PSY *** SEÇMELİ (2 Kr) - doğuş university department of psychology

Report
PROGRAM
• 2004-2005 Eğitim yılında öğrenci alınmaya
başlanmıştır
• İlk mezunlarını 2005-2006 Eğitim yılında
vermiştir
• Doğuş Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü
kapsamında eğitim verilmektedir
• 2012 – 2013 akademik yılı itibariyle tezli
programda da öğrenci alımına
başlanacaktır.
AMAÇ
Beceriler
• Sorun anlama ve giderme modellerini
anlama
• Araştırma değerlendirme
• Yaklaşımların bilimsel destek temelini anlama
• Etik standartlara duyarlı olabilme
NASIL BİR YAKLAŞIM?
• Uygulamacı
• Uygulamada bilimsel desteği birinci planda
tutan
• “Bilişsel Davranış” Yaklaşımı perspektifinden
klinik psikolojiye bakan
MODELİMİZ
• Tezli
• Araştırma, okuma, anlama, değerlendirme
becerilerini önemseyen
• Uygulama ağırlıklı
• Klinik eğitimde canlı (tezgahta) süpervizyonun
önemini benimseyen
UYGULAMA NE ZAMAN VE NASIL?
“İÇ STAJ”
• II.Yarıyıl: Psikolojik değerlendirme ve terapi
becerileri kapsamında ilk görüşme ve test
verme
• III-IV.Yarıyıl: Yetişkin ve çocuklarla
süpervizyonlu terapi görüşmeleri
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çerçevesinde
Psikoloji Eğitim Merkezi'nde Son Altı Akademik Yılda Gerçekleştirilen
Psikoterapi ve Süpervizyon
2005-2006
Öğrenci Başına
Düşen
Psikoterapi
Psikoterapi
Görüşmesi Saati(Öğ.Sayısı)
489 Saat
40,75 (12)
Süpervizyon
Öğrenci
Başına
Düşen
Haftalık
Haftalık
Süpervizyon Psikoterapi Süpervizyon
Saati
Ortalaması Ortalaması
1223 Saat
102
18 Saat
44 Saat
2006-2007
522 Saat
43.5 (12)
1305 Saat
109
19 Saat
47 Saat
2007-2008
509 Saat
51 (10)
1273 Saat
127
18 Saat
46 Saat
2008-2009
574 Saat
49 (12)
1165 Saat
97
21 Saat
42 Saat
2009-2010
566 Saat
47 (12)
1426 Saat
118
20 Saat
51 Saat
2010-2011
620 Saat
52 (12)
1550 Saat
129
22 Saat
55 Saat
TOPLAM
3280
7942
UYGULAMA NE ZAMAN VE NASIL?
“DIŞ STAJ”
IV. Yarıyıl (Geçmiş yıllarda dış staj yapılan kurumlar)
• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü
• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA, Çocuk Psikiyatri)
• Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü
• Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
• Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
• La Paix Hastanesi
• Balıklı Rum Hastanesi
• Surp Pırgiç Hastanesi
DERS PROGRAMI (Tezsiz)
I.YARIYIL
• PSY501 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-I
• PSY531 Öğrenme ve Şartlanma Kuramı
• PSY541 Kişilik ve Psikoterapi Kuramları
• PSY545 Psikopatoloji
II.YARIYIL
• PSY504 Psikolojik Testler-I
• PSY542 Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları ve
Uygulamaları
• PSY544 Temel Psikoterapötik Beceriler
• PSY*** Seçmeli
(3
(3
(3
(3
Kr)
Kr)
Kr)
Kr)
(2 Kr)
(3 Kr)
(3 Kr)
(2 Kr)
DERS PROGRAMI (Tezsiz)
III:YARIYIL
• PSY505 Psikolojik Testler-II
• PSY547 Psikoterapötik Beceri Stajı-I
• PSY*** Seçmeli
• PSY *** Seçmeli
IV: YARIYIL
• PSY506 Saha Stajı
• PSY548 Psikoterapötik Beceri Stajı-II
• PSY560 Yüksek Lisans Projesi
Mezuniyet için gerekli toplam kredi:
(2
(3
(2
(2
Kr)
Kr)
Kr)
Kr)
(NC)
(3 Kr)
(NC)
34
DERS PROGRAMI (Tezsiz)
SEÇMELİ DERSLER
• PSY 502 Araştırma
Yöntemleri ve Veri Analizi-II
• PSY 508 İleri Düzey
Rorschach
• PSY 510 Nöropsikoloji
• PSY 511 İleri Düzey Gelişim
Psikolojisi
• PSY 512 Adli Psikoloji
• PSY 517 Çift Terapisi
• PSY 521 Sosyal Psikolojinin Klinik
Psikolojide Uygulamaları
• PSY 527 Aile Terapisi
• PSY 529 Sağlık Psikolojisi
• PSY 534 Psikoterapide Seçme
Konular
• PSY 535 Psikopatolojide
Seçme Konular
• PSY 536 Klinik Psikolojide
Seçme Konular
• PSY 549 Varoluşçu Bilişsel
Terapi
DERS PROGRAMI (Tezli)
I.YARIYIL
• PSY501 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-I
• PSY531 Öğrenme ve Şartlanma Kuramı
• PSY541 Kişilik ve Psikoterapi Kuramları
• PSY545 Psikopatoloji
II.YARIYIL
• PSY504 Psikolojik Testler-I
• PSY502 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II
• PSY542 Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları ve
Uygulamaları
• PSY544 Temel Psikoterapötik Beceriler
(3
(3
(3
(3
Kr)
Kr)
Kr)
Kr)
(2 Kr)
(2 Kr)
(3 Kr)
(3 Kr)
DERS PROGRAMI (Tezli)
III:YARIYIL
• PSY505 Psikolojik Testler-II
• PSY547 Psikoterapötik Beceri Stajı-I
• PSY565 Seminer
• PSY592 Tez
• PSY *** Seçmeli
IV: YARIYIL
• PSY506 Saha Stajı
• PSY548 Psikoterapötik Beceri Stajı-II
• PSY560 Yüksek Lisans Projesi
Mezuniyet için gerekli toplam kredi:
(2 Kr)
(3 Kr)
(NC)
(NC)
(2 Kr)
(NC)
(3 Kr)
(NC)
34
DERS PROGRAMI (Tezli)
SEÇMELİ DERSLER
• PSY 502 Araştırma
Yöntemleri ve Veri Analizi-II
• PSY 508 İleri Düzey
Rorschach
• PSY 510 Nöropsikoloji
• PSY 511 İleri Düzey Gelişim
Psikolojisi
• PSY 512 Adli Psikoloji
• PSY 521 Sosyal Psikolojinin
Klinik Psikolojide
Uygulamaları
• PSY 527 Aile Terapisi
• PSY 529 Sağlık Psikolojisi
• PSY 534 Psikoterapide Seçme
Konular
• PSY 535 Psikopatolojide
Seçme Konular
• PSY 536 Klinik Psikolojide
Seçme Konular
• PSY 549 Varoluşçu Bilişsel
Terapi
PROGRAM
• Türkiye’nin İLK Çift ve Aile Terapisi (ÇAT)
diploma programı
• ABD ve Avrupa ÇAT Birlikleri’nin öngördüğü
eğitim standartlarıyla uyumlu
PROGRAM
Çift ve Aile Terapistleri
• Aile ilişkileri, çift/evlilik ilişkisi gibi kişilerarası
ilişkilere ve ilişki ağlarına odaklanır
• Duygusal, davranışsal ve ilişkisel problemleri
bu kişilerarası etkileşimler bağlamında
değerlendirir ve bunlara etki edecek
uygulamalar ile yaklaşır
AMAÇ
• ÇAT temel ve çağdaş yaklaşımları ve teknik
uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi ve
beceri sahibi olma
• Çiftlerde ve ailelerdeki süreçleri ilişkisel
(sistemik) bir bakış açısı ile değerlendirme
• Yaşam boyu insan gelişimi ve aile çalışmaları
konularında bilgi sahibi olma
• Mesleki, etik ve hukuki konulara hakim olma
• Araştırmaları yorumlama ve araştırma
birikiminden uygulama alanında faydalanma
NASIL BİR YAKLAŞIM?
