bizalmi vagyonkezelőkről

Report
A BIZALMI VAGYONKEZELÉSHEZ
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK
KRITIKAI KOMMENTÁRJA
dr. Magyar Csaba, TEP
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]
TÚL A PTK. SZABÁLYAIN…
• 2014. évi XV. tv.
– a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól.
• 87/2014. (III. 20.) korm. rendelet
– a BVK vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól.
• X/201X () MNB rendelet
– az igazgatási szolgáltatási díjakról
• Q/201Z () MNB rendelet
– a BVK vállalkozások és bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok
nyilvántartásából történő adatszolgáltatás.
• Engedélyezési útmutató:
– BVK vállalkozások tevékenységének engedélyezése
(felugyelet.mnb.hu)
2014. ÉVI XV. TV. MÓDOSÍTJA
„ADÓ”
Illeték, HIPA,
SZJA, TAO,
ÁFA, ART,
számvitel
„NYILVÁNTART.”
Szabadalom,
védjegy, f. árujelző,
ft. minta, ingatlan,
légi-, közúti jármű,
cég.
„EGYÉB”
Végrehajtás,
hagyatéki
eljárás,
pénzmosás
KRITIKUS SÚLYPONTOK
•
•
•
•
Bejelentés / engedélyezés
Adatszolgáltatás / titoktartás
Közh. nyilvántartások / diszkréció
Végrehajtás / tulajdonjog
ENGEDÉLYEZÉS / BEJELENTÉS
Üzletszerű
„Üzletszerűtlen”
Szervezeti
feltételek
• Engedély alapján
• Átlátható Kft., Rt.,
EGT fióktelep
• Csak főtevékenység
• Bejelentés alapján
• Bárki/mi végezheti
• Nem csak
főtevékenység
Személyi
feltételek
• Fit & proper person
• 0
• 1 jogász, 1 közgazd., • 0
1 könyvvizsgáló
• 0
• Összeférhetetlenség
Tárgyi
feltételek
• Saját tőke
• Pénzügyi biztosíték
• IT rendszer
• 0
• 0
• 0
TITOKTARTÁS
• Vagyonkezelőt titoktartási kötelezettség terheli.
• Felmentést adhat: vagyonrendelő és jogutódja.
• Nincs „…ha törvény eltérően nem rendelkezik…"
• Vö. BVK titoktartási kötelezettsége nem áll fenn:
• Korlátlanul: MNB, adóhat., GVH, KEHI, AVH, TEK, FIU
• Szükséges mértékben: ügyészség, nyomozóh., bíróság,
vh., közig., OLAF
• Kiterjed a kiszervezésre is.
• MNB-nél szerződés-nyilvántartás (nem üzletszerű BVK)
• Québec-i klauzula?
DISZKRÉCIÓ
• BVK alapja a diszkrét vagyonkezelés
• Bizalmi jelleg: jogviszony részletei csak a felekre tartoznak.
• Nemzetközi kitekintés: csak a hatóságok és csak kivételes
esetben és módon.
• Vö. ingatlannyilvántartás
• Kötelező a vagyonrendelő és a kedvezményezett személyének
feltüntetése.
• BVK-ba csak a tulajdonos adhatja a vagyontárgyait.
• BVK a kedvezményezett hozzájárulása nélkül is elidegenítheti a
vagyontárgyat.
• Hatóságok részére elérhető a BVK nyilvántartás.
• „Felfedi a lakosság előtt” a kedvezményezett személyét.
VÉGREHAJTÁS
• Adós = vagyonrendelő
• Végrehajtható a vagyon(hányad), amely a vagyonrendelőt,
vagy a kiadásra irányuló jog jogosultját megilleti a BVK
megszűnése esetén.
• Végrehajtást kérő felmondási joggal rendelkezik, de csak
a 2. körben.
• Vö. Ptk. szerinti vagyonrendelés tulajdonjogi hatásai:
• Vagyonrendelő elveszti a tulajdonjogát.
• Vagyonkezelő válik tulajdonossá.
• Kinek van felmondási joga?
• Vagyonrendelés még a hitelezői igény keletkezését
megelőzően történt?
RÁADÁS ÜGYVÉDEKNEK
• Ügyvédi törvény vö. BVK
• Ügyvéd nem láthat el BVK tevékenységeket.
• A bizalmi vagyonkezelés jellegénél fogva jogi
szakértelmet és bizalmi viszonyt igényel:
• Indokolt lehetővé tenni, hogy ügyvédek is végezhessék
ezt a tevékenységet.
ÖSSZEFOGLALÁS
• Milyen legyen a magyar BVK?
– Összhang a Ptk-val
• Nem végrehajtható a vagyon.
• Titoktartási kötelezettség (kiv. pl.: adóhatósági és büntető ügyek) és
ésszerű transzparencia
– Nemzetközi szinten (is) versenyképes
• Egyszerű eljárás
• Alacsony költségek
– Töltse be a jogalkotó szándékát
• Vagyon konzerválása és egyben tartása a későbbi
generációk számára.
• Öngondoskodás
ZÁRÓGONDOLAT
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!
Society of Trust and Estate Practitioners
Bécsi út 52.
1035 Budapest
Hungary
Tel:
Fax:
E-mail:
+36-1-383-0333
+36-1-383-0433
[email protected]

similar documents