BOLESTI DIGESTIVNOG TRAKTA

Report
BOLESTI DIGESTIVNOG
TRAKTA
DR.MIRJANA KOSTIĆ
MILOSAVLJEVIĆ
ORGANI ZA VARENJE



DELOVI DIGESTIVNOG TRAKTA su ;
gastrointestinalni trakt , jetra ,žučna
kesa i pankreas.
ULOGA : u organizam ulaze hranljive
materije , vitamini ,minerali , tečnost
koji se potom razlažu (digestija ) do
najsitnijih jedinica koji se apsorbuju
kroz sluznicu tankih creva do krvi i
limfe i raznose po celom organizmu .
Kretanje hrane , digestiju i
apsorpciju omogućavaju sastav zida
digestivnog trakta i specifični
peristaltični pokreti
DIGESTIJA






DIGESTIJU OMOGUĆAVAJU nakon
usitnjavanja , mnogobrojni enzimi :
1.Enzimi pljuvačke (AMILAZA)
2.Želudačni sokovi (HCL koja se luči pod
dejstvom gastrina i vagusa ) i Pepsinogen
I i II . Sluz ima protektivnu ulogu .
3.Sokovi egzokrinog pankreasa se luče
pod dejstvom hormona duodenuma
sekretina i CCK ( tripsin , himotripsin ,
amilaze , lipaze )
4.Crevni sokovi (entorokinaza ,lipaze,
peptidaze, maltaza , laktaza )
5.ŽUčni sokovi ( bilirubin i soli žučnih
kiselina ) omogućavaju emulgaciju masti u
duodenumu .
APSORPCIJA HRANLJIVIH
MATERIJA




APSORPCIJA se vrši difuzijom ,
aktivnim transportom , pinocitozom
preko velike apsorptivne površine
crevnih vilusa , više u jejunumu a
manje u ileumu.
Amino kiseline , ugljeni hidrati ,
glicerol , hidrosolubilni vit.apsorbuju
se se aktivnim transportom .
Masne kiseline se apsorbuju uz
pomoć žučnih soli kao i liposolubilni
vitamini (A,D,E i K ) .
U debelom crevu apsorbuju se
pasivno voda i elektroliti .
BOLESTI JEDNJAKA
SIMPTOMI : poremećaj



Cevasto mišićni organ
dužine do 25cm , promera
do 2,5cm . Ima 4 blaga
suženja . Od kojih su dva
gornji i donji sfinkter
(u visini kardije ).
ULOGA:sprovodjenje
progutane čvrste i tečne
hrane i sprečavanje
vraćanja ( regurgitacija )
želudačnog sadržaja .

gutanja (disfagija)
ezofagealni bol ,
regurgitacija , gorušica
DIJAGNOSTIKA :
anamneza , RTG sa
barijumom u
Trendelenburgovom
položaju , endoskopija sa
biopsijom , manometrija
FUKCIONALNI POREMEĆAJI
JEDNJAKA




AHALAZIJA , kardiospazam nastaje zbog
poremećaja inervacije jednjaka sa poremećajem
relaksacije distalnih delova i zadržavanjem hrane
KLINIČKA SLIKA : disfagija , bolovi usled
rastezanja a potom i lezije sa krvarenjem
sluznice jednjaka .
DIJAGNOSTIKA : RTG , endoskopija
TERAPIJA : sedativi , antagonisti Ca , sonde i
hirurši tretman .
ZAPALJENJE JEDNJAKA



AKUTNI EZOFAGITIS ( primarno kao posledica
infekcija ili korozivnih sredstava ili sekundarno u
sklopu drugih infekcija ) .
HRONIČNI EZOFAGITIS ( kod udisanja i
gutanja industrijskih otrova, alkoholizma, hijatus
hernije)
KLINIČKA SLIKA : bol pri gutanju , gorušica ,
disfagija , redje krvarenje i gubitak na TT kod
hroničnih zapaljenja .
TUMORI JEDNJAKA




BENIGNI ( polipi, lipomi , fibromi..) i
MALIGNI TUMORI
MALIGNI tumori su najčešće porekla
epitela ( Skvamozni Ca ) i redje adeno Ca
Lokalizovani su najčešće u donjim
delovima u vegetativnoj , ulceroznoj i
infiltrativnoj formi.
UZROCI : alkohol, duvan, nitriti ,vrela
pića , začinjena hrana , hijatus hernija .
KLINIČKA SLIKA : progresivna disfagija,
bolovi , regurgitacija , štucanje , gubitak
na TT do kaheksije .
HIJATUS HERNIJA





