Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2013 r. - EduNet

Report
Wyniki sprawdzianu po
klasie VI
Tarnów
2013 r.
Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2013 r. - komentarz
• Od 2002 r. przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły
podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym
etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu pozwalają na
pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i tym samym ułatwiają opracowanie indywidualnych
zaleceń dotyczących ich dalszej edukacji.
• Sprawdzian informuje w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności:
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce.
• Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów: czytanie 10 pkt, pisanie 10 pkt,
rozumowanie 8 pkt, korzystanie z informacji 4 pkt, wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8 pkt.
• Poniżej publikujemy wyniki sprawdzianu po klasie szóstej tarnowskich szkół podstawowych. Wyniki
te to średnie jakie szkoły uzyskały w 2013 r. oraz porównanie tych średnich z rokiem poprzednim.
Przypominamy, informacje te nie dają pełnego obrazu efektów edukacyjnych szkół. Jedynie
wyliczona „edukacyjna wartość dodana” może być takim miernikiem. Należy pamiętać o kontekście
prezentowanych wyników m. in. o fakcie, że szkoły różnią się między sobą, średnia nie uwzględnia
np. wyników uczniów z dysfunkcjami.
Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2013 r. - komentarz
Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło w województwie małopolskim 33 990 uczniów.
Zestaw zadań w wersji standardowej (arkusz S-1-132) rozwiązywało 33 530 uczniów, a w arkuszach
dostosowanych – 460 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania
umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
• Czytanie sprawdzano 10 zadaniami. Za ich wykonanie można było otrzymać 10 punktów.
Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów wyniósł 7,45 pkt.
• Pisanie sprawdzano 2 zadaniami, z których jedno polegało na napisaniu listu zachęcającego
koleżankę/kolegę do przeczytania ciekawej książki, a drugie na uzasadnieniu, dlaczego należy poprawnie
mówić i pisać. Za ich wykonanie uczeń mógł otrzymać 10 punktów.
Średni wynik, jaki uczniowie uzyskali za tę umiejętność, wyniósł 6,59 pkt.
• Rozumowanie sprawdzano 6 zadaniami. Uczeń mógł uzyskać za ich rozwiązanie maksymalnie 8 pkt.
Średni wynik w tym obszarze wyniósł 4,42 pkt.
• Korzystanie z informacji sprawdzano 4 zadaniami, za rozwiązanie których można było otrzymać 4 pkt.
Średni uzyskany wynik za tę umiejętność to 2,58 pkt.
• Wykorzystywanie wiedzy w praktyce sprawdzano 4 zadaniami, za które można było uzyskać 8 pkt.
Średni wynik za rozwiązanie zadań z tego obszaru wyniósł 4,10 pkt.
Średni wynik sprawdzianu po klasie VI (punktowy)
2013 r.
Średni wynik sprawdzianu w woj. małopolskim - 25,1 pkt.
Średni wynik sprawdzianu w kraju – 24,03 pkt.
Średni wynik sprawdzianu po klasie VI
m. Tarnów - porównanie 2013 do 2012
Lp.
NAZWA SZKOŁY
ŚREDNI
WYNIK
2011
ŚREDNI
WYNIK
2012
ŚREDNI
WYNIK
2013
PORÓWNANIE
2013 do 2012
1.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna IO
w ZSMuz
28,79
31,0
30,8
-0,18
2.
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11
18,81
26,8
28,4
1,65
3.
Szkoła Podstawowa nr 17 w ZSO1
30,24
25,5
28,4
2,89
4.
Szkoła Podstawowa nr 5
25,86
22,0
26,9
4,86
5.
Szkoła Podstawowa nr 2
26,45
25,8
26,6
0,78
6.
Szkoła Podstawowa nr 8
26,1
23,6
26,3
2,73
7.
Szkoła Podstawowa nr 15
25,95
24,0
26,0
1,98
8.
Szkoła Podstawowa nr 14
25,62
23,6
25,3
1,69
9.
Szkoła Podstawowa nr 18
28,36
24,3
25,1
0,84
10.
Szkoła Podstawowa nr 23 w ZSO4
24,31
21,6
23,9
2,32
11.
Szkoła Podstawowa nr 1 w ZSO5
26,1
24,2
23,8
-0,41
12.
Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSS
26,95
22,3
22,8
0,55
13.
Szkoła Podstawowa nr 9
26,55
22,6
22,4
-0,20
14.
Szkoła Podstawowa nr 3
25,93
22,9
22,3
-0,63
15.
Szkoła Podstawowa nr 10
23,29
24,4
20,6
-3,82
Średni wynik sprawdzianu po klasie VI w 2013 r.
Tarnów – szkoły podstawowe niepubliczne
Lp.
NAZWA SZKOŁY
ŚREDNI
WYNIK
2011
ŚREDNI
WYNIK
2012
ŚREDNI
WYNIK
2013
PORÓWNANIE
2013 do 2012
1.
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Matejki 6, Tarnów
31,9
28,5
34,1
5,55
2.
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Gumniska 47, Tarnów
33,4
29,9
31,7
1,84
3.
Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa,
ul. Błotna 2
27,8
24,5
28,9
4,38
Średni wynik sprawdzianu po klasie VI w 2013 r.
Tarnów – ranking szkół
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pierwsze miejsce w rankingu szkół podstawowych w 2013 r. zajęła Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents