Partnerystės nauda inovaciniuose projektuose

Report
Partnerystės nauda ir iššūkiai
inovaciniuose projektuose
Dr. Arvydas Sutkus, LIC
Page 1
Vilnius, 19/11/2006
Bendradarbiavimo tikslai ir nauda
[Pagal: Yves L. Doz, Gary Hamel]
Įmonės, kurios “eina į pasaulį”, ketina:
• sukurti kritinę masę globalioje arba konkrečioje naujoje rinkoje
• greitai sužinoti apie naujas nežinomas rinkas ir tapti “savomis” jose
• įgauti įgūdžių, koncentruotų kitoje vietoje
Įmonės, kurios “eina į ateitį”, ketina:
• užimti mazgines pozicijas koalicijose, kurios siekia sukurti naujas
rinkas
• sukurti naujas galimybes kombinuojant įgūdžius ir išteklius
• įgauti naujas kompetencijas greičiau nei tai pasiekiama viduje
Page 2
2012.07.10
Rizikos
Strateginis projekto tinkamumas
Partnerystės organizacija ir valdymas
Intelektinės nuosavybės klausimai bendruose
projektuose
Page 3
2012.07.10
Strategija: atsakymai į tris
klausimus
Kaip
sukursime
vertę?
Kaip
Kaip
įgyvendinsime? įsisavinsime
vertę?
Page 4
2012.07.10
Įskaitant taip pat nematerialius veiksnius, tokius kaip
organizacija, žinios, kompetencija
Technologijos
Atsirandančios
Ateities verslo potencialas
Dabartinės
Dabartinis verslo
potencialas
Atsirandantys
Dabartiniai
Kliento (rinkos) poreikiai
Page 5
2012.07.10
Verslo modelis kaip stuburas (projekto) partnerystei
Verslo modeliai, kaip sistema, aprašo, kaip svarbiausi elementai/ suinteresuotieji asmenys
yra suderinti ir dirba kartu.
Verslo modeliai yra generinės vertės grandinės variacijos:
- “Up-stream”: Veikla susijusi su produkto/paslaugos gamybos procesu
(kūrimas, gamyba….);
- “Down-stream”: Veikla susijusi su pardavimu (Kliento radimas, paskirstymas...).
“Up-stream”
MTP
Page 6
Gamyba /
surinkimas
“Down-stream”
Kokybė
Pakavimas
2012.07.10
OEM
Paskirstymas
Klientas
Verslo modelis kaip stuburas (projekto) partnerystei
Projekto konsorciumo bazinė struktūra
• Pilotiniai klientai (OEM, integratoriai, galutiniai vartotojai)
• Pramonė diegimui ir gamybai
Strateginis MTP
projekto konsorciumas
Vedanti organizacija
projekto lyderis
MTP Partneriai
Page 7
2012.07.10
Pavyzdys: IMS-IST project – vadybos struktūros oranizacija
po pirmo adaptavimo (produkto organizacija)
Inter-regional
Steering Committee
Inter-regional
Exploitation
Committee
Produkto vadovai veikia veikia kaip
“integratoriai”
WP 1
Page 9
State of the Art
WP 2
Specification of
Symphony
Methodology
Inter-regional
Dissemination
Committee
WP 4
WP 3
Tool Box
Conceptual
Design
and prototyping
of SW modules
WP 5
Configuration
of
modular tools
WP 6
WP 7
SW
development
Implementation
Methodology
Product
manager
1
Product development process
Product
manager
3
Product development process
2012.07.10
WP 8
Test case
and
Validation
Projekto organizacijos evoliucija
Symphony panaudojimas
SYMPHONY konsorciumas
Pradinė
organizacija:
Projekto
organizacija
DoW stadijoje
Partneris1
Symphony produkto grupės
Partneris x
Projektavimas
Kūrimas
Bandymas
Antras
adaptavimas:
Darbo aprašymas
DoW
IN
perdavimas ir
naudojimas
Pirmas
adaptavimas:
produkto
organizacijos
įkūrimas
Page 10
Naudojimo
įmonės
kūrimas
2012.07.10
Intelektinė nuosavybė (IN) ir bendradarbiavimo sutartis
Intelektinės nuosavybės apsauga. IN bendruose MTP projektuose
Daugelyje bendrų MTP projektų keletas įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų prisideda prie projekto
sėkmės. Kyla tokie ypatingos svarbos klausimai:
1. Kam priklauso
2. Kas turi teisę naudoti projekto rezultatus
Reikia aiškiai atsakyti formalioje konsorciumo, jungtinės veiklos ar kitoje sutartyje
Projekto pradžioje
Geroji praktika:
• Visi partneriai sudaro kritinės informacijos sąrašą
• Visi partneriai gerai informuoti apie saugumą ir konfidencialumą naudojant informaciją projekto
metu (pvz. atsargiai publikuoti, jei numatoma patentuoti!)