Predstavlja povremeni ili stalni prodor dela želuca
kroz otvor jednjaka u visini dijafragme .
UZROCI:kratak jednjak, klizajuća hernija ,
kombinovani ..
KLINIČKA SLIKA :srčane palpitacije , bolovi ,
znaci dispepsije ( štucanje , gorušica ,
regurgitacija , povraćanje , znaci anemije ..)
DIJAGNOSTIKA : RTG u T. Položaju ,
endoskopija .
TERAPIJA : češći i manji obroci nezačinjeni , bez
alkohola i gaziranih pića , antacidi , H2 blokatori ,
hirurško lečenje .
BOLESTI ŽELUCA




Želudac drobi , meša i potiskuje hranu u
duodenum . Himus predstavlja smešu
hrane i želudačnog soka .
Kiselost žuludačnog soka omogućava
razlaganje mišićnih vlakana a uz učešće
pepsina razlaganje se obavlja do
polipeptida .
U želucu se apsorbuju male količine
glikoze , aminokiselina , elektrolita , Fe
ali se alkohol lako apsorbuje.
Unutrašnji faktor želuca omogućava
apsorpciju vit. B 12 neophodnog za
sintezu DNK eritrocita .
AKUTNO ZAPALJENJE ŽELUCA
AKUTNI GASTRITIS




AKUTNI GASTRITIS izazivaju : začinjena
hrana , alkohol , kaustična sredstva ,
mikroorganizmi ( salmoinela ..) ,
alergeni hrane ili se vidja sekundarno u
sklopu drugih bolesti (uremija) .
KLINIČKA SLIKA : gubitak apetita ,
bolovi , mučnina , gorušica , povraćanje
DIJAGNOSTIKA : RTG , endoskopija
TERAPIJA : simptomatska . antacidi
HRONIČNI GASTRITIS




UZROCI: nepravilna ishrana , alkohol
bubrežna insuf., srčana insuf. , autoimune
bolesti .
Karakteriše ga postepeno smanjenje
lučenja HCL , enzima i unutrašnjeg faktora
KLINIČKA SLIKA : znaci dispepsije ,
nadimanje , gorušica , gadjenje , nadutost
umor , opstipacija , znaci perniciozne
anemije ..
DIJAGNOSTIKA : laborat, RTG ,
Endoskopija sa biopsijom , imunološka
ispitivanja
PEPTIČKI ULKUS



Obuhvata ulcerativne bolesti gornjeg dela
digestivnog trakta pod uticajem
agresivnog dejstva HCL i pepsina čije
lučenje stimuliše GASTRIN i HISTAMIN .
Inhibitornu ulogu na lučenje HCL i gastrina
ima SOMATOSTATIN , GIP, VIP, SEKRETIN
( digestivni hormoni)
Najznačajniji faktor odbrane sluznice ima
SLUZ koju luče epitelne ćelije uz
bikarbonate .Nesteroidni antireumatici ,
salicilati inhibišu lučenje sluzi dok je
prostaglandini stimulišu .
DUODENALNI ULKUS





Hronično , recidivirajuće oboljenje
lokalizovano na mukozi i submukozi
sa fibrozom okoline i dna .
Sezonski karakter (proleće i jesen )
95% duodenalnog ulkusa na bulbusu
Prevalenca do 15% , 3 puta češća
od želudačnog ulkusa , kod
muškaraca .
UZROCI:poremećaj ravnoteže
HCL/pepsin i odbrambenih faktora .
Infekcije sa Helicobacter pylori
( 95%) , genetski uslovi (krv.gr.A ),
pušenje , psihički faktori..




