KİMYA SANAYİ - Mühendislik Fakültesi

Report
Kimya Sanayi ve
Mühendislik Eğitimi
Prof. Dr. A. Yavuz BİLGESÜ
Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
7 000 000 000 ve + …… kişi
1765
James Watt…
ve Sanayi Devrimi…..
Kimyanın Sanayi devrimi: H2SO4
John Roebuck
1749 yılında
Kurşun odalar
yöntemi ile
%30-%70 saflıkta
Peki Tarım … ?
Nüfus
Artışı
Gübre
Plastik
Malzemeler
Enerji
Tüketim
Teknoloji
Gıda
Üretimi
Umutların tükendiği anda.. “KİMYA SANAYİ”
Kimya Sanayinin Yaşama Katkısı
Ülkemizde Kimya Sanayi ve
BOR
Ülkemizde Kimya Sanayi ve
Gübre
Ülkemizde Kimya Sanayi ve
Gübre
Alternatif olarak Organik Gübreler……
Ülkemizde Kimya Sanayi ve
Demir Çelik
Plastikler-İthalat-Üretim Verileri
5.PAGEV-Türkiye Plastik Sektörü Raporu 2010
Geri Dönüşüm…
Geri Dönüşüm…
30 Milyar $ lık bir Pazar
TV- Radyo, Bilgisayar,
sandalye, gardrop, ütü,
yazıcı, otomobil, teneke
kutu, kola şişesi, cam
penceresi, tenceresi,
tepsisi…..
Her tür plastik, kağıt, cam
Yani
Her “şey”
Çevrenin Korunması
İş güvenliği…
...
Mühendislik Eğitimi…
Yıl 1943….. Fen Fakültesi kuruldu
Fen Fakültesi Çatısı altında 5 yıllık Yüksek Mühendislik Eğitimi
1946 - Ankara Üniversitesi…
1975 - Dört yıllık eğitime geçiş
1981- YÖK
2001- Mühendislik Fakültesi
Hayatta en hakiki
mürşit; ilimdir,
fendir.
Teşekkürler…
Prof. Dr. Ali Y. BİLGESÜ

similar documents