Rundetårn og Tordenskrald

Report
Tordenskrald eller Rundetårn?
- Om at evaluere innovation
Værksted på KL’s innovationsdag 2013
Tina Øllgaard Bentzen
Roskilde Universitet, Offentlig forvaltning, [email protected]
Hvad er det nye i innovation?
Fælles søgen efter en ukendt destination
(uden kort og kompas)
Innovationsmodeller?
Nogle faser i innovationsprocessen….?
Udforske
Udfordring
Drift (Spredning)
Videnindsamling
Evaluering
Ideudvikling
Feedback: afprøvning
Implementering
Planlægning
Kompleksiteten i innovationsprocessen
Høj kompleksitet
Løsning ukendt
”Kaos”
Udforske
Viden
Udfordring
Indsamling
Løsning kendt
”Lidt mindre kaos”
Ideudvikling
Feedback:
afprøvning
Planlægning
Implementering
Løsning implementeret
”Noget mere orden!”
Evaluering
Drift
PREJEKT, PROJEKT, DRIFT og EVALUERING?
PROJEKT
PRE-JEKT
DRIFT
UDFORDRING
FEEDBACK
INDSIGT
AFPRØVNING
IDEUDVIKLING
Ide
Planlægning
Det store spørgsmål:
Hvilke evalueringsredskaber skal der til?
Implementer
ing
Evaluering
Drift
Pattons evalueringsformer
Traditionel evaluering
Evaluering af innovation
Formål:
Forbedringer
Ny udvikling
Evalueringens
relation:
Evalueres ”udefra” for at sikre
objektivitet
Evalueres ”indefra” for at integrere
evalueringen med indsamling og
fortolkning af data
Evalueringskriterier:
Fastsættes af eksterne
autoriteter
Centreret omkring innovatørernes
engagement for at gøre en forskel
Målinger:
Måles ift. forudbestemte mål og
SMARTE succeskriterier
Udvikler målinger i takt med at målene
viser sig. Kan ændre sig i takt med at
processen udvikler sig.
Resultater:
Detaljerede, formelle rapporter.
Validering af ”best practice”
Hurtige, nu-og-her feedback, brugervenlig
feedback. Målrettet læring.
Håndtering af
kompleksitet:
Evaluator forsøger at kontrollere
evalueringsprocessen.
Navigering i kaos. Afsæt i hvordan tingene
udvikler sig og reagere ift. det…..
Standarder
Analytisk, kritisk tænkning
Metodisk fleksibilitet. Evne til at facillitere
refleksive processer.
Michael Quinn Patton: "Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use." Guilford Press New York. 2011
Pattons evalueringsformer
PROJEKT
PRE-JEKT
DRIFT
UDFORDRING
FEEDBACK
INDSIGT
AFPRØVNING
IDEUDVIKLING
INNOVATIONSEVALUERING
Ide
Planlægning
Implementer
ing
Evaluering
Drift
TRADITIONEL EVALUERING
Redskabernes magt
”Når redskaberne ikke passer til de
problemer som skal analyseres, kan man
faktisk lade sig forvandle til fange i sit
eget redskabsrum”
(Bent-Åke Lundvall)
Rejs jer op og find to samtalepartnere i rummet:
• Hvilke værktøjer ligger øverst i din organisations værktøjskasse?
• Egner de sig til evaluering i pre-jekt, projekt og/eller drift?
Evaluering i springet
fra Pre-jekt til projekt
PRE-JEKT
UDFORDRING
PROJEKT
FEEDBACK
INDSIGT
AFPRØVNING
IDEUDVIKLING
3. Ideen droppes
1. Ideen virkeliggøres!
Ide
Planlægning
2. Ideen skal modnes yderligere
Implementeri
ng
Evaluering
Styring evaluerer også….
Snubletråde for innovation?
Aftalestyring som eksempel:
• Aftales én gang årligt
• Aftalernes mål og indsatser skal være præcist formuleret for at blive
godkendt
• Ofte født under tidspres og bag et skrivebord…..
• Måles ved ”blinklys”
• Leders bonus er afhængig af aftalernes fremgang.
Udfordringer ift. innovation
• Vi har lukket os fast på løsning uden at kende udfordringen godt nok.
• Vi har ikke involveret vigtige aktører og samarbejdspartere i udviklingen af
løsningen = > Dårligere løsning og vanskeligere implementering.
• Den innovative overlægger sættes ikke for højt, for at være sikker på ”grønt
lys” og den bonus der følger med…
Evalueringsudfordringer
ift. innovation…?
HVORDAN SIKRER VI
• ……..evalueringsredskaber som understøtter hele innovationsprocessen?
• ….at vi ikke bliver ”fanget” af de redskaber vi (tilfældigvis) kender bedst?
• …….at evalueringen i vores styringsværktøjer OGSÅ understøtter innovation?
Tak for i dag!
Og god innovationsvind
resten af dagen!

similar documents