Mgr. Marie Komárová - Vedení obtížného rozhovoru

Report
Mgr. Marie Komárová
[email protected]
1
3 užitečné předpoklady
 Rodič vychovává své dítě tak, jak nejlépe
umí
 Největší odborník na dítě je jeho rodič
 1/3 sdělení nebude pochopena nebo povede
k neočekávanému jednání
2
Květ kompetencí
Škola
Škola
Rodina
Učitel
 Překročení jakýmkoli směrem = potíže
3
Pyramida postoje
Postoj
Dovednost
Informace
4
Podnět
S
B
BS
P
Ú
NB
U
Ú
5
Příprava prostředí
 Místo – kancelář, nikým nerušené místo,
možnost sednout si proti sobě, pohodlí,
židle stejná výška,…
 Čas – z nepřipraveného udělat připravené
setkání – pokud přijde R nečekaně, jediné
co dojednávám je ČAS jednání
 Téma – pokud zvu já – rozvaha (stanovím
cíl jednání), pokud chce R – dojednám čas a
zeptám se, o čem chce jednat (na setkání, ne
teď)
6
Stížnost x cíl
 Proč zvát R do školy
 Ujasnit si
 Rozvaha
 Otázka: Může mi s potíží R pomoci?
 Odpověď: Ne (rozhovor pouze informační)
 Odpověď : Ano (rozhovor k navození
změny)
7
Stanovení cíle jednání:
Kladu si otázky:
- Co řeším?
- Co všechno už jsem zkoušel?
- Čím mě žák zlobí a co na něm oceňuji?
- Čeho chci u žáka dosáhnout?
- Podle čeho poznám, že se děje změna?
- Mohou mi s tím co řeším pomoci rodiče?
- Pokud ANO – Jak?
8
Pozvánka - návrh
 Vážení rodiče,
Pepík porušil školní řád (stručně čím a jak – POPIS),
navrhuji setkání, abychom spolu hledali řešení.
Navrhuji úterý 10.3. nebo čtvrtek 12.3., po 16,00 h.
Prosím potvrďte mi den a hodinu, která vám vyhovuje,
nebo mi prosím zavolejte (tel číslo), domluvíme se.
Jednání se účastníte Vy, Pepík, výchovná poradkyně a
já.
Děkuji
podpis
9
Scénář
1. Můj cíl vím a sdělím ho, zeptám se na
jejich (R,D), hledám společný cíl jednání
C1 C2
2. Popis reality -nejdřív U, R mlčí ( papír na
poznámky), Pak R mluví, U mlčí
3. Možnosti řešení – začne D, R, U píše,
nekomentuje –“Co ještě vás napadá?“
4. Do kdy, kdo, pojistka
10
Akreditované kurzy:
- Vedení obtížného rozhovoru
- Vedení třídnické hodiny
16 VH
16 VH
Připravuji k akreditaci:
- ADHD – metody práce
- Aktivizující metody výuky
8 VH
8 VH
11
Děkuji za pozornost
Mgr. Marie Komárová
[email protected]
tel.č.: 731 105 787
12

similar documents