Oražem_novinarska_konferenca

Report
Urad RS za intelektualno lastnino
SIMPOZIJ: Oblikovanje doživetij / procesi storitvenega oblikovanja
2. Oktober, 2012
Aleš Oražem, vodja sektorja za znamke in modele, URSIL
[email protected], www.uil-sipo.si
Eden od ciljev URSIL
Je podpora inovacijskemu okolju…
…. v katerega prištevamo tudi storitve.
Kaj se
lahko
registrira?
ZNAMKA
MODEL
Patent se podeli za izum s
slehernega področja tehnike, ki
je nov (ni bil prej razkrit
javnosti v nobeni obliki),
inventiven (strokovnjaku ni
očiten) in industrijsko
uporabljiv. Patentirajo se lahko
Znamka se podeli za znak ali
kombinacijo znakov, ki
omogočajo razlikovanje
blaga ali storitev in jih je
možno grafično prikazati –
Model se podeli za zunanjo
podoba izdelka, ki ima
individualno naravo in ni
povezana s tehničnimi
značilnostmi izdelka -
ime znamke, 2D in 3D
znaki, oblika blaga ali
embalaže, barva ali
kombinacija barv, slogan…
oblika izdelka ali embalaže,
postavitev spletne strani ali
aplikacije, postavitev
izložbe, notranjosti
trgovine ali razstavnega
prostora
- inovativni izdelki ali
tehnične rešitve
PATENT + ZNAMKA +
MODEL =
INDUSTRIJSKA
LASTNINA
INDUSTRIJSKA
LASTNINA + AVTORSKE
PRAVICE =
INTELEKTUALNA
LASTNINA
PATENT
inovativna formulacija
prehranskega dopolnila
- postopki in naprave za
proizvajanje izdelka
postopek izdelave
prehranskega dopolnila
- uporaba izdelka
uporaba zdravilne spojine pri
zdravljenju glavobola
Česa se ne
da ščititi
- kirurških in drugih metod za
zdravljenje živega človeškega
ali živalskega telesa, metod za
duhovno aktivnost, poslovnih
metod, matematičnih metod,
računalniških programov kot
takih*…
*opomba - gor navedeno velja
za Evropo ter večino držav
razen ZDA, kjer je manj izjem
in se lahko patentirajo npr.
poslovne metode ter software
- generičnih, opisovalnih
znakov
- geografskih označb, označb
porekla blaga
- znakov, ki se uporabljajo v
običajni jezikovni rabi
- znakov, ki zavajajo javnost
- znakov, ki so moralno sporni
- grbi, zastave, uradna imena
držav in mednarodnih
organizacij
- uradni znaki
- modelov, ki so definirani
izključno s tehnično
funkcijo
- moralno spornih modelov
Avtorske pravice (po 5. členu ZASP)
(1) Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na
kakršenkoli način izražene, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Za avtorska dela veljajo zlasti:
1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
5. koreografska in pantomimska dela;
6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
7. avdiovizualna dela;
8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske
arhitekture;
10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
11. kartografska dela;
12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele,
izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).
Število registracij IL za 2011
318 podeljenih nacionalnih patentov (v letu 2011)
101 nacionalnih modelov (v letu 2011)
1743 nacionalnih znamk (v letu 2011)
…ne pove dosti.
Več pove dejstvo, da je 74% znamk registriranih (tudi) za
storitve.
Najpogostejše storitve, ki so zaščitene z storitveno znamko
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Storitveni razredi
delež med storitvami
oglasna dejavnost, administracija
27,39%
finance
4,93%
gradbeništvo
4,21%
telekomunikacije
7,66%
prevozništvo in logistika
6,58%
obdelava materialov
2,53%
izobraževanje, šport, kultura
20,93%
znanstvene raziskave, oblikovanje, projektiranje
13,31%
gostinstvo, nastanitve
5,53%
medicinske storitve, veterinarske st.
4,53%
socialne storitve, pravna pomoč
2,41%
Zakaj bi zaščitili inovativno storitev kot
intelektualno lastnino?





Dodana vrednost
Finančni motivi
Zaščita pred konkurenco, ovire
Zaščita pred zlorabami pravic, kopiranjem izvirnosti
Dobro ime
Kako pravno zaščititi inovativnost storitev?
TEŽKO
Kako pravno zaščititi inovativnost storitev?
 Direktno novosti storitve (idejnega koncepta,
vsebine) ne moremo zaščititi z nobeno od obstoječih
pravic intelektualne lastnine
 S svojimi značilnostmi (neopredmetenost,
minljivost, heterogenost, interaktivnost) je storitev in
njena vsebina bližje kontekstu poslovnega modela
Kako pravno zaščititi inovativnost storitev?
Poslovni model se ščiti z “mehkimi pravnimi sredstvi”:
a) NDA (pogodbe/izjave o nerazkritju)
b) Pogodbe o delovnih razmerjih naj vsebujejo določila o lastništvu stvaritev
delavca, prenosa informacij, skrivnosti ipd.
c) Konkurenčne klavzule, ekskluzivnosti
v kombinaciji s pravicami intelektualne lastnine
(znamka, model, patent, avtorska pravica).
Kako pravno zaščititi inovativnost storitev?
Z znamko se zaščiti zgolj ime storitve in ne kreativnega koncepta,
z modelom videz,
s patentom funkcionalnost,
z avtorsko pravico individualne intelektualne stvaritve s področja
književnosti, znanosti in umetnosti
Vendar…
Kaj je dogodek brez imena in kakšno vrednost ima dogodek, če mu
spremenimo ime?
Znamka kot temelj franšizne pogodbe / licence, s katero se
oddajo/najamejo poslovni modeli in z njimi kreativne storitve
(Starbucks, McDonalds, Petrol)
Spremembe v današnjih konceptih razvoja
inovativnosti
Primer:
 nova start up, tehnološka podjetja, internet in mobilna industrija
Razvoj na podlagi feet-back-a uporabnikov, ki ali “kupijo” ali ne idejno
zasnovo (prototip). Razvoj je hiter, konkurenca sledi in je neizbežna.
 Think tanki
Interdisciplinarnost, strukturirano in različno razpršeno lastništvo in funding,
definiranje specifičnih vlog.

similar documents