türmob genel sekreteri yücel akdemir`in sunumu için

Report
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
YENİ TTK VE BAĞIMSIZ DENETİM
ÇERÇEVESİNDE
MESLEKİ SORUNLAR
VE
MESLEKİ UYGULAMALAR
YÜCEL AKDEMİR
TÜRMOB GENEL SEKRETERİ
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yeni Dönem İş Yoğunluğu
1. TTK İŞLEMLERİ
%50
2. SSK İŞLEMLERİ
%25
3. VERGİ
%25
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
KONU BAŞLIKLARI
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 Defter Tasdikleri ve
 Yeni TTK
 Tasfiye İşlemleri
Defter Tutma
 Bağımsız Denetim
 Muhasebe Uygulamaları  Örgütsel Sıkıntılar
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
Yürürlülük Tarihi 01.01.2013
29 Aralık 2012 Tarihli Yönetmelikler
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
2. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yapılacak İşler
 Risk değerlendirme raporunun hazırlanması
 Acil eylem planının hazırlanması
 Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması
 Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması
 İş yeri çalışanları temsilci atamalarının yapılması
 İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulması
 İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Uygulama
 İlk 6 madde 01.01.2013
 7. madde kademeli geçiş
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
İş Yerlerinin Sınıflandırılması
 Az Tehlikeli İş Yerleri
 Tehlikeli İş Yerleri
 Çok Tehlikeli İş Yerleri
26 Aralık 2012 Tarihli Yönetmelik
TÜRMOB’un Web Sitesi
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Uygulama Takvimi
50 kişiden fazla işçi çalıştıran tüm iş yerleri
 01.01.2013
50 kişiden az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri
 01.07.2013
50 kişiden az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerleri
 01.07.2014
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
OSGB
(Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi)
Şirketleri
 Uzman mimar, mühendis gibi teknik meslek mensupları
ve işyeri hekimleri
 Sadece kendi illerinde hizmet
 Muhasebe meslek mensupları olamaz
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Önemli Not
İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak
zorunda olan işletmeler bu ihtiyaçlarını kendi
bünyesinde çalışan iş yeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanlarından alabilecekleri gibi OSGB şirketlerinden
hizmet alarak da yerine getirebilirler.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
UZMAN GRUP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
HİZMET TEKLİFİ ONAY FORMU
27/11/2010 tarihli ve 27768 ”İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri” yönetmeliği ayrıca
30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” kapsamında;
kurumumuzdan “ Temel İSG Eğitimi, Risk Anaizi,İlkyardım Eğitimi,Acil Durum Eylem
Planı,Yangın Eğitimi ” hizmetinin alınmasını içeren fiyat teklifimiz, aşağıda sunulmuştur.
Teklifimizin değerlendirilerek, kabulü halinde onay formunun imzalanmasını müteakip
tarafımıza iletilmesini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla
Anadolu Bölge Sorumlusu : Berna ÖZÜTEK
UZMAN GRUP ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
HİZMET ÇEŞİDİ
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
ÇALIŞAN SAYISI
FİYATI
1-50 kişi
600 TL
RİSK ANALİZİ
600 TL
İLKYARDIM EĞİTİMİ (16 saat)
1 kişi için
240 TL
ACİL DURUM EYLEM PLANI
1-50 kişi
600 TL
YANGIN EĞİTİMİ
1-50 kişi
 Teklifimiz 31 OCAK 2013 Tarihine kadar geçerlidir
 Teklifimize KDV dahil değildir.
 Teklifimiz 1 ile 50 kişi için geçerlidir.
600 TL
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Konu: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
Sayın …….,
İlgili Kanun 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, iş yerinde çalışan işçinin
sayısı ne olursa olsun (1 işçi dâhil), iş yerinin tehlike derecesi ne olursa olsun, bu
Kanun hükümleri gereği iş yerleri aşağıda belirtilen işlemleri yerine getirmek
zorundadır.
Yapılacak İşler
(01.01.2013 tarihinden itibaren tüm işyerleri)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Risk değerlendirme raporunun hazırlanması
Acil eylem planının hazırlanması
Çalışanların eğitimlerinin tamamlanması
Ölçüm ve muayene işlemlerinin tamamlanması
İş yeri çalışanları temsilci atmalarının yapılması
İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulması
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Kademeli Olarak Yapılacak İşler
1)
2)
3)
4)
İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti
50 kişiyi geçen tüm iş yerleri 01.01.2013
50 kişiden az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri 01.07.2013
50 kişiden az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerleri 01.07.2014 tarihinden itibaren
7. maddedeki hükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar.
