Kaddiks bilder - Borlänge Bandy

Report
”En sommar för alla”
Utvärdering av Tunabyggen/
Borlänge kommuns projekt
”En sommar för alla”
Utvärdering av Sommarskolan 2013 mellan Borlänge kommuns och
Tunabyggens projekt ”EN sommar för alla” 2013
Aktivitet och period
Sommarskola inomhus på Nygårdskolan, Högskolan Dalarna och Skvalets IP
perioden 17/6-13 till 5/7-13
Ansvariga för samarbete och utvärdering
Christian Kaddik, Borlänge kommun/lärare, nystartstjobbare, och
feriejobbare
Fungerat bra











Flertalet elever uppvisade stora förbättringar i kunskaper, samt att 3 st. elever
blev behöriga för gymnasiestudier
Informationen samt planeringen har varit bra och tydlig till personalen enligt
deras egna uppgifter
Samarbetet har fungerat bra mellan personalen och elever. Och eleverna
kunde delas upp utifrån behov och lärarnas kompetens
Sommarskolan med deras aktiviteter har inneburit en lugnare atmosfär på
Tunabyggens bostadsområden Tjärnaängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren.
Förstörelsen och oron har dämpats markant på dessa områden. En av
anledningarna är troligen hela projektet ”En sommar för allas ” skull
Många elever som är nya i Sverige behöver läsa under sommaren för deras
språkliga kunskaper inte ska glömmas bort under sommaren
Avslutningsresan till Furuvik fungerade som en extra morot för eleverna att
plugga ännu hårdare samt ha hög närvaro under skolan eftersom det krävdes
för att få följa med
Lunchen var uppskattad bland eleverna eftersom vissa av eleverna inte får
mat hemifrån till den grad de skulle behöva för sin ålder
Maserskolan med dess rektorer bidrog starkt till en bra lösning gällande
material samt lärare till skolan som gjorde ett klockrent jobb
Rekord på antalet elever 142 st. inskrivna och de flesta var motiverade för att
vilja ta in mer kunskap, varav 70-80 st. av dessa var närvarande varje dag
Ökad förståelse för olika kulturer mellan eleverna
Eleverna har nog fått en mer meningsfull sommar tack vare skolan eftersom
det inte finns ett så stort utbud av aktiviteter inom kommunen över
sommaren, istället för att falla i sysslolöshet
Fungerat mindre bra



Arbetsviljan hos nystartsjobbarna var blandad, både bra och dålig
Rörigt första dagarna eftersom tillträde inte gavs till Nygårdskolan pga.
praktiska frågor kring lokalerna samt dess användande
Svårt att bryta upp gängbildningarna där de äldre ungdomarna i viss
mån får dåligt inflyttande över de yngre
Förslag till utveckling av sommarskolan 2014




Komma på själva idéen i ett tidigare skedde, vilket ger mer planeringstid
Låt Projektledaren har större tillgå till att bestämma vilka och hur stor
personal styrka som projektet ska ha
Nästa år vore det bra om undervisande lärare skickade med elever som
inte fått betyg i vissa ämnen studieplaner så lärarna på sommarskolan
lättare kan hjälpa eleven med det de missat under läsåret
Projektledningen skulle behöva förstärkas med ett biträde med tanke på
arbetsbördan samt styrningen i projektet av dels nystartsjobbare och
eleverna
Svenska lektion i en av Sommarskolans 6
lektions salar, bilden är tagen i Dalarnas
Högskolans lokaler Borlänge
Utvärdering av sommarcaféet mellan Tjärnkraft , Borlänge kommuns och
Tunabyggens projekt ” EN sommar för alla” 2013
Aktivitet och period
Sommarcafé utomhus på Tjärna Ängar, Tjärna Allé, perioden 8/7-2/8 och 8/8-9/8.
Ansvariga för samarbete och utvärdering
Christian Kaddik, Borlänge kommun/Projektledare och Marina Forslund, Tjärnkraft/ Verksamhetsledare.
Fungerat bra



Samarbetet mellan ovanstående ledare har fungerat mycket bra både före och efter pågående
caféperiod.
Sommarcaféet utomhus på Tjärna Ängar blev en uppskattad mötesplats. Caféet har besökts av
flest somaliska män i olika åldrar, som har fikat och fått sig en pratstund.
Cafépersonalen har jobbat utomhus även regniga dagar och hållit humöret uppe under Ramadan.
Fungerat mindre bra



