Yesil_Kampus_hedefler

Report
YEŞİL KAMPUS İNİSİYATİFİ
2017 Hedefleri Sunumu
Gündem





Önsöz
2017 Hedefleri
Mevcut Durum / Açıklamalar
Farkındalık / Katılım
Özet
2/14
Önsöz

Tarihçe / iş planı:

2017 hedefleri oluşumunda genel yaklaşım:




Önsöz
Kampus verileri ve uluslararası standartlardan yola çıkan
(Özellikle ilk ODTÜ KKK YKİ hedefleri olduğu için) az risk prensibine göre
YKİ stratejisindeki tüm performans gösterge alanlarını kapsayan
Gönüllülük esaslı olduğundan çok kısa vadeli (çok agresif) değil, ancak hedef odaklı çalışmayı
teşvik edici
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
3/14
2017 Hedefleri
No Performans Göstergesi
i
İç mekânlardaki hava kalitesinin uluslararası standartları sağlaması
Hedef
• Küçük ofis ve sınıflarda (< 30 kişi):
< 1000 ppm CO2 yoğunluğu
• Kalabalık kafeterya ve sınıflarda (> 100 kişi):
< 1500 ppm CO2 yoğunluğu
Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen enerji tüketiminin
azaltılması
Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen CO2 emisyonunun
iii
azaltılması
ii
iv
> %10
> %10
Kişi başına düşen su tüketimi miktarının azaltılması
> %25
Kampus genelinde kişi başına (geri dönüştürülmemiş) katı atık
oranındaki azalma
vi Mutfak ve bahçe atıklarının komposta dönüştürme oranı
v
Kampus içindeki dış ortamda gündüz, akşam ve gece saatlerindeki
çevresel gürültü değerinin standartlara uyumu
vii
viii
Kampus içerisindeki binalarda iç ortam gürültü değerinin
standartlara uyumu
Önsöz
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
> %15
> %25
Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB
• Kütüphane vb. ortamlarda < 40 dB
• Dersliklerde < 45 dB
• Büro makinalı yoğun çalışan ofislerde,
yemekhane ve spor salonunda < 60 dB
Farkındalık
Özet
Görüşler
4/14
Hava Kalitesi
No Performans Göstergesi
i
İç mekânlardaki hava kalitesinin uluslararası standartları
sağlaması
Hedef
• Küçük ofis ve sınıflarda (< 30 kişi):
< 1000 ppm CO2 yoğunluğu
• Kalabalık kafeterya ve sınıflarda (> 100 kişi):
< 1500 ppm CO2 yoğunluğu

Hava kalitesi standartlarında karbon monoksit, naftalin, nitrojen dioksit, radon, hidrokarbonlar gibi
bazı kimyasalların yoğunluğu

Ortama göre birçoğunu ölçmeye gerek olmayabilir

ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers), IAQ (Internal Air
Quality), ASTM (American Society of Testing and Materials) standartlarında ofis ve okul ortamlarına
yönelik olarak CO2 ölçümü ön planda
CO2 ölçümü az ekipman yatırımı ancak dikkatli ölçüm planı gerektiriyor – öğrenci topluluklarının desteği ile ilk
ölçümler Güz 2014’den itibaren gerçekleştirilecek
İlgili standartlar incelenerek yukarıdaki hedefler çıkarıldı



Yan Hedefler:


Yakındaki çöp alanının çevreye yaydığı zararlı partikül konsantrasyonu ölçümü – Araştırma projelerinden
destekle
Kimya laboratuvarları ve diğer özel bölgelerde daha kapsamlı planların oluşumu (CO, Rn, vs.)
Önsöz
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
5/14
Enerji
No Performans Göstergesi
Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen enerji tüketiminin
ii
azaltılması

Hedef
> %10
Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile ana enerji tüketimi :
Enerji türü
Mazot
Elektrik
Birim
Litre
kW-saat
Kapalı m2 başına tüketim
3.6
55.7
Kişi başına tüketim
213
3291
Not: 2012 sonunda toplam 2318 kişi, 137000 m2 kapalı alan

Enerji tüketim azaltma hedefleri hem kişi başına hem kapalı alan başına takip ediliyor

Herhangi bir kurumsal enerji yönetim inisiyatifinde ilk %10 azalma yüksek yatırım bütçeli
olmayabiliyor (low hanging fruit)


Bina enerji ölçüm raporları doğrultusunda muhtelif projelerin ileriki yıllarda hazırlanması

Kademeli elektronik balast değişimi, elektrik trafo kompanzasyon sisteminin düzenlenmesi ve bazı kullanım
uygulamalarıyla %10’un büyük kısmı sağlanabilir
Yan Hedefler: Yenilenebilir Enerji yatırımına yönelik



