Presentatie Sk 1.3

Report
Presentatie Sk 1.3
Soorten mengsels
homogene mengsels
• Een oplossing is een vloeistof waarin stoffen
zijn opgelost.
• Het is een homogeen mengsel omdat je niet
kunt zien dat er verschillende stoffen in
voorkomen.
• Voorbeelden: thee, azijn, appelsap en wijn
Heterogene mengsels
• Een suspensie is een vloeistof waarin kleine stukjes van een
vaste stof zweven.
• Voorbeelden: sinaasappelsap met vruchtvlees,
chocolademelk met cacao.
• Als je een fles een tijdje stil laat staan, zakken de kleine
stukjes vaste stof naar beneden.
• Dit heet bezinken.
• Door te schudden gaan de stukjes vaste stof weer zweven.
Heterogene mengsels
• Een emulsie is een ondoorzichtige stof waarin
druppels van een andere vloeistof zweven.
• voorbeelden: melkproducten
• Een emulgator voorkomt dat losse druppels
vermengen.
• Een gas met vaste deeltjes is rook.
• Als vloeistofdruppel in gas zweven noem je
het nevel
• Voorbeelden: mist, spuitbus met deodorant of
haarlak.
• Gasbellen in een vloeistof of vaste stof is schuim
Zuivere stof of mengsel?
•
•
•
•
•
Het kookpunt van water is 100 graden Celcius.
Het smeltpunt van water is 0 graden Celcius.
Alcohol kookt bij 78,5 graden Celcius.
Alcohol smelt bij -117,3 graden Celcius.
Het stolpunt is ook -117,3 graden Celcius.
Zuivere stof of mengsel?
• Als een zuivere stof kookt, verandert de temperatuur
tijdens het koken niet.
• Een zuivere stof heeft een kookpunt
• Omdat wijn een mengsel is van water en alcohol
heeft het een kooktraject
• Het koken begint bij 80 graden celcius, het loopt dan
langzaam op naar 100 graden celcius .
• Wijn heeft geen kookpunt maar een ‘kooktraject’
• TEMPERTUUR – TIJD- DIAGRAM
De samenstelling van mengsels
• De hoeveelheid van een stof in een mengsel is
het massa% (massapercentage)
• De massapercentage is de massa in grammen
van een stof die in 100 gram van een mengsel
voorkomt.

similar documents