P-Opleiding

Report
P-Opleiding
Postmaster opleiding Psychologen
COC 11 december 2012
Postmaster opleiding Psychologen
Generalistisch werkend:
Gezondheidszorg psycholoog (GZ)
 Specialistisch werkend:
Klinisch psycholoog (KP)

Klinisch neuropsycholoog (NKP)
Psychotherapeut



Leidt op tot BIG geregistreerde
behandelaars (art 3; art 14)
GZ: 2 jaar
KP: 4 jaar
PIOG
GIOS
BIG geregistreerde behandelaars

GZ: generalistisch werkend


diagnostiek en behandeling, mn evidence based en
protocollair
KP: specialistisch werkend




diagnostiek en behandeling van complexe
problematiek
Ontwikkeling van en onderzoek naar interventies
Onderzoek naar psychologische factoren
samenhangend met somatische aandoeningen
Management, beleid, opleiding
Opleidingsinstituut PPO
Postmaster PSY-Opleidingen






Regionale opleidingsinstelling (1 van 6)
Samenwerking met RUG
Hoofdopleider = hoogleraar
Ontwikkeling van opleidingsprogramma’s
Verantwoordelijk voor het cursorisch
gedeelte
Eindverantwoordelijk voor het
praktijkgedeelte
De Praktijkinstellingen







GGZ Groningen
GGZ Friesland
GGZ Drenthe
Dimence
NOVO
UMCG
en tal van kleinere instellingen
Hoofd P-opleidingen
P-opleider
5 praktijkopleiders
Psychiatrie
Health
Psychology
Neuropsychologie
Wenckebach Instituut
Somatiek
Revalidatie
De praktijkplaats
Praktijkopleider
supervisor
GIOS
werkbegeleider
supervisor
supervisor
Kandidaten


Intern
Extern
Vooropleiding
GZ: Afgeronde master
psychologie/(ortho)pedagogiek/GGK en
LOGO-verklaring
KP: GZ met BIG-registratie
Opzet opleiding KP
Cursorisch onderwijs
Theorie uren
Literatuur en praktijkopdracht -uren
1 cursusdag per week, 3 jaar

Hoofddocenten en gastdocenten:
Ook door collega psychologen UMCG
Cursorisch
onderwijs
200 uur
Behandeling
(Psychotherapie)
(160)
100 uur
Management
en
Overige taken
(200)
100 uur
Praktijkgericht
onderzoek en
Innovatie
(240)
200 uur
Diagnostiek
(Indicatiestelling)
(160)
Opzet opleiding KP

Praktijkonderwijs
≥ 3240 uren gesuperviseerde werkervaring
Minimaal 3 dagen, 4 jaar
1080 uur
Diagnostiek
en indicatiestelling
(50)
Praktijkonderwijs
540 uur
Praktijkgericht
onderzoek en
innovatie
(25)
1080 uur
Behandeling
incl psychotherapie
(135)
540 uur
Management
en overige
taken
(25)
50 uur leertherapie
Praktijkonderwijs


Meester - gezel
Landelijke ontwikkeling
onderwijsinstellingen


Competenties
Portfolio
Psychologisch
handelen
Kwaliteitsbewaking
Vaststelling en bewaking:

Federatie gezondheidszorgpsychologen en
daarbinnen het College Specialismen van
de gezondheidszorgpsychologen


Erkenningseisen praktijkinstelling
Kwalificaties begeleiders
Kwaliteitsbewaking
Commissies
opleidingscommissie
examencommissie
curriculumcommissie
hoofddocentenoverleg
Kwaliteitsbewaking



Visitatie praktijkinstellingen
Visitatie opleidingsinstituut
Opleidingsplan, werkverslagen en
supervisieverslagen
Sterke punten



Omgeving gericht op opleiden
Korte lijnen begeleider/GIOS
Variatie in problematiek/leermogelijkheden
Verbeterpunten



Grote verschillen tussen
opleidingsplaatsen en opleidingsklimaat
Roulatie tussen opleidingsplaatsen
Monitoren voortgang opleideling
Ontwikkelingen




Opleidingsplaats Klinisch Neuropsycholoog
Vlottende opleidingsplaatsen
Competentiegericht opleiden
Samenwerking met medische
vervolgopleidingen
Healthy
Ageing

similar documents