Önemli Notlar:
Not 1: İlgili maddelerin bir kısmı işveren tarafından yapılabilir. Bununla beraber
tavsiyemiz, olabilecek iş kazalarında sorumluluk alıp mağdur duruma düşmemeniz
için dışarıda bu konuda hizmet veren OSGB (Ortak Sosyal Güvenlik Birimi)
şirketlerinden hizmet almanız daha doğru olacaktır.
Not 2: İş yerinizin tehlike derecesini muhasebe büromuzdan öğrenebilirsiniz.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Not 3: İlgili konudaki sorumluluklar OSGB şirketlerine ve firmanıza verilmiş olup, bu
konuda muhasebe bürolarının herhangi bir yetkisi, sorumluluğu ve yapabileceği
herhangi bir iş bulunmamaktadır.
Not 4: Konunun detayları için tarafımızdan bilgi alabilirsiniz.
Saygılarımla,
…………………….
(Bu yazı 2 suret düzenlenmiş olup, bir sureti işverene teslim edilmiştir.)
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
MUHASEBE STANDARTLARI
 Vergi Usul Kanuna göre defter tutma
 KOBİ Set – Tam Set
 Revize edilmiş tekdüze hesap planı
 UFRS’ye uyumlu mali tablolar
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
30 ARALIK 2012 TARİH
28513 SAYILI TASFİYEYE
İLİŞKİN TEBLİĞ
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
KAPSAM
 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER
 KOOPERATİFLER
TARİH 31 MART 2013
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
MÜNFESİH OLMA SEBEPLERİ
1. a) 31.12.1998 tarihine kadar sermaye şartını yerine
getirmeyenler
b) 13 Ocak 2011 tarihinden önce münfesih olan şirketler
c) Kooperatifler Kanunu’na göre dağılmış olanlar
ç) Son beş yılda Genel Kurul yapmayan A.Ş. ve kooperatifler
d) Odalardan kaydı silinen şirket ve kooperatifler
(müdürlüklere bildirilen)
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
MÜNFESİH OLMA SEBEPLERİ
2. Kişi veya kuruluşlarca birinci maddedeki durumları
nedeniyle ticari sicile bildirilen şirket ve kooperatifler
3. Birinci fıkrada belirilen süreden sonra 1.7.2014 tarihine
kadar tespit edilen kapsam dahilindeki şirket ve
kooperatifler
4. 13.01.2011 tarihinden itibaren 01.07.2014 tarihine
kadar münfesih olacak şirket ve kooperatifler için kanıtları
ile yapılacak başvurular.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
MÜNFESİH OLMA SEBEPLERİ
5. 01.07.2014 tarihine kadar münfesih olduğuna dair
kanıtlayıcı belge
a) Şirket veya kooperatif ortaklarından herhangi birinin
son yetkilisinin kendilerini
b) Kendileri yerine başka bir ortağı veya başka bir
yetkiliyi yazılı beyanlarıyla birlikte bildirmeleri
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
YAPILACAK İŞLEMLER
 İhtar ve İlanlar
 İhtarın İçeriği
 İhtarın Sonuçları
 İhtar Ve İlana Cevap Verilememsi Halinde Yapılacak
İşlemler (2 Ay İçinde Ressen Kayıt Silme)
