ZUTD - SKEI

Report
Pravice zavarovancev na zavodu za
zaposlovanje
Minimalno obdobje zavarovanja za primer
brezposelnosti za pridobitev pravice do
denarnega nadomestila:
- najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih
- plačilo prispevkov s strani delodajalca ni pogoj
TRAJANJE IZPLAČILA DENARNEGA
NADOMESTILA
 3 mesece za zavarovanje od 9 mes. do 5 let
 6 mesecev
od 5 do15 let
 9 mesecev
od 15 do 25 let
 12 mesecev
nad 25 let
 19 mesevec
50 let, 25 let zavarov.
 25 mesecev
55 let, 25 let zavarov.
NOVOSTI!
Trajanje prejemanja denarnega nadomestila se
skrajša za število dni, ki jih je delavec izrabil v
odpovednem roku zaradi aktivne politike
zaposlovanja (14. čl. ZUTD v povezavi z s 97. čl.
ZDR).
Na zavod se mora delavec prijaviti najkasneje v 3
delovnih dneh po vročitvi odpovedi (poslovni
razlog, nesposobnost).
Brezposelni mlajši od 30 let pridobi pravico do
nadomestila, če:
- zavarovan vsaj 6 mesecev v zadnjih 24
mesecih
- prejemanje nadomestila 2 meseca
VIŠINA NADOMESTILA
Osnova:
- povprečje plač zadnjih 8 mesecev
- pri mladih (mlajši od 30 let) zadnjih 5 mesecev
Višina:
- prve 3 mesece
80% osnove
- naslednjih 9 mesecev 60% osnove
- nato
50% osnove
OMEJITEV VIŠINE NADOMESTILA
Minimalni znesek :
350,00 EUR bruto
Maksimalni znesek:
892,50 EUR bruto
(pred uvedbo ZUJF max. 1.050,00 EUR)
IZKORIŠČENOST ZAVAROVALNE DOBE
V primeru ponovnega uveljavljanja pravice do
denarnega nadomestila, se ne všteva
zavarovalna doba od katere je že bila odmerjena
pravica do nadomestila in zavarovalna doba
dosežena med prejemanjem nadomestila.
To ne velja za zavarovance stare 57 let ali 35 let
zavarovalne dobe.
NEIZKORIŠČENONADOMESTILO V CELOTI
Preostanek se lahko izkoristi, razen , če
zavarovanec na novo pridobi pravico (bil
zavarovan 9 mesecev).
LAHKO se pisno odločiš, da boš izkoristil do
konca preostanek predhodno odmerjenega
nadomestila (čas, višina).
SEDAJ ENO ALI DRUGO, NE VEČ OBOJE!
PLAČEVANJE PRISPEVKOV iz pokoj. in invalid. zav.
- Zavarovancu, ki mu manjka največ 1 leto do
pridobitve starostne pokojnine.
- Zavarovancu, ki mu manjka največ 2 leti do
starostne pokojnine IN ima je star 57 let ali
ima 35 let delovne dobe ob uveljavljanju
nadomestila na zavodu.

similar documents