Mikä on Valtion IT

Report
Valtion IT-palvelukeskus
Mikä on Valtion IT-palvelukeskus?
Mitä palveluja tarjoamme?
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Mikä on Valtion IT-palvelukeskus?
Valtion IT-palvelukeskus kehittää ja tuottaa valtion yhteisiä IT-palveluja.
Järjestämme, hankimme ja tuotamme palveluita koko valtionhallinnon
puolesta.
Osan palveluista tarjoamme myös kunnille.
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Valtion IT-palvelukeskus integroi
it-palvelut julkishallintoon
•
Tarjoamme turvallisia, luotettavia, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita
IT-palveluja helpottamaan julkishallinnon organisaatioiden arkea!
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Toimintatapamme
•
Valtion IT-palvelukeskus hankkii palveluiden toteuttamisen ja
palvelutuotannon pääosin it-alan palveluyrityksiltä.
•
Palveluiden hankkimisessa ja sopimusasioissa strategisena
kumppaninamme toimii Hansel Oy.
•
Hyödynnämme toiminnassamme sekä Hanselin solmimia
valtiotasoisia puitejärjestelyjä että toteutamme yhteistyössä Hansel
Oy:n kanssa omia hankintoja.
•
Kilpailuttamamme toimittaja tuottaa palvelun tai sen osan
asiakkaille ja me vastaamme asiakkaille näiden kumppaneidemme
toiminnasta.
•
Emme tavoittele voittoa, vaan toimimme
omakustannusperiaatteella.
•
Toteutamme toiminnassamme valtion it-strategiaa.
•
Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) ohjaa toimintaamme.
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Hyödyt asiakkaille
•
Kilpailutamme palvelut asiakkaiden puolesta.
•
Keskitetty palvelujen hankinta tuo kustannussäästöjä
valtiokonsernitasolla.
-
•
•
Asiakkaan arjen helpottuminen
-
Asiakkaalle enemmän aikaa omaa ydintoimintaansa tukevan
tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen perustietotekniikan
sijaan.
-
Palvelujen keskitetty ylläpito ja kehittäminen.
Palvelujen käyttöönotto helppoa
-
•
Palvelut hinnoiteltu asiakkaille valtiokonsernin volyymiä
hyödyntäen yhtenäiseksi palveluksi.
Liittyminen palveluiden käyttäjäksi on tuotteistettu selkeästi.
Palvelut yhteensopivia muiden valtion yhteisten IT-palvelujen
kanssa.
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Palvelumme valtionhallinnolle
VIESTINTÄRATKAISUT
- Valtion yhteinen viestintäratkaisu
HALLINNON
JÄRJESTELMÄT
• Asian- ja aiheidenhallinnan
tietojärjestelmä VALDA
• Tilaustenhallintajärjestelmä
Tilha
• Rekrytointijärjestelmä Heli
PALVELUN TARJOAJANA
PALKEET:
•Matkahallintajärjestelmä M2
• Laskujen ja asiakirjojen
kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondo
• Talous- ja henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmä Kieku
KANSALAISILLE
SUUNNATUT
PALVELUT
ASIANTUNTIJAPALVELUT
• Suomi.fi-portaali
• Kansalaisen asiointitili
• Sähköisen asioinnin
palvelualusta
• Verkkotunnistamisen ja
-maksamisen palvelu Vetuma
•Lomake.fi-alusta
YHTEENTOIMIVUUS
• Integraatiopalvelu
• Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu
PERUSTIETOTEKNIIKKA
• Valtion yhteinen verkko VY-verkko
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
•Tietoturvapalvelut
Valtion yhteinen verkko VY-verkko
PERUSTIETOTEKNIIKKA
•
Nopea, luotettava ja turvallinen tapa kytkeytyä valtion yhteisiin
palveluihin, toisiin valtion virastoihin sekä ulkoisiin palveluihin, kuten
internetiin.
•
VY-verkko muodostaa siihen liittyneiden virastojen välisen valtion
sisäisen intranetin.
•
VY-verkon myötä:
-
Tietoliikenteen kokonaiskustannukset alenevat: päällekkäisten
ratkaisujen karsiminen, hallinnan ja valvonnan keskittäminen
-
Joustavuutta verkkomuutoksiin: yhteisten palvelujen käyttöönotto
yksinkertaistuu ja organisaatiomuutosten aiheuttamat verkkomuutokset ovat
joustavampia
-
Tietoturvallisuuden hallinta helpottuu: tarjoaa viestinvälitykselle
suojaustason III mukaisen valtion hallinnon sisäisen ympäristön.
