İndir

Report
Anksiyete Bozuklukları
Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
Hasan Kalyoncu Psikoloji
Yüksek Lisans, 2013-2014
Tanım:
• Tanımlanması zor olan bir korku ve
endişe duygusu yaşamak
• Fiziksel bulguların buna eşlik etmesi
Korku:
• Korkunun kaynağı bellidir
• Korku bilinçli olarak tanınır veya bir tehdite
karşı ortaya çıkar
Anksiyete Bozuklukları
• Panik Bozukluk
• Fobik Bozukluk
– Özgül Fobi
– Sosyal Fobi
•
•
•
•
•
OKB
TSSB
YAB
Genel Tıbbi Duruma Bağlı AB
Madde Kullanımına Bağlı AB
Etiyoloji
Psikanalitik Kuram: Egonun uyum sağlayarak
çözmek amaçlanır.
Bilinçli veya bilinç dışı olarak kastrasyon, ayrılma,
reddedilme gibi tehhditlere karşı organizmanın
tepkisi olarak yorumlanır.
Davranışçı model:
Anksiyete bir tehlike sinyalidir ve olumsuz
koşullanma ile yerleşir.
Fiziksel Belirtiler:
•
•
•
•
•
•
Kalp damar sitemi
Solunum sitemi
Mide barsak sitemi
Üreme Sistemi
Cilt Belirtileri
Sinir Sitemi
Olgu 1:
• 45 yaşında evli, 3 çocuklu kadın hasta
• Sürekli kötü birşey olacakmış gibi bir sıkıntı ve endişe
duygusundan yakınıyor, tüm vücudunun gergin
olduğunu, uyumakta zorluk yaşadığını, kapı çalsa veya
telefonu çalsa aniden heyecanlanıp kalbinin çarptığını,
sevdiklerinin başına kötü birşey geleceğini kafasında
jurduğunıu, bunları düşününce kalbinin çarpıp,
terlediğini ve nefessinin hızlandığını belitmektedir.
• Aklının hep çocuklarında kaldığını ve onları çok
kısıtladığını anlatmaktadır.
Vakada: Anksiyete, motor gerginlik, otomomik belirtiler, bilşsel
aşırı uyarılmışlık ile giden yaygın bir anksiyete durumu.
YAB Belirtileri:
Huzursuzluk
Çabuk yorulma
Düşüncelerini yoğunlaştırmada güçlük
İrritabilite ve kas gerginliği
Uyku sorunları
Gerilim tipi baş ağrısı
Kaslarda gerginlik
En az 6 ay,
Hemen hergün,
Birçok konuda endişe ve kaygı duyma ve bunları kontrol etme
zorluğu, işlevsellikte bozulma.
• Sıklık:
% 5 sıkılıkta görülür.
MDB komorbiditesi sık
Kadınlarda daha yaygın
• Tedavi: Psikoterapi ve psikofarmakoloji
Panik Bozukluk
• İlk atak genellikle kendiliğinden ortaya çıkar
• Herhangi bir uyarılma, fiziksel egzersiz,
emosyonel travma, alkol, kafein, madde ile
tetiklenir.
• Depersonalizasyon
• Derealizasyon
•
•
•
•
Yineleyen Panik ataklar
İlk panik atağın beklenmedik olması
Yeni atakların oluşumuna dair kaygı
Kaçınma davranışı
•
•
•
•
•
•
Genellikle 30’lu yaşlarda görülür
%1-6
Kadınlarda sık
MVP ile birliktelik sık
Aritmilerde sıklığı artabilir
MDB ile komorbidite sık
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asıl belirti: Ölüm korkusu
Kaynağı belirsiz
Atakların yinelemesi kaygısı tabloya hakim
İyileşemeyeceği kaygısı belirgin
Işelvsellikte ciddi bozulma
Efordan kaçınma
Bayılma veya fenalaşma
Yeme sorunları
Atakları engellemek için, alkol, madde ilaç
kullanımı
• Kroniktir
• 1/3 tamamen iyileşir
• Yarısında semptomlar eşik altı sürer
• Tedavi:
• Psikoterapi
• Farmakoterapi
Panik Bozukluk Olgu
•
•
•
•
•
•
SB
35 yaşında
Evli
Hemşire
İstanbul’da yaşıyor
10 haftalık gebe
Yakınması
• Aniden başlayan çarpıntı, nefes darlığı,
ellerinde uyuşma, delirme korkusu
Öyküsü
• 8 hafta önce gece evde eşi ile televizyon
seyrederken birden bire başlayan çarpıntı
hissi oluşmuş, ardından nefes alamadığını
hissetmiş, derin ve hızlı nefesler almaya
başlamış.
• Eve yakın bir acil servise gitmeye karar
vermişler, gidene kadar ellerinde uyuşma
hissetmeye başlamış.
• Yaklaşık 20 dk içinde acil servise
vardıklarında bu belirtiler sürüyormuş ve
delirmeye başladığından korkmaya
başlamış.
• Acil serviste yapılan muayene ve tetkikler
sonrasında kendisine panik atak geçirdiği
söylenmiş, bu süreçte belirtileri de zaten
azalmaya başlamış.
• Gebe olduğu ve belirtiler zaten geçtiği
herhangi bir ilaç tedavi verilmemiş.
• Birkaç gün sonra işyerinde iken benzer
şekilde bir atak yeniden yaşamış ancak bu
seferki daha şiddetliymiş ve hemen acil
servise inip yeniden muayene olmuş ve
tetkikler tekrarlanmış ancak yeniden panik
atak yaşadığı belirtilip psikiyatri
polikliniğine başvurması önerilmiş.
• İş yoğunluğu ve psikiyatrik tedavi ile ilgili
önyargıları nedeni ile gitmemiş.
• İlerleyen günlerde yeniden atak olur
korkusu ile yalnız kalmak istememeye, işe
konsantre olmakta zorlanmaya başlamış.
• Geceleri uyumakta zorlanıyor, sürekli
camları açık tutarak odaya temiz hava
girmesini sağlıyormuş (ısı 6 santigrad iken
)
• Uyku problemlerinin başlaması, işini
yapmakkta zorlanmaya başlaması, yalnız
kalamama ve sürekli olarak atağın yeniden
başlayacağı ile ilgili aşırı kaygıları nedeni
ile ve eşinin ısrarları neticesinde psikiyatri
polikliniğine gelmeye karar vermiş.
• Erkek kardeşinde OKB
• Annesinde, tanı ve tedavi almamış ancak
gençlik yıllarında kendi ataklarına
benzeyen ataklar mevcut
Fizik muayene
• 10 haftalık gebelik dışında özellik yok
Ruhsal durum muayenesi
• Özbakım iyi
• Duygudurum anksiyöz
• Beklenti anksiyetesi içinde
• Psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen
hastaya panik bozukluk tanısı koyuldu.
• Hastanın 10 haftalık gebe olması nedeni
ile ve kendisi de istemediği için ilaç
tedavisi verilmedi.
• Bilişsel davranışçı tedavi ile takip edilmeye
başlandı.
Sn Prof Dr. Timmuçin Oral ve Uzm. Dr. Damla
Tokaç’ın katkılarıyla.

similar documents