System för jordfrysning samt exempel på konstfrysning av jord

Report
System för jordfrysning samt
exempel på konstfrysning av jord
Av
Berglund Andreas
Silfvernagel Henrik
System

Två huvudtyper av jordfrysningssystem
System
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

System
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem
 Direkt fryssystem

Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem


Två sammankopplade system
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system

Schematisk bild av indirekt
fryssystem
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system

Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets

Schematisk bild av indirekt
fryssystem
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets


Här framförs ett kylmedium, vanligtvis ammoniak
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets

Här framförs ett kylmedium, vanligtvis ammoniak
 Komprimeras till vätska, kyls, förångas vid lågt
tryck, ger en förångningstemperatur på -36°C

Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets

Här framförs ett kylmedium, vanligtvis ammoniak
 Komprimeras till vätska, kyls, förångas vid lågt
tryck, ger en förångningstemperatur på -36°C
 Överför kyla till köldbäraren som leder ned kylan
i marken

Schematisk bild av indirekt
fryssystem
Direkt fryssystem

Direkt system
Direkt fryssystem

Direkt system

Öppet system vilket innebär att kylmediet
släpps ut efter fasomvandling
Direkt fryssystem

Direkt system
Öppet system vilket innebär att kylmediet
släpps ut efter fasomvandling
 Flytande kväve (LN2)

Direkt fryssystem

Direkt system
Öppet system vilket innebär att kylmediet
släpps ut efter fasomvandling
 Flytande kväve (LN2)
 Trycks ned i kylrör och förångas i naturligt
tryck vid en temperatur på -196°C

Schematisk bild av direkt fryssystem
När används dessa system?
När används dessa system?

När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
När används dessa system?
När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
 När hållfastheten i jorden behöver ökas

När används dessa system?
När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
 När hållfastheten i jorden behöver ökas
 Direktmetoden används vid behov av
snabb nedfrysning vid akuta situationer
eller för mindre projekt

När används dessa system?
När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
 När hållfastheten i jorden behöver ökas
 Direktmetoden används vid behov av
snabb nedfrysning vid akuta situationer
eller för mindre projekt
 Indirekta metoden användes vid…

Södra Länken, projekt SL04
När används dessa system?

Direkta metoden användes vid…
Bielefeld, Tyskland
Nackdelar

Direktmetoden
Nackdelar

Direktmetoden
Kostnaden för kvävet gör att endast mindre
volymer är ekonomiska att frysa.
 Vid förångning expanderar gasen upp till
600 gånger
 Gasen är även kall, ca -50°C

Fördelar

Direktmetoden
Kvävefrysningsmetoden är mycket snabb
 Den är tyst eftersom ingen kompressor
behövs

Nackdelar

Indirekta metoden
Metoden tar längre tid än kvävefrysning
 Systemet väsnas och kan störa
omgivningen
 Går inte att använda i jordar som har högre
grundvattenströmning än 1.5-2.0 m/dygn

Bortpumpning av vatten
 Injektering

Fördelar

Indirekta metoden
Är betydligt mer ekonomisk vid frysning av
större volymer
 Släpper ej ut gaser i naturen

Slut

similar documents