CRPS

Report
CRPS
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompleksni regionalni bolni poremećaj
/Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)/ tip I
Refleksna simpatička distrofija (RSD)/ tipI
RSD – tip II: causalgia
Algodistrofija
Sy rame-šaka
Mb Sudeck
Gardner-Diamod sy - koljeno
Definicija:
• je poremećaj koji nastaje nakon neke
precipitirajuće ozljede i praćen je razvojem
simptoma i znakova u određenom dijelu
tijela /šaka, stopalo/
Mehanizam nastajanja:
•
•
•
•
•
bol
promjene AŽS
trofičke promjene tkiva
oštećenje funkcije
simptomi i zakovi nisu
proporcionalni sa veličinom
ozljede????
Patofiziologija:
Etiologija:
• periferni okidački faktori:
• ozljede mekih tkiva, frakture kosti,
ozljede živaca, operacije, imobilizacija,
venska ili arterijska tromboza
• visceralni okidački faktori:
• DM, IM, Tm
Etiologija :
• neurološki okidački faktori.
• CVI, SCI, kraniocerebralne ozljede,
spinalna anestezija i mijelografija,
postherpetička neuralgija, radikulopatije
i plexopatije, kanalikularni sindromi
• psihološki okidački faktori
• psihosocijalni i psihijatrijski bolesnici
Simptomi i znakovi:
Simptomi i znakovi:
•
•
•
•
•
odgovor na osjetnu stimulaciju:
hyperalgezia
allodynia
hyperpatia
osjetljivost na toplinske stimulanse
Simptomi i znakovi:
•
•
•
•
•
•
•
•
edem
vasomotorne i sudomotorne promjene kože:
temperatura kože
boja kože
hiperhidroza, anhidroza, piloerekcija
promjena trofike kože
promjene u mišićima
FUNKCIONALNA ONESPOSOBLJENOST
Klasifikacija po Steinbrockeru (3
stupnja):
• I stupanj: akutni 1-3 mj.
• II stupanj: distrofični – Rtg
• III stupanj: kronični – atrofični ireverzibilini
Rtg i laboratorijski testovi:
• lab. nalazi uredni
• mrljasta osteoporoza
• scintigrafija (technecium 99m): smanjen
protok krvi, zastoj krvi na periferiji
Rtg i laboratorijski testovi:
• VAS – bol
Rtg i laboratorijski testovi:
• termografija
Rtg i laboratorijski testovi:
• otpor kože na galvansku struju – znojenje
• odgovor na simpatičku blokadu
Dijagnostički kriteriji:
• dg – klinička
• što ranije
• dif. dg.: stress fracture, osteonekroza,
infekcije, kristalima proizvedeni artritisi,
scleroderma...
Terapija:
• edukacija bolesnika
• medikamentozna
• fizikalna terapija
Terapija-medikamentozna:
•
•
•
•
kontrola boli:
NSAR
analgetici/opioidi
blokada simpatikusa
Terapija-medikamentozna:
• psihijatrijske i psihološke intervencije:
triciklički antidepresivi
• benzodiazepini
• antikonvulzivi
• kortikosteroidi
• ostali: blokatori Ca kanala, Calcitonin,
bisfosfonati???
Terapija – fizikalna terapija:
• Kontrola boli: TENS, DDS – blokada
ggl. stelatuma
• imobilizacija – allodynia ???,
rasterećenje
• elevacija ekstremiteta
Terapija – fizikalna terapija:
• vj. opsega pokreta, vj. snaženja,
funkcionalna restauracija
• desenzitizacija
• dekongestivna masaža
• intermitentna pneumatska kompresija
Terapija – fizikalna terapija:
• toplinski podražaji:
• topla koža + VD: hladne kupke,
kriokinetička metoda, kriooblozi
• hladna koža + VK: kupke-izotermne,
Haupfove, izmjenične; parafin,
fluidoterapija
Terapija – fizikalna terapija:
•
•
•
•
•
biofeedback – temperaturni
UZV analgezija i VD
magnetoterapija – mrljasta atrofija
elektrostimulacija mišića
vježbe u bazenu - rasterećenje

similar documents