Prezentacja KP SZPROT ( 320 KB )

Report
SPRATTUS SPRATTUS
Warszawa, 24.09.2012 r.
SPRATTUS SPRATTUS
Warszawa, 24.09.2012 r.
„SZPROT”
Warszawa, 24.09.2012 r.
ZAKRES PROJEKTU
• SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI
PRZEDSIĘBIORCÓW …. ale nie tylko
ZAKRES PROJEKTU
• Wnioski i baza danych (migracja!)
REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORCY
I REPREZENTANTÓW
CŁO
• EORI-PL
• PDR –
Kraków, Łódź
• SARP
• INTRASTAT
• AGENT
• EBTI PL
AKCYZA
GRY
• SEED-PL
• KRAG
1. JEDEN ID SISC
2. Wiele rejestrów, wykazów
ZAKRES BIZNESOWY PROJEKTU
•
•
•
•
cło,
Intrastat,
akcyza i gry,
podatek VAT z tyt importu
OTOCZENIE PROJEKTOWANEGO SYSTEMU
1. SISC (e-cło): PDR PL UE, INFRA, HelpDesk,
ECIP/SEAP PL, ARIADNA
2. e-podatki
3. CEIDG
4. TAXUD
Cel:
1.
2.
3.
• jedna baza danych o podmiotach - pełna informacja o
podmiocie w zakresie obszaru działalności,
wydanych pozwoleń, osób reprezentujących, miejsc
lokalizacji, nadanych uprawnień…
• elektronizacja procesu rejestracji i postępowań
administracyjnych
• jednokrotny proces rejestracji dla przedsiębiorców
TO BE- KORZYŚCI
Administracja
-Zapewnienie jednolitości i spójności danych o
podmiotach,
-Zapewnienie aktualności danych o podmiotach,
- Zapewnienie unikania redundancji danych
TO BE
-Możliwość ustanowienia jednego centrum
zarządzania danymi o podmiotach,
- Wzrost efektywności procesów wewnętrznych
administracji celnej
- Obniżenie kosztów utrzymania
TO BE- KORZYŚCI
Przedsiębiorcy
-obniżenie kosztów
- jednokrotna rejestracja
TO BE- KORZYŚCI
Przedsiębiorcy
- proces rejestracji i załatwiania spraw
administracyjnych w formie elektronicznej
- co do zasady brak konieczności osobistego
stawiennictwa w siedzibie organu celnego
- szybszy proces rejestracji i załatwiania spraw
administracyjnych
System miałby zawierać moduł obiegu
informacji/dokumentów (workflow) i
moduł bazodanowy.
PODSTAWOWA CECHA PROJEKTOWANEGO
SYSTEMU
Elastyczność: dodawanie nowych przebiegów,
modyfikacja procesów biznesowych i ich
odwzorowanie w systemie: dot. workflow
DOSTĘPNOŚĆ SYSTEMU
99,5% , wymagana reakcja na zgłoszone
błędy od kilku godzin do kilku dni
roboczych.
PODSTAWOWE DANE PROJEKTOWANEGO
SYSTEMU:
•
•
•
•
•
•
Liczba usług (wykorzystywanych i udostępnianych na rzecz innych systemów
wewnątrz organizacji)- 33,
Liczba systemów, z których będą migrowane dane – 9
Liczba rodzajów raportów – 6
Liczba dokumentów inicjujących przebiegi w systemie (workflow) – ok. 100
Średnia liczba okien (dot. jednego dokumentu - workflow) – ok. 10
Średnia liczba kroków procesu (dot. jednego dokumentu inicjującego –
workflow) – 13
POZOSTAŁE DANE NT PROJEKTOWANEGO
SYSTEMU:
• Liczba użytkowników wewnętrznych – ok. 6.000 osób,
• Liczba okien dokumentów inicjujących przebiegi łącznie,
średnio wyniesie ponad 500.
• W ramach tworzenia systemu będzie możliwe
wykorzystanie elementów (kodu źródłowego)
dostarczonych w ramach pierwszej fazy SZPROT.
USŁUGI WSPARCIA UTRZYMANIA
świadczone dla administratorów i
deweloperów systemu i jako III
linia wsparcia w ramach
helpdesku.
WYMAGANE ŚRODOWISKA
• Produkcyjne
• Testowe
• Rozwojowe (Developerskie)
SZKOLENIA
• Użytkownicy
• Administratorzy techniczni
• Developerzy (modyfikują istniejące i tworzą
nowe przebiegi/workflow).
UTRZYMANIE I ROZWÓJ:
Rozumiane jako dostosowanie
oprogramowania do zmiany warunków
prawnych, usuwanie błędów,
wprowadzanie zmian do systemu- w
okresie 4 lat (48 miesięcy) od wdrożenia.
ULOKOWANIE PROJEKTU/PRZETARG
IC POZNAŃ

similar documents