Diapozitiv 1 - OŠ Škofja Loka Mesto

Report
TIT 6
(tehnika in tehnologija, 6. razred)
1. PREDSTAVITEV PREDMETA, DELA,
NAČIN OCENJEVANJA, PRAVILA, PISANJE SAMO S
SVINČNIKOM, PIŠEMO SAMO NA DESNO STRAN LISTA …
2. OGLEDAMO SI UČBENIK, UČILNICO IN
DELAVNICO.
4. UREDIMO KAZALO V ZVEZEKU
(IZDELAMO ČRTALNIK)
OŠ Škofja Loka-Mesto
TIT 6
(tehnika in tehnologija, 6. razred)
KAZALO:
1. VARNOST PRI DELU IN PROMETU
2. PAPIRNA GRADIVA
3. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
4. SKICIRANJE IN TEHNIČNO RISANJE
5. LESNA GRADIVA
6. TEHNIČNA SREDSTVA
Datum: Škofja Loka, _________
učenec:_____________
OŠ Škofja Loka-Mesto
učitelj: Matjaž Pintarič
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
KAKŠNA JE RAZLIKA MED TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO?
TEHNIKA
Je način izdelave izdelka. Pri tehniki opišemo s kakšnim orodjem si
pomagamo in kaj z njim počnemo,
npr. z olfa nožem (lepenkarskim nožem) smo izrezali kose kartona
TEHNOLOGIJA
Je način uporabe orodja, ki je
lahko ročna ali strojna.
npr. v našem primer je bila ročna
izdelava
OŠ Škofja Loka-Mesto
Povezava na Ro – PAPIR, zgodovina
PAPIRNA GRADIVA
KDO
KAJ
KDOJE
JE
JETO
PRVI
IZZUMIL
PERGAMENT?
PAPIRUS?
IZUMIL
KNIJGOTISK?
PAPIR?
1. ZGODOVINA PAPIRJA
a) Papir so izumili na Kitajskem pred 2000 leti, ko je
Tsai-Lun opazoval ose pri izdelavi gnezda.
b) Pergament je obdelana živalska koža, na katero so
pisali stari Grki. Ime je dobilo po mestu Pergam v Mali
Aziji.
c) Papir dobi ime po papirusu, trsju podobni rastlini iz
starega Egipta.
č) Poraba papirja se poveča z izumom knjigotiska
(Johannes Guttenberg, 1390)
d) Pri nas je bila prva papirnica v 16. stoletju na Fužinah v
Ljubljani.
OŠ Škofja Loka-Mesto
PAPIRNA GRADIVA
KATERE PAPIRNICE NA SLOVENSKEM POZNAŠ?
Paprnica Goričane, v Medvodah.
Papirnica Vevče, v Ljubljani.
Paloma.
OŠ Škofja Loka-Mesto
PAPIRNICE V SLOVENIJI
Paprnica Goričane, v Medvodah.
Papirnica Vevče, v Ljubljani.
Paloma.
OŠ Škofja Loka-Mesto
PAPIRNA GRADIVA
ZA
KAJ SE
UPORABLJA
LEPENKA
IN KARTON?
KATERA
PAPIRNA
GRADIVA
POZNAŠ?
2. PROUČEVANJE PAPIRNIH GRADIV
• pisarniški papir,
• časopisni papir,
• ekološki papir,
• karton,
• lepenka.
NALEPI ENAKE VZORCE PAPIRNIH GRADIV ( 3 cm x 3 cm)
OŠ Škofja Loka-Mesto
Povezava na Ro – PAPIR, surovine
PAPIRNA GRADIVA
KAJ SO OSNOVNE SUROVINE TESTA ZA PICO? :)
3. SUROVINE
a) OSNOVNE SUROVINE
•celuloza,
•lesovina,
•star papir,
•stare krpe.
b) DODATNE SUROVINE
•polnila,
•lepila,
•posebni dodatki (barvila).
OŠ Škofja Loka-Mesto
Ročna izdelava papirja, v slovenščini (8.05 min)
OŠ Škofja Loka-Mesto
Povezava na Ro – PAPIR, surovine
PAPIRNA GRADIVA
Glede na katere lastnosti bi lahko ločili papirna gradiva?
4. LOČEVANJE PAPIRNIH GRADIV
Papir, karton in lepenko ločimo po:
DEBELINI, PLASTNOSTI IN TEŽI.
PAPIR
KARTON
LEPENKA
TANEK
DEBELEJŠI
ENOPLASTEN
ENOPLASTEN,
NAJDEBELEJŠA,
do 5 mm
DVOPLASTEN ALI
VEČPLASTNA
TROPLASTEN
150 g/m2
150 - 500
g/m2
500 g/m2
VALOVITA LEPENKA JE
ENOSLOJNA ALI DVOSLOJNA
OŠ Škofja Loka-Mesto
Preriši sliko posameznih delov pri strojni izdelavi papirja!
5. STROJNA IZDELAVA PAPIRJA
GLAVNI SESTAVNI DELI SO:
• mokri del postopka,
• stiskalni del postopka,
• sušilni del postopka,
• glajenje in navijanje.
OŠ Škofja Loka-Mesto
Strojna izdelava papirja, v slovenščini (8.05 min)
OŠ Škofja Loka-Mesto
The Paper Making Process, nastavi prevod v slovenščino (13.20 min)
OŠ Škofja Loka-Mesto
The Paper Making Process, nastavi prevod v slovenščino (13.20 min)
OŠ Škofja Loka-Mesto
From tree to paper | How It's Made, nastavi prevod v slovenščino (1.35 min)
OŠ Škofja Loka-Mesto
Strojna izdelava papirja, This is how we roll Sweden (3.52 min)
OŠ Škofja Loka-Mesto
Katere vformate
poznaš?
Kako
nastanejo
Zapiši
zvezek papirja
velikosti
formatov
od A0
do A6! različni formati?
6. FORMATI PAPIRJA
Formati papirja so A, B in C. Največji je B0. Manjše formate dobimo z
zazpolavljanejm daljše stranice papirja. A0 je1297 mm x 917.
OŠ Škofja Loka-Mesto

similar documents