Assessering

Report
Assessering
Hanelie Adendorff
Punte motiveer nie studente
om te leer nie.
1.
2.
3.
4.
Stem sterk saam
Stem saam
Verskil
Verskil sterk
25%
1
25%
25%
2
3
25%
4
Punte motiveer nie studente om
te leer nie ...
Opdrag:
Lees afdeling 2.2 van die
assesseringsbeleid in jou lêer.
Assessering onderskei konsekwent
tussen swak en goeie prestasie is die
definisie van
1.
2.
3.
4.
Regverdigheid
Geldigheid
Betroubaarheid
Akademiese
Integriteit
25%
1
25%
25%
2
3
25%
4
Kyk na die volgende graad 11 Fisikavraag: Waarom versnel ʼn figuurskaatser
wat ’n pirouette doen wanneer sy haar
arms intrek? Hierdie vraag kan moontlik
lei tot probleme met
1.
2.
3.
4.
Geldigheid
Betroubaarheid
Regverdigheid
Deursigtigheid
25%
1
25%
25%
2
3
25%
4
Lees die Telegraph artikel (deel uit): Student
outrage over 'impossible' A-level maths
exam. Watter kriteria is moontlik hier ter
sprake:
1.
2.
3.
4.
5.
Geldigheid
Betroubaarheid
Regverdigheid
Deursigtigheid
Akademiese
Integriteit
20%
1
20%
20%
2
3
20%
4
20%
5
Opdrag 2
Voltooi aktiwiteit 1:
Bepaal die Bloom-vlak van die vrae wat ons
sover in die sessie gebruik het.
Opdrag 3
Kyk na die vraestel wat jy saamgebring het
en voltooi dan aktiwiteit 2.
Opdrag 4
Voltooi aktiwiteit 3:
Ontwerp/verbeter ʼn vraag.
Belyning
• kriteria
• metodes
• terugvoer
assessering
uitkomste
• omvang
• tipe
• vlak
• leergeleenthede
onderrig
From: http://exchange.ac.uk/learning-and-teaching-theory-guide/constructive-alignment.html
Hierdie beleid berus op die aanname dat dosente bevoeg is
om te kan besluit hoe assessering binne hul dissiplines en
programme behoort te geskied en bereid sal wees om
uitmuntende wetenskapsbeoefening na te streef en ook hul
vaardighede verder te ontwikkel.
Die primêre verantwoordelikheid vir die monitering van
assesseringspraktyke aan die Universiteit is in die fakulteite
gesetel.
Die beleid beoog nie om voorskriftelik te wees
ten opsigte van assesseringstrategieë nie,
maar om ’n ruimte te skep waarbinne
dosente verantwoordbare keuses
ten opsigte van assessering binne
hul eie omgewings kan maak.
Eindassessering
Deurlopende
assessering
4 of 8 punte minimum
Maks 25%/12.5%
Geen predikaat / “Her”
3 punte minimum
Maks 60%
Predikaat + “Her”
Word tans evalueer – elke aansoek deur Senaat goedgekeur
2 punte minimum
Geen maksimum
Predikaat en “Her” moontlik
Buigsame
assessering
Meta-refleksie
• Kan jy die onderrigmetodes wat in die
sessie gebruik is, identifiseer?
• Doel van elk?
•
•
•
•
•
Lees
Antwoord ’n vraag
Bespreek ’n vraag
ConcepTests (clickers)
Doen ’n probleem

similar documents