Slayt 1 - ICSG ISTANBUL 2015

Report
Gömülü ve Akıllı Sistemler Öğretimi ve
Laboratuvarı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Örneği
Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu
Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu1, Prof. Dr. Burhanettin Can1, Yrd.Doç.Dr.Ali Nizam1,
Yrd.Doç.Dr.Orhan Özhan1, Dr.Ünsal Kocatepe2
1.Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
2. Enovas Mühendislik A.Ş.
Sunum
1.Bazı Resimler
2.Akıllı Teknolojiler
3.Akıllı Sistemler Öğretimi için Modeller
4.FSMVÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim ve Eğitim Temel Felsefesi ve Yapısı
5.Gömülü ve Akıllı Sistemler Laboratuarı
6.Sonuç
Akıllı Teknolojiler
Gömülü Sistemler (embedded systems)
Gömülü İşlemciler (embedded processors)
Akıllı Sistemler (smart systems),
Akıllı Nesneler (Smart Things),
Akıllı Ortamlar (smart enviroments),
Yaygın Bilişim (Pervasive-Ubiquitous- computing)
Makinadan makinaya (Machine-to-Machine (M2M)),
Siber Fiziksel Sistemler (Cyber-physical systems),
Akıllı Teknolojiler
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things),
Herşeyin İnterneti (Internet of Everything),
Nesnelerin Webi (Web of Things),
Herşeyin Webi (Web of Everything)
Nano nesnelerin İnterneti (Internet of Nanothings)
Akıllı Tozlar (Smart Dusts)
Nesnelerin/Herşeyin Bulutu (Cloud of Things/Everything)
Nesne olarak sensor ve transdüserlerden örnekler[3]
Nesnelerin İnterneti için Son kullanıcılar ve Uygulama alanları [8]
Gartner firmasınca araştırma sonuçları 2013 yılı itibari
ile gelecekte yeni teknolojilerin gelişim grafiği [11]
Akıllı Sistemler Öğretimi Modelleri
• Yazılım veya donanım dersleri
• Yüksek Lisans ve Lisans düzeyinde programlar
• Endüstrideki mühendislere kurslar düzenlemek
FSMVÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim ve Eğitim Temel Felsefesi ve Yapısı
Müfredatında,
• Güçlü laboratuvar tabanlı öğrenme temel amaç olup,
• Dersler ve uygulamalar araştırma-tasarım-proje
geliştirmeye odaklıdır.
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
Laboratuvarları
• Yazılım Laboratuvarı
• Bilgisayar Laboratuvarı
• Yazılım Geliştirme ve Test Laboratuarı
• Gömülü ve Akıllı Sistemler Laboratuvarı
• Elektronik Laboratuvarı.
Gömülü ve Akıllı Sistemler Laboratuarı
Laboratuvardaki Yazılımlar ve
Deney Setleri
• LABVIEW, MULTISIM yazılımları (National
Instruments)
• 13 adet MyRIO (FPGA sistem ve ARM CORTEX A9
işlemci) deney kartı (National Instruments)
• 12 adet SPARTAN 3E FPGA deney kartı (National
Instruments)
• 12 adet ARM M0 deney kartı ve yazılımı (ARM)
• 12adet ELVIS deney sistemi (National Instruments)
Laboratuvardaki Ölçü Aletleri
Cihazın adı
Modeli ve özelliği
Adet
Mixed Sinyal Dijital
Osiloskop
Tektronix MSO2012B, 16 dijital kanallı
12
Fonksiyon Jenatörü
Tektronix AFG3021C, 25 MHz
12
Masa Tipi Dijital
Multimetre
Tektronix DMM4020
12
Güç Kaynağı
TTI EL302RT, 2x30V/3A, 5V/3A,Üç
bağımsız çıkış
12
Bilgisayar
Samsung, CPU:I7, 8GB
13
Elektronik Hayva
Weller WSD 81
8
Projektör
Casio
1
myRIO deney kartı
Dersler
Matematik ve Fen dersleri;
Birinci ve İkinci sınıfta; matematik I-II, fizik I-II, lineer cebir, diferansiyel denklemler, ayrık matematik,
nümerik metotlar, istatistik ve olasılık verilir.
Bilgisayar Donanımına yönelik Dersler;
Elektrik devreleri, Sayısal Sistemler, Mikroişlemci Sistemleri, Akıllı Sistemler ve Ortamlar, Bilgisayar
Organizasyonu ve Mimarisi Bilgisayar Ağları, Gömülü Sistemler, Sinyaller ve Sistemler, Sayısal İşaret İşleme,
Sayısal Görüntü İşleme, Robotik, Paralel programlama ve seçmeli dersler vardır.
Bilgisayar yazılıma yönelik dersler;
Bilgisayar Programlama I-II-III(Java, C), Veri yapıları, Algoritma analizi ve tasarımı, İşletim Sistemleri, Veri
tabanı Yönetim Sistemleri, İleri Programlama Teknikleri, Yazılım Mühendisliği, İnsan Bilgisayar Etkileşimi,
Biçimsel Diller ve Otomatlar,Veri Madenciliği, Oyun yazılımı Geliştirme, İleri Programlama Dilleri, Yapay
Zeka, Çokluortam Yazılım Geliştirme ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
Kültür Dersleri;
Türkçe, Tarih, Bilgisayar Etiği, Mühendislikte sözlü ve yazılı iletişim ve 6 adet daha seçmeli ders vardır.
Akıllı sistemleri
Akıllı sistemlere ait
Akıllı
sistemleri geliştirme-tasarım-üretim
önceliği
geliştirme-tasarımbilgi ve
beceriye
üretim önceliği
sahip mühendisler
Yetişmiş bilgi ve beceriye sahip mühendislere ihtiyaç
SONUÇ
Üniversitelerimiz endüstri ile araştırma geliştirme işbirliği
YÖK ve devlet tarafından destek
YÖK ve devlet
Üniversitelerimiz
Lisans derecesi veren bölümlerin açılması için teşvik
tarafından
destek ve endüstri ile araştırma
teşvik
geliştirme işbirliği
TEŞEKKÜRLER
Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu
Akyildiz, Ian F., and Josep Miquel Jornet. "The internet of nanothings."Wireless Communications, IEEE 17.6 (2010): 58-63.

similar documents