-
Parempi palvelutaso valtaosalle käyttäjistä: suuruuden ekonomiaa
hyödyntämällä voidaan tietoliikenteen palvelutasoa parantaa valtaosalle
käyttäjistä
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Virkamiehen tunnistamisen
luottamusverkosto Virtu
YHTEENTOIMIVUUS
•
Mahdollistaa organisaatiorajojen ylitse tapahtuvan, valtionhallinnon yhteisten palveluiden
käyttäjätunnistuksen
•
Virtu-palvelu tarjoaa kahdenlaisia mahdollisuuksia:
-
Kotiorganisaationa (IdP) toimiminen:
•
-
Organisaation työntekijät voivat virkatehtävissään kirjautua yhdellä
organisaation antamalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla (tai
virkakortilla) sekä oman organisaationsa että valtionhallinnon yhteisiin
palveluihin.
Palveluntarjoajana (SP) toimiminen:
•
virkamiehet muista tietoturva-auditoiduista organisaatiosta voivat kirjautua
organisaation palveluun oman kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksella ja
salasanalla (tai virkakortilla)
•
Sähköisten palvelujen käyttö helpottuu, kun palvelut saadaan yhden tunnistustavan
taakse, eikä jokaiseen palveluun tarvita omaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.
•
Käyttäjätunnusten ja -tietojen päällekkäinen ylläpito eri organisaatioissa vähenee
•
Järjestelmäpalveluiden käyttöönotto helpottuu, kun niitä varten ei tarvitse välttämättä
perustaa ja ylläpitää uusia käyttäjätunnuksia ja -tietoja.
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Asian- ja aiheidenhallinnan
tietojärjestelmä VALDA
•
Yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä dokumenttien ja,
viranomaisen asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn,
hallintaan ja väliaikaiseen arkistointiin.
•
Sopii kaikenkokoisille valtionhallinnon virastoille ja
laitoksille.
•
Hyödyt:
-
Hankinta yksinkertaista (puitesopimus, sopimus, ei kilpailutusta)
-
Käyttöönotto konseptoitu
-
Kustannussäästöt: yhteinen palvelu, resurssien jakaminen
-
Yhtenäiset toimintatavat: yhdenmukaistaa virastojen prosesseja
ja käytäntöjä – yhteinen koko valtionhallinnolle
-
Turvallisuus, voi käsitellä III ja IV turvatason asiakirjoja
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
HALLINNON
JÄRJESTELMÄT
Valtion yhteinen viestintäratkaisu
VIESTINTÄRATKAISUT
•
•
Edistyksellinen ratkaisu kommunikaatioon ja yhteistyöhön sisältäen:
-
Verkkokokous- ja videoneuvottelumahdollisuudet omalta työasemalta
-
Liikkuvan työn tuen, mahdollisuudet työskentelyyn mobiililaitteilta
-
Ryhmätyön ja sosiaalisen median työkalut
-
Sähköpostin, kalenterin, pikaviestintätyökalut, läsnäolo/tavoitettavuustiedon
Keskeiset hyödyt
-
Parantaa tavoitettavuutta ja asiakaspalvelua
-
Vähentää matkustamisen tarvetta – alentaa kustannuksia
-
Parantaa työnantajakuvaa ja henkilöstön työtyytyväisyyttä
-
Monipuolistaa viestintää virkamiesten, kansalaisten ja sidosryhmien välillä
-
Mahdollistaa uusia toimintatapoja ja tehostaa organisaation toimintaa
•
Tarjotaan edullisena, kehittyvänä ja helposti käyttöönotettavana palveluna.
•
Käyttöönotettavissa kesästä 2011 alkaen.
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Posti
 Palvelu sisältää sähköpostin, kalenterin ja
viestien varastoinnin.
 Sähköpostilaatikon koko voidaan valita
käyttäjäkohtaisesti. Oletusarvoinen
sähköpostilaatikon koko on 200 Mt.
 Sähköpostilaatikon lisäksi käyttäjällä on
käytettävissä helppokäyttöinen ja turvallinen
viestien varastointipalvelu. Käyttäjäkohtaisen
varastoinnille on varattu 1Gt.
 Viestien varastointi tapahtuu automaattisesti ja
varastoidut viestit ovat käytettävissä
sähköpostiohjelmistolla.
