Amlder - BethEMATEG

Report
1.
a) Lluniwch graff amlder cronnus
b) Defnyddiwch y graff i ddarganfod canolrif ac amrediad
rhyngchwartel y data.
Taldra (cm)
0 < T ≤ 25
Amlder
14
25 < T ≤ 50 50 < T ≤ 75
12
8
40
36
Amlder Cronnus
32
28
24
20
16
12
8
4
0
25
50
75
Taldra (cm)
100
75 < T ≤
100
6
1.
a) Lluniwch graff amlder cronnus
b) Defnyddiwch y graff i ddarganfod canolrif ac amrediad
rhyngchwartel y data.
Taldra (cm)
0 < T ≤ 25
25 < T ≤ 50 50 < T ≤ 75
Amlder
14
1212 =
14 +
8+ 8 =
14 + 12
Amlder Cronnus
40
14
26
34
36
Amlder Cronnus
32
28
24
20
16
12
8
4
0
25
50
75
Taldra (cm)
100
75 < T ≤
100
14 + 12 +68 + 6 =
40
1.
a) Lluniwch graff amlder cronnus
b) Defnyddiwch y graff i ddarganfod canolrif ac amrediad
rhyngchwartel y data.
Taldra (cm)
0 < T ≤ 25
25 < T ≤ 50 50 < T ≤ 75
75 < T ≤
100
Amlder
14
12
8
6
Amlder Cronnus
40
14
26
34
40
36
½
¼
Amlder Cronnus
¾
Canolrif = 35cm
32
28
24
Chwartel Uchaf = 60cm
20
Chwartel Isaf = 17cm
16
12
Amrediad
= 43cm
Rhyngchwartel
8
4
0
17 25 35
50
60
75
Taldra (cm)
100
a) Lluniwch graff amlder cronnus
b) Defnyddiwch y graff i ddarganfod canolrif ac amrediad
rhyngchwartel y data.
Uchder (cm)
0<U≤5
5 < U ≤ 10
10 < U ≤
15
15 < U ≤ 20
Amlder
3
11
8
6
20
Amlder Cronnus
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5
Uchder 10 (cm)
15
20
a) Lluniwch graff amlder cronnus
b) Defnyddiwch y graff i ddarganfod canolrif ac amrediad
rhyngchwartel y data.
Uchder (cm)
0<U≤5
5 < U ≤ 10
10 < U ≤
15
15 < U ≤ 20
Amlder
3
11
4
2
Amlder Cronnus
20
3
14
18
20
Amlder Cronnus
18
¾
½
Canolrif = 8cm
16
14
12
Chwartel Uchaf = 10.5cm
10
Chwartel Isaf = 6cm
8
Amrediad
= 4.5cm
Rhyngchwartel
6
¼
4
2
0
5
6 8 10.5
Uchder 10 (cm)
15
20
Mae’r graff amlder cronnus yn dangos uchderoedd gwahanol
adeiladau.
A) Faint o adeiladau sy’n llai na 8m mewn uchder?
B) Faint o adeiladau sy’n fwy na 17m mewn uchder?
C) Faint o adeiladau sy’n fwy na 8m ond llai na neu’n hafal i 17m
mewn uchder?
20
Amlder Cronnus
18
A) 10
16
B) 20 – 19 = 1
14
12
C) 19 – 10 = 9
10
8
6
4
2
0
5
Uchder 10 (m)
15
20
Mae’r graff amlder cronnus yn dangos uchderoedd
gwahanol adeiladau.
A) Faint o adeiladau sy’n llai na 6m mewn uchder?
B) Faint o adeiladau sy’n fwy na 13m mewn uchder?
C) Faint o adeiladau sy’n fwy na 8m ond llai na neu’n hafal i 9m
mewn uchder?
40
Amlder Cronnus
36
A) 8
32
B) 40 – 38 = 2
28
24
C) 30 – 26 = 4
20
16
12
8
4
0
5
Uchder 10 (m)
15
20
© BFB 2013

similar documents