Ergonomika_10kl

Report
ir zinātne
izveidošanu.
par
cilvēkam
drošu
un
ērtu
iekārtu
Tā pēta faktorus, kas ietekmē cilvēka darba
produktivitāti un pēta, kādi nelabvēlīgi darba vides apstākļi
var ietekmēt veselību.
Ergonomika
darbā ar datoru
Atspīdumi no loga
vai apkārt esošās gaismas
Iekārtojot darba vietu, nepieciešams maksimāli
samazināt atspīdumus uz ekrāna, kuri var rasties no logiem,
lampām, sienām, grīdas, mēbelēm.
Atspīdumi visbiežāk rodas tad, ja monitori ir novietoti
nepareizi, piemēram, ekrāns pret ekrānu vai ekrāns pret logu.
Apgaismojums
Ideālā gadījumā sejai un monitoram
jāatrodas pie loga un gaismai jākrīt no sāna.
Atspīdumi no loga
vai apkārt esošās gaismas
Darba virsmām jābūt no matētiem materiāliem.
Logus jāaprīko ar žalūzijām.
Lampai jābūt tieši virs datora vai gaismai jākrīt uz tastatūru
Gaismai nedrīkst spīdēt acīs vai uz ekrānu.
Datorgalds
Krēsls
Krēslam ir jānodrošina ērta darba poza.
Krēslam ir jābūt stabilam,
viegli grozāmam ap savu asi,
ieteicams uz 5 riteņiem.
Atzveltnei un sēdeklim ir jābūt
polsterētiem un pārklātiem ar neslidenu,
neelektrizējošu un gaisu caurlaidīgu
materiālu.
Leņķis ceļa locītavā ir nedaudz lielāks
par 90°, pēdas novietotas stabili uz
grīdas.
Kāju paliktnis
Ja nepieciešams, jāizmanto kāju paliktnis, jo kājas vislabāk turēt
stabili uz grīdas.
Nav vēlams kājas turēt sakrustotas (traucē asinsriti), likt uz
krēsla riteņu daļas, jo tādā veidā grūtāk ievērot pareizu darba
pozu.
Monitors
Monitoram jābūt viegli pagriežamam un noliecamam,
lai ērti varētu noregulēt attālumu un skata leņķi no acīm
līdz ekrānam.
Monitoram ir jābūt novietotam komfortablā skatīšanās
attālumā 50-70cm.
Skata leņķis - ekrāna malai vajadzētu būt 15°-20° zem acu līmeņa
Elkoņu saliekuma leņķim jābūt 90° vai mazliet vairāk.
Tastatūra
• tastatūrai jābūt viegli pārvietojamai pa darba virsmu un stabilai lietošanas
laikā,
•
• kabelim pietiekami lokanam un garam, lai tastatūru varētu novietot
vajadzīgajā attālumā no displeja ekrāna,
• korpusam nedrīkst būt asas šķautnes un stūri,
• simboliem uz tastatūras taustiņiem ir jābūt kontrastainiem un labi
salasāmiem,
• ieteicams novietot 10-15 cm no galda malas.
Pele
Dokumenta turētājs
Jāizvairās no zaļiem
simboliem uz melna
fona
Jāizvairās no krāsainiem tekstiem - vislabāk ir melni simboli uz balta fona
Ventilācija
Lietojot datoru, nepieciešams labi vēdināt telpas.
Datori un monitori ražo siltumu un sausina gaisu.
Telpu vēdināšana ir svarīga arī tāpēc, ka printeri un
kopētāji izdala toksiskus izgarojumus, piemēram,
ozonu.
Trokšņi
Nevēlami trokšņi var nogurdināt, traucēt
sarunāties un samazināt darba efektivitāti. No
datora ierīcēm, lielākie trokšņu avoti ir ventilatori,
disku iekārtas un printeri.
Pārtraukums
Ieteicams ik pēc 1 stundas pārtraukt darbu uz 5-10
minūtēm vai ik pēc 2 stundām - uz 15 minūtēm.
Sūdzības
Rodas dažādas sūdzības: kakla sāpes, muguras
augšējās daļas sāpes, nogurušas acis un nogurdinoša
skatīšanās uz ekrānu.
Vingrinājumi acīm
Nepagriežot galvu, vērst skatienu pa labi. Tad skatīties
taisni uz priekšu. Pēc tam nepagriežot galvu, vērst
skatienu pa kreisi. Skatīties taisni uz priekšu. To pašu
atkārtot, vēršot skatienu uz augšu un leju.
Likums 20 - 20 - 20
Vingrinājumi ķermenim
Vingrinājumi ķermenim
Atkārtotās spriedzes savainojumi -
(Repetitive Stress Injury - RSI)
RSI var izraisīt:
nepiemērota darba poza;
ilglaicīgi atkārtojamas vienveidīgas kustības;
spēka pielietošana, strādājot;
slikta izpildījuma tehnika.

similar documents