Ramadan började 2 dagar efter att Caféet startade. Innebar att de boende på området inte hade
behov av ett utecafé.
Platsen för caféet inte bra med tanke på att målgruppen från serviceboendet ville passera under
den takade gångvägen intill sophuset och busshållsplatsen.
Planeringstiden innan start blev snäv. En planering innan behövs för att inhandla varor och
tillverka fikabröd till caféförsäljningen. Det hade även varit bra att träffa sommarjobbare för
organisering och göra mer utåtriktad reklam.
Förslag till utveckling av sommarcafé 2014






Sommarjobbande ungdomar har caféet ihop med 1-2 vuxna som tilldelas ansvarsuppgifter
för inköp och bakning.
Ansvariga för ”Sommar för alla” och Tjärnkraft blir med i processen vid uttagning av
sommarjobbare. Ansvariga har dialog med sommarjobbare och tar reda på hur de vill driva
caféverksamhet.
Lämplig caféperiod skulle kunna vara från skolavslutning fram till skolstart. Uppehåll under
Ramadan som inträffar tidigare år 2014 än 2013.
Utökade öppettider, t ex kvällstid och helger, personalen har schemalagda arbetstider.
Mer utbud av varor, t ex läsk, smörgåsar, piroger, glass, fikabröd mm.
Avgränsa de tre inrutade parkeringsplatserna vid porten Klöverstigen 10 D. P-platserna
iordningsställs med små staket, blommor, möbler och d yl. Port 10 D kan då bli förråd för
sommarmöblerna.
Borlänge den 8 augusti 2013
Christian Kaddik Marina Forslund
”Sommar för alla” Tjärnkraft
Utvärdering av Sommarskolan ”Light” 2013 mellan Borlänge kommuns och Tunabyggen
projekt ”EN sommar för alla” 2013
Aktivitet och period
Sommarskola ”Light” inomhus på Tjärnaängskolan perioden 8/7-13 till 26/7-13
Ansvariga för samarbete och utvärdering
Christian Kaddik, Borlänge kommun
Fungerat bra

Bra tanke
Fungerat mindre bra



Elever inte intresserade av någon lättare sommarskola, vill ha lunch, avslutningsresa med mera
Inföll samtidigt med Ramadan
Ej arbetsuppgifter till personalen
Förslag till utveckling av sommarskola ”light” 2014

Inget att satsa på
Bild från sommaren
Utvärdering av Simskolan 2013 mellan Borlänge kommuns
och Tunabyggens projekt ”EN sommar för alla” 2013
Aktivitet och period
Simskola i Maserhallen dagarna 29/7-13, 31/7-13, 5/8-13 och 7/8-13
Ansvariga för samarbete och utvärdering
Christian Kaddik, Borlänge kommun/lärare, nystartstjobbare, och
feriejobbare
Fungerat bra

Kunnig simlärare

Uppslutningen av eleverna vilket har till följd av att de flesta inte vill bada
under ramadan
Fungerat mindre bra
Förslag till utveckling av simskolan 2014

Få datumen fastställda i tidigt skedde av Maserhallen AB samt få vara med och
planera datumen så de inte infaller samtidigt som Ramadan
Utvärdering av Sommaraktiviteterna 2013 mellan Borlänge
kommuns och Tunabyggen projekt ”EN sommar för alla”
2013
Aktivitet och period
Sommaraktiviteter med Sommarcaféet som utgångspunkt, där vi
därifrån transporterad oss ut till de olika aktiviteterna 8/7-13 till 2/813
Ansvariga för samarbete och utvärdering
Christian Kaddik, Borlänge kommun






Fungerat bra
Transporterna ut till de olika aktiviteterna, tack vara gott sammarbete
med utlåningen av minibussar från Hushagens gymnasium
Eleverna har nog fått en mer meningsfull sommar tack vare
aktiviteterna eftersom det inte finns ett så stort utbud av aktiviteter
inom kommunen över sommaren, istället för att falla i sysslolöshet
Stort urval utav aktiviteter så eleverna ska få en så ”meningsfull”
sommar som möjligt
Kontakten har varit bra mellan projektledaren och eleverna vilket har
varit till stor hjälp under aktiviteterna
Fungerat mindre bra
Vissa av aktiviteterna har eleverna inte kunnat medverka på tillföljd
utav ramadan
Ibland har det uppstått konflikter till följd av olika kulturella skillnader
Förslag till utveckling av sommaraktiviteter 2014