• Sudaryti formalią sutartį, kur su projektu susijusios informacijos naudojimas yra aiškiai apibrėžtas.
Page 11
2012.07.10
Intelektinė nuosavybė (IN) ir bendradarbiavimo sutartis
Kritinė IN informacija bendruose MTP projektuose
Remiantis gerai išdėstytu projekto planu, INT (nuosavybė ir teisė naudoti) turėtų būti išdėstyta
bendradarbiavimo sutartyje. Žemiau pateiktas modelis suteikia galimybę analizuoti.
Pagerinta esama
informacija
Esama informacija
(Informacija projekto
pradžioje)
(Informacija, pateikta
projekto pradžioje ir
pagerinta projekto
eigoje)
Būsima Informacija
(Informacija, sukurta
projekto metu ir
nesiremianti kritine esama
informacija)
Praktinė pastaba:
• išsiaiškinkite, kaip bus naudojama kritinė esama informacija projekte (prieinamumas projekto partneriams,
kokios sąlygos…).
• Kaip bus naudojama visa informacija (esama ir būsima) naudojimo ir komercializavimo fazėje, kai
projektas pasibaigs.
Page 12
2012.07.10
Intelektinė nuosavybė (IN) ir bendradarbiavimo sutartis
IN aspektai bendruose MTP projektuose: analitinė scema
Intelektinė nuosavybė
Būsima
informacija
3a
Pagerinta
egzistuojanti
informacija
2a
Egzistuojanti
informacija
1a
3b
1b
Teisė naudotis IN po projekto
Teisė naudotis IN projekto
metu
Gyvavimo ciklo stadijos
Page 13
2012.07.10
Intelektinė nuosavybė (IN) ir bendradarbiavimo sutartis
IN aspektai bendruose MTP projektuose: pavyzdinės gairės
tarptautiniame projekte
1a) Esamos informacijos naudojimas MTP projekto metu: Partneris projekte gali, bet nėra įpareigotas
suteikti informaciją ar licenciją kitiems partneriams. Specialios sąlygos bus suderėtos reikalingai
esamai informacijai suteikti (pvz. programa), kuri bus reikalinga projektui įvykdyti.
1b) Esamos informacijos naudojimas eksploatavimo metu: Partneriai turi suteikti kitiems
partneriams, ypač eksploatuojantiesiems partneriams licenciją esamai informacijai pagal normalią
komercinę praktiką, kai tokia informacija būtina komerciškai eksploatuoti būsimą informaciją.
2a) Pagerintos esamos informacijos naudojimas : Kaip taisyklė, pagerinta esama informacija
priklauso esamos informacijos savininkui. Dėl specialių sąlygų susiderama tais atvejais, kai
pagerinimai yra strategiškai svarbūs projektui.
3a) Būsimos informacijos naudojimas projekto metu: Kiekvienas partneris gali naudoti būsimą
informaciją tyrimams ir plėtrai, taip pat pilotiniam taikymui nemokamai. Tolesnio naudojimo sąlygos
(programų, kitos licencijos pvz. pilotinėms įmonėms) po oficialios projekto pabaigos turi būti
nustatytos pirmaisiais projekto metais ir apibrėžtos (naudojimo) eksploatavimo sutartyje.
3b) Būsimos informacijos, susijusios su baziniais produktais, eksploatavimas: Autorinės teisės
sukurtai programinei įrangai ir susijusiems metodams ir dokumentams, jeigu ją sukūrė ne pelno
organizacija, suteikiamos win-win pagrindu eksploatuojantiems partneriams.
Page 14
2012.07.10
Pabaigai
“Suprantu”, pasakė jis, “jūs siūlote investuoti milijonus į
rinką kur gal būt egzistuoja , bet tikrai ji yra mažesnė
nei rinka kurioje mes veikiame, sukurti produktą kurio
klientai galbūt nori, o gal ir nenori, naudoti verslo
modelį kuris garantuos mums mažesnę maržą nei
esamos produktų linijos. Jūs mus perspėjate, kad
investuodami mes susidursime su rimtais
organizaciniais iššūkiais. Tuo tarpu mūsų
egzistuojantis verslas desperatiškai reikalauja išteklių.
Pakartokite dar sykį, kodėl visgi mes turėtume
investuoti ?”
- Skyriaus vadovas, telekomunikacijų įrangos įmonė
Page 15
2012.07.10

similar documents