KURŞUN- ÇİNKO

Report
KURŞUN-ÇİNKO
Pb-Zn CEVHER KALİTESİ
q
KOMPLEX CEVHERLERİ OLUŞTURMASINDAN DOLAYI OLDUKÇA
KOPLEKS TENÖRLERİ VARDIR.
Q
KOMPLEX PB CEVHERLERİNDE PB(SB-Bİ-AS), (PB-Bİ), (PB-AG), (PBCU), (PB-ZN) KOMBİNASYONLARI OLABİLİR.
Q
PBS İÇİNDE Bİ, SB, ZNS İÇİNDE CD, İN, GE, FE ÇÖZÜLÜ OLARAK
BULUNABİLİR.
Q
İŞLETME TENÖRÜ: PB%2, ZN%6, ZN +PB%3 DEĞERLERİNE
ULAŞABİLİRSE İŞLETİLEBİLİR.
Q
CU VE KALKOPİRİTE PB-ZN YATAKLARINDA MUTLAKA RASTLANIR.
Q
KALİTEYİ ETKİLEYEN DİĞER ELEMENTLER MO, SE, TE, AU, SB, AS,
AG, GA DIR.
Önemli mineralleri
Mineral
Formülü
%Pb veya Zn
GALENİT
PbS (+Ag)(%0,01-1 Ag)
86,6 PB
JAMESONİT
Pb5FeSb6S11
50,8 PB
BOULANGERİT Pb5Sb4S11
55-58 PB
AGLESİT
PbSO4
86,3 PB
SERUSİT
PbCO3
77,5 PB
PİROMORFİT
Pb5-Cl(PO4)3 + Cu + V
75,8 PB
VULFENİT
PbMoO4 + Ca
56,4 PB
SFALERİT
ZnS(Fe, CuFeS2,In,Ge,Hg-Cd)
67 ZN
VURTZİT
ZnS(Fe-Cu)
67 ZN
SMİTSONİT
ZnCO3 + Mn, Co, Mg
52 ZN
HEMİMORFİT H2Zn2SiO5 (Kalamin)Zn2SiO4, H2O
54,2 ZN
HİDROZİNKİT Zn5/(OH)3/2
q
ZARARLI ELEMENTLER: %0,02-0,05 den fazla
Cd(ZnS içinde), Bi , Pb-Zn yatakları için zararlıdır.
q
Metalik Pb de Bi, %0,05-2,5 arasında olması arzulanır. As
%1, Fe%0,01 üzerinde olmamalıdır.
q
Sb de zararlıdır
q
YARARLI ELEMENTLER: Mo, Se, Ta, Ag, Au.
Q
HER İKİ ELEMENTİN S’E OLAN BAĞLILIKLARI CU’YA BENZER.
Q
CU DAHA ZİYADE KATATERMAL-MEZOTERMAL ALANLARDA
OLUŞURKEN PB-ZN DAHA ZİYADE MEZOTERMAL-EPİTERMAL
OLUŞUMLARDA GÖRÜLÜR.
Q
DERİNE DOĞRU GİTTİKÇE, MAĞMATOJEN SEDİMANTER,
SEDİMANTER VE METAMORF YATAKLAR ÖNEMLİDİR.
1.1. PNÖMATOLİTİK OLUŞUMLAR
Q
BU TİP OLUŞUMLARDA PB-ZN YE PEK RASTLANMAZ.
Q
TURMALİNLİ PB-ZN DAMARI BİR TANEDİR.
1.2. KONTAK PNÖMATOLİTİK YATAKLAR (SKARN MİN. +PB-ZN)
Q
BU YATAKLARDA PBS-ZNS ÖNEMLİ MİNERALLERDİR. AYRICA
KALKOPİRİT, FAHL CEVHERİ VARDIR.
Q
GANG MİNERALLERİ OLARAK EPİDOT, GROSSULAR
BULUNUR. SERİSİTLEŞME HAKİMDİR.
Q
SAYILARI ÇOK ÖNEMLERİ AZDIR.
1.3. HİDROTERMAL YATAKLAR.
Q
SİMİK HİDROTERMAL YATAKLAR YOK DENECEK KADAR
AZDIR.
1.4. PLÜTONİK HİDROTERMAL YATAKLAR.
Q
BU OLUŞUMLAR MEZOTERMAL-TELETERMAL OLUŞUMLARDIR. PB –ZN İÇİN
ÖNEMLİDİR.
Q
SFALERİT (ÇİNKOBLEND) VE GALENİT ÖNEMLİ MİNERALLERDİR. PBS İÇİNDE
AG DE BULUNUR.
Q
BO, FAHL, PİRİT, KALKOSİN, ARSENOPİRİT DİĞER CEVHER MİNERALLERİDİR.
Q
GANG MİNERALLERİ: KUVARS (TÜM HİDROTERMALLERDE MUTLAKA
BULUNUR) FLORİT, KALSİT VE SİDERİTTİR. EN GENÇ OLUŞUM OLARAK BARİT DE
BULUNABİLİR.
Q
BU YATAKLARDAKİ KALKOPİRİTLERDE KUBANİT AYRIŞIMLARINA PEK
RASTLANMAZ.