Uygulamacı
• Sistemik yaklaşımının çatısı altında:
• Farklı yaklaşımlara ve araştırmalara dayalı
birikim ile bütüncül çift ve aile terapisi
uygulamaları
• Bireysel ve grup formatlarında canlı
süpervizyon ve konsültasyon
DERS PROGRAMI
1. YIL
2. YIL
I. YARIYIL
PSY 511 İLERİ DÜZEY GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (3 Kr)
PSY 527 AİLE TERAPİSİ (2 Kr)
PSY 545 PSİKOPATOLOJİ (3 Kr)
PSY 551 AİLE TERAPİSİNDE TEMEL
BECERİLER-I (3 Kr)
III. YARIYIL
PSY 501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE VERİ
ANALİZİ (3 Kr)
PSY 517 ÇİFT TERAPİSİ (2 Kr)
PSY 547 PSİKOTERAPÖTİK BECERİ STAJI-I (3 Kr)
PSY *** SEÇMELİ (2 Kr)
II. YARIYIL
PSY 518 AİLE ÇALIŞMALARI (3 Kr)
PSY 520 AİLE TERAPİSİNDE ETİK VE MESLEKİ
KONULAR (2 Kr)
PSY 528 İLERİ DÜZEY AİLE TERAPİSİ (3 Kr)
PSY 552 AİLE TERAPİSİNDE TEMEL
BECERİLER-II (3 Kr)
IV. YARIYIL
PSY 506 SAHA STAJI (NC)
PSY 548 PSİKOTERAPÖTİK BECERİ STAJI-II (3 Kr)
PSY 560 YÜKSEK LİSANS PROJESİ (NC)
PSY *** SEÇMELİ (2 Kr)
Mezuniyet için gerekli toplam kredi: 37
DERS PROGRAMI
SEÇMELİ DERSLER
PSY 502 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II
PSY 510 Nöropsikoloji
PSY 512 Adli Psikoloji
PSY 529 Sağlık Psikolojisi
PSY 534 Psikoterapide Seçme Konular
PSY 535 Psikopatolojide Seçme Konular
PSY 536 Klinik Psikolojide Seçme Konular
PSY 549 Varoluşçu Bilişsel Terapi
PSY 581 Çocuklarla Aile Terapisi
PSY 586 Nitel Araştırma Teknikleri
PSY 587 Aile Terapisinde Özel Konular
PSY 589 Aile Öykülemeleri
DÜPEL’DEN RESİMLER
AKADEMİK KADRO
Gökhan Malkoç
Doçent
Bölüm Başkanı
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Nevada Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Doktora: Nevada Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1333 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Deneysel Psikoloji: Bilişsel ve Beyin Bilimleri
İlgi Alanları: Algı, görme, psikofizik, adaptasyon, fizyoloji
Abdülkadir Özer
Profesör
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Doktora: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1225 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji
İlgi Alanları: Kaygı, öfke, depresyon, bilişsel varoluş terapisi, psikoterapi,
psikopatoloji
AKADEMİK KADRO
Münire Özlem Çevik
Doçent
Lisans: ODTÜ,, Psikoloji Bölümü
Doktora: Department of Psychology, Indiana University, Bloomington
İletişim: +90(216) 544 55 55/1739 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Deneysel Psikoloji
İlgi Alanları: Zamansal kodlama, hafıza, aışma, Proboscis uzatım
refleksi
Drosophila melanogaster
Serap Özer
Doçent
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Doktora: South Florida Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1386 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji
İlgi Alanları: Çocuk psikopatolojisi, klinik değerlendirme ve psikolojik
testler
Aslı Akdaş Mitrani
Yardımcı Doçent
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Doktora: İstanbul üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü
İletişim: +90(216) 544-5555/1458 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji
İlgi Alanları: Psikoterapi, suç davranışı, mağdur psikolojisi, çocuk
istismarı ve aile içi şiddet, hükümlülerin rehabilitasyonu, ceza adaleti,
toplumsal cinsiyet araştırmaları
Aslı Çarkoğlu
Yardımcı Doçent
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Purdue Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları
