PowerPoint Sunusu - Fen Bilimleri

Report
Prof.Dr. Fatma SEVİN DÜZ
Tablo 1. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Sayıları
Program
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
%20
Öğrenci Sayıları
2012-2013
2013-2014
Eğitim Öğrt.
Eğitim Öğrt.
GÜZ
BAHAR
GÜZ
1154
1375
1382
13
13
12
703
794
785
1870
2182
2179
2179
Yüksek Lisans
1870
1394
%12
Doktora
1167
703
%17
785
227
Toplam
GÜZ
Not: Nükleer Bilimler Ensitüsüne ait veriler dahil edilmemiştir.
GÜZ
309
82
FARK
Tablo 2. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yürütülen Program Sayısı
Programlar
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Doktora
Programlar
Yüksek Lisans /Doktora
Sayılar
32
2
25
Sayılar
60
MULTİDİSİPLİNER ABD
1-Biyomühendislik (YL-D)
2-Nanoteknoloji ve Nanotıp (YL-D)
3-Temiz ve Tükenmez Enerjiler (YL)
4-Ağaç İşleri ve Endüstri Müh. (YL)
5-Adli Bilimler (YL-D)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
6-Bilgisayar Müh (YL-D)
7-Çevre Mühendisliği (YL-D)
8-Elektrik-Elektronik Müh. (YL-D)
9-Endüstri Müh. (YL)
Endüsti Müh.
Mühendislik Yönetimi
10-Fizik Müh. (YL-D)
Atom ve molekül Fiziği
Katı Hal Fiziği
Yüksek Enerji vePlazma
Matematiksel Fizik
Genel Fizik
Nükleer Fizik
11-Geomatik Müh. (YL )
12-Gıda Müh. (YL-D)
FEN FAKÜLTESİ
18-Aktüerya (YL-D)
19-Biyoloji (YL-D) Biyoteknoloji
Botanik
Ekoloji
Genel Biyoloji
Hidrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
Uygulamalı Biyoloji
Zooloji
20-İstatistik (YL-D)
Uygulamaları İstatistik
İstatistik Teorisi
Yöneylem Araştırması
Risk Analizi
Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri
İstatistiksel Bilgi Sistemleri
21-Kimya (YL-D)
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Biyokimya
Fizikokimya
Organik kimya
Polimer Kimyası
Teorik Kimya
Gıda Bilimi
Gıda Teknolojisi
13-Jeoloji Müh. (YL-D) Hidrojeoloji (YL-D)
Minereloji Petrografi
Maden Yatakları-Jeokimya
Uygulamalı Jeoloji
Genel Jeoloji
14-Kimya Müh. (YL-D) Proses ve Reaktör tasarımı
Temel İşlemler ve Termodinamik
Kimyasal Teknolojiler
15-Maden Müh. (YL-D) Maden İşletme
Cevher Hazırlama
16-Makine Müh. (YL-D) Isı-Akış. Sist. Ve Enrj. Alan.
Dinamik. Kontr. Ve Mekatron. Alan.
Mekanik ve Tasarım Alanı
Malzeme ve İmalat Alan.
17-Nükleer Enerji Müh. (YL-D)
22-Matematik (YL-D) Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Cebir ve Sayılar Teorisi
Geometri
Mat. Temelleri ve Mat. Mantık
Topoloji ve Uygulamalı Matematik
ÖRNEK
Biyomühendislik Anabilim Dalı
• Biyoproses Mühendisliği: Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseparasyon.
• Genetik Mühendisliği: Hücre ve Doku Kültürü Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendislik: Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomekanik
• Moleküler Mühendislik: Protein Mühendisliği, Aktif Madde Tasarımı
• Biyoteknoloji: Endüstriyel Biyoteknoloji
• Moleküler Genetik ve Gen Mühendisliği
• Süper Kritik Akışkan Teknolojileri
Adli Bilimler Anabilim Dalı
• Adli Toksoloji:
• Adli Biyoloji:
• Adli Genetik:
• Kriminal
• Adli Entomoloji • • • • •gibi
Anabilim Dallarımızda
program geliştirme ve iyileştirme
çalışmaları yapılmalıdır
Tablo 3.a/b Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yürütülen Programların Kontenjan, Başvuru
ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları (2013-2014 Öğretim Yılı Başı)
FEN FAKÜLTESİNE BAĞLI ANABİLİMDALLARI
Kontenjan
Başvuru
Kazanan Öğrenci Sayısı
Kayıt Olan Öğrenci Sayısı
114
77
55
35
29
29
19
10 10
T.C.
U.Ö.
24 27
20
43
0000
T.C.
Aktüerya Bilimleri
U.Ö.
4211
3100
00
T.C.
Biyoloji
50
48
42
34
29
U.Ö.
