Overgangsnormen klas 3 naar 4

Report
Ov
WELKOM
Ov
Informatieavond klas 3
Vakkenpakketkeuze en
voorlichting ROC/Havo
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
19.00 – 19.30
Informatie vakkenpakketkeuze klas 3
19.30 – 20.00
Informatie MBO doorstroom
Ov
20.00 – 20.15
pauze
20.15 – 20.45
Informatie Havo
Examen doen in een sector
• sector ECONOMIE: ec + wi of du of fa
Ov
• sector Z & W:
• sector TECHNIEK:
bi + wi of ak of gs
wi + NaSk1 (nat.)
• sector LANDBOUW: wi + NaSk1 of bio
Vakkenpakketkeuze
• Verplicht Engels ,Nederlands en Maatschappijleer (al in klas 3
afgesloten/ telt even zwaar als andere examenvakken).
• Op eindlijst 7 of 8 vakken ?
Ov
• Waarom alleen in uitzonderingssituaties 8 vakken ?
. Aandacht over minder vakken verdelen.
. 3 of 4 lessen minder betekent meer tijd voor andere vakken.
. Leerlingen weten dat ze geen vak kunnen laten vallen ( meer motivatie
voor gekozen vakken).
. Wanneer wel 8 vakken ?
>minimaal gemiddeld een onafgeronde 7,0 voor de 8 vakken op je
eindlijst.
>positief advies overgangsvergadering.
Voorbeeld vakkenpakketkeuze
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
6
4 Ov
6
• Wiskunde
• Biologie
6* *eindcijfer klas 3 > 5,0
6*
• Frans
• Economie
• ( Aardrijkskunde
6*
6*
7*)
Goede keuze 6e en 7e
vak.
Overgangsnormen
klas 3 naar 4
Onafgeronde cijfers
Ov 6,0 voor alle vakken.
• Gemiddelde van minimaal
• Nederlands, Engels (Wiskunde) minimaal 6,0
• CKV moet minimaal een voldoende zijn.
• Maatschappijleer : alles moet zijn gemaakt of
ingeleverd.
Overgangsnormen binnen
het vakkenpakket
>maximaal 2 tekortpunten( 2 vijven of 1 vier)
Ov5,0( 4,9 leidt tot een
>geen cijfer lager dan een
pakketwisseling )
>om een 8e vak te mogen kiezen moet een leerling
minimaal een onafgerond gemiddelde van 7,0
hebben voor de 8 vakken die op de eindlijst staan
en een positief advies van de
docentenvergadering.
VAN VMBO-t NAAR HAVO
•
Diploma MAVO (VMBO-t) met een extra vak in je
examenpakket.
•
De toeleverende school moet een positief advies geven.
Hierbij wordt gelet op: de
Ovcijfers en een aantal
competenties: zelfstandigheid, motivatie, inzicht,
doorzettingsvermogen, zelfstandig werken,
belangstelling en reflectie.
•
In het vakkenpakket HAVO was wiskunde niet verplicht.
Wiskunde is op dit moment nog steeds niet verplicht.
•
Voor toelating tot het Comenius College geldt dat voor
alle vakken waarin je centraal schriftelijk examen doet je
tenminste het gemiddelde cijfer een 6,8 moet hebben.
Tijdpad klas 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11 februari info avond Havo/MBO .
13 maart open dag ROC van Amsterdam
(Hilversum) .
Ov
( opendagen rooster aan leerlingen meegegeven ).
Uiterlijk 13 maart inleveren formulier vakkenpakketkeuze bij de
decaan.
13 maart- 27 maart docenten geven advies.
3 april blad met advies docenten mee naar huis.
8 april - 6 mei gesprekken mentor/decaan /docenten.
Uiterlijk 15 mei definitieve keuze inleveren bij de decaan.
Na overgangsvergadering in incidentele gevallen bespreken met
ouders.
Keuzeformulier
• Welke vakken zijn verplicht op een
vervolgopleiding?
• Welke vakken zijn logisch om te nemen voor
Ovberoep?
een vervolgopleiding/
• Je moet 7 vakken en je mag 8 vakken kiezen
( overgangsvergadering beslist ).
• Je mag Tekenen of Handvaardigheid kiezen.
• Naast de verplichte vakken en de 2
sectorvakken is de keuze niet geheel vrij.
Examen doen in een sector
• sector ECONOMIE: ec + wi of du of fa
Ov
• sector Z & W:
• sector TECHNIEK:
bi + wi of ak of gs
wi + NaSk1 (nat.)
• sector LANDBOUW: wi + NaSk1 of bio
Tijden om met de decaan te
overleggen :
Bellen met de decaan tussen 19.00 en 20.00
Ov
035 – 5313497
Dinsdagen: 8, 15 en 22 april, 6 mei.
Donderdagen: 10, 17 en 24 april.
mailen kan ook:
[email protected] .nl
ROC regionaal opleiding centrum
ROC van Amsterdam
ROC Midden – Nederland
Ov en MBO Amersfoort
ROC ASA is MBO Utrecht
Wellantcollege
Plaatsen waar de verschillende opleidingen zijn:
Amsterdam, Amersfoort, Hilversum, Utrecht,
Nieuwegein, Maarssen, Hoofddorp, Almere,
Barneveld.
Specifieke opleidingsscholen.
Grafisch Lyceum
Nimeto
IVA
Mediacollege
Roc Zadkine
Ov
Utrecht
Utrecht
Driebergen
Amsterdam
Schoonhoven
BOL of BBL
Beroeps Opleidende Leerweg
 Voor beroepen waar veel kennis voor nodig is.
 Voor leerlingen die liever nog niet gaan
Ov
werken.
 Voor leerlingen die het gezellig vinden om
iedere dag naar school te gaan.
Beroeps Begeleidende Leerweg
 Een( of twee ) dagen naar school en de rest
werken.
 Je verdient vaak meteen geld.
Welke vakken heb je nodig ?
Wettelijk toelatingseisen niveau 3 en 4 :
1. Techniek
Wiskunde en/ of natuurkunde .
Ov
2. Economie
Wiskunde of economie of 2 mvt.
3. Algemeen
Een diploma vmbo- GL/KL/TL .
n.b. Er zijn soms aanvullende eisen.
Havo 4
Havo 4
Havo 5
Havo 5
HBO 1
HBO 1
HBO 2
HBO 2
MBO 1
MBO 1
MBO 2
MBO 2
Ov
MBO 3 / HBO 1
MBO 3 / HBO 1
HBO 2
HBO 2
HBO
HBO3 3
HBO
3 3
HBO
HBO
HBO4 4
HBO
4 4
HBO
Vervolg van het programma
19.30-20.00
ROC
20.00-20.15
Pauze
20.15-20.45
Havo
Ov

similar documents