KLINIČKA SLIKA D.U. : bolovi desno
epigastrično , noću i 2 do 3 sata nakon uzimanja
hrane uz osećaj punoće . Kod perforacije bolovi
hematemeza i melena .
DIJAGNOZA:RTG sa barijumom , endoskopija sa
biopsijom .
TERAPIJA : antacidi, H2 blokatori , antibiotici ,
inhibitori protonske pumpe , hirurški tretman .
KOMPLIKACIJE D.U. : krvarenje , perforacija ,
penetracija , stenoza pilorusa , maligna aleracija
VENTRIKULARNI ULKUS





Najčešća lokalizacija na antrumu
želuca naročito na maloj krivini .
UZROCI :oštećena mukozna
barijera (salicilati , NAR) , važnija
od nivoa sekrecije HCL . Pražnjenje
sadržaja je usporeno .
KLINIČKA SLIKA : bolovi u
epigastrijumu koji se ne smanjuju
na unos hrane već i pogoršavaju ,
mučnina , povraćanje .
Krvarenje je česta komplikacija
( 25% )
Mortalitet je veći nego kod D.U.
Radiografija želuca, ulkusna niša
Gastrokolična fistula,
komplikacija ulkusa
NATIVNI RTG -VAZDUH U
OBLIKU SRPA SUBFRENIČNO
Perforacija ulkusa
TUMORI ŽELUCA







KARCINOM ŽELUCA , najviša incidenca
u Japanu , češće kod muškaraca
UZROCI: kancerogene materije ,
genetika (krv.gr.A) , atrofični gastritis
Histološke forme :polipoidni , ulcerozni ,
infiltrativni , linitis plastika
KLINIČKA SLIKA : osećaj punoće ,
bolovi , mučnina , gadjenje na meso ,
povraćanje , gubitak na TT , krvarenje ,
kaheksija , dispepsija .
DIJAGNOZA : RTG , EHO, endoskopija ,
CT
LIMFOMI želuca , palpabilni tumori
BENIGNI polipi , u 80% maligno alterišu
PEUTZ Jegherov Sy – multipla polipoza
RANI RAK
ŽELUCA
Rtg slika karcinoma želuca
(antrum)
LEJOMIOMI
ŽELUCA,
dijagnostika
RTG
endosonogafija
endoskopija
INFLAMATORNE BOLESTI
CREVA- IBD




CROHNOVA BOLEST je bolest bilo
kog dela creva , hroničnog toka , sa
egzacerbacijama i remisijama .
Manifestuje se bolovima , febrilnošću
prolivom sa znacima malapsorpcije
ULCEROZNI KOLITIS je hronična
bolest debelog creva sa pojavom
krvavo sluzavih proliva.
DIJAGNOZA : RTG sa pasažom ,
laboratorija , kultura stolica ,
irigografija , kolonoskopija .
SINDROM MALAPSORPCIJE




Poremećaj apsorpcije hranljivih materija u
tankom crevu
UZROCI :zapaljenja , tumori ,TBC,
limfomi , nepodnošenje glutena
( bel.žitarica)
KLINIČKA SLIKA :bolovi ,nadutost ,
česte tečne stolice , anemija, zaostajanje
u rastu , hormonski deficit ,gubitak na TT
DIJAGNOZA : laborat, RTG ,D ksiloza
test enteroskopija sa biopsijom sluznice
RTG pasaža tankog creva, enterokliza
RTG pasaža
tankog creva
CREVNI PARAZITI



PANTLJIČARA-tenija (govedja ,svinjska
ehinokokna ) . Čovek je domaćin , zarazi
se ishranom nedovoljno termički
obradjenog mesa .
ASCARIS , dečija glista (bolovi u trbuhu ,
urtikarija , pneumonija )
LAMBLIJA parazit duodenuma , žučnih
puteva ( bolovi ,nadimanje , prolivi ,
bilijarne kolike , malapsorpcija
TUMORI DEBELOG CREVA




POLIPI debelog creva mogu biti sesilni ili
na peteljci .
KLINIČKA SLIKA : okultno ili manifestno
krvarenje , zatvor , proliv , nadimanje ..
Dele se na one koji su neoplastični , maligno
alterišu ili se radi o porodičnoj adenomatozi
(dominantno se nasledjuju )
POLIPI koji maligno ne alterišu , polipi juvenilni
i Peutz-Jeghersov polipi .
TUMORI DEBELOG CREVA
Endoskopska polipektomija
Polipi u kolonu
Lokalizacija tumora u kolonu
Familijarna adenomatozna
polipoza kolona
Irigografija
Endoskopski nalaz
KARCINOMI DEBELOG CREVA





ETIOLOGIJA : mutacije , porodična
polipoza , kancerogeni , način ishrane .
Hereditarni nepolipozni karcinom kolona
čini oko 15% svih Ca kolona ( kod više
članova porodice u dve generacije ) .
Ukoliko je Ca lokalizovan samo u kolonu –
Linč I , kada je udružen sa drugim Ca
endometrijuma i pankreasa radi se o Sy
Linč II .
INCIDENCA je oko 6o na 100 000 .
MAKROSKOPSKI : proliferativni ,
polipozni, ulcerozni , infiltrativni .
Karcinom debelog creva



KLINIČKA SLIKA : faza sporog rasta može
da traje godinama . Simptomi zavise od
lokalizacije . Tumori desnog kolona su nemi ,
dovode do anemije . Tumore levog kolona
karakterišu bolovi , krv u stolici , proliv i zatvor
Kod karcinoma rektuma rano se vidja krvarenje,
lažni pozivi sa osećajem neispražnjenosti .
Retko se vidja akutna crevna opstrukcija .
DIJAGNOSTIKA : laboratorija ( anemija) , CEA
irigografija , kolonoskopija , EHO i CT za
procenu raširenosti procesa.
TERAPIJA : hirurška terapija ( resekcija ) uz
radio i hemioterapiju .
KARCINOMI DEBELOG
CREVA
Irigografija, tumor descedentnog
kolona, rtg znak ” ogrizak od
jabuke”
Kolonoskopski nalaz tumora kolona
BOLESTI PANKREASA




Pankreas je sastavljen od glave , tela i
repa , retroperitonealno je postavljen .
Ima endokrini i egzokrini deo .
Endokrini pankreas luči INSULIN i
GLUKAGON
EGZOKRINI pankreas luči vodu i
elektrolite pod uticajem SEKRETINA dok
CCK stimuliše lučenje enziima ( amilaza,
lipaza , tripsin i himotripsin ) . Izlučuju se u
neaktivnoj formi i tek u duodenumu pod
dejstvom enterokinaze se aktiviraju .
Dijagnostika bolesti pankreasa
Pankreas, anatomski odnosi
CT pankreasa
Dijagnostika bolesti
pankreasa
Duodenoskopska
slika papile Vateri,
kanulacija, kontrast,
prikazivanje bilijarnih i
pankreasnog kanala
ERCP nalaz, pankreasni kanal
AKUTNI PANKREATITIS



UZROCI : alkoholizam , kalkuloza žučne kese ,
trauma , lekovi , metabolički poremećaji (Trigl,
Ca ), infekcije ( Mumps )
KLINIČKA SLIKA : abdominalni , epigastrični bol
sa pojasnim širenjem , mučnina , povraćanje ,
febrilnost , šok ..
DIJAGNOSTIKA : skok AMILAZE u serumu i
urinu , LIPAZE , leukocitoza , hiperglikemija
EHO i CT pregled
TOK BOLESTI : apsces, pseudocista ,
fulminantni uz sistemske komplikacije.
Tok zavisi od terapije ( analgetici , rehidratacija ,
antibiotici . Kod komplikacija hirurška terapija .
AKUTNI PANKREATITIS
EHO abdomena –
dilatacija žučnih
puteva, hemoragijsko
nekrotični pankreatitis
CT abdomena – nekroza
pankreasa
HRONIČNI PANKREATITIS





Dovodi do destrukcije egzokrinog
pankreasa i fibroze.
UZROCI : alkoholizam i kalkuloza
bilijarna
KLINIČKA SLIKA : bol, prolivi ,
gubitak na TT, znaci malapsorpcije ,
dijabetes
DIJAGNOZA : laboratorija , RTG
(kalcifikacije ) , EHO , CT , ERCP
TERAPIJA:supstitucija (enzimi),dijeta
HRONIČNI PANKREATITIS
ERCP- nalaz , neravan
Wirsungov kanal
Kalcifikacije pankreasa, rtg nativni snimak
KARCINOM PANKREASA