Bölümü
Doktora: Purdue Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1322 e-mail: [email protected]
Alanlar: Aile sistemleri, Sağlık psikolojisi
İlgi Alanları: Kronik hastalıkla baş etme, genç yetişkinlerde tütün
kullanımı, pozitif psikoloji, nitel araştırma metotları, medikal antropoloji
AKADEMİK KADRO
C. Ekin Eremsoy
Yardımcı Doçent
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Sosyoloji – Çift Anadal)
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1249 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji
İlgi Alanları: Psikopatoloji, psikoterapi, davranım bozukluğu, acımasızduyarsız özellikler, zihinsel canlandırma, niceliksel araştırma yöntemleri
Nevra Cem Ersoy
Yardımcı Doçent
Lisans: ODTÜ, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ, Sosyal Psikoloji
Doktora: Erasmus University of Rotterdam , Endustri/Orgut Psikolojisi
İletişim: +90(216) 544-5555/1198 e-mail: [email protected]
Alan(lar):Endüstri ve Örgut Psikolojisi/Sosyal Psikoloji
İlgi Alanları: Örgütsel vatandaşlık davranışı, işe karşı geliştirilen
davranışlar , kültürler arası psikoloji, iş yerinde kişiler arası ilişkiler, sosyal
biliş
AKADEMİK KADRO
Müjgan İnözü
Yardımcı Doçent
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ, Klinik Psikoloji
Doktora: ODTÜ, Klinik Psikoloji
İletişim: +90(216) 544 55 55/1737 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji
İlgi Alanları: Kaygı bozukluklarının, özellikle obsesif-kompulsif bozukluğun
bilişsel temelleri, obsesif-kompulsif bozukluğa yol açan kültürel ve bilişsel
yatkınlık faktörleri, tiksinme duyarlılığındaki (Disgust Sensitivity) olası
kültürel faklılıklar ve tiksinme duyarlılığının bulaşma obsesyonundaki rolü
Nilüfer Kafesçioğlu
Yardımcı Doçent
Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Indianapolis Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü
Doktora: Purdue Üniversitesi, Çift ve Aile Terapisi Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1559 e-mail: [email protected]
Alan(lar):Klinik Psikoloji/Çift ve Aile Terapisi
İlgi Alanları: Çift ilişkisinde iletişim/etkileşim döngüleri ve bağlanma, aile
içi süreçler ve kültür, kronik hastalıklarla baş etmede çift ilişkisinin rolü,
çocuklarla terapi
AKADEMİK KADRO
Hasan G. Bahçekapılı
Öğretim Görevlisi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Yale Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Doktora: Yale Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1251 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Davranışsal Nörobilim
İlgi Alanları: Hayvanlarda ve insanlarda öğrenme ve bunların
modellenmesi, olasılıksal ve bilimsel akıl yürütme, rasyonellikle ilgili
bilimsel ve felsefi görüşler, bilişsel nörobilimle ve evrimsel psikolojiyle ilgili
teorik meseleler
Yudum Akyıl
Uzman Psikolog
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi , Klinik Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: University of Massachusetts, Boston, Çift ve Aile terapisi
Doktora: Antioch University, Çift ve Aile Terapisi (2012)
İletişim: +90(216) 544-5555 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji/Çift ve Aile Terapisi
İlgi Alanları: Aile ilişkileri ve terapisi, kuşaklararası değerlerin aktarımı
Anne-baba ve çocuk ilişki terapisi, aile merkezli oyun terapisi, terapist
özellikleri
