OKRASNÉ RASTLINY

Report
OKRASNÉ RASTLINY
Spracovala: Barborka BARANOVÁ
Trieda: 6.A
Predmet: Biológia
Čo sú okrasné rastliny?
 skrášľujú životné prostredie
 živé ploty a kry chránia pred
prachom a hlukom
Okrasné byliny
TULIPÁN
NARCIS
Okrasné dreviny
Ihličnaté stromy
Ihličnaté kry
SMREKOVEC
OPADAVÝ
BORIEVKA
OBYČAJNÁ
Okrasné dreviny
Listnaté stromy
Listnaté kry
ORGOVÁN OBYČAJNÝ
ZLATOVKA
Okrasné byliny
(trváce)
MARGARÉTA
PETÚNIA
Vodné rastliny
LEKNO BIELE
MäTA VODNÁ
Skalničky
SKALNICA
HORSKÁ
ROZCHODNÍK
SKALNÝ
Izbové rastliny
ORCHIDEA
FIALKA
Dovezené okrasné rastliny
POHÁNKOVEC
JAPONSKÝ
SUMACH
PÁLKOVÝ
Ďakujem za
pozornosť

similar documents