Systemy Operacyjne 2

Report
Bibliografia:
System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0, M. Jankowski i A.
Marciniak
Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne
przykłady, P. Czarny
Windows XP. Naprawa i optymalizacja, B. Danowski
Windows XP Home Pl, D. Mendrala i M. Szeliga
Windows Vista PL. Instalacja i naprawa, B. Danowski
Systemy operacyjne
Historia systemów
operacyjnych
MS Windows
Historia systemów operacyjnych – MS Windows
MSDOS
Windows (1.0; 2.0; 3.0; 3.11)
Windows 95
Windows 95 OSR1
NT
Windows 95 OSR2
NT (3.5; 4.0)
Windows 98
Windows 98 SE
Windows Milenium
2000
Windows XP
2003 Server
Windows Vista
2008 Server
Diagram obrazujący
przemiany systemów
rodziny Windows
Historia systemów operacyjnych – MS Windows
1983 – zapowiedź Microsoft Windows
1985 – prezentacja Microsoft Windows
1986 – Microsoft Windows 2.03
1990 – Microsoft Windows 3.0
1992 – Microsoft Windows 3.1
1993 – Microsoft Windows 3.11 oraz NT
1995 – Microsoft Windows 95 oraz NT 3.5
1996 – Microsoft Windows NT 4.0
1998 – Microsoft Windows 98
1999 – Microsoft Windows Milenium
2000 – Microsoft Windows 2000
2001 – Microsoft Windows XP
2003 – Microsoft Windows 2003 Server
2007 – Microsoft Windows Vista
2008 – Microsoft Windows 2008 Server
Warstwy systemu
operacyjnego
W ogólnym modelu systemu operacyjnego można
wyszczególnić następujące warstwy przypisując
im wyszczególnione zadania:
• powłokę - stanowiącą interfejs użytkownika
(komunikacja z użytkownikiem),
• jądro systemu - realizujące jego funkcje
(zarządzanie plikami, uruchamianie aplikacji),
• warstwę odpowiedzialna za współpracę ze
sprzętem - zarządzanie zasobami maszyny,
komunikacja z innymi maszynami.
Schemat blokowy warstw systemu operacyjnego
Warstwy systemu operacyjnego
Warstwa komunikacji z
użytkownikiem
Jądro systemu
Warstwa współpracy ze
sprzętem
System operacyjny: DOS
System operacyjny - DOS
DOS – (ang. Disk Operating System) - Dyskowy System
Operacyjny firmy Microsoft.
System jest systemem jednozadaniowym, to znaczy w
dowolnej chwili tylko jeden program może pracować pod
jego kontrolą, działa w trybie tekstowym. (Wszystkie
polecenia wydaje się za pomocą klawiatury).
Widok ekranu z
systemem DOS
Schemat blokowy warstw systemu operacyjnego DOS
Budowa DOS
Aplikacja
Dos – system plików
BIOS
Sprzęt
Sterowniki
dla aplikacji
Systemy operacyjne:
Microsoft Windows 3.x
Systemy operacyjne – Microsoft Windows 3.x
Microsoft Windows 3.x to rodzina pierwszych
znaczących graficznych system operacyjnym firmy
Microsoft przeznaczonym dla komputerów PC.
Okienka formalnie stanowiły nakładkę na system
DOS, w rzeczywistości zawierały wiele cech
systemu operacyjnego.
Windows 3.11 nie był w pełni wielozadaniowym
system choć umożliwiał na uruchomienie kilku
aplikacji jednocześnie
Widok pulpitu systemu MS Windows 3.11
Schemat blokowy warstw systemu operacyjnego
Microsoft Windows 3.x
Bodowa Windows 3.1
Aplikacje
API
GDI
KERNEL
USER
STEROWNIKI
Sprzęt
Inne
Systemy operacyjne:
Windows 95, 98, Milenium
Systemy operacyjne – MS Windows 95, 98, Milenium
MS Windows 95 to pierwszy 32-bitowy system
operacyjny zbudowany na podstawie jego 16bitowego poprzednika Windows 3.x
MS Windows 95 oferuje pełną wielozadaniowość
tylko dla aplikacji DOS.
MS Windows 98 oraz Milenium są to systemy
których budowa jest bardzo zbliżona do Windows 95.
Postęp jaki jest widoczny w 98 i Milenium dotyczy
głównie interfejsu oraz mechanizmów integracji z
siecią Internet.
Systemy operacyjne – MS Windows 95, 98, Milenium
Widok pulpitu MS Windows 95, nowa rewolucyjna forma interfejsu
Schemat blokowy warstw systemu operacyjnego
MS Windows 95, 98, Milenium
Architektura Windows 95 i 98
Aplikacje
Interfejs
użytkownika
Rejestr
Windows
Schel
GDI
KERNEL
Zarządzanie
maszynami
wirtualnymi
USER
Inne
Zarządzanie
systemem
plików
Sterowniki urządzeń
Sprzęt
Zarządzanie
konfiguracjami
Systemy operacyjne:
Windows NT, 2000
MS Windows NT, 2000
System MS Windows NT jest zbudowany podobnie
jak systemy rodziny UNIX choć jego interfejs
przypomina ten z Windows 95. Wyznaczył on nową
tendencję rozwojową dla systemów operacyjnych
przeznaczonych dla stacji roboczych.
Windows NT to system w pełni wielozadaniowy.
Każda uruchomiona aplikacja staje się oddzielnym
procesem, dzięki czemu poprawność jej działania
nie wpływa na inne uruchomione aplikacje.
Widok pulpitu systemu Windows 2000, duże podobieństwo do
Windows 95 lecz bardziej zaawansowana grafika i animacja
Schemat blokowy warstw systemu operacyjnego
Windows NT, 2000
Systemy operacyjne:
Windows XP
Systemy operacyjne – MS Windows XP
Microsoft Windows XP jest następcą systemu Windows
2000 w przypadku zastosowań profesjonalnych oraz
następca Windows Millennium w przypadku zastosowań
domowych.
System Windows XP jest zbudowany na udoskonalonym
mechanizmie Windows 2000, charakteryzuje się zmienionym
wyglądem i rozszerza możliwości związane z
zastosowaniami komputerów osobistych, głównie poprzez
rozbudowę elementów obsługi nowych urządzeń.
Windows XP jest systemem Microsoft który może pracować w
trybie 64-bitowym
Widok pulpitu systemu Windows XP, stosunkowo duże zmiany graficzne
w nowym interfejsie, możliwość wyboru motywu graficznego
Systemy operacyjne:
Windows Vista
MS Windows Vista
Microsoft Windows Vista jest następcą systemu
Windows XP.
System Windows Vista jest zbudowany na udoskonalonym
mechanizmie Windows XP, charakteryzuje się zmienionym
wyglądem i rozszerza możliwości związane z
zastosowaniami komputerów osobistych, głównie poprzez
rozbudowę elementów obsługi nowych urządzeń.
Windows Vista jest systemem Microsoft, który pracuje w trybie
32 i 64-bitowym.
Wprowadzono w nim bardzo duże ograniczenia dotyczące
zarządzania ustawieniami przez standardowego użytkownika z
uprawnieniami administratora.
Widok pulpitu systemu Windows Vista, stosunkowo duże zmiany
graficzne w nowym interfejsie, możliwość wyboru motywu graficznego,
przezroczystość okien, pasek informacyjny z prawej strony ekranu

similar documents