2014 yılı içerisinde 1 senelik rüzgar, 4 senelik PV, ve 1 senelik CSP potansiyel verileri olacak
Yatırım geri dönme analizleri yapılacak – 3 SEES YL tezinden destekle
İlgili kanun ve tüzüklerin takibine devam edilecek– kurum olarak ürettiğimizi satabilme önemli bir parametre ve
ilgili tüzük halen tartışılıyor
Önsöz
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
6/14
CO2 emisyonu
No Performans Göstergesi
Kişi başına ve bina kapalı birim alanına düşen CO2 emisyonunun
iii
azaltılması

Hedef
> %10
Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile ana CO2 salınımı:
Enerji türü
Mazot (Dizel)
Elektrik
Kişi başına CO2 emisyonu (kg)
553.8
2499
Kapalı m2 başına CO2 emisyonu (kg)
9.4
42.3
Not: - 2012 sonunda toplam 2318 kişi, 137000 m2 kapalı alan
- Dizel litre tüketimi başına 2.6 kg CO2 emisyonu
- 250 g Fuel-Oil 6 / 1 kW-saat enerji üretimi varsayıldı
- Fuel Oil 6 US galonu (3.71 kg) başına 11.27 kg CO2 emisyonu

2017 CO2 (karbon ayak izi) azaltım hedefleri sadece ana kaynak olan enerjiye bağlı olarak
oluşturulmuştur

Yan Hedefler: Doğrudan ve dolaylı olarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunan birçok
aktiviteyle ilgili analizlerin tamamlanması ve bir sonraki hedeflere dahil edilmesi



Önsöz
Ağaçlandırma çalışmaları
Kampus içindeki taşıtlarla ilgili düzenlemeler, bisiklet kullanımına yönelik projeler
Kampus atıkları ve su pompalanması ile ilgili azaltmaların dolaylı olarak ayak izini azaltma katkısı
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
7/14
Su
No Performans Göstergesi
Hedef
iv
Kişi başına düşen su tüketimi miktarının azaltılması
> %25

Referans: 2012 yılı sonu itibarı ile su kullanımı
Kişi başına yıllık su kullanımı (ton)
57.1
Not: 132,414 ton toplam 2012 yılı kullanımı / 2318 kişi

Arıtma suyunun kampus yakın peyzaj alanlarına taşınma projesi

Peyzaj alanlardaki su kullanımının azaltılması

Tarımsal ve orman sulamasının düzenlenmesi (gerektiği kadar su)

Enerji Öğrenci Topluluğu’nun lojmanlarda duşlarla ilgili su basıncına yönelik harcama azaltıcı ve
farkındalık çalışmaları

Yan Hedef:

Önsöz
SEES tezinden destekle yağmur suyu geri dönüşüm potansiyeli ve yeşil alanlarda su tüketimi
düzenlemesi analizleri
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
8/14
Katı Atık (genel)
No Performans Göstergesi
Kampus genelinde kişi başına (geri dönüştürülmemiş) katı atık
v
oranındaki azalma

Hedef
> %15
Referans: 2012 yılı sonu (sadece akademik dönemler) itibarı ile katı atık envanteri:
Akademik Dönem
Bahar 2012
Yaz Okulu 2012
Güz 2012
Nüfus
2043
613
2318
Dönemdeki gün sayısı
124
46
118
Kişi başına ortalama günlük katı atık (kg)
0.50
1.10
0.48

Güzelyurt Belediyesi kampusumuzdan güz ve bahar dönemlerinde ortalama günde 1200 kg, yaz okulu
döneminde ise ortalama günde 600 kg katı atık aldı (2012 envanter detayları):

Detaylı katı atık verileri bir SEES YL tezi aracılığıyla toplandı


%70 geri dönüşüm potansiyeli
%30 kompost potansiyeli

2013 yılında gerçekleştirilen Katı Atık Çalıştayı’ndan çıkan raporun takibi devam ediyor – kampus
yakınındaki çöp alanında yakma faaliyetlerini durdurma konusunda işbirliği alamıyoruz

Yan Hedefler:


Önsöz
Atık yakmanın durdurulmasına yönelik yeni projeler ve girişimler ör: Güzelyurt’ta metal çöp toplama kutuları
Kampus içinde geçici, geri dönüşüme yönelik ayrılmış katı atık depolama bölgesi proje analiz ve uygulaması
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
9/14
Katı Atık (organik)
No Performans Göstergesi
Hedef
vi Mutfak ve bahçe atıklarının komposta dönüştürme oranı
> %25

Referans olarak 2012 katı atık verileri kullanılacak
Ör: Bahar 2012 döneminde komposta dönüştürme yapılsa idi, kişi başına en az
530 g. atık * %30 (kompost oranı) * %25 = 40 g. günlük kompost girdisi olurdu

Bahsi geçen SEES tezi çerçevesinde bir kompost alanı oluşturulması için gerekli bazı hesaplar
yapıldı

Analizlerin tamamlanmasının ardından bu alanın faaliyete geçirilmesi için altyapı oluşturulması
bütçe gerektirecek
Önsöz
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
10/14
Gürültü
No Performans Göstergesi
Hedef
Kampus içindeki dış ortamda gündüz, akşam ve gece
Gündüz < 50 dB, Akşam < 45 dB, Gece < 40 dB
saatlerindeki çevresel gürültü değerinin standartlara uyumu
• Kütüphane vb. ortamlarda < 40 dB
Kampus içerisindeki binalarda iç ortam gürültü değerinin
• Dersliklerde < 45 dB
viii
standartlara uyumu
• Büro makinalı yoğun çalışan ofislerde,
yemekhane ve spor salonunda < 60 dB
vii


Referans: KKTC Çevre Yasası Tüzüğü ve diğer (Environmental Engineering by Vesilind, A., Morgan,
S.M., Heine, L. G. )
Dış ortamlarda bazı ölçümler Enerji Topluluğu tarafından tamamlanmıştır:






Kafeterya binası yanındaki klima grubunun gürültü kalkanı olmayan arka tarafnda: 79 dBA , lojmanların yanında: 58 dBA
Kafeterya binası yanındaki klima grubu çalışmıyorken kafeterya bacasından yayılan gürültü (bina yakınında): 56 dBA
R ve S binası arasında çalıştırılan çim biçme makinasının oluşturduğu gürültünün R binası 2. katının balkonundan yapılan ve
dışarıda biraz mesafede yapılan ölçümü: 68 - 80 dBA
S Binasının çatısındaki klima grubunun oluşturduğu gürültünün R- Binasının 2. Katından yapılan ölçüm değeri: 57 dBA
ODTÜ otobüsü içinde hareket halindeyken yapılan ölçüm: 67 dBA
2017’ye kadar iç ve dış ortamlarda düzenli yapılacak ölçümler için bir plan oluşturulacaktır. Ayrıca:





Önsöz
Kafeterya binası yakınındaki gürültü problemi ve klima grupları için çözüm aranacaktır
Çim makinası ve benzeri makine kullanıcılarının kişisel koruyucu kulaklık kullanması uygulamasına geçilecektir
Çim makinası ve benzeri makine kullanım saatleri düzenlenecektir – mümkün olduğunca mesai saatleri dışında tutulacaktır
Kampusa yeni taşıt alımlarında şartnamelere gürültü spesifikasyonu konacaktır
Kampus sınırlarına yakın paydaşlarla çalışılacaktır …
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
11/14
Farkındalık / Katılım
Fırsatlar:

Somut hedefler ve bunlara ulaşım sürecinde öğrencilerimizin, toplumun ve genel (ulusal ve
uluslararası) paydaşlarımızın farkındalık seviyesini artırma

Somut hedeflere yönelik katılıma çağırma, 2017 hedeflerini kampus gayreti ve tutkusu haline
getirme; aidiyet ve birliktelik duygularını geliştirme
Yöntem:

Öğrenci Toplulukları’nın hedefleri anlamasını ve bu konularda faaliyet üretmesini teşvik etme

Kampus web sayfasında 2017 hedeflerinin düzenli yer bulması

2014-2017 yılları arasında her sene düzenli olarak iki dilde elektronik bülten yayımlanması ve
bültenlerin ulusal/uluslararası düzeyde dağıtımı
Önsöz
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
12/14
Özet

2013 yılı envanter çıkarma faaliyetleri sonucunda YKİ Koordinasyon Kurulu
2017 hedeflerini belirlemiştir

Hedefler ulaşılabilir, kapsamlı ve sayısal (somut) içeriklidir

Hedeflere yaklaşım her yıl ölçülecek ve gerekirse yeni projeler
oluşturulacaktır

YKİ için ilk orta vadeli hedefler olan 2017 hedeflerine ulaşmak çok
önemlidir

Üst Yönetim onayı ve desteği ile hedef odaklı projelerin önceliklendirilerek
sürdürülmesi ve 2017 hedeflerinin iç/dış paydaşlarla yaygın paylaşımı
planlanmaktadır
Önsöz
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
13/14
Görüşler - [email protected]
Önsöz
’17 Hedefleri
Mevcut Durum
Farkındalık
Özet
Görüşler
14/14

similar documents