamenskas (8a kl.) skaitė pranešimą tema
„Darbas su vaizdo apdorojimo programomis“.
Mokytoja L. Pranukevičienė
KAUNO ŠANČIŲ RAJONO MOKSLEIVIŲ SPORTO
ŠVENTĖ

7-8 klasių komanda: Martynas Vaitiekus (8a
kl.), Marius Strupaitis, Deimantė Dudonytė,
Justina Zulonaitė (8b kl.) laimėjo II-ą vietą.
Mokytojas E.Karpovas

similar documents