Göra klart med bussar i ett så tidigt läge som möjligt, utan transport
möjligheter fallerar en stor del utav aktiviteterna
Bad är en billig och uppskattad aktivitet
Om möjligt få in Nystartsjobbare av fler olika nationaliteter
Bilder från sommarens aktiviteter
Fiske i Bysjön
Påväg ner i Falu Gruva
Hård träning på Friskis och Svettis
Förväntansfulla tjejer i Furuvik
Rider Islandshästar i Sör Sellnäs
Flertalet utav Deltagarna i ”En sommar för alla”
Namn:
Årskurs:
Skola:
Namn:
Årskurs:
Skola:
Muna Isse
7
Forssaklackskolan
Faisal
5
Nygårdskolan
Yusra
7
Anila Sami
8
Maserskolan
Luul Ahmed
7
Qaali Ahmed
8
Wasan Jundi
7
Maserskolan
Luul Ahmed
7
Maserskolan
Qadar Mohamed
6
Kvarnsvedensskolan
Frida Olsson
8
Forssaklackskolan
Abirashid
7
Domnarvetskolan
Cemin Abdo
7
Maserskolan
Walid
7
Maserskolan
Dilvin Hamid
8
Maserskolan
Saabiriin
8
Gylleskolan
Nimo Mahamed
4
Domnarvetskolan
Abdirahman Abas
8
Duneriya
8
Bashiir Ahmed
8
Noradin
6
5
Najmo Mohamed
8
Ornässkolan
8
Najmo Nuur
8
Ornässkolan
Deeq
5
Nygårdskolan
Iqra Osman
9
Maserskolan
Abdulkadir
7
Domnarvetskolan
Shukri
8
Domnarvetskolan
Nuur Farah
7
Domnarvetskolan
Awyar Dewari
8
Maserskolan
Liban
7
Sahnun
7
Domnarvetskolan
Abdifatah Ibrahim
6
Forssaängskolan
Mariama abukar
8
Domnarvetskolan
Najmo Ali
8
Domnarvetskolan
Abdiqadir
Mahad Mohamed
Najib
Hussen Abdullahi
Hamde Mahamed
8
Domnarvetskolan
Domnarvetskolan
Domnarvetskolan
8
9
Mustafa Abdullah
Juweriya Ali
7
Hamdi Mohamed
8
Qaali Hussein
8
Abdul Hussein
Khalid Said
Gylleskolan
5
9
Samiira Said
9
Abdullahi Mohamed
9
Sundus Caamir
7
Forssaklackskolan
Mobarekeh Yaghoubi
9
Maserskolan
Minna Mikaelsson
8
Forssaklackskolan
Gulistan Hassan
9
Maserskolan
Rasmus Kvarnström
8
Shilan
8
Maserskolan
Binefs Yavuz
7
Maserskolan
Khadar Abdulahi
8
Maserskolan
Rafat Khalid
6
Nygårdskolan
Sundus Isse
9
Forssaklackskolan
Delpak
6
Nygårdskolan
Sagal Adan
9
Forssaklackskolan
Bassam
7
Ornässkolan
Khadija Hassan
8
Domnarvetskolan
Dildar
4
Nygårdskolan
Ammal Isse
8
Forts nästa sida
Namn:
Årskurs:
Ikran Abdulahi
7
Aisha Abdulahi
5
Ahmed
9
Mahad Abdi
8
Abdimahid Mohamed
8
Skola:
Namn:
Årskurs:
Faisal Siad
Maserskolan
Forssaängskolan
Randa Khalaf
Kunskapsskolan
8
Ornässkolan
Roza Mamojev
Domnarvetskolan
Dahir Ahmed
5
Nygårdskolan
Mohamed Yusuf
Adem
Adbifatah Ali
Sakariye Keyse
Forssaklackskolan
Kyrkskolan
Domnarvetskolan
Forssaängskolan
Anil Sami
8
Maserskolan
Zakariye Saiid
Sultan Yürek
9
Maserskolan
Naafac Faarah
Hibo Nuur
9
Mohamed Osman
1
James Stenerhag
Domnarvetskolan
Domnarvetskolan
Abdi Hakim Mohamed
Forssaklackskolan
Ljungbergsgymnasiet
Domnarvetskolan
Sadiiq Keyse
Veysel Bozan
8
Maserskolan
Hamid Hasuuri
Faisal Bibo
5
Nygårdskolan
Ahmed Hamidi
Mohamed Said
7
Zelal Yildirim
7
Maserskolan
Faisa Adan
6
Nygårdskolan
Nafisa Adan
9
Maserskolan
Saman Hadi
9
Luul Mohamed
9
Forssaklackskolan
Najmo Cali
8
Maserskolan
Nawal Hassan
5
Nygårdskolan
Shukri Hassan
9
Domnarvetskolan
Adnan Ali Yusuf
8
Maserskolan
Fadumo Cumar
Skräddarbackskolan
Maserskolan
7
Maserskolan
7
Maserskolan
Hoolya Shamo
Ahmed Abdullahi
Nygårdskolan
Suleyman Nur
7
Filip Willerhausen
Domnarvetskolan
5
Hushagen
Hanad Abdulqadir
Hani Mohamed
Kyrkskolan
Saqawdiin Abdullahi
7
Mohamed Ali
Tjärnaängskolan
5
Sharmarke Mohamed
Aniso Osman
Ahmed Ahmed
Skola:
Haklim
Hassan Daun
Diyar Agirman
Maserskolan
9
Maserskolan
Sacke Abdullahi
Domnarvet
Farhad Adjil
Maserskolan
Amal Ahmed
Khulud Ahmed
4
Nygårdskolan
Josefin Östberg
9
Forssaklackskolan
Anas Ahmed
Daniela Karin Hassan
Maserskolan
Ilham
Maserskolan
Saman
Maserskolan
Abdimalik
Forssaklackskolan
Mariam Said
Forts nästa sida
Namn:
Årskurs:
Skola:
8
Kunskapskolan
9
Domnarvet
