PP dr L. Radulovic

Report
Kriterijumi za izbor programa
stalnog stručnog usavršavanja
zaposlenih u obrazovanju
Lidija Radulović,
Centar za obrazovanje nastavnika, FF
Šta nas očekuje...
Kako
birati
program
Šta nas očekuje...
Koje
znanje
Koje
uloge
učesnika
Kako
birati
program
U kom
kontekstu
Koji oblici
rada
Šta nas očekuje...
 Kako birati program…
 Različite koncepcije: šta su, kakve
postoje
 Od stručnog usavršavanja ka
profesionalnom razvoju
Kako birati program:
Od stručnog usavršavanja ka
profesionalnom razvoju
Lidija Radulović,
Centar za obrazovanje nastavnika, FF
Šta uče praktičari
Ko odlučuje
Kako uče
Kako odlučuje
Zašto uče
Koja je uloga
praktičara
teorijska shvatanja
prosvetno-politička rešenja
ODLUČIVANJE
UČENJE
Šta čini koncepciju kontinuiranog
obrazovanja nastavnika...
Koje koncepcije?
Obrazovanje i
usavršavanje
Profesionalni
razvoj
Koje koncepcije?
Kriterijum
Obrazovanje i
usavršavanje
Profesionalni
razvoj
Vrsta znanja „znanje o“ i
„znanje da“
„znanje kako“,
lično značenje
dekontekstualizo u kontekstu
vano
opštevažeće
Nosioci
znanja
naučnici, univer.
profesori
eksperti
praktičari
praktičari i drugi
stručnjaci
Koje koncepcije?
Kriterijum
Obrazovanje i
usavršavanje
Profesionalni
razvoj
Izvori znanja naučne teorije i praksa (praksa +
rezultati naučnih teorija)
istraživanja
Proces
obrazovanja
podučavanje:
prenošenje
znanja ili
vežbanje veština
istraživanja
praktičara,
reflektovanje,
koučing
Koje koncepcije?
Kriterijum
Obrazovanje i
usavršavanje
Oblici
formalni i
usavršavanja neformalni:
seminari,
radionice
Kontekst
individualni
praktičar na
programu usavr.
Profesionalni
razvoj
formalni,
neformalni
informalni
zajednica koja
uči
Koje koncepcije?
Kriterijum
Obrazovanje i
usavršavanje
Profesionalni
razvoj
Uloge
praktičara
konzumenti i
primenjivači
znanja
nosioci znanja,
istraživači,
kritičari
Način
prosvetne vlasti
regulisanja –
odlučivanja
praktičari, uz
podršku prosvetnih vlasti
Koje koncepcije?
Kriterijum
Obrazovanje i
usavršavanje
Profesionalni
razvoj
Cilj
nadoknada
propuštenog i
stručno
unapređivanje
modelovanje
prakse(inoviranje)
prilagođavanje
praktičara
profesionalni i
lični razvoj
(preispitivanje i
samouvid)
razvoj saznanja i
razvoj prakse
Krajnji
smisao
Koje koncepcije?
Kriterijum Obrazovanje i
usavršavanje
Profesionalni
razvoj
Teorijsko- akademizam
konceptua / racionoalizam
lne
ili
osnove
instrumentalizam
/ bihejviorizam
-interpretativna
i kritička
paradigma
-pristup
nastavniku kao
refleksivnom
praktičaru
Šta sve utiče?





(teorijska) jasnost koncepcije
inicijalno obrazovanje praktičara
obrazovna politika
kontekst škole i vrtića
...
Šta može svako od nas?
preispitianje razumevanja, razumevanje razloga...
Obrazovanje i usavršavanje:
kritike

jaz između teorije i prakse

dekontekstualizovanost, odvajanje od potreba konkretnih
škola (Obrazovna komisija SAD, prema OECD, 2010),
tehnicizam i instrumentalizam (Pešić, 1998; Radulović, 2011;





2011),
(Korthagen & all, 2001; Radulović,
Schön, 1987),
reprodukovanje postojeće prakse i nepovoljnog položaja
praktičara (Gore & Zeicher, 1995),
racionalizam, zanemarivanje vrednosti i principa praktičara
(Frost, 2011),
pritisak na praktičare, otpori (Frost, 2011),
jednokratne povremene obuke, način na koji se vrši izbor
programa, nedovoljno evaluativnih podataka (Pešikan, 2010).
Iz
perspektive kritičara koncepcije
obrazovanja
i
usavršavanja
nastavnika…
…nastavnici ne podučavaju na određen
način zato što su nešto naučili ili nisu
naučili, već zato što su to što su – što
zavisi od njihoviog porekla, celoupnih
biografija, nada i snova, mogućnosti i
aspiracija, entuzijazma, vrednosti...,
dakle celokupne njihove ličnosti.
Šta može svako od nas?
...odgovorno biranje programa
preispitianje razumevanja, razumevanje
razloga...
Obrazovanje i usavršavanje: kriterijumi
(Darling-Hammond & Richardson, 2009)




način rada na obuci
realizatori
trajanje obuke
aktivnosti posle
 sadržaj obuke
 prethodna provera i
evaluacija programa
interaktinost
stručnjaci
duže
postoji praćenje i
podrška
povezanost
“stručnog” i pp
aspekta
Šta može svako od nas?
...doprinos razvoju zajednice
koja uči
...građenje konteksta
...odgovorno biranje programa
preispitianje razumevanja, razumevanje razloga...
Kako graditi kontekst
za profesionalni razvoj
 iniciranje istraživanja praktičara
 iniciranje grupa za učenje i zajedničkih
aktivnosti praktičara, saradničkog kolegijalnog
okruženja
 građenje atmosfere sigurnosti i poverenja
 obezbeđivanje vremenskih i prostornih
preduslova za saradnički rad
 modelovanje delovanja refleksivnih praktičara
 građenju profesionalnog identiteta praktičara
kao profesije koja uči
 …
Šta može svako od nas?
p
...pronalaženje svog puta
...doprinos razvoju zajednice
koja uči
...građenje konteksta
...odgovorno biranje programa
preispitianje razumevanja, razumevanje razloga...
Obrazovanje i usavršavanje i/ili
profesionalni razvoj:
da li je moguć srećan brak?
 izbor na osnovu vlastite
 Koncepcijske potrebe i samouvida
razlike
 razumevanje svrhe i
 ali...
prirode obrazovanja i
razvoja
 razumevanje profesije
nastavnik...
Hvala na pažnji!
[email protected]

similar documents