Pika
 Palvelu sisältää pikaviestinnän ja läsnäolotiedon.
 Pikaviestintä mahdollistaa käyttäjien välisen
nopean keskustelun tekstimuodossa.
 Pikaviestintään osallistuvia voi olla useita.
 Läsnäolotiedon avulla käyttäjä voi ilmaista muille
käyttäjille oman saavutettavuutensa.
 Läsnäolotieto päivittyy automaattisesti henkilön
kalenterimerkintöjen tai muun tietolähteen
perusteella.
Kokous
 Mahdollistaa verkkokokouksen,
jossa osallistujat voivat esittää,
jakaa ja työstää yhdessä
dokumentteja.
 Osallistujat keskustelevat
kokouksen aikana
enimmäkseen kirjoittamalla ja
puhumalla.
 Kokouksessa voidaan myös
välittää reaaliaikaista kuvaa.
 Kokoukseen voi osallistua myös
videoneuvottelulaitteella tai
puhelimen välityksellä.
Tekstari
 Palvelu mahdollistaa
tekstiviestien ja faksien
lähettämisen suoraan
sähköpostiohjelmasta.
 Fax- lähetykset voivat sisältää
myös liitetiedostoja.
Turva
Ryhmä
 Palvelu mahdollistaa turvallisen
suojaluokitellun (ST III – IV) aineiston
lähettämisen ja vastaanottamisen
sähköpostina.
 Viestejä voi käsitellä selaimella.
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
 Palvelu mahdollistaa ryhmätyötilojen
perustamisen ja hallinnan.
 Ryhmätyötilaan voidaan tallettaa dokumentteja,
ryhmitellä työtilan sisältöä kansioihin ja hallita
ryhmätyötilan käyttöoikeuksia.
 Palvelu sisältää ryhmätyötä tukevia
ominaisuuksia, kuten kalenteri ja tehtävälista
sekä Wiki- ja Blogi-palveluita.
Valtion yhteinen työasemaratkaisu
PERUSTIETOTEKNIIKKA
•
Yhtenäistää valtionhallinnossa käytettävän työasemaympäristön.
•
Palvelu sisältää:
-
työasemateknologian
•
-
keskitetyn työasemien ja ohjelmistojen hallinnan ja ylläpidon
-
yhtenäisen ohjelmistokokonaisuuden
•
•
tietokoneiden, tulostimien ja puhelimien hankinta, huolto ja
tietoturvallinen romutus
mm. käyttöjärjestelmätason ohjelmistot, toimisto-ohjelmistot sekä
tietoturva-ohjelmistot
-
käyttäjätuen ja käyttövaltuushallinnan
-
virtualisointialustan hallinnan
Valtiokonttori valmistelee teknisessä määrittelyprojektissa
palvelun hankintaa siten, että palvelu olisi käyttöönotettavissa
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
kesästä 2012 alkaen.
Miten saan VIPin palvelut käyttöön?
1. Valtion IT-palvelukeskus on solminut jokaisen
ministeriön kanssa hallinnonalaa koskevan
puitesopimuksen, johon hallinnonalan virastot ja
laitokset ja erikseen määritellyt yksiköt voivat liittyä.
2. Virastokohtainen sopimus palvelusta.
•
Asiakaskohtaisista palvelujen käyttöönotosta ja
aikatauluista sovitaan aina erikseen Valtion ITpalvelukeskuksen ja asiakkaan välillä.
-
Yhteys oman hallinnonalan asiakasvastaavaan VIPissä
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Lisätietoja palveluistamme
VIESTINTÄRATKAISUT
HALLINNON
JÄRJESTELMÄT
KANSALAISILLE
SUUNNATUT
PALVELUT
ASIANTUNTIJAPALVELUT
YHTEENTOIMIVUUS
•
Asiakastiimimme auttaa:
PERUSTIETOTEKNIIKKA
•
Asiakkuusjohtaja Jukka Rautanen, p. 040 750 0603
•
Asiakkuuspäällikkö Pekka Lahti, p. 040 734 6939
•
Asiakasvastaava Heli Parkkonen, 050 375 2249
•
Asiakasvastaava Mika Sormunen, p. 050 410 2281
•
Asiakasvastaava Laura Salmi, p. 050 597 0776 – MMM
hallinnonala
[email protected]
•
www.valtiokonttori.fi/vip/palvelut
•
[email protected]
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011
Kiitos!
Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit
1.4.2011

similar documents