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
TASFİYE İŞLEMLERİNE BAŞLANMIŞ
ŞİRKETLER
 Tasfiye Memurunun Müdürlüğe Müracaatı
 Genel Kurul’un Toplanamaması İle İlgili Beyan
 Ressen Kaydın Silinmesi
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
A. Şirketin borçlu olması silinmeye engel değildir.
B. Kamuya olan borç sorumluluğu devam eder.
C. Tasfiye memurlarının sorumluluğu devam eder
D. Yapılacak işlemler her türlü harçtan, damga
vergisinden ve ilan ücretinden muaftır.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yeni TTK’da Yapılması Gereken İşler
Limited Şirketler

Müdürler Kurulu’nun Genel Kurul’u toplantıya
çağırması (Müdürler Kurulu Karar Defteri)
Tarih: Genel Kurul’dan önce

Olağan Genel Kurul Toplantısı (Ortaklar Genel
Kurul Müzakere ve Karar Defteri)
Tarih: En geç 31 Mart 2013
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yeni TTK’da Yapılması Gereken İşler
Anonim Şirketler

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’u toplantıya
çağırması (Yönetim Kurulu Karar Defteri)
Tarih: Genel Kurul’dan önce

Olağan Genel Kurul Toplantısı (Ortaklar Genel
Kurul Müzakere ve Karar Defteri)
Tarih: En geç 31 Mart 2013
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yeni TTK’ya Göre Hükümet Komseri
Çağırılması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sermaye arttırımı
Sermaye azaltımı
Nevi değişikliği
Birleşme
Bölünme
Sair konular
Gündem Madde 7
Şirket Ana Sözleşmesi’nin
Madde 11 Yeni Şekil: “Sadece TTK’nın belirttiği hususlarda
Bakanlık Temsilcisi çağırılır.” şeklinde olmasına
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
A.Ş.’lerde Yönetim Kurulu’nun
Tek Kişiye Düşürülmesi
Gündem Madde 6
Şirket Ana Sözleşmesi’nin
Madde 7 Yeni Şekil: Şirket Yönetim Kurulu en az 1 en fazla 7
kişiden oluşur.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
TÜRK TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Yönetim Kurulu’nun Yapacağı İşler
Envanter Çıkarma (TTK Madde: 66)
Cari Hesap Mutabakatı (TTK Madde: 89-101)
Yıllık Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi (TTK Madde: 516/1)
Ortaklardan Alacaklar (TTK Madde: 358)
Borca Batıklık Durumu (TTK Madde: 376/1)
Yönetim Kuruluna Kardan Pay Verilmesi (TTK Madde: 511/1)
Yöneticilere Ödeme (TTK Madde: 394)
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yeni TTK’ya Göre Yapılması Gereken
Önemli İşler
1)
Limited şirketlerde sorumlu baş müdür seçilmesi
2) Dışarıdan müdür var ise şirket ortaklarından müdür atanması
3) Limited ve Anonim Şirketler’deki zorunlu ortak sayısının gerçek
ortak sayısına indirilmesi
4) Tek kişilik A.Ş.’ler ve tek kişilik Limited Şirketler
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yeni TTK’ya Göre Yapılması Gereken
Önemli İşler
5. Limited Şirketler’in Anonim Şirketler’e çevrilmesi ( Limited Şirket
hisse devirleri artık damga vergisine tabi)
6. Sermaye artışlarının yapılması
a. Dağıtılmayan karların sermayeye ilavesi
b. Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilavesi
c. Ortaklara borçların sermayeye ilave edilmesi
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
RAPORLAR VE KARAR ÖRNEKLERİ
Karar No : 2012/10
Karar Tarihi: 12.12.2012
Katılanlar : …………………….
KARARIN METNİ
………… Gıda Dagıtım ve Lojistik Hizmetleri Tic A.Ş. Yönetim Kurulumuz, şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Murat KINIZ; Nominal değeri
1000 TL olan 1.960.000,00 TL sermaye ile şirketin tek hissedarı olmuştur. Bu hisse
devirleri sonucunda şirket pay sahibi bire düşmesi nedeni ile şirket faaliyetlerine tek
ortaklı Anonim Şirket olarak devam etmesine karar verilmiştir. Şirket pay sahipliğinin tek
kişiye düşmesi sonucunun tescil ve ilanına karar verildi.
ADI SOYADI
(T.C. NO)
ADI SOYADI
(T.C. NO)
ADI SOYADI
(T.C. NO)
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
MÜDÜRLER KURULU KARARI:
Karar Tarihi:
Karar No:
Toplantıya Katılanlar:
Müdürler Kurulumuz toplanarak 01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi Olağan Genel
Kurulunun, şirketin merkez adresi olan …………………… adresinde …./…/2013
tarihinde ve …….. saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar
verilmiştir.
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Müdürler Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve
onaylanması.
3- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki.
4- Şirket Müdürlerinin ibrası.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
5- 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi.
6- Müdürler kurulu üyelerine ait ücretlerin belirlenmesi.
7- Şirket sözleşmesinin yeni TTK’na uyumu amacıyla şirket sözleşmesinin
………………… maddelerinin ekte belirtilen şekilde değiştirilmesine ilişkin teklifin
görüşülerek karara bağlanması.
8- Dilek ve temenniler.
……………….
Müdürler Kurulu Bşk.
……………….
Müdür
İmza
İmza
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
YÖNETİM KURULU KARARI:
Karar Tarihi:
Karar No:
Toplantıya Katılanlar:
Yönetim Kurulumuz toplanarak 01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi Olağan Genel
Kurulunun, şirketin merkez adresi olan ……………………………………… adresinde
…./…/2013 tarihinde ve …….. saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına
oybirliğiyle karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve
onaylanması.
3- Denetçi Raporunun okunması.
4- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
5- Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibrası.
6- 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi.
7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların
belirlenmesi.
8- Şirket Esas Sözleşmesinin yeni TTK’na uyumu amacıyla, şirket esas sözleşmesinin
…………………….. maddelerinin ekte belirtilen şekilde değiştirilmesine ilişkin
teklifin görüşülerek karara bağlanması.
