(ec of m&o) +

Report
ACCOUNTANCY
2015-2016
1
PROGRAMMA
•
•
•
Je profiel - competenties
Accountancy opleiding – voltijd
Waarom Accountancy aan de HvA?
•
•
•
•
•
Studieprogramma
Na je opleiding
AA of RA
Wat kun je met Accountancy?
Verschil diverse financiële opleidingen
•
•
•
•
Toelatingseisen
Studiekeuzeproces
Inschrijven en decentrale selectie
Studiekosten
2
JE PROFIEL - COMPETENTIES
•
•
•
•
•
•
Analytisch sterk (kritisch)
Vaktechnisch ingesteld
Communicatief vaardig
Klantgericht (overtuigingskracht)
Zorgvuldig en accuraat
Flexibel (veranderingsgezind)
• Doorbijter, stressbestendig (pittige studie: 58% valt uit in het eerste
jaar, 26% van het totaal aantal eerstejaars behaalt binnen 6 jaar het
diploma)
3
ACCOUNTANCY OPLEIDING - VOLTIJD
• Bachelor voltijdopleiding: 4-jarig programma
• Excellentieprogramma:
•
•
1e en 2e jaar: Excellentieprogramma
3e en 4e jaar: Honoursprogramma
4
WAAROM ACCOUNTANCY AAN DE HVA
•
Automatisering van de branche betekent dat je leert adviseren naast
controleren / samenstellen.
•
Internationale ontwikkelingen en werkomgeving vragen om
internationale skills.
•
Studeren in Amsterdam, omringd door vele accountantskantoren voor
projecten, stage, baan.
•
Naast gedegen vakkennis veel aandacht voor ontwikkelen
professionele beroepshouding.
•
Verkorte vervolgstudie tot register-accountant aan de UvA (3 ipv 3,5
jaar).
5
STUDIEPROGRAMMA –
OPBOUW STUDIEJAAR
Per jaar
• 42 weken studie in vier blokken: 10-10-10-12 weken
• 4 onderwijseenheden per blok: 5 – 5 – 3 – 2 ec’s
Per blok tussentijdse toetsen
• colleges, training, coaching
• projecten, tentamens
Per week
• Gemiddeld 18-20 contacturen
• Gemiddeld 24 uur zelfstudie en werken aan opdrachten en projecten
(zowel in groepen als individueel)
• Groot commitment wordt verlangd: meedoen, actieve leervormen
6
STUDIEPROGRAMMA – EERSTE JAAR
Blok 1
Blok 2
Basisblok HBO
- Taalvaardigheid
- Rekenvaardigheid
- Boekhouden
- Coaching (o.a. kennismaking met het beroep
en sport)
Ondersteunende vakgebieden accountant:
- Recht
- Algemene economie: rol van accountant
- Belastingrecht
- Coaching (beroepsoriëntatie)
Blok 3
Blok 4
MKB ondernemer
- Belastingrecht
- Financiering
- Strategisch management
- Onderzoeksvaardigheden
Samenstellen van jaarrekeningen
- Externe verslaggeving
- Financiële rekenkunde
- Boekhouden
- Engels
7
STUDIEPROGRAMMA
Blok 1 en 2
Blok 3 en 4
1e jaar
1: Basisblok HBO
2. Ondersteunende vakgebieden accountant
3: MKB ondernemer
4: Samenstellen van jaarrekeningen
2e jaar
1: Interimcontrole (CB, AO, Recht, NE)
2: Basis bedrijfseconomie (MA, BA, M&O)
3: Eindejaarscontrole (CB, AO, Fin, Exact)
4: Onderzoek (Onderz, AE, Lvw, soll)
3e jaar
1: Interne en externe verslaggeving
(BA, EV, BR, ERP)
2: Internationaal zaken doen
(Int, MA, Ethiek, Engels)
Stage 4 dagen per week
Vrijdag: SBR en ethiek
4e jaar
Minor OAT: landelijke toets
Keuze voor RA (i.s.m. UvA) of AA
Afstudeeronderzoek
Recht
SBR, M&O
8
STUDIEPROGRAMMA –
STAGE EN AFSTUDEREN
• Stage
•
75% kiest voor een accountantskantoor, 25% voor een andere organisatie
• Afstudeeropdrachten
•
Gevolgen continious auditing voor de externe accountant
•
Gevolgen nieuwe onafhankelijksregels voor de MKB-praktijk
•
Maken van een checklist voor Nederlandse Middelgrote bouwondernemingen hoe
zij de Nieuwe Richtlijn 221 Onderhanden projecten moeten implementeren
•
Adviesrapport schrijven inzake waardebepaling
•
Omzetten onderneming naar een andere structuur
9
NA JE OPLEIDING
Bachelor of Business Administration
Arbeidsmarkt: 75% kiest voor een accountantskantoor,
25% voor een andere organisatie:
•
Van studenten die kiezen voor een accountantskantoor, kiest 35% voor een big 4kantoor (1. Deloitte, 2. PWC, 3. KPMG, 4. E&Y)
•
65% voor middelgrote en kleine accountantskantoren
Loopbaanperspectief
•
Redelijk na behalen van de RA- of AA-graad
•
Op dit moment vindt 90% een functie passend bij de opleiding
•
In diverse bedrijfstakken en functies
10
AA OF RA: BESCHERMDE TITEL
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kent twee
typen accountants in Nederland:
•
Accountant Administratieconsulent (AA)
•
•
•
•
•
Hbo-niveau opgeleid.
Adviseur van het mkb, de rol verandert van accountant naar adviseur. Steeds
minder administratieve diensten, meer en beter advies: ICT, branchekennis.
Het proces van aangiftes, jaarrekeningen en kredietrapportages is steeds meer
gestandaardiseerd.
Advisering omtrent belastingen, margeontwikkeling, personeelszaken, overnames.
Registeraccountant (RA)
•
•
Universitair opgeleid.
RA controleert de cijfers en de totstandkoming van die cijfers uit de
bedrijfsprocessen van middelgrote en grote organisaties.
11
OPBOUW (VERVOLG)STUDIE
Fase 1: Bachelor
Fase 2: Theoriedeel
Post-hbo (deeltijd, tijdens stage)
UvA ((post)master, deeltijd)
Fase 2: Praktijkdeel
Praktijkstage (start na hbo)
Totaal
RA
4,0 jr
AA
4,0 jr
1,0 jr
3,5 jr
3,0 jr
____
3,0 jr
____
7,5 jr
7,0 jr
12
WAT KUN JE MET ACCOUNTANCY
Beroepen:
•
•
•
Assistent-accountant
Assistent-controller
Financieel medewerker
En na vervolgstudie:
•
•
•
•
Registeraccountant (RA)
Accountantadministratieconsulent (AA)
Registerbelastingadviseur (RB)
Registercontroller (RC)
13
WAT KUN JE MET ACCOUNTANCY?
Waar?
•
•
•
•
Accountantskantoren (extern)
Overheidsaccountant (in publieke sector)
Intern accountant
Bedrijfsleven
Werkzaamheden
•
•
•
•
Administratieve dienstverlening voor mkb
Uitvoeren en begeleiden van cliënten bij belastingaangiften
Controle (jaarrekening)
Advisering (prognoses, automatiseringssytemen)
14
WAT KUN JE MET ACCOUNTANCY?
De beroepsgroep
RA’s
01-10-2013
4.482
totaal
openbaar accountant
AA’s
01-10-2013
4.532
intern + overheidsaccountant
128
1.379
1.507
accountant in business +
werkzaam in diverse beroepen
niet actief
1.561
7.047
8.608
490
1.700
2.190
Totaal
6.711
14.608
21.319
9.014
15
WELKE PRAKTIJK WERKZAAM?
16
VERSCHIL DIVERSE FINANCIËLE
OPLEIDINGEN
Inhoud
Beroep
AC
inzicht in de (controle) van financiën van bedrijven, en leidt
op tot adviseur op financieel administratief en fiscaal
gebied
accountant
BE
inzicht in de financieel economische bedrijfsvoering van
een organisatie (financiële en administratieve processen)
(assistant-)controller
financieel medewerker
financieel analist
(assistent-)treasurer
FRE
doorgronden van het belastingstelsel en advisering
hieromtrent van particulieren en bedrijven
fiscalist
belastingdeskundige
financieel planner
FSM
adviseren en verkopen van diensten en producten en het
afstemmen van inhoudelijke en organisatorische
werkzaamheden daarop, het uitvoeren van financiële
analyses (bijvoorbeeld kredietanalyses)
financieel adviseur
hypotheekadviseur
beleggingsadviseur
schadeacceptant
relatiebeheerder
17
TOELATINGSEISEN
N&T
N&G
E&M
C&M
Havo
ec of m&o
ec of m&o

(ec of m&o) +
(wia of wib)
Vwo




Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten. Mbo Administrateur
sluit goed aan.
NB: Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60
studiepunten halen. Haal je dit niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Dit betekent
dat je niet verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij
een andere opleiding beter op je plek bent.
18
STUDIEKEUZEPROCES
•
Het studiekeuzeproces bestaat
uit verschillende stappen:
• Verken jezelf
• Verken de mogelijkheden
• Ga actief op pad
•
•
Een dag meelopen? Kijk op
hva.nl/meeloopdagen
Ben jij er nog niet helemaal uit?
Kom dan naar het
Studiekeuzeplein in de
bibliotheek , daar helpen we je
bij het doorlopen van je
studiekeuzeproces
19
INSCHRIJVEN EN
DECENTRALE SELECTIE
•
Waarom:
Er schrijven zich meer studenten in dan er opleidingsplaatsen zijn (150
plaatsen beschikbaar)
•
Voor wie:
Voor iedereen
•
Selectiedag:
Verplichte deelname
•
Doel:
De opleiding selecteert op grond van de door jou behaalde resultaten
•
Inhoud selectiedagen: Bestudering van literatuur, het volgen van een aantal (web)colleges en
het maken van toetsen wiskunde en accountancy
•
Data selectiedagen:
28 maart en 18 april 2015
•
Inschrijven:
Uiterlijk op 15 maart 2015 via www.hva.nl/ac (studielink)
•
Uitslag:
Half juli door DUO bekendgemaakt
20
STUDIEKOSTEN
• Studiekosten
• Collegegeld 2014-2015: € 1.906,• Je kunt betalen in negen termijnen, de 1e termijn wordt dan
verhoogd met administratiekosten van € 24,• Overige kosten in eerste jaar (boeken e.d.): ca. € 550,-
21
ACCOUNTANCY
VRAGEN?
Bedankt, en succes bij het maken van de keuze.
Deze presentatie is na te lezen op de internetpagina
van Accountancy (http://www.hva.nl/ac).
22

similar documents