FFI Energi o Miljö inbjuder till samverkansforum inom

Report
FFI Energi o Miljö inbjuder till
samverkansforum inom
forskningsområdet aerodynamik
21/1 2015 Chalmers, Göteborg
Inbjudan
• Energimyndighetens FFI delprogram Energi & Miljö i samarbete med
CVEC* inbjuder här till ett Samverkansforum inom forskningsområdet
aerodynamik, 21/1-2015 på Chalmers i Göteborg.
• Syftet med dagen är att sprida information och kunskap mellan olika
aktörer och branscher som forskar inom aerodynamikområdet.
Dagens ska också ge utrymme för nätverkande samt att ge
möjligheter att finna synergier och samarbetsområden. Forumet är
fokuserat på frågor som rör kontinuerlig strömning i luft.
*CVEC = Complete Vehicle energy consumption
Program
Samverkansforum aerodynamik, 21/1-2015
10:00
Energimyndigheten hälsar deltagarna välkomna och ger en kort presentation om tanken med dagen och FFI
delprogrammet Energi och Miljös arbete
10:10
CVEC : Information, överblick samt sammanfattning av pågående aktiviteter och framtida Vision ~2025
10:40
Korta presentationer från de olika deltagande branscherna: lätta fordon, tunga fordon, flyg, tåg och vind
12:00
Lunch
13:00-15:55
korta sekventiella Workshops med redovisningar efter varje diskussionsområde
Fråga 1. Vad kan vi lära av de olika branscherna?
Fråga 2. Vad saknar vi för kompetens /utrustning?
14:40-15:10
Paus för kaffe
Fråga 3. Framtida gemensamma utmaningar och typer av projekt som passar flera branscher
15:55-16:30
Summering av dagen och öppning för fortsatta diskussioner
Inbjudna deltagare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AB Volvo
Bil Sweden
Bombardier
Chalmers
Energimyndigheten
FKG
FOI
Koenigsegg
KTH/ECCO2
KTH/Linne Flow Center
LeanNova
NEVS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NRIA Flyg
Parator
Scania
SEMCON
SKAB
SP
Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum
Trafikverket
Transportstyrelsen
Vindforsk
Volvo Cars
ÅF
Åkerier
Övriga som anmäler sitt intresse
Anmälan och frågor
Anmälan sker senast den 18/12-2014 till Erik Svahn på
Energimyndigheten, se mailadress nedan. Ange eventuella önskemål om
specialkost. Deltagandet på samverkansforumet är kostnadsfritt.
Information om möteslokal mailas ut till anmälda deltagare.
Kontaktpersoner:
• Erik Svahn
[email protected]
016-544 20 38
• Peter Kasche
[email protected]
016-544 20 91

similar documents