AKADEMİK KADRO
Falih Köksal*
Profesör
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Sterling Üniversitesi
Alan(lar): Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji
*Ders saat ücretli
Dr. Duygu Öztuzcu*
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Stockholm Universitesi / Pacific Western Üniversitesi
Alan(lar): Klinik Psikoloji
*Ders saat ücretli
AKADEMİK KADRO
Sibel Erenel*
Lisans: Boğaziçi Universitesi
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fak. Psik. Dan. ve Rehberlik
Yüksek Lisans: California State University, Hayward Aile ve Evlilik
Terapisi ve Okul Danışmanlığı
Alan(lar): Bireyler, çiftler ve ailelerle aile terapisi; çiftlerle yakınlıkçatışma çözümü, çocuk/ergen anne baba ilişkileri, oyun terapisi, risk
altındaki ergenler ve gelişim güçlüğü yaşayan çocuklar ve aileleri ile
çalışma, çocuk istismarı ve ihmalini önleme, barışçıl gelişim odaklı
ortamlar geliştirme, Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi
*Ders saat ücretli
AKADEMİK KADRO
Gökçe Ergün
Araştırma Görevlisi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
İletişim: +90(216) 544-5555/1455 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji
İlgi alanları: Psikopatoloji, psikoterapi
Sezin Öner
Araştırma Görevlisi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Lisans öğrencisi)
İletişim: +90(216) 544-5555/1455 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji
İlgi alanları: Psikopatoloji, psikoterapi, sosyal-bilişsel kuramlar
AKADEMİK KADRO
M. Gökhan Aslan
Araştırma Görevlisi
Lisans: Yeditepe Üniversitesi, İşletme ve Psikoloji (Çift Anadal)
Yüksek Lisans: Maastricht Üniversitesi, Media Culture, İstanbul Bilgi
Üniversitesi, Kültürel İncelemeler
İletişim: +90(216) 544-5555/1455 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Kültürel İncelemeler
İlgi alanları: Yeni Medya Teorisi, Gözetim Kavramı, Sosyal Ağlar,
Görünürlük, Kimlik ve Benlik, Tüketim Toplumu
Işın Şanlı
Araştırma Görevlisi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (Yüksek Lisans öğrencisi)
İletişim: +90(216) 544-5555/1455 e-mail: [email protected]
Alan(lar): Klinik Psikoloji
İlgi alanları: Psikopatoloji, psikoterapi
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU
TAKVİMİ
Başvuru: 4 - 15 Haziran 2012
D.Ü. İngilizce Yeterlik Sınavı: 18 Haziran 2012, 10:00
Bilim Sınavı: 18 Haziran 2012, 14:00
Mülakat Daveti: 19 Haziran 2012
Mülakatlar: 20-22 Haziran 2012
Asil ve Yedek Liste İlanı: 25 Haziran 2012
Kesin Kayıt: 25 Haziran- 29 Haziran 2012
PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU
SÜRECİ
Lütfen aşağıdaki seçeneklerden sadece bir tanesini işaretleyiniz.
 Sadece Klinik Modüle başvurmak istiyorum.
 Sadece Çift/Aile Modülüne başvurmak istiyorum.
 Her iki modüle de başvurmak istiyorum. Bu seçeneği işaretlediyseniz
lütfen modülün yanındaki boşluğa birinci tercihinizi (1), ikinci tercihinizi
(2) sayısı girerek belirtiniz.
 Klinik  Çift/Aile
NOT: Her iki modüle başvurulduğunda, iki başvuru ücreti tahsil
edilecektir.
DEĞERLENDİRME
•
•
•
•
ALES %50
Lisans not ortalaması %10
Bilim sınavı %20
Mülakat %20
2006 MEZUNLARIMIZ
2007 MEZUNLARIMIZ
2008 MEZUNLARIMIZ
2009 MEZUNLARIMIZ
2010 MEZUNLARIMIZ
2011 MEZUNLARIMIZ
2012 MEZUN ADAYLARIMIZ
2013 MEZUN ADAYLARIMIZ
ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ PROGRAMI
KLİNİK PSİKOLOJİ PROGRAMI

similar documents