9- Yönetim Kurulunca hazırlanan “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge”nin görüşülerek kabul edilmesi.
10- Dilek ve temenniler.
………………….
Yönetim Kurulu Bşk.
……………..
Yönetim Kurulu Üyesi
……………..
Yönetim Kurulu Üyesi
İmza
İmza
İmza
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Ana Sözleşmede Zorunlu Tadil Maddelerini İçeren Genel Kurul Tutanak Örneği
…………………… ANONİM ŞİRKETİ’NİN 28.01.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2010-2011-2012 YILLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
……………… Anonim Şirketi’nin 2010-2011-2012 yıllarına ait olağan Genel Kurul
toplantısı 28.01.2013 tarihinde, saat 14.00’da, Zümrüt Evler Mah. Keskin Sok.
No:30 Maltepe/İSTANBUL adresinde yapıldı.
T.T.K. 416. Maddesine istinaden ilansız olarak yapılmasına, bu toplantıda pay
sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazirun
cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 240.000.- TL’lik sermayesine tekabül eden 9600
adet hissesinden 240.000.- TL’lik sermayeye karşılık 9600 adet hissesinin asaleten
olmak üzere toplam 9600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece
gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ……………. T.C. kimlik numaralı
Yönetim Kurulu Başkanı …………………… tarafından açılarak gündem
maddelerinin görüşülmesine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
1. Divan Başkanlığı’na …………………..’ın, Oy Toplayıcılığı’na …………………..’ın ve
Katipliğe …………………. ‘ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy
birliği ile karar verildi.
3. 2010-2011 ve 2012 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu
Üyesi ………. tarafından ayrı ayrı okundu. 2010-2011 ve 2012 yıllarına ait Denetim
Kurulu raporu şirket denetçisi …………... tarafından ayrı ayrı okundu. Yıllık Faaliyet
Raporu tartışmaya açıldı. Yapılan tartışmalardan sonra Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu Üyeleri her yıl için ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
4. Şirketimizin 2010-2011 ve 2012 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı
okundu, görüşmelere geçildi, görüşmelerden sonra kabul edildi, daha sonra ilgili
yıllar mali tabloları aynen oy birliği ile ibra edildi.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
5. Şirket Ana Sözleşmesi’nin
Madde 7 yeni şekil: “Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K.’nın
hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 1, en fazla 7 kişiden
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri 3 sene
müddet için seçilir. Görev müddeti sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilir” şeklindeki değişiklik metni müzakereye açıldı, görüşüldü, oy birliği ile
aynen kabul edildi.
6. Şirket Ana Sözleşmesi’nin
Madde 11 yeni şekil: “Sadece 6102 sayılı yeni T.T.K. mevzuatında belirtilen
konularla ilgili yapılan Genel Kurullarda Bakanlık Temsilcisi bulundurulur” şeklindeki
değişiklik önergesi müzakereye açıldı, görüşüldü, oy birliği ile aynen kabul edildi.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
7. Şirket Yönetim Kurulu’na 3(üç) yıllığına şirket ortağı ………… T.C. kimlik
numaralı ………………..’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmaması sebebiyle Divan Başkanı
……………………. tarafından Genel Kurul kapatıldı.
DİVAN BAŞKANI
………………….
OY TOPLAYICI
………………….
KATİP
………………….
İmza
İmza
İmza
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
………… HOTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ’NİN
29 – 01 – 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
……………. Hotelcilik Limited Şirketi’nin 2012 yılına ait olağan genel kurul
toplantısı için 29 – 01 – 2013 tarihinde saat 14: 00’da Polonezköy, Beykoz
Cad.No:20 Beykoz - İstanbul adresinde toplanılmıştır.
T.T.K’nun 416.maddesine istinaden ilansız olarak yapılmasına bu toplantıda
pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket
hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 10.000 Türk Liralık sermayesine
tekabül eden 400 adet hissesinden 10.000 TL’lik sermayeye karşılık 400 adet
hissesinin asaleten olmak üzere toplam 400 adet hissesinin toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen
% 100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı
……………. T.C Kimlik numaralı şirket ortağı ……………… tarafından açılarak
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilave olup olmadığı
soruldu, gündeme ilave öneri gelmedi, gündem oy birliği ile kabul edildi,
Gündem maddelerine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
1-)
DİVAN BAŞKANLIĞI’NA : ………………’nın
OY TOPLAYICILIĞA’NA : ………….…….’in
KÂTİPLİĞE
: …………………..’ın
seçilmesine Oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması
için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-) Şirketin 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3-)Şirketimizin 2012 yılına ait bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu,
görüşmelere geçildi, görüşmelerden sonra kabul edildi.