T.C.
İstatistik
U.Ö.
5
54
1111
T.C.
U.Ö.
Kimya
Matematik
Kayıt olan öğrenci sayısı / Kontenjan oranı
1
0.83
0.8
0.7
0.53
1
0.25
0
T.C.
U.Ö.
Aktüerya Bilimleri
0
T.C.
U.Ö.
Biyoloji
0
T.C.
U.Ö.
İstatistik
T.C.
U.Ö.
Kimya
T.C.
U.Ö.
Matematik
Biyoloji Anabilim Dalı Programları
Kontenjan
Başvuru
Kazanan Öğrenci Sayısı
Kayıt Olan Öğrenci Sayısı
28
24
18
10
7 76
76
0000
T.C.
U.Ö.
T.C.
1011
9
23
4
00
U.Ö.
Genel Biyoloji Uygulamalı
Biyoloji
22
T.C.
54
0000
2211
0000
U.Ö.
T.C.
U.Ö.
Zooloji
Biyoteknoloji
T.C.
15
12
10
1000
U.Ö.
Botanik
4 43
T.C.
6
4
0000
U.Ö.
Ekoloji
T.C.
3 33
1000
U.Ö.
T.C.
Hidrobiyoloji
0000
U.Ö.
Moleküler
Biyoloji
Kayıt olan öğrenci sayısı / Kontenjan oranı
1
0.86
0.75
0.6
0
T.C.
U.Ö.
0.5
0
T.C.
U.Ö.
Genel Biyoloji Uygulamalı
Biyoloji
0.5
0
T.C.
U.Ö.
Zooloji
0.4
0
T.C.
U.Ö.
Biyoteknoloji
0.26
0
T.C.
U.Ö.
Botanik
0
T.C.
U.Ö.
Ekoloji
0
T.C.
U.Ö.
0
T.C.
U.Ö.
Hidrobiyoloji Moleküler
Biyoloji
Tablo 3.a/b Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yürütülen Programların Kontenjan, Başvuru
ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları (2013-2014 Öğretim Yılı Başı)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE BAĞLI ANABİLİM DALLARI
Kontenjan
187
Başvuru
Kazanan Öğrenci Sayısı
Kayıt Olan Öğrenci Sayısı
186
97
70 78
48
20 2620
T.C.
0
12
0 0
U.Ö.
Bilgisayar
Mühendisliği
T.C.
7 6 1 1
29
10
10
1 7 0 0
U.Ö.
T.C.
U.Ö.
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
3023
5 4
T.C.
15
2 0 0
U.Ö.
Fizik Mühendisliği
21
10 10 8
4 6 1 1
T.C.
U.Ö.
Geomatik
Mühendisliği
3335
2221
T.C.
4 1 0 0
U.Ö.
Gıda Mühendisliği
Kayıt olan öğrenci sayısı / Kontenjan oranı
1
1
0.8
0.69
0.63
0.14
0
T.C.
U.Ö.
Bilgisayar
Mühendisliği
0
T.C.
U.Ö.
T.C.
U.Ö.
Elektrik Elektronik Endüstri Mühendisliği
Mühendisliği
0.13
T.C.
0.25
0
U.Ö.
Fizik Mühendisliği
0
T.C.
U.Ö.
Geomatik
Mühendisliği
T.C.
U.Ö.
Gıda Mühendisliği
Tablo 3.a/b Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yürütülen Programların Kontenjan, Başvuru
ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları (2013-2014 Öğretim Yılı Başı)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE BAĞLI ANABİLİM DALLARI
Kontenjan
Başvuru
Kazanan Öğrenci Sayısı
Kayıt Olan Öğrenci Sayısı
74
46
45
35
44
36 33
32
2220
1515
18
14
6
2 1 0 0
T.C.
U.Ö.
Jeoloji Mühendisliği
T.C.
20
8
1 0 0
U.Ö.
Kimya Mühendisliği
T.C.
2 0 0
U.Ö.
21
14
20
9 8
0 0 0 0
T.C.
U.Ö.
Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği
T.C.
2526
1815 15
6
2 2 1 1
U.Ö.
Nükleer Enerji
Mühendisliği
T.C.
1 1
U.Ö.
Çevre Mühendisliği
Kayıt olan öğrenci sayısı / Kontenjan oranı
1
0.89
0.68
0.57
0.5
0.6
0.31
0
T.C.
U.Ö.
Jeoloji Mühendisliği
0
T.C.
U.Ö.
0
T.C.
U.Ö.
0.07
0
T.C.
U.Ö.
Kimya Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği
T.C.
U.Ö.
Nükleer Enerji
Mühendisliği
T.C.
U.Ö.
