Ustájení telat po narození

Report
Odchov telat a jalovic ve stádě
bez tržní produkce mléka
(BTPM)
© Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze
Porod
Příznaky blížícího se porodu
• uvolněné pánevní vazy
• pokleslé břicho
• zduření a zvětšení pochvy
• zvětšení vemene
• neklid
Porod
- fáze :
1. stadium otevírací
2. stadium vypuzovací
3. stadium poporodní
- u masného skotu je důležitý imprinting
(mateřské chování)
- mateřské chování je částečně dědičné a z
části získané v odchovu
Porod
Období telení
• co nejkratší, nejvýše 8 – 10 týdnů
1. zimní telení
– prosinec až leden, výjimečně únor (nejčastější)
- výhody:
 období, kdy je málo práce
 spotřeba mléka 3 -5 ti měsíčních telat je
pokryta pastvou
 malé požadavky na stájové místo
Tele po narození
Období telení
2. letní telení – květen a červen
- výhody:
 nízké úhyny telat (hygiena porodu na pastvě)
 malé požadavky na kvalitu a množství krmiv
pro zimní období
Období telení
-nevýhody letního telení:
 menší životaschopnost telat
 nadměrná produkce mléka na pastvě =
záněty
3. podzimní telení – doplňující varianta ve
velkých chovech
Ošetření telete po narození
- podobné, jako u dojených plemen skotu
I. zajistit dýchání
II. pupeční pahýl se pouze dezinfikuje
III. olíznutí matkou (osušení)
IV. napojení mlezivem
V. označení telete
Správně ošetřené tele
Odchov telat a jalovic
• Lze ho rozdělit na dvě základní období a to:
A. Období odchovu před odstavem
 telata jsou společně s matkami do 7. měsíců
 přijímají mlezivo, mléko a na pastvině i
rostlinnou stravu
B. Období odchovu po odstavu
 telata, resp. jalovice jsou odděleny od matek
a přijímají pouze rostlinnou stravu
Odchov s matkami před odstavem
Odchov s matkami před odstavem
Odchov s matkami před odstavem
Výživa telat po narození
- první napojení mlezivem do 2 hodin, množství
2 až 2,25 l
- druhé napojení by mělo následovat do 6 až 8
hodin po narození
- zdravé tele samo vyhledává struky a zkouší sát
- v prvních dnech po porodu nadprodukce
mléka – matka vyhledává tele a nabízí sání
- později tele iniciuje ochotu matky ke spouštění
mléka
Výživa telat po narození
- frekvence sání ve věku 1 až 3 měsíce = 4 sání
za 24 hodin při prům. délce 9,6 minut
- význam mleziva – imunita
- vlastní protilátky tele vytváří od třetího týdne
po narození
- plná imunita ve 3. měsíci věku
- příkrm jadrnými krmivy v tzv. školkách
- dostatek kvalitní pitné vody
Ustájení masného skotu
1. celoročně venku – extenzivní masná
plemena, telata se rodí na pastvě
2. pastevní sezóna + ustájení v zimovišti –
telata se rodí v zimovišti (u většiny masných
plemen skotu)
Pastevní sezóna
Ustájení telat po narození
• odchov zpravidla pod matkou
• pokud ne, odchovávají se ve skupinách
• do odstavu (max. do 3 měsíců) je přípustný
také odchov v individuálních boudách, za
podmínek, že telata mají možnost vizuálního a
akustického kontaktu mezi sebou
Ustájení telat po narození
• stáje přestavitelné (oddělení pro březí, pro telící
se apod.)
• vhodné je po porodu ponechat matku s teletem
2 – 5 dní odděleně od zbytku stáda - vytváření
vztahu tele x matka
• ustájení telat je společně s matkami (zimoviště)
• hluboká podestýlka, přistýlané ploché lože, stáj
se spádovou podlahou a hlubokou podestýlkou
Pastevní odchov
Ustájení telat po narození
• hluboké podestýlce v celém prostoru stáje
(spotřeba slámy 10-12 kg/ks/den)
• ustájovací prostor rozdělený na lože a krmiště
(spotřeba slámy 6-8 kg/ks/den)
• v prostoru lehárny, tzv. školka (přístupný pouze
telatům)
• školka= místo pro příkrm a odpočinek
• požadavek na plochu v oddělení pro telata
(školky) je 1,5m2/tele
Příkrm telat
Ošetřování telat
• manipulace s telaty, veterinární a další zásahy
(vakcinace, zdravotní zkoušky, kastrace,
odrohování aj.) alespoň 1 měsíc před
odstavem v době společného ustájení telat a
matek
Odstav telat
•
•
•
•
stresující období pro tele i matku
odstav má probíhat najednou býčci i jalovičky
na konci pastvy v 6 – 9 měsících stáří
hmotnost býčci – 230 – 280 kg a jalovice 200 –
250 kg
• může poklesnout příjem krmiva, přírůstky a
zvýšit se náchylnost k nemocem
• při odstavu se telata oddělují podle pohlaví
Odstav telat
• důležitá je prostorová izolace telat a matek,
aby se navzájem neslyšeli
• toto období slouží také k vážení telat v 210
dnech věku, což je součást KUMP
Tele před odstavem
Chov a odchov jalovic
• po odstavu mají jalovice a krávy stejnou
krmnou dávku
• důležité je kontrolovat zdravotní stav
• zařazení do reprodukce v chovatelské
dospělosti (odpovídající hmotnosti a věku)
• první zapouštění jalovic při dosažení 65 – 75 %
živé hmotnosti v dospělosti
Odchov jalovic
Odchov jalovic
Chov a odchov jalovic
• u plemen aberdeen angus, hereford, masný
simentál a piemontese se jalovice zapouští v
15 – 19 měsících věku
• u plemen charolais, limousine a blonde
d´aqutaine se poprvé zapouští ve věku 24
měsíců a vyšším
Prezentace byla vytvořena v rámci řešení projektu FRVŠ 2047/2011/F4/d s využitím
následujících zdrojů:
Zdroje
• Zahrádková R. a kol. (2009). Masný skot od A
do Z. Český svaz chovatelů masného skotu,
ISBN 978-80-254-4229-6
• Stádník L., Vacek M. Studijní materiály na
předmět: Chov skotu, Chov zvířat a prostředí
apod.
• fotografie:
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
chovatelé z ČSCHMS

similar documents