Abdilahi Ahmed
Aysenur Abika
Nashwan Rosno
Abdullahi Ahmed
Naimo Mohamed
Faisa Mohamed
Abukar Mohamed
Yasin Abdirasid
Osman Abdulahi
Gylleskolan
8
Abdiqani Said
Maserskolan
Forssaklackskolan
Barlin
Forssaklackskolan
Zakaria Abukar
9
Maserskolan
Abdi Hassan
7
Ornässkolan
Jaweria Omar
Tabreez Mahmood
Maserskolan
Rojin Celik
Sait Celik
Wael Jundi
Hamza
Baran Ter
Esra Arslanhan
Cesar Abdo
Kaniwar Ayik
Fartun Cali
9
Domnarvetskolan
Furuvik
Bad i Dammsjön, Säter
Fotbollsturnering på Skvalet
Schema ”En sommar för alla”
17/6 Invigning Sommarskolan på Skvalets IP samt presskonferens Olle Rigborn invigningstalade
15-16/7 Borlänge Basket arrangerar basket träning med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet
18/6 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
och Sommarskolan ”light” fortsätter
19/6 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
17/7 Klättring i KFUM hallen med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan
20/6 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
”light” fortsätter
24/6 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
18/7 Guidad visning av Torbjörn Svensson i och om Frostbrunnsdalen, Sommarcaféet håller öppet
25/6 Vanlig undervisning, besök från Delegation från Moldavien med b.la
och Sommarskolan ”light” fortsätter
Chisinaus Borgmästare Dorin Chirtoaca samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
19/7 Golf i Dalsjö med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan ”light” fortsätter
26/6 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
22/7 Fiske i Bysjön med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan ”light fortsätter
27/6 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
23/7 Aktiviteter med Skogsstyrelsen i Båtsta, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan ”light”
28/6 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
fortsätter
1/7 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
24/7 Bad i Dammsjön med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan
2/7 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
”light” fortsätter
3/7 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
25/7 Besök i Falugruva med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan
4/7 Vanlig undervisning samt fotbollspel med lekar på Skvalets IP
”light” fortsätter
5/7 Avslutningsresa till Furuvik för de elever som skött studier och närvaro på bra sätt
26/7 Lasergame i ICE med aktiviteterna, Sommarcaféet samt Sommarskolan ”light” avslutas
8/7 Aktiviteterna startar med besök på Framtidsmuseet, Sommarcaféet öppnar.
efter dagen
Sommarskolan ”light” startar
29/7 Friskis och Svettis med aktiviteterna, Simskolan startar i Maserhallen
9/7 Aktiviteter med Skol IF på Sportfältet, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan
30/7 Bad i Dammsjön med aktiviteterna
”light” fortsätter
31/7 Fotbollsturnering på Skvalets IP med aktiviteterna, Simskolan dag 2´
10/7 Besök på Ornässtugan med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet och
1/8 Fotbollsturnering på Skvalet IP med aktiviteterna
Sommarskolan ”light” fortsätter
2/8 Avslutning med bad i Masenbadet med aktiviteterna
11/7 Rider Islandshästar med aktiviteterna Besök på Ornässtugan med aktiviteterna,
5/8 Simskola dag 3
Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan ”light” fortsätter
7/8 Simskola dag 4
12/7 Badar på Aqua Nova med aktiviteterna, Sommarcaféet håller öppet och Sommarskolan
8/8 Sommarcaféet öppnar igen tillföljd av den muslimska högtiden Eid Mubarak
”light” fortsätter
9/8 Sommarcaféet sista och hela projektets sista dag
Av : Christian Kaddik

similar documents