Çevre Mühendisliği
Tablo 3.a/b Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yürütülen Programların Kontenjan, Başvuru
ve Kayıt Olan Öğrenci Sayıları (2013-2014 Öğretim Yılı Başı)
MULTİDİSİPLİNER ANABİLİM DALLARI
Kontenjan
Başvuru
Kazanan Öğrenci Sayısı
Kayıt Olan Öğrenci Sayısı
75
67
52
50
40
35
35
30
27
21
20
7 7
T.C.
0 0 0 0
1 1 0 0
U.Ö.
T.C.
U.Ö.
Adli Bilimler
8
7
5 5 3
2
Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği
21
10
5
0 0
T.C.
U.Ö.
Biyomühendislik
T.C.
8 7
2 2 0 0
1 1
U.Ö.
Nanoteknoloji ve
Nanotıp
T.C.
U.Ö.
Temiz Tükenmez Enerjiler
Kayıt olan öğrenci sayısı / Kontenjan oranı
0.78
0.7
0.52
0.4
0.2
0
T.C.
U.Ö.
Adli Bilimler
0
T.C.
U.Ö.
Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği
0.12
0
T.C.
U.Ö.
Biyomühendislik
T.C.
U.Ö.
0
T.C.
U.Ö.
Nanoteknoloji ve Nanotıp Temiz Tükenmez Enerjiler
Tablo 4. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yürütülen Her Bir Programdan Mezun Olan
Öğrenci Sayıları (2012-2013 Öğretim Yıl Sonu)
Mezun Öğrenci Sayıları
TSZ.YL
82
YL
DR
29
111
24
19
15
14
15
14
11
10
7
3
22
2
1
0
Biyo-müh.
1
Temiz Tük. Enerj.
1
Nanotek.-Nanotıp
0
Çevre Müh.
1
Nük. Enerji Müh.
3
Makina Müh.
21
3
Maden Müh.
6
3
Kimya Müh.
2
33
7
Jeoloji Müh.
8
2
7
Gıda Müh.
Bil. Müh.
43
2
Matematik
Kimya
26
0
İstatistik
Biyoloji
Aktüerya
3
2
7
Fizik Müh.
3
0
4
Elek. Elekt. Müh.
5
3
Toplam
13
6
20
10
11
10
15
4
8
14
2
8
217
Tablo 5. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Lisansüstü Programlarımızın Güçlendirilmesi İçin
Alınması Gereken Önlemler
Sorular
İlgili program yöneticileri (Anabilim dalı
başkanları) ne yapmalıdır?
Enstitü olarak siz ne yapmalısınız?
Fakülte yönetimlerinin yapması gereken
işler var mıdır? Varsa nelerdir?
Üniversite üst yönetimi ne yapmalıdır?
Cevaplar
Anabilim Dalı Başkanları, program geliştirme ve iyileştirme
çalışmaları ile ilgili gerek komisyonlar kurarak gerekse akademik
kurulları ile çalışmalar yapmalı ve sonuçlar doğrultusunda alınan
kararları, Enstitü ve üniversite üst yönetime bildirmelidir.
Enstitü, her Anabilim Dallı için, program geliştirme ve iyileştirme
çalışmalarına destek olabilecek bir FBE Araştırma-Geliştirme
Komisyonu kurmalı ve sistematik bir şekilde yeni programlar
belirleyip, AD’larını bu konuda teşvik etmelidir. Böylece, Enstitü
Eğitim-Öğretim ve Araştırma faliyetlerini programlar üzerinden
değerlendirerek, yeni stratejik hedefleri Fakülte ve üniversite üst
yönetimine sunmalıdır.
Fakülte, Bölüm Başkanları ve
FBE Araştırma-Geliştirme
Komisyonu ile birlikte çalışarak, gerekli bilgileri ve alınan kararları
Enstitü ve üniversite üst yönetime bildirilmelidir.
Üniversite üst yönetimi, Üniversite Lisansüstü Koordinasyon
Komisyonu kurarak, önerilen programları değerlendirmeli ve
öneriler doğrultusunda öncelikleri tespit ederek, stratejik planlar
oluşturmalıdır.
FBE Araştırma Görevlisi ve Öğrenci Temsilcileri ile yapılan Toplantıdan İstekler;
• Üniversitenin imkanlarından efektif yararlanabilmesi için ayarlanacak
uygun bir takvim içinde (örneğin haftanın belli bir gün ve saati) yetkili
bir uzman eşliğinde laboratuvarlardan yararlanılmasının sağlanması.
• Kodrosuz Doktora öğrencilerine tez süresi içerisinde yayın yapma koşulu ile
Kongre/Sempozyum desteğinin verilmesi.
•
Tezden üretilen yayınlara, dergilerin impact faktörü temel alınarak,
her Anabilim Dalından bir öğrencimize ödül verilmesi.

similar documents