4-) Şirket müdürü 2012 çalışmalarından dolayı ibra edildi.
5-) 2012 yılında şirket zarar ettiğinden kar dağıtımı ile ilgili herhangi bir karar
alınmadı.
DİVAN BAŞKANI
………………….
OY TOPLAYICI
………………….
KATİP
………………….
İmza
İmza
İmza
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Defter Tasdikleri ve Defter Tutma
Devam Tasdikleri
Tarih 31 Ocak 2013
 Envanter
 Kebir
 Yevmiye
 Yönetim Kurulu Karar Defeteri
 Müdürler Kurulu Karar Defteri
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Kapanış Tasdikleri
Defterlerin kapanış onayları
31 Mart 2013
 Yevmiye defteri
 Yönetim Kurulu karar defteri
 Müdürler Kurulu karar defteri
Not: Yukarıdaki defterlerin devam tasdiki yapılacaksa kapanış
onaylarının ocak ayı içinde yapılması zorunludur.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Yevmiye Maddelerinin Yazılması
19 aralık 2012 tarih 28502 sayılı tebliğ
 Madde 6-2/e
Her kaydın dayandığı belgenin türü ile varsa tarihleri ve sayıları
 Madde 21-3
Muhasebe fişleri primanto ve bordro
 10 gün
 45 gün
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler
 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı resmi gazete
 1 sıra numaralı elektronik defter genel tebliği
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
e-defter
 e-defterde düzeltme
 e-fatura
 Defterin kimlik bilgileri
 BA-BS formları
 Vergi denetimi
 Muhasebe programları
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ FİRMALAR
 Bağımsız denetime tabii firmalar
 500 çalışan
 150 milyon aktif toplamı
 200 milyon ciro
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
TÜRMOB’UN VE ODALARIMIZIN
BAĞIMSIZ DENETİME BAKIŞI
 Ayrımcılık yapılmaması
(YMM’lere verilen haklar)
 Herkese denetçi olma hakkı verilmesi
(Genç meslek mensupları)
 TÜRMOB eğitimleri
(Sakarya Üniversitesi eğitimleri)
 TÜRMOB ile işbirliği
(Kamu Gözetim Kurumu)
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
BAĞIMSIZ DENETİM
 SMMM VEYA YMM OLMAK
 GENEL ŞARTLARI TAŞIMAK
 UYGULAMALI EĞİTİMİ TAMAMALAMIŞ OLMAK
 SINAV
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
31.12.2014 TARİHİNE KADAR
 15 YILLIK MESLEKİ TECRÜBE
 KURUM TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN AŞAĞIDAKİ
EĞİTİMLERİ TAMAMLAMA ŞARTI
 YMM = MUHASEBE STANDARTLARI – DENETİM
STANDARTLARI
 SMMM = MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM
STANDARTLARI, KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
VE FİNANSAL YÖNETİM
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
15 YILIN HESABI
 4 YIL LİSANS (VEYA LİSANS ÜSTÜ)
 2 VEYA 3 YIL STAJ
 KISACA STAJDAN GELENLER İÇİN 8 VEYA 9
YIL; GEÇİCİ MADDELERDEN GELENLER İÇİN
11 YIL
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
KISITLAMALAR
 SM’DE GEÇEN SÜRELER SAYILMIYOR
 LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM ŞARTI VAR
İSTİSNALAR
 YMM’LERDE
 SPK’LARAN BELGE ALANLARDA
 EĞİTİM ŞARTI ARANMAZ.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
GEÇİCİ MADDE KAPSAMI
DIŞINDAKİLER
1. SMMM VEYA YMM BELGESİNE SAHİP OLMAK
2. 3 YILLIK DENETÇİ YANINDA STAJ KOŞULUNU
YERİNE GETİRMEK
3. SINAVLARI VERMEK
İSTİSNALAR
YMM’LERDE STAJ ŞARTI ARANMAZ.
YMM’LERİN STAJ YERİNE ZORUNLU EĞİTİMİ
TAMAMLAMALARI ŞARTTIR.
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
SONUÇ
MESLEĞİMİZİ VE ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ.
GÜÇLÜ MESLEK SAYGIN MESLEKTAŞ İÇİN
MESLEĞİMİZE, ODALARIMIZA VE BİRLİĞİMİZE
SAHİP ÇIKALIM!
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTİFİED PUBLİC ACCOUNTANTS OF TURKEY
TEŞEKKÜR EDERİM
YÜCEL AKDEMİR
TÜRMOB GENEL SEKRETERİ

similar documents