mingorp

Report
Opomena-Blokada računaKako izaći iz začaranog kruga?
Zagreb, listopad 2011.
Đema Bartulović, načelnica Odjela za
zaštitu potrošača
Web stranica odjela za zaštitu potrošača
Najčešći upiti potrošača
 Imam stambeni kredit kod x banke i prvi puta mi se dogodilo da dobijem
opomenu za koju mi je odmah skinuto 50 kuna sa racuna (preslike vam
saljem u privitcima)....
 Kako radim u gradskoj ustanovi i kako grad kasni s isplatom placa vec
nekoliko mjeseci, ratu sam podmirio 28.03.2011., a trebao sam po
ugovoru na dan 08.03.2011.
 Zar je moguce da se opomenom "napada" klijent vec nakon 20 dana
zakasnjenja i to ne mojom krivicom.....Prije mene su krivi drzava pa grad
pa tek onda ja sto zivim u ovako lose organiziranoj drzavi......
3
Najčešći upiti potrošača
 ljubazno bih molila da mi pošaljete objašnjenje u kojim uvjetima i na koji
način se šalju opomene po neplaćenim računima. Dakle, već dva
mjeseca za redom dobivam opomene za račune od xy-mobilea a koji su
plaćeni. Točnije, plaćeni su sa par dana zakašnjenja, a konkretno ću vam
navesti sljedeći primjer:
 1. za mjesec veljaču, rok plaćanja je bio 20.03. što je bila nedjelja i ja
sam račun platila 26.03., a već 24. ili 25.03. sam bila dobila opomenu
 2. za mjesec ožujak rok plaćanja je bila 20.04. i ja sam račun platila
27.04., a 10.05. sam dobila opomenu.Dakle, u prvom slučaju je xymobile
doslovce nakon 3 dana roka poslao opomenu, a u drugom slučaju su
poslali opomenu unatoč izvršenoj uplati.
 Da li postoji neka zakonska regulativa ili neko običajno pravo ili uzanca
koja kaže u kojem se roku šalje opomena za neplaćeni račun?
4
Najčešći upiti potrošača
 Da li banke imaju pravo slati i naplaćivati opomene po kreditima, za dug
koji je nastao zbog tečajnih razlika?
 Da li je moguće kao grupa građana pokrenuti postupak na Ustavnom
sudu za utvrđivanje tih prava, jer navodno prema Zakonu o obveznim
odnosima banke nemaju to pravo.
5
Najčešći upiti potrošača
 Radi se o vrlo velikom propustu i krivom tumačenju zakona od strane XY
Parkinga
 Redovno dobijam njihovu "dnevnu parkirnu kartu" kada sam parkiran
izvam plavo obilježenog parkirnog mjesta, a uz parkirno mjesto.
 Sada su moj predmet poslali na odvjetnički ured R & V koji uz "dug"
prema XY Parkingu traže još i 317 Kn za trošak opomene??!!
6
Troškovi opomene banaka
7
RJEŠENJE !!!
 Zakonski regulirati zabranu naplate prve opomene ili obavjesti o
dugovanju
8
Najčešći upiti potrošača
 xy.net me tereti za neplacene račune iz 2008. i 2009. godine u iznosu
845,58 kn, za trošak ovršnog postupka na osnovi odvjetničke tarife u
iznosu 922,50 kn, te za javnobilježnićki trošak u iznosu od 209,10 kn.
Ukupan dug za koji me terete je 1977,18 kn.
9
Najčešći upiti potrošača
 Račun mi je bio blokiran sa zadužnicom. Kako sam u cijelosti platila dugovanje po zadužnici,
pravna osoba koja je zadužnicu poslala na naplatu, 21.06.2011. je poslala i zahtjev za
povlačenje. Kako Fina nije deblokirala moj račun poslala sam im upit 30.06.2011. Odgovor od
01.07.2011. glasio je da je zadužnica povučena, ali se račun deblokira tek nakon naplate
naknade FINI. Račun mi je konačno deblokiran 07.07.2011. tek nakon što sam u svojoj Banci
zatražila da pošalju poruku o priljevu na moj račun. Nakon poruke o priljevu koja je poslana
FINI, stigao ja nalog za naplatu u iznosu od 182,00 kn, naplaćeno je 182,00 kn te mi je račun
deblokiran.

Na pitanje postavljeno FINI - što je sve sadržano u naplaćenom iznosu dobila sam odgovor:
 65,00 kn - provjera mogućnosti provedbe osnove za plaćanje; 7,00 kn - obračun
kamata;110,00 kn - izvršenje u uvjetima blokade računa
 U mojem slučaju od svega navedenog je izvršeno samo ovo prvo (65,00 kn - provjera
mogućnosti provedbe osnove za plaćanje ). A naplaćena mi je i naknada za obračun kamata
koji nije izvršen i izvršenje naplate u uvjetima blokade računa koji također nije izvršen ( jer je
račun u startu bio blokiran i nije bilo nikakvog izvršenja naplata do trenutka deblokade). Znači,
FINA nije vršila niti jednu radnju naplate niti obračuna naknade. Po primitku zadužnice izvršili
su "provjeru mogućnosti provedbe osnove za plaćanje" i blokirali račun. Do trenutka
povlačenja zadužnice nisu imali nikakvih radnji po mojem slučaju.
10
Odvjetnički troškovi koji se naplaćuju potrošačima
 Obavijesti i opomene s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom za
svaku stranicu
25 bodova odnosno 250 kuna
 Tipizirane opomene protustranci da plati određeni iznos, ispuni neku
obvezu ili činidbu
10 bodova odnosno 100 kuna
 Prijedlozi za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedlozi za izdavanje
privremenih i prethodnih mjera, prigovor protiv rješenja o ovrsi i
protivljenja prijedlozima za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, te
odgovori na prigovore protiv rješenja o ovrsi.
—
Najniža tarifa odvjetničkih naknada za iznose od 0-2.500 kuna vrijedi
25 bodova (1 bod=10 kuna) =250 kuna
11
Javnobilježnički troškovi vezani uz ovršni postupak
 Javnom billježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka, pripada
pravo na naknadu nastalog predvidivog mu troška u punom iznosu, a
trošak se određuje po Pravilniku o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (NN
97/01-pročišćeni tekst).
 Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu,
izdavanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili
prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke i
dostavljanja rješenja strankama, ovisno o visini postavljenog zahtjeva,
pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu.
 Iznad 0 kuna – 3.000 kuna visina nagrade javnom bilježniku = 80 kuna
 Za izdavanje potvrde ovršnosti na rješenje javnom bilježniku pripada
nagrada u iznosu od 30 kuna
12
Troškovi Financijske agencije koji se naplaćuju
potrošačima
 naknada za provjeru mogućnosti iznošenja osnove za plaćanje = 65
kuna
 naknada za obračun kamata = 7 kuna
 nanaknada za izvršavanje osnove za plaćanje:
—
—
u jednoj banci = 17 kuna
u više = 39 kuna
 naknada za davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika
redoslijeda osnova za plaćanje = 43 kuna po stranici +pdv
13
PITANJE?
 Da li je odnos između troška naplate potraživanja i iznosa potraživanja u
svim situacijama realno odmjeren
14
kraj
Zahvaljujem na pažnji!
[email protected]
15

similar documents