Dokumentasjon av prosesser sterilforsyningen

Report
Dokumentasjon av prosesser
sterilforsyningen
Hans Petter Bergseth
Prinsipper i kvalitet
• Struktur
• Prosess
• Resultat
Struktur
•
•
•
•
•
•
Regler/lovverk
Organisasjon
Kompetanse
Maskiner/utstyr
Arealer
Planer
• Dokumentere organisasjon/ansvar myndighet.
Prosess
• Dersom du har et resultat – må det ha vært en
prosess i forkan som skapte resultatet.
• Kontroll med prosessene
• Prosessene skal være dokumenterbare.
• Skriftlige
• Basert på kunnskap
• Sikre lik gjennomføring
Resultat
•
•
•
•
•
Registreringer fra prosessene (T-doc)
Avviksregistreringer
Andre registreringer
Statistikker
Sjekklister
DocMap
• System for dokumentstyring
• Avviksbehandling
• Revisjoner
• Sporbart, gyldig, hvem, hva, hvor, når.
• Docmap er arkivet for styrende dokumentasjon –
• Her lagres og oppbevares alle dokumenter som er
førende for hvordan virksomheten utøves.

similar documents