Hüpotalamus-hüpofüüs-adrenaal-telg: glükokortikoidide toimed ja

Report
Hüpotalamus-hüpofüüsadrenaal-telg: glükokortikoidide
toimed ja osa endokriinsete
häirete patogeneesis stressi
puhul
Ingrid Kokmann
STOM III
Tartu 2013
Ülevaade
HPA-telg
 Glükokortikoidid:

◦ Kontsentratsiooni regulatsioon
◦ Toimemehhanismid

Glükokortikoidid ja endokriin-seoselised
haigused:
◦
◦
◦
◦
Hüperglükeemia/2.tüüpi diabeet
Düslipideemia/rasvumine
Depressioon
Osteoporoos
HPA-telg
HPA-telg

Stimuleeritakse neuroneid
paraventrikulaarses tuumas – PVN

Kaasneb CRH ja AVP vabanemine ja
transport hüpofüüsi eessagarasse

Seostumine spetsiifiliste retseptoritega
tingib ACTH vabanemise vereringesse

ACTH intensiivistab GC sünteesi ja
vabanemist neerupealistest
Glükokortikoidid

Omavad väga palju erinevaid mõjusid

Olulised stressiga hakkamasaamiseks ja
homöostaasi säilitamiseks

Sekretsioon vereringesse on pulseeriv –
umbes 1-3 korda tunnis
Glükokortikoidide kontsentratsiooni
regulatsioon

Vereringes suuremas osas
plasmaproteiinidega seotud (~90%)

Kortisooli intratsellulaarseid
kontsentratsioone mõjutab ensüüm 11ßhüdroksüsteroidi dehüdrogenaas (11ßHSD), mis võib suurendada (tüüp 1) või
vähendada (tüüp 2) kortisooli taset
Glükokortikoidide
toimemehhanismid

Toimivad põhiliselt intratsellulaarsete
retseptorite kaudu:
◦ Mineralokortikoidide retseptorid (MR)
◦ Glükokortikoidide retseptorid (GR)
 GR mõjutavad tuumas spetsiifiliste
märklaudgeenide transkriptsiooni
Glükokortikoidid ja endokriinseoselised haigused

Otseselt on GC ebanormaalse tasemega
seotud:
◦ Cushing’i sündroom (tõsine üleliig)
◦ Addison’i tõbi (tõsine puudus)

Teatud rolli omavad GC aga ka paljude
teiste haiguste patofüsioloogias
Glükokortikoidid ja endokriinseoselised haigused

Sageli põhjustab GC
pikaajalist kõrgenenud taset krooniline
stress

Tekib allostaatiline ülekoormus

Loode on ebanormaalsele GC tasemele
eriti tundlik
Hüperglükeemia/2.tüüpi diabeet

Antud juhul steroidne diabeet

GC mõjutavad maksasisest
glükoneogeneesi

GC vähendavad ka insuliini sekretsiooni ja
toimivad insuliintundlikkusele
Düslipideemia/rasvumine

GC on olulised füsioloogilised
energiabilansi reguleerijad

Teatud piirkondades suurendavad GC
pre-adipotsüütide diferentseerumist ja
soodustavad pro-lipogeenseid radasid

Ebasoodne on ka tõusnud GR aktiivsus
Depressioon

Üle 50% Cushing’i patsientidel esineb
depressiooni sümptomeid

Tugeva depressiooni puhul on kortisooli
tase tõusnud

GR on olulisteks sihtmärkideks uudses
antidepressantravis
Osteoporoos

GC-teraapiaga seostub kiire luukadu ja
murrud

GC soodustavad osteoklastide küpsemist
ning need omakorda resorbeerivad luud
Kokkuvõte

GC mõjutavad läbi HPA-telje toimides
oluliselt organismi homöostaasi

Meditsiinis olulised põletikuvastaste ja
immuunosupressiivsete ainetena

Vajalikud veel täiendavad uuringud!
Kasutatud kirjandus
Christopher D. John, Julia C. Buckingham „The
Hypothalamo-Pituitary-Adrenocortical Axis –
An Overview of the Role of Glucocorticoids in
the Pathophysiology of Endocrine Disorders
and Perspectives for the Future“
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:HPA_Axis_Diag
ram_%28Brian_M_Sweis_2012%29.png

Aitäh!

similar documents