Spada u najagresivnije abdominalne tumore sa
stalnim porastom . U 95% se radi o neoplazmi
egzokrinog dela i to u glavi 7o% .
UZROCI : hr.pankreatitis , izloženost naftnim
derivatima , pušenje , crna kafa..
KLINIČKA SLIKA : žutica , mučnina , gubitak
apetita i TT, bolovi pri ležanju , dijabetes ,
tromboflebitis ..
DIJAGNOZA : Ca19-9,EHO, CT, MR, ERCP
KARCINOM PANKREASA
Kaheksija u
Karcinomu
pankreasa
CT abdomena
EHO abdomena,
Ca pankreasa
KARCINOIDNI TUMOR




Predstavljaju neuroendokrine tumore
intestinalnog trakta i pankreasa i bronhija.
Kod tumora većih od 2cm , metastaziraju u
100% slučajeva .
Sekretuju aktivne materije : serotonin ,
histamin , vazopresin , endorfine..
KLINIČKA SLIKA : trijas (crvenilo , proliv ,
mane desnog srca )
DIJAGNOZA : lab ( povišen 5 HIA), RTG ,
CT
KARCINOIDNI TUMOR
Karcinoidni
Tumor
Tankog creva,
Postoperativni
preparat
Flašing crvenilo lica
U karcinoidnom
sindromu
Karcinoidni tumor,
Histološka gradja
JETRA







JETRA je najveći unutrašnji organ , čine je dva
režnja , desni i levi . Kroz portu jetre prolaze
vena porta , a.hepatica i glavi žučni kanal ,
duktus hepaticus .
ULOGA JETRE :
1. Metabolizam ugljenih hidrata (glikogenoliza i
glikoneogeneza ) , masti (sinteza HOL ,
lipoproteina) i belančevina ( deaminacija do
amonijaka )
2. Sinteza albimuna , globulina , fibrinogena i
faktora koagulacije II , V i VII
3. Sinteza i sekrecija žuči (soli ž.kiselina , Bil,
Hol )
4. DETOKSIKACIJA štetnih materija i
katabolizam hormona
5. IMUNOLOŠKA ULOGA ( Kupferove ćelije )
JETRA
ERCP nalaz,
Prikazan
Bilijarni sistem
DIJAGNOSTIKA BOLESTI JETRE






TESTOVI za ispitivanje funkcije jetre :
Bilirubin- direktni i indirektni, urobilinogen,
transaminaze ( AST, ALT), gama GT ,LDH
alkalna fosfataza , Albumini , elektroforeza
proteina , protrombinsko vreme
VIRUSOLOŠKA ispitivanja
EHOtomografija jetre , biopsija
SCINTIGRAFIJA jetre
CT,MR jetre , ERCP, gastroskopija
Laparoskopija
DIJAGNOSTIKA BOLESTI
JETRE
Ikterus sklera
Ksantelazma
EHO abdomena
CT abdomena
DIJAGNOSTIKA BOLESTI JETRE
Laparoskopija
Ascites
Ascites, umbilikalna
hernija
AKUTNI HEPATITIS




UZROCI: virusi( A, B, C, D ) ,
bakterije , protozoe, spirohete
A Hepatitis , feko-oralna infekcija ,
inkubacije do 45dana
B Hepatitis ( DNK virus ) ,
inokulacioni , nesterilnim
instrumentima , seksualna transmisija
Inkubacija do 6 meseci .
C Hepatitis ( RNK virus) , prenošenje
kao kod B H , inkubacija do 60 dana .
AKUTNI HEPATITIS
Hepatotropni virusi
Histološka
slika,
Biopsija jetre
Distribucija učestalosti B hepatitisa
Akutni hepatitis








KLINIČKA SLIKA ak.hepatitisa :
1. Preikterusni stadijum (malaksalost ,
muka , povišena temp. , povraćanje ..)
traje do 2 nedelje .
2. Ikterusni stadijum ( žutica , tamnija
mokraća i svetlija stolica ) do 4 ned.
3. Rekonvalescencija traje do 6 meseci
Postoje anikterusne forme , lake i veoma
teške fulminantne forme .
DIJAGNOZA : laborat , virusologija EHO
PROGNOZA: A hepatitis bez sekvela , 5%
HB prelazi u hroničnu formu kao ii većina
C hepat.
PROFILAKSA: aktivna imunizacija HBV
TOKSIČNI HEPATITIS






UZROCI:
GLJIVE
Fosfor , arsen
INDUSTRIJSKI TOKSINI ( etilen , DDT , ugljen
tetra hlorid )
LEKOVI ( tetraciklini , ciklosporin , metil dopa ,
anabolici , kontraceptivi , MTX , nesteroidni
antireumatici , antituberkulostatici
Svi uzroci dovode ili do toksičnog ili holestaznog
hepatitisa
HRONIČNI HEPATITIS






UZROCI : virusi ( B, C, ) , lekovi , autoimuni
procesi (SLE, ) , alkoholizam ...
Deli se na : hronični perzistentni i hronični aktivni
(agresivni )hepatitis
KLINIČKA SLIKA : malaksalost , gubitak apetita
žutica , hepatosplenomegalija , kožne promene
C hepat. evoluira u cirozu i često u Ca jetre
DIJAGNOZA : biopsija daje definitivnu dijagnozu
TERAPIJA : antivirusna terapija , interferon kod
B i C hepatitisa , imunosupresivi kod autoimunih.
CIROZA JETRE



CIROZU jetre karakterišu : ireverzibilno
oštećenje parenhima , fibrozne promene i
regenerativni nodusi .
EPIDEMIOLOGIJA : na 4 mestu po uzroku
smrti u Evropi i SAD
UZROCI: 1.Hepatitis ( B i C) , 2.Alkohol
3.Metaboličke bolesti (hemohromatoza ,
Wilsonova b.)..4.Bilijarna ciroza 5. Venska
opstrukcija 6. Kardijalna 7.Toksini 8.Imunološki
Ciroza jetre





CIROZA JETRE prolazi kroz dve faze :
KOMPENZOVANU ( uvećanje jetre i slezine ,
žutica , mučnina , kožne promene , crveni
dlanovi , karminast jezik ..
DEKOMPENZOVANU ( ascites , portna
hipertenzija , varikoziteti jednjaka , hepatorenalni Sy , hepatična encefalopatija,koma
DIJAGNOZA :lab, EHO, CT, biopsija
TERAPIJA: simptomatska , diuretici,hepato
protektivi , vitamini , dijetetski režim ishrane
CIROZA JETRE
Ikterus
beonjača
Ascites,
Umbilikalna
hernija
Encefalopatija u cirozi jetre,
EEG
Ciroza jetre
Laparoskopija,
Ciroza jetre
Palmarni eritem
Spajder-nevus
u cirozi jetre
TUMORI JETRE






BENIGNI tumori jetre ( hemangiomi , lipomi ,
adenomi )
MALIGNI tumori mogu biti primarni
( hepatocelularni Ca i holangio Ca ) i sekundarni
( metastaze )
UZROCI : ciroza , alkohol , aflatoksin , terapija
estrogenima ..
KLINIČKA SLIKA : bolovi , žutica , anoreksija ,
sistemski efekti ( endokrini )
DIJAGNOZA : laboratorija , alfa feto protein ,
EHO , CT, MR , angiografija
TERAPIJA : resekcija , embolizacija ,
hemioterapija
TUMORI JETRE
EHO nalaz, CT nalaz – tumor jetre
Tumor jetre,
Postoperativni
preparat
Tumor jetre – nalaz na
kompjuterizovanoj tomografiji
BOLESTI ŽUČNE KESICE





1.ZAPALJENJE , HOLECISTITIS
najčešće je posledica kalkuloze , ili u
sklopu infekcija .
2.KALKULOZA , HOLELITIJAZA , koja
može biti bilirubinska ili holesterolska
KlINIČKA SLIKA : asimptomatski ili
bilijarna kolika nakon ekscesa u ishrani ,
uz mučninu , povraćanje i pojavu žutice
ako je došlo do opstrukcije .
DIJAGNOZA : EHO , holecistografija
TERAPIJA : spazmolitici , antibiotici ,
Hirurška
BOLESTI ŽUČNE KESICE
Hirurški odstranjena
žučna kesica
Kalcifikovani
zidovi
žučne kesice
na nativnom
Rtg snimku
EHO abdomena, talog u žučnoj kesici
BOLESTI ŽUČNE KESICE
Kalkuloza žučne
kesice,
tipičan ulztrazvučni
nalaz
Kalkuloza žučne kesice i kalkulus u
distalnom holedohusu
ERCP nalaz,
multipli kalkulusi
u žučnoj kesici
i kalkulus u
holedohusu
Laparoskopska
holecistektomija
Operacija u toku
Posle završene operacije

similar documents