Ošetřovatelská péče o pacienta po osteoporotické zlomenině

Report
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O
PACIENTA S
OSTEOPOROTICKOU
ZLOMENINOU
P.VYVLEČKOVÁ, V.GLEZGOVÁ
Neurochirurgické odd., COS
OSTEOPOROZA
primární
hormonální a metabolické změny
( přirozené stárnutí)





Dochází k úbytku kostní hmoty
Snižuje se kvalita kostní tkáně
Vyvíjí se postupně
Její výskyt má stoupající tendenci
Postihuje ženy i muže
sekundární
závažné onemocnění
(štítná žláza, cukrovka I.typu)
OPERAČNÍ LÉČBA OSTEOPOROTICKÉ KOMPRESIVNÍ ZLOMENINY PÁTEŘE
- transpedikulární transkutánní aplikace cementu, který vyplní a zpevní postižený porotický
obratel
ALGICKÁ
VERTEBROPLASIKA
KOREKČNÍ
BALÓNKOVÁ
KYFOPLASTIKA
VBS – VERTEBRAL BODY STENTING
Cíl operační léčby






(NCH KNTB od 2006)
Odstranit bolest
Obnovit, upravit výšku obratle
Redukovat deformitu páteře
Stabilizovat zlomeninu
Brzká vertikalizace a rehabilitace (po 12 hod.)
Krátkodobá hospitalizace
Kontraindikace





Akutní nebo chronická infekce
Poruchy srážlivosti krve
Akutní plicní nedostatečnost
Alergie na některou složku cementu
Neprovádí se pacientům mladším 40 let
Komplikace : - únik cementu mimo těla obratle
(páteřní kanál, meziobratlová ploténka,paravertebrálně)
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE- ALGORITMUS

Předoperační příprava

Pooperační sledování

Edukace při propuštění
PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA







Seznámení s oddělením, signalizací, lůžkem
Připevnit identifikační náramek
Zavedení ošetřovatelské dokumentace
Edukace pacienta ( nácvik pohybu, lačnění …..)
Předat souhlasy k prostudování ( s operací, s hospitalizací, s anestezií ….)
Hodnocení bolesti dle VAS
Plnění ordinací lékaře
Aktuální předoperační stav
Kontrola FF
Příprava operačního pole
Toaleta dezinfekčním mýdlem
Prevence tromembolické nemoci
Zajištění PŽK
Preventivně aplikace ATB, ordinovaná
medikace (anesteziolog, diabetolog ….)

OPERAČNÍ TECHNIKA








Pronační poloha s podložením
v hrudní a bederní oblasti
Malý řez přes kůži
Vpichem se zavedou do těla 2 speciální jehly
Kontrola pod RTG
Aplikuje se speciální cement do místa poškození
Opět kontrola RTG
Vytažení jehly
Zašití rány
POOPERAČNÍ SLEDOVÁNÍ
Stav vědomí
 Kontrola hybnosti, citlivosti DK
 Kontrola FF (dle ordinace anesteziologa)
 Kontrola operační rány (krvácení)
 Sledování bolesti, močení
 Podání naord. medikace ( ATB, analgetika)
 Zajištění bezpečnosti pacienta (postranice,

signalizace)

Klidový režim 12 - 24h, poté vertikalizace v ortéze

Kontrolní RTG páteře do 24 hodin
RHB, brzké propuštění do domácí péče
Konzultace s osteologickou ambulancí
Mediekos – plánování došetření porosy
(denzitometrie, laboratoře), nastavení medikace atd.
Kontrola v naší ambulaci za 2 měsíce
s RTG kontrolou
Rehabilitace , následná lázeňská terapie
( Klimkovice, Čeladná )




( dle klinického
stavu - bolestivost, zhmoždění svalstva atd.)
DOPORUČENÍ K VYLOUČENÍ OPAKOVANÉ ZLOMENINY :
Došetření a medikace -Mediekos
 Úprava jídelníčku
 Vyloučit zvedání těžkých břemen
 Minimalizovat riziko pádů
 Vhodná obuv, úprava interiéru

U nás odoperováno 53 pacientů
 Průměrný věk 70 let
 Mužů 15, žen 38
 Bolesti minimální, velká úleva
 Návrat do běžného života
 2x zlomenina nad operovaným obratlem

DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents