VYTAUTAS RA*ICKAS

Report
MANTAS BOBINAS
PANEVĖŽIO „VILTIES” PAGRINDINĖMOKYKLA
4B KLASĖ
 Vytautas
Račickas
(slapyvardis
Vytautas
Dvarčionis), gimė 1952 01 01 Anykščių rajone
Keblonių kaime. 1969 m. baigė Utenos antrąją vid.
mokyklą, vėliau - Vilniaus universitetą.
 Visą savo gyvenimą dirbo laikraščiuose (1974–1977
m.
laikraščio
„Tarybinis
mokytojas“
korespondentas, 1977–1985 m.
„Lietuvos
pionierius“ korespondentas, 1987–2000 m. „Genio“ žurnalo literatūros redaktorius, vyr.
redaktorius).
 Rašė prozą, daugiausia vaikams. Už knygą Zuika
padūkėlis gavo Respublikinę komjaunimo premiją.
 „Zuika padūkėlis” - skaito ją ne tik vaikai, paaugliai, bet
ir
suaugusieji.
Kodėl
„Zuika
padūkėlis“
tebėra
aktualus? Tikriausiai dėl to, kad anuometinės problemos
niekur nedingo. Nelaimingų, gyvenimo skriaudžiamų vaikų
dar daug, labai daug. O kol skaitytojas knygoje atpažįsta
save, knyga nemiršta. Apysakoje su autoriui būdingu
humoru vaizduojami moksleivių, mokytojų, tėvų santykiai.
 Į knygą „Lietuviška kepurė” sudėti įvairiu laiku parašyti
apsakymai, kuriuos vienija lietuviška tematika (skaitytojas
nukeliamas į Sąjūdžio ir istorinius Sausio 13-osios
įvykius). Autorius siekia jaunųjų skaitytojų širdyse
sužadinti
Tėvynės
meilės,
tautiškumo,
pilietinės
atsakomybės jausmus.
 Labai
linksma rašytojo knyga „Gyveno kartą
Lukošiukas”. Tai linksmi, liūdni ir kitokie Lukošiuko
nutikimai
šiame
ir
kituose
gyvenimuose.
Šešiasdešimt keturios labai trumpos istorijos, kurias
smagu skaityti.
 V.Račicko kūriniuose keliamos opiausios problemos,
tokios kaip tėvų skyrybos, nesutarimai, mokykla.
Visos jos pateikiamos grakščiai, be nereikalingo
banalumo. Apsakymai lengvi, suprantami, tačiau tuo
pat metu įtraukiantys ir sudominantys. Knygų herojai
raiškių charakterių, tikri, niekuo nesiskiriantys nuo
mūsų - jie myli, neapkenčia, atleidžia...
 V. Račickas moka sudominti ne tik vaikus, bet ir
vyresnę skaitytojų kartą. Knygų įvykiai pateikiami
įdomiai, su detektyviniu prieskoniu. Tad nenuostabu,
jog jo knygas norisi skaityti dar ir dar.
 Vytautas
Račickas labiau žinomas kaip knygų
vaikams autorius. Jo apysakos ir apsakymai
populiarūs tarp vaikų ir jaunesniųjų paauglių, tačiau
šis rašytojas moka sudominti ir vyresniuosius.
 2006-aisiais
pasirodžiusi
apysaka
„Nebaigtas
dienoraštis“ greitai pelnė ir vyresniojo mokyklinio
amžiaus skaitytojų palankumą, sulaukė antrojo
leidimo.
 Nedažnas lietuvių rašytojas gali pasigirti tokiais
aukštais tiražais, kokius siekia V.Račicko knygos
(pvz.: „Nebaigtas dienoraštis“ išleistas 10 000 egz.,
„Baltos durys“ – 5000 egz.).

Apdovanojimai:
 1987
m. Komjaunimo premija už knygą „Zuika
Padūkėlis“.
 1996 m. IBBY Lietuvos skyrius apysaką „Šlepetė“
išrinko geriausia metų knyga vaikams.
 1998 m. G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už
knygą „Zuika dar gyvas“.
 2003 m. V.Tamulaičio premija I-oji premija už trečiąją
trilogijos knygą „Nauji Zuikos nuotykiai“.
 rašyk.lt: Vytautas Račickas
 Vytautas Račickas – Vikipedija
 Vytautas Račickas | vaikas ir knyga
 ManoKnyga.lt recenzijos
 ManoKnyga.lt knygų ištraukos
 Vytautas Račickas - Zuika padūkėlis - The essence
of Lithuania
 Vytautas Račickas - Lietuviška kepurė - The
essence of Lithuania
 Vytautas Račickas - Gyveno kartą Lukošiukas - The
essence of Lithuania

similar documents