Akademik Genel Kurul Programı

Report
2013 –2014 ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK GENEL KURULU’na
HOŞGELDİNİZ
24 Ocak 2014
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Akademik Genel Kurul Programı
• Prof. Dr. Sezai YALÇIN’ın sunumu
– Meslek Yüksekokulumuza Genel Bakış
• Okulumuzun Fiziki Durumu
• Bölümlerimiz ve Öğrencilerimiz
• Yönetim
• Akademik ve İdari Personelimiz
– Diğer Konularda Bilgilendirme
• Rektörümüz Prof.Dr. Mahmut DOĞRU’nun konuşması *
• Kurul Üyelerimizin Görüş, Öneri, Dilek ve Temennileri
• Kapanış
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulumuza Genel Bakış
• Okulumuzun Fiziki Durumu
• Bölümlerimiz ve Öğrencilerimiz
• Akademik ve İdari Personelimiz
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Okulumuzun Fiziki Durumu
 8 Adet derslik
 1 Adet bilgisayar laboratuarı
 40 Adet internet ağ bağlantılı bilgisayar
 1 Adet akıllı Sınıf
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMLERİMİZ ve ÖĞRENCİLERİMİZ
Bölüm
Yönetim ve Organizasyon
Muhasebe ve Vergi
Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik
Pazarlama ve Dış Ticaret
Hukuk
Toptan ve Perakende Satış
Program
İşletme Yönetimi
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Sosyal Güvenlik
Emlak ve Emlak Yönetimi
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMLERİMİZ ve ÖĞRENCİLERİMİZ
1.Sınıf
Program
N.Ö.
İ.Ö.
2.Sınıf
Toplam
N.Ö.
İ.Ö.
Toplam
İşletme Yönetimi
43
7
50
39
13
52
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
35
yok
35
21
yok
21
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
45
4
49
36
19
55
Çağrı Merkezi Hizmetleri
43
yok
43
38
yok
38
Dış Ticaret
44
yok
44
33
yok
33
Sosyal Güvenlik
Öğrenci yok
Öğrenci yok
Emlak ve Emlak Yönetimi
Öğrenci yok
Öğrenci yok
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMLERİMİZ ve ÖĞRENCİLERİMİZ
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYIMIZ=420
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 öğretim yılında programlarımızın
ÖSYM taban ve tavan puanları
Program Adı
Taban Puan
Tavan Puan
İşletme Yönetimi (N.Ö.)
166,17742
245,77095
İşletme Yönetimi (İ.Ö.)
183,53385
244,25263
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
307,500
438,100
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(N.Ö) 186,0375
279,30244
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö)
178,36906
263,00563
Çağrı Merkezi Hizmetleri
246,80465
318,88175
Dış Ticaret
180,35274
241,56957
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLAR
1.Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Yerel Yönetimler Programı (Rektörlüğe sunuldu)
2.Hukuk Bölümü
Adalet Programı (Rektörlüğe sunuldu)
3.Toptan ve Perakende Satış Bölümü
Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi (Hazırlık aşamasında)
4. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Hazırlık aşamasında)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ ALINMASI PLANLANAN PROGRAMLAR
Hukuk Bölümü
Sosyal Güvenlik Programı (Rektörlüğe sunuldu)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM
YÜKSEKOKUL KURULU
Prof. Dr. Sezai YALÇIN (Müdür)
Öğr.Gör. Metin IŞIK (Müdür Yrd., Büro Yön. ve Sekreterlik Böl. Başkanı)
Öğr.Gör. Sıla SABANCILAR EREN (Müdür Yrd., Hukuk Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERÇELİK (Vergi ve Muhasebe Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. Feyza BÜYÜKDERE ( Yönetim ve Organizasyon Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. İrem KAPTANGİL (Perakende ve Satış Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. Mehmet ÖLMEZ (Pazarlama ve Dış Ticaret Böl. Başkanı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Sezai YALÇIN (Müdür)
Öğr.Gör. Metin IŞIK (Müdür Yrd., Büro Yön. ve Sekreterlik Böl. Başkanı)
Öğr.Gör. Sıla SABANCILAR EREN (Müdür Yrd., Hukuk Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. Mehmet Akif ERÇELİK (Vergi ve Muhasebe Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. Feyza BÜYÜKDERE ( Yönetim ve Organizasyon Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. İrem KAPTANGİL (Perakende ve Satış Böl. Başkanı)
Öğr. Gör. Mehmet ÖLMEZ (Pazarlama ve Dış Ticaret Böl. Başkanı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZ
Prof.Dr. Sezai YALÇIN (Müdür)
Öğr.Gör. Metin IŞIK (Md. Yrd., Doktora ders aşamasında)
Öğr.Gör. Sıla SABANCILAR EREN (Md. Yrd., Doktora ders aşamasında)
Öğr.Gör. Mehmet Akif ERÇELİK(Y.L. tez aşamasında)
Öğr.Gör. Feyza BÜYÜKDERE (Y.L. tez aşamasında)
Öğr.Gör. Mehmet ÖLMEZ (Y.L)
Öğr.Gör. Salih ULUÇAY (Y.L.)
Öğr.Gör. Şahin KIZILTAŞ (Doktora tez aşamasında)
Öğr.Gör. İrem KAPTANGİL (Doktora tez aşamasında)
Öğr. Gör. Yücel ÖZDEN (Doktora ders aşamasında)
Öğr.Gör. Ali HAMURCU (Y.L. tez aşamasında)
Öğr.Gör. Nazan KARYAĞDI (Y.L.)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DİĞER BİRİMLERDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZ
Öğr.Gör. Hakan AKTAŞ (Enformatik Bölümü)
Öğr.Gör. M. Törehan Serdar (Hizan MYO)
Öğr.Gör. Harun KOÇAK (Ahlat MYO Müdürü)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
AÇILMASI PLANLANAN PROGRAMLARA GÖRE
ÖĞRETİM ELEMANI TALEBİMİZ
Talep Edilen
Program
Emlak ve Emlak Yönetimi
Sosyal Güvenlik
Yerel Yönetimler
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Adalet
Toplam
Öğretim Elemanı Sayısı
2
1
1
1
1
6
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İDARİ PERSONEL
Cahit ACAR (Yüksekokul Sekreteri)
Muhyeddin ÖLEKLİ (Şef)
Raif KOÇAN (Bilg.İşletmeni)
Bahar ŞEN (Bilg.İşletmeni)
Semra ÇİÇEK KAYA (Bilg.İşletmeni)
Mehmet Can DEMİR (Hizmetli)
Kenan KALYON (Bilg.İşletmeni) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli(13-b/4)
Perişan DİDİNÇ (Bilg.İşletmeni) Personel daire başkanlığında görevli (13-b/4)
Selçuk Can BULUT (Bilg.İşletmeni) Dış ilişkilerde görevli (13-b/4)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İDARİ PERSONEL TALEBİMİZ
İdari Personel
Adet
Memur
2
Kaloriferci
4

similar documents