Q
DERİNE DOĞRU ZNS ARTIŞI OLUR.
Q
EPİTERMAL OLUŞUMLARIN ANA MİNERALİ SFALERİT VE GALENİTTİR.
Q
SFALERİT METASOMATİK YATAKLARDA JEL HALİNDE KABUĞUMSU BİR
BİÇİMDE BULUNUR.
Q
GANG MİNERALLERİ, KUVARS, KARBONATLAR VE BARİTTİR. FLORİTE PEK
RASTLANMAZ.
Q
PLÜTONİK HİDROTERMALLERE ORANLA SAYILARI VE ÖNEMLERİ
AZDIR.
Q
DAHA ZİYADE DAMARLAR VE METASOMATİK DEĞİŞİMLER OLARAK
BULUNURLAR.
Q
PB-ZN YATAKLARI VOLKANİK İNTRUZYONUN DIŞ ZONLARINDA
OLUŞUR. İÇ ZONLARDA İSE AU-AG ARTIŞI OLUR.
Q
DAMARLAR, DERİNLERDEN YUKARI DOĞRU ÇIKARKEN ÇOK İNCE
DALLARA AYRILIR. BU DAMARLARIN ORTA SEVİYELERİ PB-ZN CE
ZENGİNDİR. ALT ÜST KISIMLAR İSE CEVHERSİZDİR
Q
SFALERİT, GALENİT, PİRİT, KALKOPİRİT, MARKASİT, HAKİM OLARAK
GÖRÜLÜR. YÜKSEK SEVİYELERDE AG ARTIŞI OLUR.
Q
MN İÇEREN SİDERİTLER BU YATAKLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLĞİDİR.
AYRICA W CEVHERLEŞMESİ DE GÖZLENEBİLİR.
Q
GANG MİNERALLERİ: KUVARS, BARİT, OPAL, KALSEDON, DUR. FLORİT
NİSPETEN AZDIR.
Q
BU YATAKLAR SEDİMANTER TİP
CEVHERLERDEN , KONSANTRASYONLARININ FAZLA
OLMASIYLA AYIRT EDİLİRLER.
Q
PİRİT, AZ MARKASİT, KALKOPİRİT, SFALERİT,
GALENİT, FAHL VE BORNİT ÖNEMLİ
MİNERALLERDİR.
Q
KALIN MARN VE KALKERLİ SEVİYELER
ARASINDA YER ALABİLİRLER.
Q
MEGGEN YATAKLARI EN ÖNEMLİ YATAKTIR.
Q
BOZUNMA YATAKLARINDA KURŞUN; ÇİNKOYA ORANLA DAHA
DAYANIKLIDIR. BUNLARIN BAŞINDA ANGLEZİT VE SERUZİT
GELMEKTEDİR.
Q
OKSİDASYON ZONUNDA KURŞUN GENİŞ ÖLÇÜDE KALIRKEN,
ZN ÇÖZÜNMESİ DAHA KOLAY BİLEŞİKLER OLUŞTURARAK DAHA
DERİN ZONLARA DOĞRU İLERLERLER.
Q
DERİN ZONLARDA ZN, LİMONİTLE KARIŞIK DEMİR VE BAZI
ELEMENTLERİ DAHA ALARAK KIRMIZI RENKTE
GÖRÜLMEKTEDİR.
Q
EN GÜZEL ÖRNEK MEKSİKADAKİ ENCONTADA YATAĞIDIR.
Q
PRİMER OLARAK KONTAKT
PNÖMATOLİTİK OLDUĞU TESPİT
EDİLEN POLİMETAMORF SKARN TİPİ
YATAKLARIN EN ÖNEMLİLERİ
AMERBERG VE SEXBERGENDEDİR.
Q
SEDİMANTER SÜREÇLER PB-ZN YATAKLARININ OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ
DEĞİLLERDİR.
Q
ANA MİNERALLER CU VE PİRİTTİR.
Q
DENİZEL OLUŞUMLAR İÇİNDE EN YAYGIN OLANI “BAKIRLI
ŞİSTLER”DİR. (SEDİMANTER BAKIRLARIN METAMORFİZMAYA UĞRAMIŞ
HALİ)
Q
BU YATAK %2,5 FE, %0,9 PB, %0,05 V, %0,00018 MO İÇERİR. (MANSFELD
YATAĞI)
Q
BAZI KARASAL DÖKÜNTÜ HAVZALARINDA ÇOK AZ DA OLSA PB-ZN
YATAKLARI OLUŞABİLİR. TENÖRLERİ DÜŞÜKTÜR.
Q
BAZI ARAŞTIRICILAR KUMTAŞLARI İÇİNDE İMPREGNASYON ŞEKLİNDE
BULUNAN YATAKLARA “KURAK DÖKÜNTÜ HAVZA YATAKLARI” DEMİŞTİR.
Q
BAZEN TEMEL ÜZERİNE TRANSGRESİF OLARAK OTURAN ÖRTÜ
KATMANLARI HALİNDE PB-ZN YATAĞI BULUNABİLİR. BUNLARA “ÖRTÜ
YATAKLARI” DENİLİR.

similar documents