PowerPoint Sunusu

Report
ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ
TÜRKIYE YÜKSEK IHTISAS EĞITIM VE
ARAŞTIRMA HASTANESI HASTANESİ
Uzm.Ecz.Özlem KALSIN
Uygulama Adı:Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Uygulama Ekibi:Antibiyotik Kontrol Ekibi
Uygulama Amacı:
2010 yılında;
 Hastanemizle yatak sayısı aynı olan,
 Benzer tedavi ve İşlemlerin yapıldığı diğer
hastaneler ile ilaç kullanım oranlarını karşılaştırdık.
 Hastanemizde antibiyotik kullanım oranlarının
yüksek olduğunu tespit edip bunun nedenlerini
araştırdık.
Stok maliyetlerini asgari seviyede tutarak, Hizmet
devamlılığını sağlayarak;
Akılcı antibiyotik kullanımını sağlamak,
 Antibiyotik kullanım oranlarını azaltmak
 Direnç gelişiminin önüne geçmek amacıyla
önlemler alıp hastanemizde Akılcı Antibiyotik Kullanımı
sağlamaya yönelik bir çalışma başlattık
Uygulama yöntemi;
İçinde eczacının da bulunduğu; Enfeksiyon Kontrol
Ekibi ve Antibiyotik Kontrol Ekibi, bir strateji belirledi.
 AKE tarafından; son 2 yılda yatan hastalarda
kullanılan antibiyotik tüketim verileri elde edilerek,
hastane yönetimi konu hakkında bilgilendirildi.
 Geliştirilen stratejiler çerçevesinde, eğitime öncelik
verilerek; ilgili personel konuyla ilgili olarak hizmet içi
eğitimlere alındı.
Eğitim

Antibiyotik tedavisine kültür sonuçlarına göre yön
verilmelisi sağlandı. Hekimler bu konuda Enfeksiyon
Kontrol ekibi tarafından bilgilendirildi.

Enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile
birlikte hastane eczanesi de, antibiyotik tedavisi
konusunda sorumlu paydaş olarak görev aldı.
Rotasyonlu Antibiyotik Kullanımı
Programlı olarak antibiyotiklerin değiştirilmesi; bir
antibiyotiğe karşı bakterinin direnç geliştirmesi
için seçici baskıyı azaltabilir.
Hastane eczanesi olarak; enfeksiyon uzmanı
hekimlerden, antibiyotik rotasyonları hakkında
bilgi alıp, satınalma ve sipariş süreçlerini bu
bilgilere göre programladık.
Antibiyotik kontrol stratejileri geliştirirken Hastane
yönetiminin de desteğini alarak, çalışıldı.
 Eczanenin antibiyotik listesi güncellendi ve kontrollü
antibiyotik
Hastalıkları
istem
formu
Uzmanı
hazırlanarak
(EHU)
onayı
Enfeksiyon
gereken
antibiyotiklerin isteminde mutlaka EHU onayının
sorgulanması istendi.
 Hastane eczanesine ilk defa alınacak
ilaçlar için Yeni İlaç Tespit ve Onay Formu ve
Komisyonu oluşturuldu
Neden?
Hali hazırdaki hangi ilacı azaltalım?
YENİ İLAÇ İSTEK FORMU
İlaç ve Eczacılık Komitesine
İlacı isteyen Klinik veya Ünite
: ………………………
İlacı isteyen Doktorun Adı ve Soyadı :………………………
İlacın jenerik Adı
İlacın Ticari Adı
:………………………
:………………………
İlacın istenme nedeni ve kullanımı ile ilgili özet bilgi:………
Doktor Adı ve İmzası
Onayı
Klinik Şefi veya Bölüm Başkanının
Uygulamanın Faydaları:
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2011ve
2013 yılları arasında EHU onayı gereken antibiyotiklerin
kullanımı ve Hastane enfeksiyon oranları
karşılaştırıldığında belirgin bir azalma gözlenmiştir.
Bu azalmada; hastanemizde hedefe yönelik, etkin ve
akılcı antibiyotik kullanımının etkili olduğunu
düşünmekteyiz.
Antibiyotik kullanım Hastane enfeksiyon
miktarı (kutu adedi) gözlenme sıklığı
2011
190.000
5.1
2012
162.000
3.95
2013
134.000
3.16
HEDEFİMİZ
 Antibiyotik
kullanım
politikalarının
belirlenmesinde
tüketim verilerinin izlenmesi önemlidir. Bu verilerinin
karşılaştırılmasında doğru tahminler yapabilmek için
standardize ölçümlerin kullanılması gereklidir.
 İlaç kullanımının doğru ölçülebilmesi ve uluslararası bir
standardın oluşturulması amacıyla bir sınıflandırma
sistemi ve bir ölçüm birimi olan Dünya Sağlık Örgütü
tarafından
desteklenen
kullanılmaktadır.
ATC/DDD
metodolojisi
Tanımlanmış günlük doz (DDD), ATC sisteminde yer
alan bir ilacın ana endikasyonu için yetişkinlerde
kullanıldığı varsayılan günlük ortalama idame dozudur.
Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu Türkiye genelindeki
antibiyotik tüketim verilerini ATC/DDD metodolojisi
kullanılarak
hesaplamış
ve
antibiyotik
oranlarının dünya karşılaştırmasını yapmıştır.
kullanım
Bizde, ilaç kullanım araştırmalarında yararlı olabilecek bir
araç sağlamak ve reel ilaç tüketim istatistiklerinin
sunumuna ve karşılaştırılmasına olanak vermek amacıyla
geliştirilen ATC/DDD metodolojisi ile Antibiyotik kullanım
verilerimizi belirleyip bu metodun hastanelerde de
uygulanabilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.
Kas ve
Sistemik
iskelet
hormonal
sistemi
ilaçlar
Gastrointesti
ilaçları
4%
nal ilaçlar
6%
5%
Diyagnostikl
er
7%
Anestezikler
8%
SSS i
ilaçları
8%
Kardiyovask
üler ilaçlar
12%
2012
gastrointestinal
ilaçlar
2013
sistemik
hormonal
ilaçlar
3%
diyagnostikler 4%
5%
kas ve iskelet
sistemi ilaçları
8%
Antibiyotikl
er
31%
Hematolojik
ajanlar
19%
antibiyotikler
29%
SSS i ilaçları
9%
anestezikler
10%
kardiyovasküler
ilaçlar
14%
hematolojik ilaçlar
18%
160000
140000
120000
100000
KUTU SAYISI
80000
YILLAR
60000
40000
20000
0
1
2
2011,2012,2013 ANTİBİYOTİK KULLANIM ORANLARI
3
120000
100000
80000
60000
Series3
Series2
40000
20000
0
2011,2012 , 2013 yılları
Series1

similar documents